Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shonadrinatha Ashtakam Lyrics in Telugu | Shonadrinathashtakam

Shonadrinatha Ashtakam Lyrics in Telugu | Shonadrinathashtakam

45 Views

Shonadri Natha Ashtakam Lyrics in Telugu:

|| శోణాద్రినాథాష్టకమ్ ||

శివాయ రుద్రాయ శివార్చితాయ మహానుభావాయ మహేశ్వరాయ ।
సోమాయ సూక్ష్మాయ సురేశ్వరాయ శోణాద్రినాథాయ నమఃశివాయ || ౧ ||

దిక్పాలనాథాయ విభావనాయ చన్ద్రార్ధచూడాయ సనాతనాయ ।
సంసారదుఃఖార్ణవతారణాయ శోణాద్రినాథాయ నమఃశివాయ || ౨ ||

జగన్నివాసాయ జగద్ధితాయ సేనానినాథాయ జయప్రదాయ ।
పూర్ణాయ పుణ్యాయ పురాతనాయ శోణాద్రినాథాయ నమఃశివాయ || ౩ ||

వాగీశవన్ద్యాయ వరప్రదాయ ఉమార్ధదేహాయ గణేశ్వరాయ ।
చన్ద్రార్కవైశ్వానరలోచనాయ శోణాద్రినాథాయ నమఃశివాయ || ౪ ||

రథాధిరూఢాయ రసాధరాయ వేదాశ్వయుక్తాయ విధిస్తుతాయ ।
చన్ద్రార్కచక్రాయ శశిప్రభాయ శోణాద్రినాథాయ నమఃశివాయ || ౫ ||

విరిఞ్చిసారథ్యవిరాజితాయ గిరీన్ద్రచాపాయ గిరీశ్వరాయ ।
ఫాలాగ్నినేత్రాయ ఫణీశ్వరాయ శోణాద్రినాథాయ నమఃశివాయ || ౬ ||

గోవిన్దబాణాయ గుణత్రయాయ విశ్వస్య నాథాయ వృషధ్వజాయ ।
పురస్య విధ్వంసనదీక్షితాయ శోణాద్రినాథాయ నమఃశివాయ || ౭ ||

జరాదివర్జ్యాయ జటాధరాయ అచిన్త్యరూపాయ హరిప్రియాయ ।
భక్తస్య పాపౌఘవినాశనాయ శోణాద్రినాథాయ నమఃశివాయ || ౮ ||

స్తుతిం శోణాచలేశస్య పఠతాం సర్వసిద్ధిదమ్ ।
సర్వసమ్పత్ప్రదం పుంసాం సేవన్తాం సర్వతో జనాః || ౯ ||

|| శుభమస్తు ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *