Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Dhanvantarya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil

Shree Dhanvantari Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil:

ஶ்ரீத⁴ந்வந்தர்யஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம்

த⁴ந்வந்தரி: ஸுதா⁴பூர்ணகலஶட்⁴யகரோ ஹரி: ।
ஜராம்ருʼதித்ரஸ்ததே³வப்ரார்த²நாஸாத⁴க: ப்ரபு:⁴ ॥ 1 ॥

நிர்விகல்போ நிஸ்ஸமாநோ மந்த³ஸ்மிதமுகா²ம்பு³ஜ: ।
ஆஞ்ஜநேயப்ராபிதாத்³ரி: பார்ஶ்வஸ்த²விநதாஸுத: ॥ 2 ॥

நிமக்³நமந்த³ரத⁴ர: கூர்மரூபீ ப்³ருʼஹத்தநு: ।
நீலகுஞ்சிதகேஶாந்த: பரமாத்³பு⁴தரூபத்⁴ருʼத் ॥ 3 ॥

கடாக்ஷவீக்ஷணாஶ்வஸ்தவாஸுகி: ஸிம்ஹவிக்ரம: ।
ஸ்மர்த்ருʼஹ்ருʼத்³ரோக³ஹரணோ மஹாவிஷ்ண்வம்ஶஸம்ப⁴வ: ॥ 4 ॥

ப்ரேக்ஷணீயோத்பலஶ்யாம ஆயுர்வேதா³தி⁴தை³வதம் ।
பே⁴ஷஜக்³ரஹணாநேஹஸ்ஸ்மரணீயபதா³ம்பு³ஜ: ॥ 5 ॥

நவயௌவநஸம்பந்ந: கிரீடாந்விதமஸ்தக: ।
நக்ரகுண்ட³லஸம்ஶோபி⁴ஶ்ரவணத்³வயஶஷ்குலி: ॥ 6 ॥

தீ³ர்க⁴பீவரதோ³ர்த³ண்ட:³ கம்பு³க்³ரீவோঽம்பு³ஜேக்ஷண: ।
சதுர்பு⁴ஜ: ஶங்க²த⁴ரஶ்சக்ரஹஸ்தோ வரப்ரத:³ ॥ 7 ॥

ஸுதா⁴பாத்ரோபரிலஸதா³ம்ரபத்ரலஸத்கர: ।
ஶதபத்³யாட்⁴யஹஸ்தஶ்ச கஸ்தூரீதிலகாஞ்சித: ॥ 8 ॥

ஸுகபோலஸ்ஸுநாஸஶ்ச ஸுந்த³ரப்⁴ரூலதாஞ்சித: ।
ஸ்வங்கு³லீதலஶோபா⁴ட்⁴யோ கூ³ட⁴ஜத்ருர்மஹாஹநு: ॥ 9 ॥

தி³வ்யாங்க³த³லஸத்³பா³ஹு: கேயூரபரிஶோபி⁴த: ।
விசித்ரரத்நக²சிதவலயத்³வயஶோபி⁴த: ॥ 10 ॥

ஸமோல்லஸத்ஸுஜாதாம்ஸஶ்சாங்கு³லீயவிபூ⁴ஷித: ।
ஸுதா⁴க⁴ந்த⁴ரஸாஸ்வாத³மிலத்³ப்⁴ருʼங்க³மநோஹர: ॥ 11 ॥

லக்ஷ்மீஸமர்பிதோத்பு²ல்லகஞ்ஜமாலாலஸத்³க³ல: ।
லக்ஷ்மீஶோபி⁴தவக்ஷஸ்கோ வநமாலாவிராஜித: ॥ 12 ॥

நவரத்நமணீக்ல்ருʼப்தஹாரஶோபி⁴தகந்த⁴ர: ।
ஹீரநக்ஷத்ரமாலாதி³ஶோபா⁴ரஞ்ஜிததி³ங்முக:² ॥ 13 ॥

விரஜோঽம்ப³ரஸம்வீதோ விஶாலோரா: ப்ருʼது²ஶ்ரவா: ।
நிம்நநாபி:⁴ ஸூக்ஷ்மமத்⁴ய: ஸ்தூ²லஜங்கோ⁴ நிரஞ்ஜந: ॥ 14 ॥

ஸுலக்ஷணபதா³ங்கு³ஷ்ட:² ஸர்வஸாமுத்³ரிகாந்வித: ।
அலக்தகாரக்தபாதோ³ மூர்திமத்³வாதி⁴பூஜித: ॥ 15 ॥

ஸுதா⁴ர்தா²ந்யோந்யஸம்யுத்⁴யத்³தே³வதை³தேயஸாந்த்வந: ।
கோடிமந்மத²ஸங்காஶ: ஸர்வாவயவஸுந்த³ர: ॥ 16 ॥

