Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Shiva Stotra by Kalki Avatar Lyrics in English

Shiva Stotra by Kalki Avatar Lyrics in English

134 Views

kalkikritam shivastotram

gauriinaatham vishvanaatham sharanyam bhuutaavaasam vaasukiikanthabhuusham
tryaxam paJnchaasyaadidevam puraanam vande saandraanandasandohadaxam || 1 ||

yogaadhiisham kaamanaasham karaalam gangaasangaklinnamuurdhaanamiisham
jataajuutaatoparixiptabhaavam mahaakaalam chandrabhaalam namaami || 2 ||

shmashaanastham bhuutavetaalasangam naanaashastraih sangashuulaadibhishcha
vyagraatyugraa baahavo lokanaashe yasya krodhodbhuutalokoastameti || 3 ||

yo bhuutaadih paJnchabhuutaih sisrixustanmaatraatmaa kaalakarmasvabhaavaih
prahrityedam praapya jiivatvamiisho brahmaanande kriidate tam namaami || 4 ||

sthitau vishnuh sarvajishnuh suraatmaa lokaansaadhuun dharmasetuunbibharti
brahmaadyamshe yoabhimaanii gunaatmaa shabdaadyangaistam paresham namaami || 5 ||

yasyaadnyayaa vaayavo vaanti loke jvalatyagnih savitaa yaati tapyan
shiitaamshuh khe taarakaasamgrahashcha pravartante tam paresham prapadye || 6 ||

yasya shvaasaatsarvadhaatrii dharitrii devo varshatyambukaalah pramaataa
merurmadhye bhuuvanaanaam cha bhartaa tamiishaanam vishvaruupam namaami || 7 ||

iti shriikalkipuraane kalkikritam shivastotram sampuurnam

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *