Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Dakshinamurti Ashtakam Lyrics in Bengali | শ্রীদক্ষিণামূর্ত্যষ্টকং

শ্রীদক্ষিণামূর্ত্যষ্টকং Lyrics in Bengali:

অগণিতগুণগণমপ্রমেমাদ্যং
সকলজগত্স্থিতিসম্যমাদিহেতুম্ ।
উপরতমনোয়োগিহৃন্মন্দিরম্তং
সততমহং দক্ষিণামূর্তিমীডে ॥ ১॥

নিরবধিসুখমিষ্টদাতারমীড্যং
নতজনমনস্তাপভেদৈকদক্ষম্ ।
ভববিপিনদবাগ্নিনামধেয়ং
সততমহং দক্ষিণামূর্তিমীডে ॥ ২॥

ত্রিভুবনগুরুমাগমৈকপ্রমাণং
ত্রিজগত্কারণসূত্রয়োগমায়ম্ ।
রবিশতভাস্বরমীহিতপ্রধানং
সততমহং দক্ষিণামূর্তিমীডে ॥ ৩॥

অবিরতভবভাবনাদিদূরং
পদপদ্মদ্বয়ভাবিনামদূরম্ ।
ভবজলধিসুতারণমঙ্ঘ্রিপোতং
সততমহং দক্ষিণামূর্তিমীডে ॥ ৪॥

কৃতনিলয়মনিশং বটাকমূলে
নিগমশিখাব্রাতবোধিতৈকরূপম্ ।
ধৃতমুদ্রাঙ্গুল়িগম্যচারুরূপং
সততমহং দক্ষিণামূর্তিমীডে ॥ ৫॥

দ্রুহিণসুতপূজিতাঙ্ঘ্রিপদ্মং
পদপদ্মানতমোক্ষদানদক্ষম্ ।
কৃতগুরুকুলবাসয়োগিমিত্রং
সততমহং দক্ষিণামূর্তিমীডে ॥ ৬॥

য়তিবরহৃদয়ে সদা বিভান্তং
রতিপতিশতকোটিসুন্দরাঙ্গমাদ্যম্ ।
পরহিতনিরতাত্মনং সুসেব্যং
সততমহং দক্ষিণামূর্তিমীডে ॥ ৭॥

স্মিতধবল়বিকাসিতাননাব্জং
শ্রুতিসুলভং বৃষভাধিরূঢগাত্রম্ ।
সিতজলজসুশোভিদেহকান্তিং
সততমহং দক্ষিণামূর্তিমীডে ॥ ৮॥

বৃষভকৃতমিদমিষ্টসিদ্ধিদং
গুরুবরদেবসন্নিধৌ পঠেদ্যঃ ।
সকলদুরিতদুঃখবর্গহানিং
ব্রজতি চিরং জ্ঞানবান্ শম্ভুলোকম্ ॥ ৯॥

ইতি শ্রীদক্ষিণামূর্ত্যষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top