Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Ashtalaxmi 108 Names in Bengali | Ashtalaxmi | Ashta Laxmi Stotra

Ashta Lakshmi or Ashtalakshmi or Ashta Laxmi are a group of eight manifestations of Sri Lakshmi Devi, She is the goddess of wealth/money. She presides over eight sources of “Wealth” in the context of Ashta-Lakshmi means prosperity, good health, knowledge, strength, progeny, and power.

The Ashta Lakshmi are still represented and worshipped in a group of temples.

Shri Ashta Lakshmi are:

1) Adi/Maha Lakshmi
2) Dhana Lakshmi
3) Dhanya Lakshmi
4) Gaja Lakshmi
5) Santana Lakshmi
6) Veera/Dhairya Lakshmi
7) Jaya/Vijaya Lakshmi
8) Vidhya Lakshmi

108 Names of Ashta Laxmi in Bengali:

॥ শ্রীঅষ্টলক্ষ্মী অষ্টোত্তরশতনামাবলী ॥

জয় জয় শঙ্কর ।
ওঁ শ্রী ললিতা মহাত্রিপুরসুন্দরী
পরাভট্টারিকা সমেতায়
শ্রী চন্দ্রমৌল়ীশ্বর পরব্রহ্মণে নমঃ ॥

১ শ্রী আদিলক্ষ্মী নামাবলিঃ ॥ ওঁ শ্রীং
২ শ্রী ধান্যলক্ষ্মী নামাবলিঃ ॥ ওঁ শ্রীং ক্লীং
৩ শ্রী ধৈর্যলক্ষ্মী নামাবলিঃ ॥ ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং
৪ শ্রী গজলক্ষ্মী নামাবলিঃ ॥ ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং
৫ শ্রী সন্তানলক্ষ্মী নামাবলিঃ ॥ ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং
৬ শ্রী বিজয়লক্ষ্মী নামাবলিঃ ॥ ওঁ ক্লীং ওঁ
৭ শ্রী বিদ্যালক্ষ্মী নামাবলিঃ ॥ ওঁ ঐং ওঁ
৮ শ্রী ঐশ্বর্যলক্ষ্মী নামাবলিঃ ॥ ওঁ শ্রীং শ্রীং শ্রীং ওঁ

ওঁ শ্রীং
আদিলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
অকারায়ৈ নমঃ
অব্যয়ায়ৈ নমঃ
অচ্যুতায়ৈ নমঃ
আনন্দায়ৈ নমঃ
অর্চিতায়ৈ নমঃ
অনুগ্রহায়ৈ নমঃ
অমৃতায়ৈ নমঃ
অনন্তায়ৈ নমঃ
ইষ্টপ্রাপ্ত্যৈ নমঃ
ঈশ্বর্যৈ নমঃ
কর্ত্র্যৈ নমঃ
কান্তায়ৈ নমঃ
কলায়ৈ নমঃ
কল্যাণ্যৈ নমঃ
কপর্দিনে নমঃ
কমলায়ৈ নমঃ
কান্তিবর্ধিন্যৈ নমঃ
কুমার্যৈ নমঃ
কামাক্ষ্যৈ নমঃ
কীর্তিলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
গন্ধিন্যৈ নমঃ
গজারূঢায়ৈ নমঃ
গম্ভীরবদনায়ৈ নমঃ
চক্রহাসিন্যৈ নমঃ
চক্রায়ৈ নমঃ
জ্যোতিলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
জয়লক্ষ্ম্যৈ নমঃ
জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ
জগজ্জনন্যৈ নমঃ
জাগৃতায়ৈ নমঃ
ত্রিগুণায়ৈ নমঃ
ত্র্যৈলোক্যমোহিন্যৈ নমঃ
ত্র্যৈলোক্যপূজিতায়ৈ নমঃ
নানারূপিণ্যৈ নমঃ
নিখিলায়ৈ নমঃ
নারায়ণ্যৈ নমঃ
পদ্মাক্ষ্যৈ নমঃ
পরমায়ৈ নমঃ
প্রাণায়ৈ নমঃ
প্রধানায়ৈ নমঃ
প্রাণশক্ত্যৈ নমঃ
ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ
ভাগ্যলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
ভূদেব্যৈ নমঃ
বহুরূপায়ৈ নমঃ
ভদ্রকাল্যৈ নমঃ
ভীমায়ৈ নমঃ
ভৈরব্যৈ নমঃ
ভোগলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
ভূলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
মহাশ্রিয়ৈ নমঃ
মাধব্যৈ নমঃ
মাত্রে নমঃ
মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ
মহাবীরায়ৈ নমঃ
মহাশক্ত্যৈ নমঃ
মালাশ্রিয়ৈ নমঃ
রাজ্ঞ্যৈ নমঃ
রমায়ৈ নমঃ
রাজ্যলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
রমণীয়ায়ৈ নমঃ
লক্ষ্ম্যৈ নমঃ
লাক্ষিতায়ৈ নমঃ
লেখিন্যৈ নমঃ
বিজয়লক্ষ্ম্যৈ নমঃ
বিশ্বরূপিণ্যৈ নমঃ
বিশ্বাশ্রয়ায়ৈ নমঃ
বিশালাক্ষ্যৈ নমঃ
ব্যাপিন্যৈ নমঃ
বেদিন্যৈ নমঃ
বারিধয়ে নমঃ
ব্যাঘ্র্যৈ নমঃ
বারাহ্যৈ নমঃ
বৈনায়ক্যৈ নমঃ
বরারোহায়ৈ নমঃ
বৈশারদ্যৈ নমঃ
শুভায়ৈ নমঃ
শাকম্ভর্যৈ নমঃ
শ্রীকান্তায়ৈ নমঃ
কালায়ৈ নমঃ
শরণ্যৈ নমঃ
শ্রুতয়ে নমঃ
স্বপ্নদুর্গায়ৈ নমঃ
সুর্যচন্দ্রাগ্নিনেত্রত্রয়ায়ৈ নমঃ
সিম্হগায়ৈ নমঃ
সর্বদীপিকায়ৈ নমঃ
স্থিরায়ৈ নমঃ
সর্বসম্পত্তিরূপিণ্যৈ নমঃ
স্বামিন্যৈ নমঃ
সিতায়ৈ নমঃ
সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ
সর্বসম্পন্নায়ৈ নমঃ
হংসিন্যৈ নমঃ
হর্ষপ্রদায়ৈ নমঃ
হংসগায়ৈ নমঃ
হরিসূতায়ৈ নমঃ
হর্ষপ্রাধান্যৈ নমঃ
হরিত্পতয়ে নমঃ
সর্বজ্ঞানায়ৈ নমঃ
সর্বজনন্যৈ নমঃ
মুখফলপ্রদায়ৈ নমঃ
মহারূপায়ৈ নমঃ
শ্রীকর্যৈ নমঃ
শ্রেয়সে নমঃ
শ্রীচক্রমধ্যগায়ৈ নমঃ
শ্রীকারিণ্যৈ নমঃ
ক্ষমায়ৈ নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওঁ শ্রীং ক্লীং
ধান্যলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
আনন্দাকৃত্যৈ নমঃ
অনিন্দিতায়ৈ নমঃ
আদ্যায়ৈ নমঃ
আচার্যায়ৈ নমঃ
অভয়ায়ৈ নমঃ
অশক্যায়ৈ নমঃ
অজয়ায়ৈ নমঃ
অজেয়ায়ৈ নমঃ
অমলায়ৈ নমঃ
অমৃতায়ৈ নমঃ
অমরায়ৈ নমঃ
ইন্দ্রাণীবরদায়ৈ নমঃ
ইন্দীবরেশ্বর্যৈ নমঃ
উরগেন্দ্রশয়নায়ৈ নমঃ
উত্কেল্যৈ নমঃ
কাশ্মীরবাসিন্যৈ নমঃ
কাদম্বর্যৈ নমঃ
কলরবায়ৈ নমঃ
কুচমণ্ডলমণ্ডিতায়ৈ নমঃ
কৌশিক্যৈ নমঃ
কৃতমালায়ৈ নমঃ
কৌশাম্ব্যৈ নমঃ
কোশবর্ধিন্যৈ নমঃ
খড্গধরায়ৈ নমঃ
খনয়ে নমঃ
খস্থায়ৈ নমঃ
গীতায়ৈ নমঃ
গীতপ্রিয়ায়ৈ নমঃ
গীত্যৈ নমঃ
গায়ত্র্যৈ নমঃ
গৌতম্যৈ নমঃ
চিত্রাভরণভূষিতায়ৈ নমঃ
চাণূর্মদিন্যৈ নমঃ
চণ্ডায়ৈ নমঃ
চণ্ডহংত্র্যৈ নমঃ
চণ্ডিকায়ৈ নমঃ
গণ্ডক্যৈ নমঃ
গোমত্যৈ নমঃ
গাথায়ৈ নমঃ
তমোহন্ত্র্যৈ নমঃ
ত্রিশক্তিধৃতেনমঃ
তপস্বিন্যৈ নমঃ
জাতবত্সলায়ৈ নমঃ
জগত্যৈ নমঃ
জংগমায়ৈ নমঃ
জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ
জন্মদায়ৈ নমঃ
জ্বলিতদ্যুত্যৈ নমঃ
জগজ্জীবায়ৈ নমঃ
জগদ্বন্দ্যায়ৈ নমঃ
ধর্মিষ্ঠায়ৈ নমঃ
ধর্মফলদায়ৈ নমঃ
ধ্যানগম্যায়ৈ নমঃ
ধারণায়ৈ নমঃ
ধরণ্যৈ নমঃ
ধবলায়ৈ নমঃ
ধর্মাধারায়ৈ নমঃ
ধনায়ৈ নমঃ
ধারায়ৈ নমঃ
ধনুর্ধর্যৈ নমঃ
নাভসায়ৈ নমঃ
নাসায়ৈ নমঃ
নূতনাঙ্গায়ৈ নমঃ
নরকঘ্ন্যৈ নমঃ
নুত্যৈ নমঃ
নাগপাশধরায়ৈ নমঃ
নিত্যায়ৈ নমঃ
পর্বতনন্দিন্যৈ নমঃ
পতিব্রতায়ৈ নমঃ
পতিময়্যৈ নমঃ
প্রিয়ায়ৈ নমঃ
প্রীতিমঞ্জর্যৈ নমঃ
পাতালবাসিন্যৈ নমঃ
পূর্ত্যৈ নমঃ
পাঞ্চাল্যৈ নমঃ
প্রাণিনাং প্রসবে নমঃ
পরাশক্ত্যৈ নমঃ
বলিমাত্রে নমঃ
বৃহদ্ধাম্ন্যৈ নমঃ
বাদরায়ণসংস্তুতায়ৈ নমঃ
ভয়ঘ্ন্যৈ নমঃ
ভীমরূপায়ৈ নমঃ
বিল্বায়ৈ নমঃ
ভূতস্থায়ৈ নমঃ
মখায়ৈ নমঃ
মাতামহ্যৈ নমঃ
মহামাত্রে নমঃ
মধ্যমায়ৈ নমঃ
মানস্যৈ নমঃ
মনবে নমঃ
মেনকায়ৈ নমঃ
মুদায়ৈ নমঃ
য়ত্তত্পদনিবন্ধিন্যৈ নমঃ
য়শোদায়ৈ নমঃ
য়াদবায়ৈ নমঃ
য়ূত্যৈ নমঃ
রক্তদন্তিকায়ৈ নমঃ
রতিপ্রিয়ায়ৈ নমঃ
রতিকর্যৈ নমঃ
রক্তকেশ্যৈ নমঃ
রণপ্রিয়ায়ৈ নমঃ
লংকায়ৈ নমঃ
লবণোদধয়ে নমঃ
লংকেশহংত্র্যৈ নমঃ
লেখায়ৈ নমঃ
বরপ্রদায়ৈ নমঃ
বামনায়ৈ নমঃ
বৈদিক্যৈ নমঃ
বিদ্যুতে নমঃ
বারহ্যৈ নমঃ
সুপ্রভায়ৈ নমঃ
সমিধে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং
ধৈর্যলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
অপূর্বায়ৈ নমঃ
অনাদ্যায়ৈ নমঃ
অদিরীশ্বর্যৈ নমঃ
অভীষ্টায়ৈ নমঃ
আত্মরূপিণ্যৈ নমঃ
অপ্রমেয়ায়ৈ নমঃ
অরুণায়ৈ নমঃ
অলক্ষ্যায়ৈ নমঃ
অদ্বৈতায়ৈ নমঃ
আদিলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
ঈশানবরদায়ৈ নমঃ
ইন্দিরায়ৈ নমঃ
উন্নতাকারায়ৈ নমঃ
উদ্ধটমদাপহায়ৈ নমঃ
ক্রুদ্ধায়ৈ নমঃ
কৃশাঙ্গ্যৈ নমঃ
কায়বর্জিতায়ৈ নমঃ
কামিন্যৈ নমঃ
কুন্তহস্তায়ৈ নমঃ
কুলবিদ্যায়ৈ নমঃ
কৌলিক্যৈ নমঃ
কাব্যশক্ত্যৈ নমঃ
কলাত্মিকায়ৈ নমঃ
খেচর্যৈ নমঃ
খেটকামদায়ৈ নমঃ
গোপ্ত্র্যৈ নমঃ
গুণাঢ্যায়ৈ নমঃ
গবে নমঃ
চন্দ্রায়ৈ নমঃ
চারবে নমঃ
চন্দ্রপ্রভায়ৈ নমঃ
চঞ্চবে নমঃ
চতুরাশ্রমপূজিতায়ৈ নমঃ
চিত্যৈ নমঃ
গোস্বরূপায়ৈ নমঃ
গৌতমাখ্যমুনিস্তুতায়ৈ নমঃ
গানপ্রিয়ায়ৈ নমঃ
ছদ্মদৈত্যবিনাশিন্যৈ নমঃ
জয়ায়ৈ নমঃ
জয়ন্ত্যৈ নমঃ
জয়দায়ৈ নমঃ
জগত্ত্রয়হিতৈষিণ্যৈ নমঃ
জাতরূপায়ৈ নমঃ
জ্যোত্স্নায়ৈ নমঃ
জনতায়ৈ নমঃ
তারায়ৈ নমঃ
ত্রিপদায়ৈ নমঃ
তোমরায়ৈ নমঃ
তুষ্ট্যৈ নমঃ
ধনুর্ধরায়ৈ নমঃ
ধেনুকায়ৈ নমঃ
ধ্বজিন্যৈ নমঃ
ধীরায়ৈ নমঃ
ধূলিধ্বান্তহরায়ৈ নমঃ
ধ্বনয়ে নমঃ
ধ্যেয়ায়ৈ নমঃ
ধন্যায়ৈ নমঃ
নৌকায়ৈ নমঃ
নীলমেঘসমপ্রভায়ৈ নমঃ
নব্যায়ৈ নমঃ
নীলাম্বরায়ৈ নমঃ
নখজ্বালায়ৈ নমঃ
নলিন্যৈ নমঃ
পরাত্মিকায়ৈ নমঃ
পরাপবাদসংহর্ত্র্যৈ নমঃ
পন্নগেন্দ্রশয়নায়ৈ নমঃ
পতগেন্দ্রকৃতাসনায়ৈ নমঃ
পাকশাসনায়ৈ নমঃ
পরশুপ্রিয়ায়ৈ নমঃ
বলিপ্রিয়ায়ৈ নমঃ
বলদায়ৈ নমঃ
বালিকায়ৈ নমঃ
বালায়ৈ নমঃ
বদর্যৈ নমঃ
বলশালিন্যৈ নমঃ
বলভদ্রপ্রিয়ায়ৈ নমঃ
বুদ্ধ্যৈ নমঃ
বাহুদায়ৈ নমঃ
মুখ্যায়ৈ নমঃ
মোক্ষদায়ৈ নমঃ
মীনরূপিণ্যৈ নমঃ
য়জ্ঞায়ৈ নমঃ
য়জ্ঞাঙ্গায়ৈ নমঃ
য়জ্ঞকামদায়ৈ নমঃ
য়জ্ঞরূপায়ৈ নমঃ
য়জ্ঞকর্ত্র্যৈ নমঃ
রমণ্যৈ নমঃ
রামমূর্ত্যৈ নমঃ
রাগিণ্যৈ নমঃ
রাগজ্ঞায়ৈ নমঃ
রাগবল্লভায়ৈ নমঃ
রত্নগর্ভায়ৈ নমঃ
রত্নখন্যৈ নমঃ
রাক্ষস্যৈ নমঃ
লক্ষণাঢ্যায়ৈ নমঃ
লোলার্কপরিপূজিতায়ৈ নমঃ
বেত্রবত্যৈ নমঃ
বিশ্বেশায়ৈ নমঃ
বীরমাত্রে নমঃ
বীরশ্রিয়ৈ নমঃ
বৈষ্ণব্যৈ নমঃ
শুচ্যৈ নমঃ
শ্রদ্ধায়ৈ নমঃ
শোণাক্ষ্যৈ নমঃ
শেষবন্দিতায়ৈ নমঃ
শতাক্ষয়ৈ নমঃ
হতদানবায়ৈ নমঃ
হয়গ্রীবতনবে নমঃ
॥ ওঁ ॥

ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং
গজলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
অনন্তশক্ত্যৈ নমঃ
অজ্ঞেয়ায়ৈ নমঃ
অণুরূপায়ৈ নমঃ
অরুণাকৃত্যৈ নমঃ
অবাচ্যায়ৈ নমঃ
অনন্তরূপায়ৈ নমঃ
অম্বুদায়ৈ নমঃ
অম্বরসংস্থাঙ্কায়ৈ নমঃ
অশেষস্বরভূষিতায়ৈ নমঃ
ইচ্ছায়ৈ নমঃ
ইন্দীবরপ্রভায়ৈ নমঃ
উমায়ৈ নমঃ
ঊর্বশ্যৈ নমঃ
উদয়প্রদায়ৈ নমঃ
কুশাবর্তায়ৈ নমঃ
কামধেনবে নমঃ
কপিলায়ৈ নমঃ
কুলোদ্ভবায়ৈ নমঃ
কুঙ্কুমাঙ্কিতদেহায়ৈ নমঃ
কুমার্যৈ নমঃ
কুঙ্কুমারুণায়ৈ নমঃ
কাশপুষ্পপ্রতীকাশায়ৈ নমঃ
খলাপহায়ৈ নমঃ
খগমাত্রে নমঃ
খগাকৃত্যৈ নমঃ
গান্ধর্বগীতকীর্ত্যৈ নমঃ
গেয়বিদ্যাবিশারদায়ৈ নমঃ
গম্ভীরনাভ্যৈ নমঃ
গরিমায়ৈ নমঃ
চামর্যৈ নমঃ
চতুরাননায়ৈ নমঃ
চতুঃষষ্টিশ্রীতন্ত্রপূজনীয়ায়ৈ নমঃ
চিত্সুখায়ৈ নমঃ
চিন্ত্যায়ৈ নমঃ
গম্ভীরায়ৈ নমঃ
গেয়ায়ৈ নমঃ
গন্ধর্বসেবিতায়ৈ নমঃ
জরামৃত্যুবিনাশিন্যৈ নমঃ
জৈত্র্যৈ নমঃ
জীমূতসংকাশায়ৈ নমঃ
জীবনায়ৈ নমঃ
জীবনপ্রদায়ৈ নমঃ
জিতশ্বাসায়ৈ নমঃ
জিতারাতয়ে নমঃ
জনিত্র্যৈ নমঃ
তৃপ্ত্যৈ নমঃ
ত্রপায়ৈ নমঃ
তৃষায়ৈ নমঃ
দক্ষপূজিতায়ৈ নমঃ
দীর্ঘকেশ্যৈ নমঃ
দয়ালবে নমঃ
দনুজাপহায়ৈ নমঃ
দারিদ্র্যনাশিন্যৈ নমঃ
দ্রবায়ৈ নমঃ
নীতিনিষ্ঠায়ৈ নমঃ
নাকগতিপ্রদায়ৈ নমঃ
নাগরূপায়ৈ নমঃ
নাগবল্ল্যৈ নমঃ
প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ
পীতাম্বরায়ৈ নমঃ
পরায়ৈ নমঃ
পুণ্যপ্রজ্ঞায়ৈ নমঃ
পয়োষ্ণ্যৈ নমঃ
পম্পায়ৈ নমঃ
পদ্মপয়স্বিন্যৈ নমঃ
পীবরায়ৈ নমঃ
ভীমায়ৈ নমঃ
ভবভয়াপহায়ৈ নমঃ
ভীষ্মায়ৈ নমঃ
ভ্রাজন্মণিগ্রীবায়ৈ নমঃ
ভ্রাতৃপূজ্যায়ৈ নমঃ
ভার্গব্যৈ নমঃ
ভ্রাজিষ্ণবে নমঃ
ভানুকোটিসমপ্রভায়ৈ নমঃ
মাতঙ্গ্যৈ নমঃ
মানদায়ৈ নমঃ
মাত্রে নমঃ
মাতৃমণ্ডলবাসিন্যৈ নমঃ
মায়ায়ৈ নমঃ
মায়াপুর্যৈ নমঃ
য়শস্বিন্যৈ নমঃ
য়োগগম্যায়ৈ নমঃ
য়োগ্যায়ৈ নমঃ
রত্নকেয়ূরবলয়ায়ৈ নমঃ
রতিরাগবিবর্ধিন্যৈ নমঃ
রোলম্বপূর্ণমালায়ৈ নমঃ
রমণীয়ায়ৈ নমঃ
রমাপত্যৈ নমঃ
লেখ্যায়ৈ নমঃ
লাবণ্যভুবে নমঃ
লিপ্যৈ নমঃ
লক্ষ্মণায়ৈ নমঃ
বেদমাত্রে নমঃ
বহ্নিস্বরূপধৃষে নমঃ
বাগুরায়ৈ নমঃ
বধুরূপায়ৈ নমঃ
বালিহংত্র্যৈ নমঃ
বরাপ্সরস্যৈ নমঃ
শাম্বর্যৈ নমঃ
শমন্যৈ নমঃ
শাংত্যৈ নমঃ
সুন্দর্যৈ নমঃ
সীতায়ৈ নমঃ
সুভদ্রায়ৈ নমঃ
ক্ষেমঙ্কর্যৈ নমঃ
ক্ষিত্যৈ নমঃ
॥ ওঁ ॥

ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং
সন্তানলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
অসুরঘ্ন্যৈ নমঃ
অর্চিতায়ৈ নমঃ
অমৃতপ্রসবে নমঃ
অকাররূপায়ৈ নমঃ
অয়োধ্যায়ৈ নমঃ
অশ্বিন্যৈ নমঃ
অমরবল্লভায়ৈ নমঃ
অখণ্ডিতায়ুষে নমঃ
ইন্দুনিভাননায়ৈ নমঃ
ইজ্যায়ৈ নমঃ
ইন্দ্রাদিস্তুতায়ৈ নমঃ
উত্তমায়ৈ নমঃ
উত্কৃষ্টবর্ণায়ৈ নমঃ
উর্ব্যৈ নমঃ
কমলস্রগ্ধরায়ৈ নমঃ
কামবরদায়ৈ নমঃ
কমঠাকৃত্যৈ নমঃ
কাঞ্চীকলাপরম্যায়ৈ নমঃ
কমলাসনসংস্তুতায়ৈ নমঃ
কম্বীজায়ৈ নমঃ
কৌত্সবরদায়ৈ নমঃ
কামরূপনিবাসিন্যৈ নমঃ
খড্গিন্যৈ নমঃ
গুণরূপায়ৈ নমঃ
গুণোদ্ধতায়ৈ নমঃ
গোপালরূপিণ্যৈ নমঃ
গোপ্ত্র্যৈ নমঃ
গহনায়ৈ নমঃ
গোধনপ্রদায়ৈ নমঃ
চিত্স্বরূপায়ৈ নমঃ
চরাচরায়ৈ নমঃ
চিত্রিণ্যৈ নমঃ
চিত্রায়ৈ নমঃ
গুরুতমায়ৈ নমঃ
গম্যায়ৈ নমঃ
গোদায়ৈ নমঃ
গুরুসুতপ্রদায়ৈ নমঃ
তাম্রপর্ণ্যৈ নমঃ
তীর্থময়্যৈ নমঃ
তাপস্যৈ নমঃ
তাপসপ্রিয়ায়ৈ নমঃ
ত্র্যৈলোক্যপূজিতায়ৈ নমঃ
জনমোহিন্যৈ নমঃ
জলমূর্ত্যৈ নমঃ
জগদ্বীজায়ৈ নমঃ
জনন্যৈ নমঃ
জন্মনাশিন্যৈ নমঃ
জগদ্ধাত্র্যৈ নমঃ
জিতেন্দ্রিয়ায়ৈ নমঃ
জ্যোতির্জায়ায়ৈ নমঃ
দ্রৌপদ্যৈ নমঃ
দেবমাত্রে নমঃ
দুর্ধর্ষায়ৈ নমঃ
দীধিতিপ্রদায়ৈ নমঃ
দশাননহরায়ৈ নমঃ
ডোলায়ৈ নমঃ
দ্যুত্যৈ নমঃ
দীপ্তায়ৈ নমঃ
নুত্যৈ নমঃ
নিষুম্ভঘ্ন্যৈ নমঃ
নর্মদায়ৈ নমঃ
নক্ষত্রাখ্যায়ৈ নমঃ
নন্দিন্যৈ নমঃ
পদ্মিন্যৈ নমঃ
পদ্মকোশাক্ষ্যৈ নমঃ
পুণ্ডলীকবরপ্রদায়ৈ নমঃ
পুরাণপরমায়ৈ নমঃ
প্রীত্যৈ নমঃ
ভালনেত্রায়ৈ নমঃ
ভৈরব্যৈ নমঃ
ভূতিদায়ৈ নমঃ
ভ্রামর্যৈ নমঃ
ভ্রমায়ৈ নমঃ
ভূর্ভুবস্বঃ স্বরূপিণ্যৈ নমঃ
মায়ায়ৈ নমঃ
মৃগাক্ষ্যৈ নমঃ
মোহহংত্র্যৈ নমঃ
মনস্বিন্যৈ নমঃ
মহেপ্সিতপ্রদায়ৈ নমঃ
মাত্রমদহৃতায়ৈ নমঃ
মদিরেক্ষণায়ৈ নমঃ
য়ুদ্ধজ্ঞায়ৈ নমঃ
য়দুবংশজায়ৈ নমঃ
য়াদবার্তিহরায়ৈ নমঃ
য়ুক্তায়ৈ নমঃ
য়ক্ষিণ্যৈ নমঃ
য়বনার্দিন্যৈ নমঃ
লক্ষ্ম্যৈ নমঃ
লাবণ্যরূপায়ৈ নমঃ
ললিতায়ৈ নমঃ
লোললোচনায়ৈ নমঃ
লীলাবত্যৈ নমঃ
লক্ষরূপায়ৈ নমঃ
বিমলায়ৈ নমঃ
বসবে নমঃ
ব্যালরূপায়ৈ নমঃ
বৈদ্যবিদ্যায়ৈ নমঃ
বাসিষ্ঠ্যৈ নমঃ
বীর্যদায়িন্যৈ নমঃ
শবলায়ৈ নমঃ
শাংতায়ৈ নমঃ
শক্তায়ৈ নমঃ
শোকবিনাশিন্যৈ নমঃ
শত্রুমার্যৈ নমঃ
শত্রুরূপায়ৈ নমঃ
সরস্বত্যৈ নমঃ
সুশ্রোণ্যৈ নমঃ
সুমুখ্যৈ নমঃ
হাবভূম্যৈ নমঃ
হাস্যপ্রিয়ায়ৈ নমঃ
॥ ওঁ ॥

ওঁ ক্লীং ওঁ
বিজয়লক্ষ্ম্যৈ নমঃ
অম্বিকায়ৈ নমঃ
অম্বালিকায়ৈ নমঃ
অম্বুধিশয়নায়ৈ নমঃ
অম্বুধয়ে নমঃ
অন্তকঘ্ন্যৈ নমঃ
অন্তকর্ত্র্যৈ নমঃ
অন্তিমায়ৈ নমঃ
অন্তকরূপিণ্যৈ নমঃ
ঈড্যায়ৈ নমঃ
ইভাস্যনুতায়ৈ নমঃ
ঈশানপ্রিয়ায়ৈ নমঃ
ঊত্যৈ নমঃ
উদ্যদ্ভানুকোটিপ্রভায়ৈ নমঃ
উদারাঙ্গায়ৈ নমঃ
কেলিপরায়ৈ নমঃ
কলহায়ৈ নমঃ
কান্তলোচনায়ৈ নমঃ
কাঞ্চ্যৈ নমঃ
কনকধারায়ৈ নমঃ
কল্যৈ নমঃ
কনককুণ্ডলায়ৈ নমঃ
খড্গহস্তায়ৈ নমঃ
খট্বাঙ্গবরধারিণ্যৈ নমঃ
খেটহস্তায়ৈ নমঃ
গন্ধপ্রিয়ায়ৈ নমঃ
গোপসখ্যৈ নমঃ
গারুড্যৈ নমঃ
গত্যৈ নমঃ
গোহিতায়ৈ নমঃ
গোপ্যায়ৈ নমঃ
চিদাত্মিকায়ৈ নমঃ
চতুর্বর্গফলপ্রদায়ৈ নমঃ
চতুরাকৃত্যৈ নমঃ
চকোরাক্ষ্যৈ নমঃ
চারুহাসায়ৈ নমঃ
গোবর্ধনধরায়ৈ নমঃ
গুর্ব্যৈ নমঃ
গোকুলাভয়দায়িন্যৈ নমঃ
তপোয়ুক্তায়ৈ নমঃ
তপস্বিকুলবন্দিতায়ৈ নমঃ
তাপহারিণ্যৈ নমঃ
তার্ক্ষমাত্রে নমঃ
জয়ায়ৈ নমঃ
জপ্যায়ৈ নমঃ
জরায়বে নমঃ
জবনায়ৈ নমঃ
জনন্যৈ নমঃ
জাম্বূনদবিভূষায়ৈ নমঃ
দয়ানিধ্যৈ নমঃ
জ্বালায়ৈ নমঃ
জম্ভবধোদ্যতায়ৈ নমঃ
দুঃখহংত্র্যৈ নমঃ
দান্তায়ৈ নমঃ
দ্রুতেষ্টদায়ৈ নমঃ
দাত্র্যৈ নমঃ
দীনর্তিশমনায়ৈ নমঃ
নীলায়ৈ নমঃ
নাগেন্দ্রপূজিতায়ৈ নমঃ
নারসিম্হ্যৈ নমঃ
নন্দিনন্দায়ৈ নমঃ
নন্দ্যাবর্তপ্রিয়ায়ৈ নমঃ
নিধয়ে নমঃ
পরমানন্দায়ৈ নমঃ
পদ্মহস্তায়ৈ নমঃ
পিকস্বরায়ৈ নমঃ
পুরুষার্থপ্রদায়ৈ নমঃ
প্রৌঢায়ৈ নমঃ
প্রাপ্ত্যৈ নমঃ
বলিসংস্তুতায়ৈ নমঃ
বালেন্দুশেখরায়ৈ নমঃ
বন্দ্যৈ নমঃ
বালগ্রহবিনাশন্যৈ নমঃ
ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ
বৃহত্তমায়ৈ নমঃ
বাণায়ৈ নমঃ
ব্রাহ্মণ্যৈ নমঃ
মধুস্রবায়ৈ নমঃ
মত্যৈ নমঃ
মেধায়ৈ নমঃ
মনীষায়ৈ নমঃ
মৃত্যুমারিকায়ৈ নমঃ
মৃগত্বচে নমঃ
য়োগিজনপ্রিয়ায়ৈ নমঃ
য়োগাঙ্গধ্যানশীলায়ৈ নমঃ
য়জ্ঞভুবে নমঃ
য়জ্ঞবর্ধিন্যৈ নমঃ
রাকায়ৈ নমঃ
রাকেন্দুবদনায়ৈ নমঃ
রম্যায়ৈ নমঃ
রণিতনূপুরায়ৈ নমঃ
রক্ষোঘ্ন্যৈ নমঃ
রতিদাত্র্যৈ নমঃ
লতায়ৈ নমঃ
লীলায়ৈ নমঃ
লীলানরবপুষে নমঃ
লোলায়ৈ নমঃ
বরেণ্যায়ৈ নমঃ
বসুধায়ৈ নমঃ
বীরায়ৈ নমঃ
বরিষ্ঠায়ৈ নমঃ
শাতকুম্ভময়্যৈ নমঃ
শক্ত্যৈ নমঃ
শ্যামায়ৈ নমঃ
শীলবত্যৈ নমঃ
শিবায়ৈ নমঃ
হোরায়ৈ নমঃ
হয়গায়ৈ নমঃ
॥ ওঁ ॥

