Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Jamnagar BAPS Shri Swaminarayan Mandir

Jamnagar BAPS Shri Swaminarayan Mandir Arti Timing:

Open 7:30 AM to 10: 15 AM
Closed for Rajbhog Thal 10:15 AM to 11:15 AM
Open 11:15 AM to 12:00 Noon
Closed 12:00 Noon to 4:00 PM
Open 4:00 PM to 6:15 PM
Closed for Thal 6:15 PM to 7:15 PM
Open 7:15 PM to 8.30 PM
Mangla Arti 6:00 AM
Shangar Arti 7:30 AM
Rajbhog Arti 11:15 AM
Sandhya Arti 7:15 PM
Shayan Arti 8:30 PM

Jamnagar BAPS Shri Swaminarayan Mandir

Jamnagar BAPS Shri Swaminarayan Mandir Murtis:

Bhagwan Swaminarayan and Aksharbrahaman Gunatitanand Swami
Shri Ghanshyam Maharaj
Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha-Krishna Dev
Shri Sukhshaiya
Shri Guru Parampara
Brahmaswarup Bhagatji Maharaj
Brahmaswarup Shastriji Maharaj
Brahmaswarup Yogiji Maharaj
Brahmaswarup Pramukh Swami maharaj
Shri Nilkanth Varni
Shri Sita-Ram Dev and Shri Hanumanji
Shri Shiv-Parvati Dev and Shri Ganeshji

Jamnagar BAPS Shri Swaminarayan Mandir Address:

BAPS Shri Swaminarayan Mandir
Near Samrpan Hospital,
Khambhaliya Bypass,
Jamnagar,
Gujarat,
India
Tel: (0288) 271 1333, 99989 93500
Fax: (0288) 271 2777

Jamnagar BAPS Shri Swaminarayan Mandir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top