Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Lord Shiva Ashtakam 4 Lyrics in English | Sri Shiva Stotra

Lord Shiva Ashtakam 4 Lyrics in English | Sri Shiva Stotra

34 Views

Shivashtakam 4 in English:

jaya sankara santa sasankaruce rucitarthada sarvada sarvaruce ।
sucidattagrhitamahopahrte hrtabhaktajanoddhatatapatate ॥ 1 ॥

tatasarvahrdambaravaradanute natavrjinamahavanadahakrte ।
krtavividhacaritratano sutano tanu visikhavisosanadhairyanidhe ॥ 2 ॥

nidhanadivivarjitakrtanatikrtkrtavihitamanorathapannagabhrt ।
nagabhartrsutarpitavamavapuh svavapuhparipūritasarvajagat ॥ 3 ॥

trijaganmayarūpa virūpasudrgrgudañcanakiñcanakrddhutabhuk ।
bhavabhūtapate pramathaikapate patitesvatidattakaraprasrte ॥ 4 ॥

prasrtakhilabhūtalasamvaranapranavadhvanisaudhasudhamsudhara ।
girirajakumarikaya paraya paritah paritusta nato’smi siva ॥ 5 ॥

siva deva mahesa girisa vibho vibhavaprada sarva sivesa mrda ।
mrdayodupatidhrajagattritayam krtayantrana bhaktivighatakrtam ॥ 6 ॥

na krtantata esa bibhemi hara praharasu mamaghamamoghamate ।
na matantaramanyamavaimi sivam sivapadanateh pranato’smi tatah ॥ 7 ॥

vitate’tra jagatyakhilaghaharam paritosanameva param gunavat ।
gunahinamahinamahavalayam layapavakamisa nato’smi tatah ॥ 8 ॥

iti stutva mahadevam viraramangirahsutah ।
vyataracca mahadevah stutya tusto varan bahūn ॥ 9 ॥

iti sivastakam samaptam ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *