Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Gokulanathashtakam Lyrics in Bengali | শ্রীগোকুলনাথাষ্টকম্

শ্রীগোকুলনাথাষ্টকম্ Lyrics in Bengali:

ভবভীতজনাখিলভীতিহরং
হরবন্দিতনন্দতনূজরতম্ ।
রতবৃদ্ধগুরুদ্বিজভৃত্যজনং
জনদুর্লভমার্গসুবোধকরম্ ॥ ১॥

করপদ্মসুসেবিতশৈলধরং
ধরণীতলবিশ্রুতসাধুগুণম্ ।
গুণসিন্ধুবিমর্দিতদুষ্টমুখং
মুখকল্পিতমার্গনিবৃত্তিপরম্ ॥ ২॥

পরমপ্রিয়মঙ্গলবেষধরং
বরবন্ধুসুহৃত্সুতলব্ধসুখম্ ।
সুখসাগরমম্বুজচারুমুখং
মুখপঙ্কজকীর্তিতকৃষ্ণকথম্ ॥ ৩॥

কথনীয়গুণামৃতবারিনিধিং
নিধিসেবিতমর্চিতপদ্মপদম্ ।
পদপঙ্কজসংশ্রিতবিজ্ঞবুধং
বুধবিঠ্ঠলনাথচতুর্থসুতম্ ॥ ৪॥

সুতরাং করুণাব্ধিমনন্তগুণং
গুণরত্নবিরাজিতশুদ্ধতনুম্ ।
তনুরত্নবশীকৃতনন্দসুতং
সুতমিত্রকলত্রসুসেব্যপদম্ ॥ ৫॥

পদপঙ্কজপাবিতসাধুজনং
জনহেতুগৃহীতমনুষ্যতনুম্ ।
তনুকান্তিতিরস্কৃতপঞ্চশরং
শরণাগতরক্ষিতভক্তজনম্ ॥ ৬॥

জনতোষণপোষণদত্তহৃদং
হৃদয়ার্পিতগোপবধূরমণম্ ।
রমণীয়তরামলভক্তিকৃতং
কৃতকৃষ্ণকথামৃততৃপ্তজনম্ ॥ ৭॥

জনবাঞ্ছিতকামদরত্নগুণং
গুণভূষণভূষিতলোকগুরুম্ ।
গুরুগোকুলনাথমুপাস্যমহং
মহতাং পরিসেবিতমাকলয়ে ॥ ৮॥

শ্রীমদ্গোকুলনাথানামষ্টকং য়ঃ পঠেন্নরঃ ।
গোকুলেশপদাম্ভোজভক্তিং স লভতে পরাম্ ॥ ৯॥

ইতি সিংহাবলোকয়মকগর্ভ শ্রীগোকুলনাথাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top