ঐং ওঁ
বিদ্যালক্ষ্ম্যৈ নমঃ
বাগ্দেব্যৈ নমঃ
পরদেব্যৈ নমঃ
নিরবদ্যায়ৈ নমঃ
পুস্তকহস্তায়ৈ নমঃ
জ্ঞানমুদ্রায়ৈ নমঃ
শ্রীবিদ্যায়ৈ নমঃ
বিদ্যারূপায়ৈ নমঃ
শাস্ত্রনিরূপিণ্যৈ নমঃ
ত্রিকালজ্ঞানায়ৈ নমঃ
সরস্বত্যৈ নমঃ
মহাবিদ্যায়ৈ নমঃ
বাণিশ্রিয়ৈ নমঃ
য়শস্বিন্যৈ নমঃ
বিজয়ায়ৈ নমঃ
অক্ষরায়ৈ নমঃ
বর্ণায়ৈ নমঃ
পরাবিদ্যায়ৈ নমঃ
কবিতায়ৈ নমঃ
নিত্যবুদ্ধায়ৈ নমঃ
নির্বিকল্পায়ৈ নমঃ
নিগমাতীতায়ৈ নমঃ
নির্গুণরূপায়ৈ নমঃ
নিষ্কলরূপায়ৈ নমঃ
নির্মলায়ৈ নমঃ
নির্মলরূপায়ৈ নমঃ
নিরাকারায়ৈ নমঃ
নির্বিকারায়ৈ নমঃ
নিত্যশুদ্ধায়ৈ নমঃ
বুদ্ধ্যৈ নমঃ
মুক্ত্যৈ নমঃ
নিত্যায়ৈ নমঃ
নিরহঙ্কারায়ৈ নমঃ
নিরাতঙ্কায়ৈ নমঃ
নিষ্কলঙ্কায়ৈ নমঃ
নিষ্কারিণ্যৈ নমঃ
নিখিলকারণায়ৈ নমঃ
নিরীশ্বরায়ৈ নমঃ
নিত্যজ্ঞানায়ৈ নমঃ
নিখিলাণ্ডেশ্বর্যৈ নমঃ
নিখিলবেদ্যায়ৈ নমঃ
গুণদেব্যৈ নমঃ
সুগুণদেব্যৈ নমঃ
সর্বসাক্ষিণ্যৈ নমঃ
সচ্চিদানন্দায়ৈ নমঃ
সজ্জনপূজিতায়ৈ নমঃ
সকলদেব্যৈ নমঃ
মোহিন্যৈ নমঃ
মোহবর্জিতায়ৈ নমঃ
মোহনাশিন্যৈ নমঃ
শোকায়ৈ নমঃ
শোকনাশিন্যৈ নমঃ
কালায়ৈ নমঃ
কালাতীতায়ৈ নমঃ
কালপ্রতীতায়ৈ নমঃ
অখিলায়ৈ নমঃ
অখিলনিদানায়ৈ নমঃ
অজরামরায়ৈ নমঃ
অজহিতকারিণ্যৈ নমঃ
ত্রিগ़ুণায়ৈ নমঃ
ত্রিমূর্ত্যৈ নমঃ
ভেদবিহীনায়ৈ নমঃ
ভেদকারণায়ৈ নমঃ
শব্দায়ৈ নমঃ
শব্দভণ্ডারায়ৈ নমঃ
শব্দকারিণ্যৈ নমঃ
স্পর্শায়ৈ নমঃ
স্পর্শবিহীনায়ৈ নমঃ
রূপায়ৈ নমঃ
রূপবিহীনায়ৈ নমঃ
রূপকারণায়ৈ নমঃ
রসগন্ধিন্যৈ নমঃ
রসবিহীনায়ৈ নমঃ
সর্বব্যাপিন্যৈ নমঃ
মায়ারূপিণ্যৈ নমঃ
প্রণবলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
মাত্রে নমঃ
মাতৃস্বরূপিণ্যৈ নমঃ
হ্রীঙ্কার্যৈ
ওঁকার্যৈ নমঃ
শব্দশরীরায়ৈ নমঃ
ভাষায়ৈ নমঃ
ভাষারূপায়ৈ নমঃ
গায়ত্র্যৈ নমঃ
বিশ্বায়ৈ নমঃ
বিশ্বরূপায়ৈ নমঃ
তৈজসে নমঃ
প্রাজ্ঞায়ৈ নমঃ
সর্বশক্ত্যৈ নমঃ
বিদ্যাবিদ্যায়ৈ নমঃ
বিদুষায়ৈ নমঃ
মুনিগণার্চিতায়ৈ নমঃ
ধ্যানায়ৈ নমঃ
হংসবাহিন্যৈ নমঃ
হসিতবদনায়ৈ নমঃ
মন্দস্মিতায়ৈ নমঃ
অম্বুজবাসিন্যৈ নমঃ
ময়ূরায়ৈ নমঃ
পদ্মহস্তায়ৈ নমঃ
গুরুজনবন্দিতায়ৈ নমঃ
সুহাসিন্যৈ নমঃ
মঙ্গলায়ৈ নমঃ
বীণাপুস্তকধারিণ্যৈ নমঃ
॥ ওঁ ॥

