Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Dakshinamurti Ashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીદક્ષિણામૂર્ત્યષ્ટકં

શ્રીદક્ષિણામૂર્ત્યષ્ટકં Lyrics in Gujarati:

અગણિતગુણગણમપ્રમેમાદ્યં
સકલજગત્સ્થિતિસમ્યમાદિહેતુમ્ ।
ઉપરતમનોયોગિહૃન્મન્દિરમ્તં
સતતમહં દક્ષિણામૂર્તિમીડે ॥ ૧॥

નિરવધિસુખમિષ્ટદાતારમીડ્યં
નતજનમનસ્તાપભેદૈકદક્ષમ્ ।
ભવવિપિનદવાગ્નિનામધેયં
સતતમહં દક્ષિણામૂર્તિમીડે ॥ ૨॥

ત્રિભુવનગુરુમાગમૈકપ્રમાણં
ત્રિજગત્કારણસૂત્રયોગમાયમ્ ।
રવિશતભાસ્વરમીહિતપ્રધાનં
સતતમહં દક્ષિણામૂર્તિમીડે ॥ ૩॥

અવિરતભવભાવનાદિદૂરં
પદપદ્મદ્વયભાવિનામદૂરમ્ ।
ભવજલધિસુતારણમઙ્ઘ્રિપોતં
સતતમહં દક્ષિણામૂર્તિમીડે ॥ ૪॥

કૃતનિલયમનિશં વટાકમૂલે
નિગમશિખાવ્રાતબોધિતૈકરૂપમ્ ।
ધૃતમુદ્રાઙ્ગુળિગમ્યચારુરૂપં
સતતમહં દક્ષિણામૂર્તિમીડે ॥ ૫॥

દ્રુહિણસુતપૂજિતાઙ્ઘ્રિપદ્મં
પદપદ્માનતમોક્ષદાનદક્ષમ્ ।
કૃતગુરુકુલવાસયોગિમિત્રં
સતતમહં દક્ષિણામૂર્તિમીડે ॥ ૬॥

યતિવરહૃદયે સદા વિભાન્તં
રતિપતિશતકોટિસુન્દરાઙ્ગમાદ્યમ્ ।
પરહિતનિરતાત્મનં સુસેવ્યં
સતતમહં દક્ષિણામૂર્તિમીડે ॥ ૭॥

સ્મિતધવળવિકાસિતાનનાબ્જં
શ્રુતિસુલભં વૃષભાધિરૂઢગાત્રમ્ ।
સિતજલજસુશોભિદેહકાન્તિં
સતતમહં દક્ષિણામૂર્તિમીડે ॥ ૮॥

વૃષભકૃતમિદમિષ્ટસિદ્ધિદં
ગુરુવરદેવસન્નિધૌ પઠેદ્યઃ ।
સકલદુરિતદુઃખવર્ગહાનિં
વ્રજતિ ચિરં જ્ઞાનવાન્ શમ્ભુલોકમ્ ॥ ૯॥

ઇતિ શ્રીદક્ષિણામૂર્ત્યષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Shri Dakshinamurti Ashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીદક્ષિણામૂર્ત્યષ્ટકં

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top