Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Balakrishnashtakam 2 Lyrics in Gujarati | શ્રીબાલકૃષ્ણાષ્ટકમ્ ૨

શ્રીબાલકૃષ્ણાષ્ટકમ્ ૨ Lyrics in Gujarati:

શ્રીકૃષ્ણદાસકૃતં
શ્રીમન્નન્દયશોદાહૃદયસ્થિતભાવતત્પરો ભગવાન્ ।
પુત્રીકૃતનિજરૂપઃ સ જયતિ પુરતઃ કૃપાલુર્બાલકૃષ્ણઃ ॥ ૧॥

કથમપિ રિઙ્ગણમકરોદઙ્ગણગતજાનુઘર્ષણોદ્યુક્તઃ ।
કટિતટકિઙ્કિણિજાલસ્વનશઙ્કિતમાનસઃ સદા હ્યાસ્તે ॥ ૨॥

વિકસિતપઙ્કજનયનઃ પ્રકટિતહર્ષઃ સદૈવ ધૂસરાઙ્ગઃ ।
પરિગચ્છતિ કટિભઙ્ગપ્રસરીકૃતપાણિયુગ્માભ્યામ્ ॥ ૩॥

ઉપલક્ષિતદધિભાણ્ડઃ સ્ફુરિતબ્રહ્માણ્ડવિગ્રહો ભુઙ્ક્તે ।
મુષ્ટીકૃતનવનીતઃ પરમપુનીતો મુગ્ધભાવાત્મા ॥ ૪॥

નમ્રીકૃતવિધુવદનઃ પ્રકટીકૃતચૌર્યગોપનાયાસઃ ।
સ્વામ્બોત્સઙ્ગવિલાસઃ ક્ષુધિતઃ સમ્પ્રતિ દૃશ્યતે સ્તનાર્થી ॥ ૫॥

સિંહનખાકૃતિભૂષણભૂષિતહૃદયઃ સુશોભતે નિત્યમ્ ।
કુણ્ડલમણ્ડિતગણ્ડઃ સાઞ્જનનયનો નિરઞ્જનઃ શેતે ॥ ૬॥

કાર્યાસક્તયશોદાગૃહકર્માવરોધકઃ સદાઽઽસ્તે ।
તસ્યાઃ સ્વાન્તનિવિષ્ટપ્રણયપ્રભાજનો યતોઽયમ્ ॥ ૭॥

ઇત્થં વ્રજપતિતરુણી નમનીયં બ્રહ્મરુદ્રાદ્યૈઃ ।
કમનીયં નિજસૂનું લાલયતિ સ્મ પ્રત્યહં પ્રીત્યા ॥ ૮॥

શ્રીમદ્વલ્લભકૃપયા વિશદીકૃતમેતદષ્ટકં પઠેદ્યઃ ।
તસ્ય દયાનિધિકૃષ્ણે ભક્તિઃ પ્રેમૈકલક્ષણા શીઘ્રમ્ ॥ ૯॥

ઇતિ શ્રીકૃષ્ણદાસકૃતં બાલકૃષ્ણાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top