Home » Hindu Mantras » Slokas » Ekashloki Navagraha Stotram Lyrics in Gujarati
Slokas

Ekashloki Navagraha Stotram Lyrics in Gujarati

એકશ્લોકીનવગ્રહસ્તોત્રમ્
આધારે પ્રથમે સહસ્રકિરણં તારાધવં સ્વાશ્રયે
માહેયં મણિપૂરકે હૃદિ બુધં કણ્ઠે ચ વાચસ્પતિમ્ ।
ભ્રૂમધ્યે ભૃગુનન્દનં દિનમણેઃ પુત્રં ત્રિકૂટસ્થલે
નાડીમર્મસુ રાહુ-કેતુ-ગુલિકાન્નિત્યં નમામ્યાયુષે ॥

ઇતિ એકશ્લોકીનવગ્રહસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Add Comment

Click here to post a comment