Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Bhuvaneshvarya Ashtakam Lyrics in English

Shri Bhuvaneshvarya Ashtakam Lyrics in English

50 Views

śrībhuvaneśvaryaṣṭakam Lyrics in English:

atha sribhuvanesvaryastakam ।

sridevyuvaca –

prabho sribhairavasrestha dayalo bhaktavatsala ।
bhuvanesistavam bruhi yadyahantava vallabha ॥ 1॥

isvara uvaca –

srnu devi pravaksyami bhuvanesyastakam subham ।
yena vijnatamatrena trailokyamangalambhavet ॥ 2॥

um namami jagadadharam bhuvanesim bhavapriyam ।
bhuktimuktipradam ramyam ramaniyam subhavaham ॥ 3॥

tvam svaha tvam svadha devi ! tvam yajna yajnanayika ।
tvam natha tvam tamohartri vyapyavyapakavarjita ॥ 4॥

tvamadharastvamijya ca jnanajneyam param padam ।
tvam sivastvam svayam visnustvamatma paramo’vyayah ॥ 5॥

tvam karananca karyanca laksmistvanca hutasanah ।
tvam somastvam ravih kalastvam dhata tvanca marutah ॥ 6॥

gayatri tvam ca savitri tvam maya tvam haripriya ।
tvamevaika parasaktistvameva gururupadhrk ॥ 7॥

tvam kala tvam kala’tita tvameva jagatamsriyah ।
tvam sarvakaryam sarvasya karanam karunamayi ॥ 8॥

idamastakamadyaya bhuvanesya varanane ।
trisandhyam sraddhaya martyo yah pathet pritamanasah ॥ 9॥

siddhayo vasagastasya sampado vasaga grhe ।
rajano vasamayanti stotrasya’sya prabhavatah ॥ 10॥

bhutapretapisacadya neksante tam disam grahah ।
yam yam kamam pravancheta sadhakah pritamanasah ॥ 11॥

tam tamapnoti krpaya bhuvanesya varanane ।
anena sadrsam stotram na samam bhuvanatraye ॥ 12॥

sarvasampatpradamidam pavanananca pavanam ।
anena stotravaryena sadhitena varanane ।
samapdo vasamayanti bhuvanesyah prasadatah ॥ 13॥

iti srirudrayamale tantre sribhuvanesvaryastakam sampurnam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *