Shiva Temples

List of Lord Shiva Temples in Karur District – Tamil Nadu

Karur Siva Temples List::

 • Karur (Karuvur Anilai) – Kalyana pashupatishvarar, Alankaravalli, Saundhara Nayaki, Ambiravti thirththam, Kama, Thatakai, Muruga, Aracha, Dhenu Thirththam, (Pancha lingam – Pashupatishvarar, Vanchureshvarar, Kotishavarar, Kailashanatha Linagm, Kariya Malishar Lingam)
 • Karuvur Vennai malai – Vishvanathar, Vishalaxi
 • Chinnadarapuram
 • Somur – Someshvarar
 • Thennilai
 • Nerur (Agnipuram) – 5.5 miles from Karur, self manifest
 • Panychamadhevar
 • Puliyur Gramam
 • Mukkudal – near Karur, confluence of Amranadhi, Manimukta, Kaviri, Maniyishar
 • Srinivasanallur – Kurangunatha Temple
 • Vallipuram – 20 miles from Karuvur, Shankaranarayanar, Namagiriyammai
 • Venychamakkudal – 12 miles south of Karur, Vikirthanatheshvarar, Vikrithanayaki, vikirtha thIrththam
 • Venneymalai – Vishvanathar, Vishaiakshi
 • Vettaimangalam
 • Chinna Sengal – Minakshi Sametha Sundareshwarar

Karur Shiva Temples Map:

Back To Shiva Temples in Tamil Nadu: