Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Chakreshvaryashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીચક્રેશ્વર્યષ્ટકમ્

શ્રીચક્રેશ્વર્યષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

શ્રીચક્રે ! ચક્રભીમે ! લલિતવરભુજે ! લીલયા લોલયન્તી
ચક્રે વિદ્યુત્પ્રકાશં જ્વલિતશિતશિખં ખે ખગેન્દ્રાધિરૂઢે ! !
તત્ત્વૈરુદ્ભૂતભાવે સકલગુણનિધે ! ત્વં મહામન્ત્રમૂર્તિંઃ var મૂર્તે
ક્રોધાદિત્યપ્રતાપે ! ત્રિભુવનમહિતે ! પાહિ માં દેવિ ! ચક્રે ॥ ૧॥

ક્લીઁ ક્લીઁ ક્લીઁ કારચિત્તે ! કલિકલિવદને ! દુન્દુભિભીમનાદે !
હ્રાઁ હ્રીં હ્રં સઃ ખ બીજે ! ખગપતિગમને ! મોહિની શોષિણી ત્વમ્ ।
તચ્ચક્રં ચક્રદેવી ભ્રમસિ જગતિ દિક્ચક્રવિક્રાન્તકીર્તિ-
વિઘ્નૌઘં વિઘ્નયન્તી વિજયજયકરી પાહિ માં દેવિ ! ચક્રે ! ॥ ૨॥

શ્રાઁ શ્રીઁ શ્રૂઁ શ્રઃ પ્રસિદ્ધે ! જનિતજનમનઃપ્રીતિસન્તોષલક્ષ્મીં
શ્રીવૃદ્ધિં કીર્તિકાન્તિં પ્રથયસિ વરદે ! ત્વં મહામન્ત્રમૂર્તિઃ । var મૂર્તે
ત્રલોક્યં ક્ષોભયન્તીમસુરભિદુરહુઙ્કારનાદેકભીમે !
ક્લીઁ ક્લીઁ ક્લીઁ દ્રાવયન્તી હુતકનકનિભે પાહિ માં દેવિ ! ચક્રે ! ॥ ૩॥

વજ્રક્રોધે ! સુભીમે ! શશિકરધવલે ! ભ્રામયન્તી સુચક્રં
હ્રાઁ હ્રીં હ્રૂઁ હ્રઃ કરાલે ! ભગવતિ ! વરદે ! રુદ્રનેત્રે ! સુકાન્તે !
આઁ ઇઁ ઉઁ ક્ષોભયન્તી ત્રિભુવનમખિલં તત્ત્વતેજઃપ્રકાશિ
જ્વાઁ જ્વીઁ જ્વીઁ સચ્ચબીજે પ્રલયવિષયુતે ! પાહિ માં દેવિ ! ચક્રે ! ॥ ૪॥

ૐ હ્રીં હ્રૂઁ હ્રઃ સહર્ષે હહહહહસિતે ચક્રસઙ્કાશબીજે !
હ્રાઁ હ્રૌં હ્રઃ યઃ ક્ષીરવર્ણે ! કુવલયનયને ! વિદ્રવં દ્રાવયન્તી ।
હ્રીં હ્રીં (હ્રૌં) હ્રઃ ક્ષઃ ત્રિલોકૈરમૃતજરજરૈર્વારણૈઃ પ્લાવયન્તી
હ્રાં હ્રીં હ્રીં ચન્દ્રનેત્રે ! ભગવતિ સતતં પાહિ માં દેવિ ! ચક્રે ! ॥ ૫॥

આઁ આઁ આઁ હ્રીં યુગાન્તે પ્રલયવિચયુતે કારકોટિપ્રતાપે !
ચક્રાણિ ભ્રામયન્તી વિમલવરભુજે પદ્મમેકં ફલં ચ ।
સચ્ચક્રે કુઙ્કુમાઙ્ગૈર્વિધૃતવિનરુહં તીક્ષ્ણરૌદ્રપ્રચણ્ડે
હ્રીં હ્રીં હ્રીઙ્કારકારીરમરગણતનો પાહિ માં દેવિ ! ચક્રે ! ॥ ૬॥

શ્રાઁ શ્રીઁ શ્રૂઁ શ્રઃ સવૃત્તિસ્ત્રિભુવનમહિતે નાદબિન્દુત્રિનેત્રે
વં વં વં વજ્રહસ્તે લલલલલલિતે નીલશોનીલકોષે ।
ચં ચં ચં ચક્રધારી ચલચલચલતે નૂપુરાલીઢલોલે
ત્વં લક્ષ્મીં શ્રીસુકીતિં સુરવરવિનતે પાહિ માં દેવિ ! ચક્રે ! ॥ ૭॥

ૐ હ્રીં હ્રૂઁ કારમન્ત્રે કલિમલમથને તુષ્ટિવશ્યાધિકારે
હ્રીં હ્રૌં હ્રઃ યઃ પ્રઘોપે પ્રલયયુગજટીજ્ઞેયશબ્દપ્રણાદે ।
યાં યાં યાં ક્રોધમૂર્તે ! જ્વલજ્વલજ્વલિતે જ્વાલસઞ્જ્વાલલીઢે
આઁ ઇઁ ૐ અઃ પ્રઘોષે પ્રકટિતદશને પાહિ માં દેવિ ! ચક્રે ! ॥ ૮॥

યઃ સ્તોત્રં મન્ત્રરૂપં પઠતિ નિજમનોભક્તિપૂર્વં શૃણોતિ
ત્રૈલોક્યં તસ્ય વશ્યં ભવતિ બુધજનો વાક્પટુત્વઞ્ચ દિવ્યમ્ ।
સૌભાગ્યં સ્ત્રીષુ મધ્યે ખગપતિગમને ગૌરવં ત્વત્પ્રસાદાત્
ડાકિન્યો ગુહ્યકાશ્ચ વિદધતિ ન ભયં ચક્રદેવ્યાઃ સ્તવેન ॥ ૯॥

ઇતિ શ્રીચક્રેશ્વર્યષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Shri Chakreshvaryashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીચક્રેશ્વર્યષ્ટકમ્

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top