Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shiva Arati Lyrics in English

Shiva Arati in Malayalam:

॥ lord siva harati ॥
sarvesham paramesham shriipaarvatiisham vandeaham vishvesham shriipannagesham
shriisaambam shambhum shivam trailokyapUjyam vandeaham trainetram shriikanThamiisham || 1 ||

bhasmaambaradharamiisham surapaarijaatam bilvaarchitapadayugalam somam somesham
jagadaalayaparishobhitadevam paramaatmam vandeaham shivashankaramiisham devesham || 2 ||

kailaasapriyavaasam karunaakaramiisham kaatyaayaniivilasitapriyavaamabhaagam
pranavaarchitamaatmaarchitam samsevitarUpam vandeaham shivashankaramiisham devesham || 3 ||

manmathanijamadadahanam daaxaayaniisham nirgunagunasambharitam kaivalyapurusham
bhaktaanugrahavigrahamaanandajaikam vandeaham shivashankaramiisham devesham || 4 ||

suragangaasamplaavitapaavananijashikharam samabhuushitashashibimbam jaTaadharam devam
niratojjvaladaavaanalanayanaphaalabhaagam vandeaham shivashankaramiisham devesham || 5 ||

shashisuuryanetradvayamaaraadhyapurusham surakinnarapannagamayamisham sankaasham
sharavanabhavasampuujitanijapaadapadmam vandeaham shivashankaramiisham devesham || 6 ||

shriishailapuravaasam isham malliisham shriikaalahastiisham svarnamukhiivaasam
kaanchiipuramiisham shriikaamaaxiitejam vandeaham shivashankaramiisham devesham || 7 ||

tripuraantakamiisham arunaachalesham daxinaamuurtin gurum lokapuujyam
chidambarapuravaasam panchalingamuurtim vandeaham shivashankaramiisham devesham || 8 ||

jyotirmayashubhalingam sankhyaatrayanaaTyam trayiivedyamaadyam panchaananamiisham
vedaadbhutagaatram vedaarnavajanitam vedaagram vishvaagram shriivishvanaatham || 9 ||

Also Read:

Shiva Arati Lyrics in English | Malayalam 

Shiva Arati Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top