Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Mangala Ashtakam Lyrics in Tamil | மங்க³ளாஷ்டகம்

மங்க³ளாஷ்டகம் Lyrics in Tamil:

ப்³ரஹ்மாவிஷ்ணுர்கி³ரீஶ: ஸுரபதிரநல: ப்ரேதராட்³யாதுநாத²-
ஸ்தோயாதீ⁴ஶஶ்ச வாயுர்த⁴நத³கு³ஹக³ணேஶார்கசந்த்³ராஶ்ச ருத்³ரா: ।
விஶ்வாதி³த்யாஶ்விஸத்⁴யா வஸுபித்ருʼமருதஸ்ஸித்³த⁴வித்³யாஶ்ச யக்ஷா
க³ந்த⁴ர்வா: கிந்நராத்³யாகி²லக³க³நசரா மங்க³ளம் மே தி³ஶந்து ॥ 1॥

வாணீ லக்ஷ்மீ த⁴ரித்ரீ ஹிமகி³ரிதநயா சண்டி³கா ப⁴த்³ரகாலீ
ப்³ரஹ்மாத்³யா மாத்ருʼஸங்கா⁴ அதி³திதி³திஸதீத்யாத³யோ த³க்ஷபுத்ர்ய: ।
ஸாவித்ரீ ஜஹ்நுகந்யா தி³நகரதநயாருந்த⁴தீ தே³வபத்ந்ய:
பௌலோமாத்³யாஸ்ததா²ந்யா: க²சரயுவதயோ மங்க³ளம் மே தி³ஶந்து ॥ 2॥

மத்ஸ்ய: கூர்மோ வராஹோ ந்ருʼஹரிரத² வடுர்பா⁴ர்க³வோ ராமசந்த்³ர-
ஸ்ஸீரீ க்ருʼஷ்ணஶ்ச க²ட்³கீ³ ஸகபிலநரநாராயணாத்ரேயவைத்³யா: ।
அந்யே நாநாவதாரா: நரகவிஜயிநஶ்சக்ரமுக்²யாயுதா⁴நி
தத்பத்ந்யஸ்தத்ஸுதாஶ்சாப்யகி²லஹரிகுலா மங்க³ளம் மே தி³ஶந்து ॥ 3॥

விஶ்வாமித்ரோ வஸிஷ்ட:² கலஶப⁴வ உதத்²யோঽங்கி³ரா: காஶ்யபஶ்ச
வ்யாஸ: கண்வோ மரீசீ க்ரதுப்⁴ருʼகு³புலஹா ஶௌநகோঽத்ரி: புலஸ்த்ய: ।
அந்யே ஸர்வே முநீந்த்³ரா: குஜபு³த⁴கு³ருஶுக்ரார்கஜாத்³யா க்³ரஹா யே
நக்ஷத்ராணி ப்ரஜேஶா: ப²ணிக³ணமநவோ மங்க³ளம் மே தி³ஶந்து ॥ 4॥

தார்க்ஷ்யோঽநந்தோ ஹநூமாந் ப³லிரபி ஸநகாத்³யா: ஶுகோ நாரத³ஶ்ச
ப்ரஹ்லாத:³ பாண்டு³புத்ரா ந்ருʼக³நலநஹுஷா: விஷ்ணுராதோঽம்ப³ரீஷ: ।
பீ⁴ஷ்மாக்ரூரோத்³த⁴வோஶீநரப⁴ரதஹரிஶ்சந்த்³ரருக்மாங்க³தா³த்³யா:
அந்யே ஸர்வே நரேந்த்³ரா ரவிஶஶிகுலஜா மங்க³ளம் மே தி³ஶந்து ॥ 5॥

ஆகூத்யாத்³யாஶ்ச திஸ்ர: ஸகலமுநிகலத்ராணி தா³ரா மநூநாம்
தாரா குந்தீ ச பாஞ்சால்யத² நலத³யிதா ருக்மிணீ ஸத்யபா⁴மா ।
தே³வக்யாத்³யாஶ்ச ஸர்வா யது³குலவநிதா ராஜபா⁴ர்யாஸ்ததா²ந்யா:
கோ³ப்யஶ்சாரித்ரயுக்தா: ஸகலயுவதயோ மங்க³ளம் மே தி³ஶந்து ॥ 6॥

விப்ரா கா³வஶ்ச வேதா:³ ஸ்ம்ருʼதிரபி துளஸீ ஸர்வதீர்தா²நி வித்³யா:
நாநாஶாஸ்த்ரேதிஹாஸா அபி ஸகலபுராணாநி வர்ணாஶ்ரமாஶ்ச ।
ஸாங்க்²யம் ஜ்ஞாநம் ச யோகா³வபி யமநியமௌ ஸர்வகர்மாணி காலா:
ஸர்வே த⁴ர்மாஶ்ச ஸத்யாத்³யவயவஸஹிதா மங்க³ளம் மே தி³ஶந்து ॥ 7॥

லோகா த்³வீபா: ஸமுத்³ரா: க்ஷிதித⁴ரபதயோ மேருகைலாஸமுக்²யா:
காவேரீநர்மதா³த்³யா: ஶுப⁴ஜலஸரித: ஸ்வர்த்³ருமா தி³க்³க³ஜேந்த்³ரா: ।
மேகா⁴ ஜ்யோதீம்ஷிநாநாநரம்ருʼக³பக்ஷ்யாத³ய: ப்ராணிநோঽந்யே
ஸர்வௌஷத்⁴யஶ்ச வ்ருʼக்ஷா: ஸகலத்ருʼணலதா மங்க³ளம் மே தி³ஶந்து ॥ 8॥

ப⁴க்த்யா ஸம்யுக்தசித்தா: ப்ரதிதி³வஸமிமாந் மஙக³லஸ்தோத்ரமுக்²யாந்
அஷ்டௌ ஶ்லோகாந் ப்ரபா⁴தே தி³வஸபரிணதௌ யே ச மர்த்யா: பட²ந்தி ।
தே நித்யம் பூர்ணகாமா இஹ பு⁴வி ஸுகி²நஶ்சார்த²வந்தோঽபி பூ⁴த்வா
நிர்முக்தா ஸர்வபாபைர்வயஸி ச சரமே விஷ்ணுலோகம் ப்ரயாந்தி ॥ 9॥

இதி மங்க³ளாஷ்டகஸ்தோத்ரம் ஸமாப்தம் ॥

Mangala Ashtakam Lyrics in Tamil | மங்க³ளாஷ்டகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top