Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Nakaradi Sri Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil

Nakaradi Nrsimha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ நகாராதி³ ஶ்ரீநரஸிம்ஹாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ॥
ஶ்ரீ ஹயக்³ரீவாய நம: ।
ஹரி: ௐ

நரஸிம்ஹோ நரோ நாரஸ்ரஷ்டா நாராயணோ நவ: ।
நவேதரோ நரபதிர்நராத்மா நரசோத³ந: ॥ 1 ॥

நக²பி⁴ந்நஸ்வர்ணஶய்யோ நக²த³ம்ஷ்ட்ராவிபீ⁴ஷண: ।
நாரபீ⁴ததி³ஶாநாஶோ நந்தவ்யோ நக²ராயுத:⁴ ॥ 2 ॥

நாத³நிர்பி⁴ந்நபாத்³மாண்டோ³ நயநாக்³நிஹுதாஸுர: ।
நடத்கேஸரஸஞ்ஜாதவாதவிக்ஷிப்தவாரித:³ ॥ 3 ॥

நலிநீஶஸஹஸ்ராபோ⁴ நதப்³ரஹ்மாதி³தே³வத: ।
நபோ⁴விஶ்வம்ப⁴ராப்⁴யந்தர்வ்யாபிது³ர்வீக்ஷவிக்³ரஹ: ॥ 4 ॥

நிஶ்ஶ்வாஸவாதஸம்ரம்ப⁴ கூ⁴ர்ணமாநபயோநிதி:⁴ ।
நிர்த³யாங்க்⁴ரியுக³ந்யாஸத³லிதக்ஷ்மாஹிமஸ்தக: ॥ 5 ॥

நிஜஸம்ரம்ப⁴ஸந்த்ரஸ்தப்³ரஹ்மருத்³ராதி³தே³வத: ।
நிர்த³ம்ப⁴ப⁴க்திமத்³ரக்ஷோடி³ம்ப⁴நீதஶமோத³ய: ॥ 6 ॥

நாகபாலாதி³விநுதோ நாகிலோகக்ருʼதப்ரிய: ।
நாகிஶத்ரூத³ராந்த்ராதி³மாலாபூ⁴ஷிதகந்த⁴ர: ॥ 7 ॥

நாகேஶாஸிக்ருʼதத்ராஸத³ம்ஷ்ட்ராபா⁴தூ⁴ததாமஸ: ।
நாகமர்த்யாதலாபூர்ணநாத³நிஶ்ஶேஷிதத்³விப: ॥ 8 ॥

நாமவித்³ராவிதாஶேஷபூ⁴தரக்ஷ:பிஶாசக: ।
நாமநிஶ்ஶ்ரேணிகாரூட⁴நிஜலோகநிஜவ்ரஜ: ॥ 9 ॥

நாலீகநாபோ⁴ நாகா³ரிவந்த்³யோ நாகா³தி⁴ராட்³பு⁴ஜ: ।
நகே³ந்த்³ரதீ⁴ரோ நேத்ராந்தஸ்க்²ஸலத³க்³நிகணச்ச²ட: ॥ 10 ॥

நாரீது³ராஸதோ³ நாநாலோகபீ⁴கரவிக்³ரஹ: ।
நிஸ்தாரிதாத்மீயஸந்தோ² நிஜைகஜ்ஞேயவைப⁴வ: ॥ 11 ॥

நிர்வ்யாஜப⁴க்தப்ரஹ்லாத³பரிபாலநதத்பர: ।
நிர்வாணதா³யீ நிர்வ்யாஜப⁴க்த்யேகப்ராப்யதத்பத:³ ॥ 12 ॥

நிர்ஹ்ராத³மயநிர்கா⁴தத³லிதாஸுரராட்³ப³ல: ।
நிஜப்ரதாபமார்தாண்ட³க²த்³யோதீக்ருʼதபா⁴ஸ்கர: ॥ 13 ॥

நிரீக்ஷணக்ஷதஜ்யோதிர்க்³ரஹதாரோடு³மண்ட³ல: ।
நிஷ்ப்ரபஞ்சப்³ருʼஹத்³பா⁴நுஜ்வாலாருணநிரீக்ஷண: ॥ 14 ॥

நகா²க்³ரலக்³நாரிவக்ஷஸ்ஸ்ருதரக்தாருணாம்ப³ர: ।
நிஶ்ஶேஷரௌத்³ரநீரந்த்⁴ரோ நக்ஷத்ராச்சா²தி³தக்ஷம: ॥ 15 ॥

நிர்ணித்³ரரக்தோத்பலாக்ஷோ நிரமித்ரோ நிராஹவ: ।
நிராகுலீக்ருʼதஸுரோ நிர்ணிமேயோ நிரீஶ்வர: ॥ 16 ॥

நிருத்³த⁴த³ஶதி³க்³பா⁴கோ³ நிரஸ்தாகி²லகல்மஷ: ।
நிக³மாத்³ரிகு³ஹாமத்⁴யநிர்ணித்³ராத்³பு⁴தகேஸரீ ॥ 17 ॥

நிஜாநந்தா³ப்³தி⁴நிர்மக்³நோ நிராகாரோ நிராமய: ।
நிரஹங்காரவிபு³த⁴சித்தகாநந கோ³சர: ॥ 18 ॥

நித்யோ நிஷ்காரணோ நேதா நிரவத்³யகு³ணோத³தி:⁴ ।
நிதா³நம் நிஸ்தமஶ்ஶக்திர்நித்யத்ருʼப்தோ நிராஶ்ரய: ॥ 19 ॥

நிஷ்ப்ரபஞ்சோ நிராலோகோ நிகி²லப்ரீதிபா⁴ஸக: ।
நிரூட⁴ஜ்ஞாநிஸசிவோ நிஜாவநக்ருʼதாக்ருʼதி: ॥ 20 ॥

நிகி²லாயுத⁴நிர்பா⁴தபு⁴ஜாநீகஶதாத்³பு⁴த: ।
நிஶிதாஸிஜ்ஜ்வலஜ்ஜிஹ்வோ நிப³த்³த⁴ப்⁴ருʼகுடீமுக:² ॥ 21 ॥

நகே³ந்த்³ரகந்த³ரவ்யாத்தவக்த்ரோ நம்ரேதரஶ்ருதி: ।
நிஶாகரகராங்கூர கௌ³ரஸாரதநூருஹ: ॥ 22 ॥

நாத²ஹீநஜநத்ராணோ நாரதா³தி³ஸமீடி³த: ।
நாராந்தகோ நாரசித்திர்நாராஜ்ஞேயோ நரோத்தம: ॥ 23 ॥

நராத்மா நரலோகாம்ஶோ நரநாராயணோ நப:⁴ ।
நதலோகபரித்ராணநிஷ்ணாதோ நயகோவித:³ ॥ 24 ॥

நிக³மாக³மஶாகா²க்³ர ப்ரவாலசரணாம்பு³ஜ: ।
நித்யஸித்³தோ⁴ நித்யஜயீ நித்யபூஜ்யோ நிஜப்ரப:⁴ ॥ 25 ॥

நிஷ்க்ருʼஷ்டவேத³தாத்பர்யபூ⁴மிர்நிர்ணீததத்த்வக: ।
நித்யாநபாயிலக்ஷ்மீகோ நிஶ்ஶ்ரேயஸமயாக்ருʼதி: ॥ 26 ॥

நிக³மஶ்ரீமஹாமாலோ நிர்த³க்³த⁴த்ரிபுரப்ரிய: ।
நிர்முக்தஶேஷாஹியஶா நிர்த்³வந்த்³வோ நிஷ்கலோ நரீ ॥ 27 ॥

॥ இதி நகாராதி³ ஶ்ரீ நரஸிம்ஹாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் பராப⁴வ
ஶ்ராவண ஶுத்³தை⁴காத³ஶ்யாம் ராமேண லிகி²தா ஶ்ரீ ஹயக்³ரீவாய ஸமர்பித ॥

Also Read:

Nakaradi Sri Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top