Ramadasu Keertanas

Ramanama Mandukonare Lyrics in Telugu | Ramadasu Keerthana

Ramanama Mandukonare Telugu Lyrics:

పల్లవి:
రామనామ మందుకొనరే పామరులారా
రామజోగి మందుకొనరే రా ॥

చరణము(లు):
రామజోగి మందుమీరు ప్రేమతో భుజింపరయ్య
కామక్రోధములనెల్ల గడకుపారద్రోలె మందు రా ॥

మదమాత్సర్య లోభములను మాటలో నిలిపెడిమందు
గుదికొన్న కర్మములను గూడక యెడద్రోలెమందు రా ॥

కాటుక కొండలవంటి కర్మము లెడబాపుమందు
సారెకు నీమంబు సాటిలేని భాగవతులు స్మరణచేసి తలచేమందు రా ॥

ముదముతో భద్రాద్రియందు ముక్తిని పొందించేమందు
సదయుడైన రామదాసు సద్భక్తితో గొలిచేమందు రా ॥

Add Comment

Click here to post a comment