அம்ருʼதாஸ்வாத³நோத்³யுக்ததே³வஸங்க⁴பரிஷ்டுத: ।
புஷ்பவர்ஷணஸம்யுக்தக³ந்த⁴ர்வகுலஸேவித: ॥ 17 ॥

ஶங்க²தூர்யம்ருʼத³ங்கா³தி³ஸுவாதி³த்ராப்ஸரோவ்ருʼத: ।
விஷ்வக்ஸேநாதி³யுக்பார்ஶ்வ: ஸநகாதி³முநிஸ்துத: ॥ 18 ॥

ஸாஶ்சர்யஸஸ்மிதசதுர்முக²நேத்ரஸமீக்ஷித: ।
ஸாஶங்கஸம்ப்⁴ரமதி³தித³நுவம்ஶ்யஸமீடி³த: ॥ 19 ॥

நமநோந்முக²தே³வாதி³மௌலீரத்நலஸத்பத:³ ।
தி³வ்யதேஜ:புஞ்ஜரூப: ஸர்வதே³வஹிதோத்ஸுக: ॥ 20 ॥

ஸ்வநிர்க³மக்ஷுப்³த⁴து³க்³த⁴வாராஶிர்து³ந்து³பி⁴ஸ்வந: ।
க³ந்த⁴ர்வகீ³தாபதா³நஶ்ரவணோத்கமஹாமநா: ॥ 21 ॥

நிஷ்கிஞ்சநஜநப்ரீதோ ப⁴வஸம்ப்ராப்தரோக³ஹ்ருʼத் ।
அந்தர்ஹிதஸுதா⁴பாத்ரோ மஹாத்மா மாயிகாக்³ரணீ: ॥ 22 ॥

க்ஷணார்த⁴மோஹிநீரூப: ஸர்வஸ்த்ரீஶுப⁴லக்ஷண: ।
மத³மத்தேப⁴க³மந: ஸர்வலோகவிமோஹந: ॥ 23 ॥

ஸ்ரம்ஸந்நீவீக்³ரந்தி²ப³ந்தா⁴ஸக்ததி³வ்யகராங்கு³லி: ।
ரத்நத³ர்வீலஸத்³த⁴ஸ்தோ தே³வதை³த்யவிபா⁴க³க்ருʼத் ॥ 24 ॥

ஸங்க்²யாததே³வதாந்யாஸோ தை³த்யதா³நவவஞ்சக: ।
தே³வாம்ருʼதப்ரதா³தா ச பரிவேஷணஹ்ருʼஷ்டதீ:⁴ ॥ 25 ॥

உந்முகோ²ந்முக²தை³த்யேந்த்³ரத³ந்தபங்கிதவிபா⁴ஜக: ।
புஷ்பவத்ஸுவிநிர்தி³ஷ்டராஹுரக்ஷ:ஶிரோஹர: ॥ 26 ॥

ராஹுகேதுக்³ரஹஸ்தா²நபஶ்சாத்³க³திவிதா⁴யக: ।
அம்ருʼதாலாப⁴நிர்விண்ணயுத்⁴யத்³தே³வாரிஸூத³ந: ॥ 27 ॥

க³ருத்மத்³வாஹநாரூட:⁴ ஸர்வேஶஸ்தோத்ரஸம்யுத: ।
ஸ்வஸ்வாதி⁴காரஸந்துஷ்டஶக்ரவஹ்ந்யாதி³பூஜித: ॥ 28 ॥

மோஹிநீத³ர்ஶநாயாதஸ்தா²ணுசித்தவிமோஹக: ।
ஶசீஸ்வாஹாதி³தி³க்பாலபத்நீமண்ட³லஸந்நுத: ॥ 29 ॥

வேதா³ந்தவேத்³யமஹிமா ஸர்வலௌகைகரக்ஷக: ।
ராஜராஜப்ரபூஜ்யாங்க்⁴ரி: சிந்திதார்த²ப்ரதா³யக: ॥ 30 ॥

த⁴ந்வந்தரேர்ப⁴க³வதோ நாம்நாமஷ்டோத்தரம் ஶதம் ।
ய: படே²த்ஸததம் ப⁴க்த்யா நீரோக³ஸ்ஸுக²பா⁴க்³ப⁴வேத் ॥ 31 ॥

இதி ப்³ருʼஹத்³ப்³ரஹ்மாநந்தோ³பநிஷதா³ந்தர்க³தம்
ஶ்ரீத⁴ந்வந்தர்யஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।

Also Read:

Shri Dhanvantarya Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Dhanvantarya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top