শ্রীং শ্রীং শ্রীং ওঁ
ঐশ্বর্যলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
অনঘায়ৈ নমঃ
অলিরাজ্যৈ নমঃ
অহস্করায়ৈ নমঃ
অময়ঘ্ন্যৈ নমঃ
অলকায়ৈ নমঃ
অনেকায়ৈ নমঃ
অহল্যায়ৈ নমঃ
আদিরক্ষণায়ৈ নমঃ
ইষ্টেষ্টদায়ৈ নমঃ
ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ
ঈশেশান্যৈ নমঃ
ইন্দ্রমোহিন্যৈ নমঃ
উরুশক্ত্যৈ নমঃ
উরুপ্রদায়ৈ নমঃ
ঊর্ধ্বকেশ্যৈ নমঃ
কালমার্যৈ নমঃ
কালিকায়ৈ নমঃ
কিরণায়ৈ নমঃ
কল্পলতিকায়ৈ নমঃ
কল্পস্ংখ্যায়ৈ নমঃ
কুমুদ্বত্যৈ নমঃ
কাশ্যপ্যৈ নমঃ
কুতুকায়ৈ নমঃ
খরদূষণহংত্র্যৈ নমঃ
খগরূপিণ্যৈ নমঃ
গুরবে নমঃ
গুণাধ্যক্ষায়ৈ নমঃ
গুণবত্যৈ নমঃ
গোপীচন্দনচর্চিতায়ৈ নমঃ
হঙ্গায়ৈ নমঃ
চক্ষুষে নমঃ
চন্দ্রভাগায়ৈ নমঃ
চপলায়ৈ নমঃ
চলত্কুণ্ডলায়ৈ নমঃ
চতুঃষষ্টিকলাজ্ঞানদায়িন্যৈ নমঃ
চাক্ষুষী মনবে নমঃ
চর্মণ্বত্যৈ নমঃ
চন্দ্রিকায়ৈ নমঃ
গিরয়ে নমঃ
গোপিকায়ৈ নমঃ
জনেষ্টদায়ৈ নমঃ
জীর্ণায়ৈ নমঃ
জিনমাত্রে নমঃ
জন্যায়ৈ নমঃ
জনকনন্দিন্যৈ নমঃ
জালন্ধরহরায়ৈ নমঃ
তপঃসিদ্ধ্যৈ নমঃ
তপোনিষ্ঠায়ৈ নমঃ
তৃপ্তায়ৈ নমঃ
তাপিতদানবায়ৈ নমঃ
দরপাণয়ে নমঃ
দ্রগ্দিব্যায়ৈ নমঃ
দিশায়ৈ নমঃ
দমিতেন্দ্রিয়ায়ৈ নমঃ
দৃকায়ৈ নমঃ
দক্ষিণায়ৈ নমঃ
দীক্ষিতায়ৈ নমঃ
নিধিপুরস্থায়ৈ নমঃ
ন্যায়শ্রিয়ৈ নমঃ
ন্যায়কোবিদায়ৈ নমঃ
নাভিস্তুতায়ৈ নমঃ
নয়বত্যৈ নমঃ
নরকার্তিহরায়ৈ নমঃ
ফণিমাত্রে নমঃ
ফলদায়ৈ নমঃ
ফলভুজে নমঃ
ফেনদৈত্যহৃতে নমঃ
ফুলাম্বুজাসনায়ৈ নমঃ
ফুল্লায়ৈ নমঃ
ফুল্লপদ্মকরায়ৈ নমঃ
ভীমনন্দিন্যৈ নমঃ
ভূত্যৈ নমঃ
ভবান্যৈ নমঃ
ভয়দায়ৈ নমঃ
ভীষণায়ৈ নমঃ
ভবভীষণায়ৈ নমঃ
ভূপতিস্তুতায়ৈ নমঃ
শ্রীপতিস্তুতায়ৈ নমঃ
ভূধরধরায়ৈ নমঃ
ভুতাবেশনিবাসিন্যৈ নমঃ
মধুঘ্ন্যৈ নমঃ
মধুরায়ৈ নমঃ
মাধব্যৈ নমঃ
য়োগিন্যৈ নমঃ
য়ামলায়ৈ নমঃ
য়তয়ে নমঃ
য়ন্ত্রোদ্ধারবত্যৈ নমঃ
রজনীপ্রিয়ায়ৈ নমঃ
রাত্র্যৈ নমঃ
রাজীবনেত্রায়ৈ নমঃ
রণভূম্যৈ নমঃ
রণস্থিরায়ৈ নমঃ
বষট্কৃত্যৈ নমঃ
বনমালাধরায়ৈ নমঃ
ব্যাপ্ত্যৈ নমঃ
বিখ্যাতায়ৈ নমঃ
শরধন্বধরায়ৈ নমঃ
শ্রিতয়ে নমঃ
শরদিন্দুপ্রভায়ৈ নমঃ
শিক্ষায়ৈ নমঃ
শতঘ্ন্যৈ নমঃ
শাংতিদায়িন্যৈ নমঃ
হ্রীং বীজায়ৈ নমঃ
হরবন্দিতায়ৈ নমঃ
হালাহলধরায়ৈ নমঃ
হয়ঘ্ন্যৈ নমঃ
হংসবাহিন্যৈ নমঃ
॥ ওঁ ॥

শ্রীং হ্রীং ক্লীং
মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ
মন্ত্রলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
মায়ালক্ষ্ম্যৈ নমঃ
মতিপ্রদায়ৈ নমঃ
মেধালক্ষ্ম্যৈ নমঃ
মোক্ষলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
মহীপ্রদায়ৈ নমঃ
বিত্তলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
মিত্রলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
মধুলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
কান্তিলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
কার্যলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
কীর্তিলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
করপ্রদায়ৈ নমঃ
কন্যালক্ষ্ম্যৈ নমঃ
কোশলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
কাব্যলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
কলাপ্রদায়ৈ নমঃ
গজলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
গন্ধলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
গৃহলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
গুণপ্রদায়ৈ নমঃ
জয়লক্ষ্ম্যৈ নমঃ
জীবলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
জয়প্রদায়ৈ নমঃ
দানলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
দিব্যলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
দ্বীপলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
দয়াপ্রদায়ৈ নমঃ
ধনলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
ধেনুলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
ধনপ্রদায়ৈ নমঃ
ধর্মলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
ধৈর্যলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
দ্রব্যলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
ধৃতিপ্রদায়ৈ নমঃ
নভোলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
নাদলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
নেত্রলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
নয়প্রদায়ৈ নমঃ
নাট্যলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
নীতিলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
নিত্যলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
নিধিপ্রদায়ৈ নমঃ
পূর্ণলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
পুষ্পলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
পশুপ্রদায়ৈ নমঃ
পুষ্টিলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
পদ্মলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
পূতলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
প্রজাপ্রদায়ৈ নমঃ
প্রাণলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
প্রভালক্ষ্ম্যৈ নমঃ
প্রজ্ঞালক্ষ্ম্যৈ নমঃ
ফলপ্রদায়ৈ নমঃ
বুধলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
বুদ্ধিলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
বললক্ষ্ম্যৈ নমঃ
বহুপ্রদায়ৈ নমঃ
ভাগ্যলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
ভোগলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
ভুজলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
ভক্তিপ্রদায়ৈ নমঃ
ভাবলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
ভীমলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
ভূর্লক্ষ্ম্যৈ নমঃ
ভূষণপ্রদায়ৈ নমঃ
রূপলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
রাজ্যলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
রাজলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
রমাপ্রদায়ৈ নমঃ
বীরলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
বার্ধিকলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
বিদ্যালক্ষ্ম্যৈ নমঃ
বরলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
বর্ষলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
বনলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
বধূপ্রদায়ৈ নমঃ
বর্ণলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
বশ্যলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
বাগ্লক্ষ্ম্যৈ নমঃ
বৈভবপ্রদায়ৈ নমঃ
শৌর্যলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
শাংতিলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
শক্তিলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
শুভপ্রদায়ৈ নমঃ
শ্রুতিলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
শাস্ত্রলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
শ্রীলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
শোভনপ্রদায়ৈ নমঃ
স্থিরলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
সিদ্ধিলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
সত্যলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
সুধাপ্রদায়ৈ নমঃ
সৈন্যলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
সামলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
সস্যলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
সুতপ্রদায়ৈ নমঃ
সাম্রাজ্যলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
সল্লক্ষ্ম্যৈ নমঃ
হ্রীলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
আঢ্যলক্ষ্ম্যৈ নমঃ
আয়ুর্লক্ষ্ম্যৈ নমঃ
আরোগ্যদায়ৈ নমঃ
শ্রী মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ
॥ ওঁ ॥

নমঃ সর্ব স্বরূপে চ নমো কল্যাণদায়িকে ।
মহাসম্পত্প্রদে দেবি ধনদায়ৈ নমোঽস্তুতে ॥

মহাভোগপ্রদে দেবি মহাকামপ্রপূরিতে ।
সুখমোক্ষপ্রদে দেবি ধনদায়ৈ নমোঽস্তুতে ॥

ব্রহ্মরূপে সদানন্দে সচ্চিদানন্দরূপিণী ।
ধৃতসিদ্ধিপ্রদে দেবি ধনদায়ৈ নমোঽস্তুতে ॥

উদ্যত্সূর্যপ্রকাশাভে উদ্যদাদিত্যমণ্ডলে ।
শিবতত্বপ্রদে দেবি ধনদায়ৈ নমোঽস্তুতে ॥

শিবরূপে শিবানন্দে কারণানন্দবিগ্রহে ।
বিশ্বসংহাররূপে চ ধনদায়ৈ নমোঽস্তুতে ॥

পঞ্চতত্বস্বরূপে চ পঞ্চাচারসদারতে ।
সাধকাভীষ্টদে দেবি ধনদায়ৈ নমোঽস্তুতে ॥

শ্রীং ওঁ ॥

ওঁ শ্রী ললিতা মহাত্রিপুরসুন্দরী পরাভট্টারিকা ।
সমেতায় শ্রী চন্দ্রমৌল়ীশ্বর পরব্রহ্মণে নমঃ ॥

জয় জয় শঙ্কর হর হর শঙ্কর ॥

Also Read:

Shri Ashtalaxmi 108 Names | Ashtalaxmi | Ashta Laxmi Stotra in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Ashtalaxmi 108 Names in Bengali | Ashtalaxmi | Ashta Laxmi Stotra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top