Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sage Valmikis Gangashtakam Lyrics in Gujarati | ગઙ્ગાષ્ટકં શ્રીવાલ્મિકિવિરચિતમ્

ગઙ્ગાષ્ટકં શ્રીવાલ્મિકિવિરચિતમ્ Lyrics in Gujarati:

માતઃ શૈલસુતા-સપત્નિ વસુધા-શૃઙ્ગારહારાવલિ
સ્વર્ગારોહણ-વૈજયન્તિ ભવતીં ભાગીરથીં પ્રાર્થયે ।
ત્વત્તીરે વસતઃ ત્વદંબુ પિબતસ્ત્વદ્વીચિષુ પ્રેઙ્ખતઃ
ત્વન્નામ સ્મરતસ્ત્વદર્પિતદૃશઃ સ્યાન્મે શરીરવ્યયઃ ॥ ૧॥

ત્વત્તીરે તરુકોટરાન્તરગતો ગઙ્ગે વિહઙ્ગો પરં
ત્વન્નીરે નરકાન્તકારિણિ વરં મત્સ્યોઽથવા કચ્છપઃ ।
નૈવાન્યત્ર મદાન્ધસિન્ધુરઘટાસંઘટ્ટઘણ્ટારણ-
ત્કારસ્તત્ર સમસ્તવૈરિવનિતા-લબ્ધસ્તુતિર્ભૂપતિઃ ॥ ૨॥

ઉક્ષા પક્ષી તુરગ ઉરગઃ કોઽપિ વા વારણો વાઽ-
વારીણઃ સ્યાં જનન-મરણ-ક્લેશદુઃખાસહિષ્ણુઃ ।
ન ત્વન્યત્ર પ્રવિરલ-રણત્કિઙ્કિણી-ક્વાણમિત્રં
વારસ્ત્રીભિશ્ચમરમરુતા વીજિતો ભૂમિપાલઃ ॥ ૩॥

કાકૈર્નિષ્કુષિતં શ્વભિઃ કવલિતં ગોમાયુભિર્લુણ્ટિતં
સ્રોતોભિશ્ચલિતં તટામ્બુ-લુલિતં વીચીભિરાન્દોલિતમ્ ।
દિવ્યસ્ત્રી-કર-ચારુચામર-મરુત્સંવીજ્યમાનઃ કદા
દ્રક્ષ્યેઽહં પરમેશ્વરિ ત્રિપથગે ભાગીરથી સ્વં વપુઃ ॥ ૪॥

અભિનવ-બિસવલ્લી-પાદપદ્મસ્ય વિષ્ણોઃ
મદન-મથન-મૌલેર્માલતી-પુષ્પમાલા ।
જયતિ જયપતાકા કાપ્યસૌ મોક્ષલક્ષ્મ્યાઃ
ક્ષપિત-કલિકલઙ્કા જાહ્નવી નઃ પુનાતુ ॥ ૫॥

એતત્તાલ-તમાલ-સાલ-સરલવ્યાલોલ-વલ્લીલતા-
ચ્છત્રં સૂર્યકર-પ્રતાપરહિતં શઙ્ખેન્દુ-કુન્દોજ્જ્વલમ્ ।
ગન્ધર્વામર-સિદ્ધ-કિન્નરવધૂ-તુઙ્ગસ્તનાસ્પાલિતં
સ્નાનાય પ્રતિવાસરં ભવતુ મે ગાઙ્ગં જલં નિર્મલમ્ ॥ ૬॥

ગાઙ્ગં વારિ મનોહારિ મુરારિ-ચરણચ્યુતમ્ ।
ત્રિપુરારિ-શિરશ્ચારિ પાપહારિ પુનાતુ મામ્ ॥ ૭॥

પાપાપહારિ દુરિતારિ તરઙ્ગધારિ
શૈલપ્રચારિ ગિરિરાજ-ગુહાવિદારિ ।
ઝઙ્કારકારિ હરિપાદ-રજોપહારિ
ગાઙ્ગં પુનાતુ સતતં શુભકારિ વારિ ॥ ૮॥

ગઙ્ગાષ્ટકં પઠતિ યઃ પ્રયતઃ પ્રભાતે
વાલ્મીકિના વિરચિતં શુભદં મનુષ્યઃ ।
પ્રક્ષાલ્ય ગાત્ર-કલિકલ્મષ-પઙ્ક-માશુ
મોક્ષં લભેત્ પતતિ નૈવ નરો ભવાબ્ધૌ ॥ ૯॥

॥ ઇતિ વાલ્મીકિવિરચિતં ગઙ્ગાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Sage Valmikis Gangashtakam Lyrics in Gujarati | ગઙ્ગાષ્ટકં શ્રીવાલ્મિકિવિરચિતમ્

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top