Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Prithivia Gita Lyrics in Gujarati

Prithivia Geeetaa in Gujarati:

॥ પૃથિવીગીતા ॥
મૈત્રેય પૃથિવીગીતા શ્લોકાશ્ચાત્ર નિબોધ તાન્ ।
યાનાહ ધર્મધ્વજિને જનકાયાસિતો મુનિઃ ॥ ૧ ॥

પૃથિવ્યુવાચ —
કથમેષ નરેન્દ્રાણાં મોહો બુદ્ધિમતામપિ ।
યેન કેન સધર્માણોઽપ્યભિવિશ્વસ્તચેતસઃ ॥ ૨ ॥

પૂર્વમાત્મજયં કૃત્વા જેતુમિચ્છન્તિ મન્ત્રિણઃ ।
તતો ભૃત્યાંશ્ચ પૌરાંશ્ચ જિગીષન્તે તથા રિપૂન્ ॥ ૩ ॥

ક્રમેણાનેન જેષ્યામો વયં પૃથ્વીં સસાગરામ્ ।
ઇત્યાસક્તધિયો મૃત્યું ન પશ્યન્ત્યવિદૂરકમ્ ॥ ૪ ॥

સમુદ્રાવરણં યાતિ મન્મણ્ડલમથો વશમ્ ।
કિયદાત્મજયાદેતન્મુક્તિરાત્મજયે ફલમ્ ॥ ૫ ॥

ઉત્સૃજ્ય પૂર્વજા યાતા યાં નાદાય ગતઃ પિતા ।
તાં મમેતિ વિમૂઢત્વાત્ જેતુમિચ્છન્તિ પાર્થિવાઃ ॥ ૬ ॥

મત્કૃતે પિતૃપુત્રાણાં ભ્રાતૄણાં ચાપિ વિગ્રહાઃ ।
જાયન્તેઽત્યન્તમોહેન મમતાધૃતચેતસામ્ ॥ ૭ ॥

પૃથ્વી મમેયં સકલા મમૈષા મમાન્વયસ્યાપિ ચ શાશ્વતેયમ્ ।
યો યો મૃતો હ્યત્ર બભૂવ રાજા કુબુદ્ધિરાસીદિતિ તસ્ય તસ્ય ॥ ૮ ॥

દૃષ્ટ્વા મમત્વાયતચિત્તમેકં વિહાય માં મૃત્યુપથં વ્રજન્તમ્ ।
તસ્યાન્વયસ્તસ્ય કથં મમત્વં હૃદ્યાસ્પદં મત્પ્રભવઃ કરોતિ ॥ ૯ ॥

પૃથ્વી મમૈષાશુ પરિત્યજૈનં વદન્તિ યે દૂતમુખૈઃ સ્વશત્રુમ્ ।
નરાધિપાસ્તેષુ મમાતિહાસઃ પુનશ્ચ મૂઢેષુ દયાભ્યુપૈતિ ॥ ૧૦ ॥

પરાશર ઉવાચ
ઇત્યેતે ધરણીગીતાશ્લોકા મૈત્રેય યૈઃ શ્રુતૈઃ ।
મમત્વં વિલયં યાતિ તાપન્યસ્તં યથા હિમમ્ ॥ ૧૧ ॥

ઇતિ પૃથિવીગીતા સમાપ્તા ।

Also Read:

Prithivia Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Prithivia Gita Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top