Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Slokas / Hindu Prayer for Safe Delivery of Child Lyrics in Marathi

Hindu Prayer for Safe Delivery of Child Lyrics in Marathi

275 Views

मात्रुभूतॆश्वर स्तुतिः

मातृ भूतॆश्वरॊ दॆवॊ भक्तानाम इष्ट दायक ।
सुगन्ध कुन्तळा नाथ सुख प्रसवमृच्चन्तुः ॥

हॆ शङ्कर स्मरहर प्रमथाधिनाथ
मन्नाथ साम्ब शशिचूड हर त्रिशूलिन ।
शम्बॊ सुख प्रसवकृत भवमॆ दयाळॊ
श्री मातृभूत शिव पालयमाम नमस्तॆ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *