Ramadasu Keertanas

Rama Namame Jeevanamu Lyrics in Telugu | Ramadasu Keerthana

Rama Namame Jeevanamu Anyam Telugu Lyrics:

పల్లవి:
రామనామమే జీవనము అన్య మేమిరా కృపావనము
రామనామ సుధామధురము అది ఏమరక భజియించు మాకిక రా ॥

చరణము(లు):
శ్రీలమేలు భయానకము రఘువీరుల పేరే పానకము
పాలుమీగడ జారుతేనియ పాలకన్నను మేలిమైనది రా ॥

ఈ రసములెల్ల నీరసము రఘువీరుని కథలెల్ల పాయసము
సారెకు మాకు చేకూరెను ఆకలి తీరి తృష్ణ చల్లారెను రా ॥

ఘోరభవసింధు తారకము హృదయారి వర్ణనివారకము
సారమౌ ఘనసార కదళీఫలసార సౌఖ్యమా పారము రా ॥

సుందర శ్రీరాములు రఘునందనాంఘ్రి సరోజములు
చెంది బ్రహ్మానందభావము నందరికి నింపొందజేసిన రా ॥

భాసమాన శుభకరము నిజదాసలోక వశీకరము
భూసుత హితుడై భద్రాచలవాసుడై రామదాసునేలిన రా ॥

Also Read:

Sri Ramadasu Keerthanalu – Rama Namame Jeevanamu Anyam Lyrics in English | Telugu

Add Comment

Click here to post a comment