Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtottara Shatanama / Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 1 Lyrics in Tamil | Hanuman Slokam

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 1 Lyrics in Tamil | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 1 Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீஹநுமத³ஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் 1 ॥
(ஶ்ரீபத்³மோத்தரக²ண்ட³த:)
நாரத³ உவாச ।
ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²தத்த்வஜ்ஞ ஸர்வதே³வநமஸ்க்ருʼத ।
யத்த்வயா கதி²தம் பூர்வம் ராமசந்த்³ரேண தீ⁴மதா ॥ 1 ॥

ஸ்தோத்ரம் ஸமஸ்தபாபக்⁴நம் ஶ்ருத்வா த⁴ந்யோঽஸ்மி பத்³மஜ ।
இதா³நீம் ஶ்ரோதுமிச்சா²மி லோகாநாம் ஹிதகாம்யயா ॥ 2 ॥

வாயோரம்ஶாவதரணமாஹாத்ம்யம் ஸர்வகாமத³ம் ।
வத³ மே விஸ்தராத்³ப்³ரஹ்மந் தே³வகு³ஹ்யமநுத்தமம் ॥ 3 ॥

இதி ப்ருʼஷ்டோ நாரதே³ந ப்³ரஹ்மா லோகபிதாமஹ: ।
நமஸ்க்ருʼத்ய ஜக³ந்நாத²ம் லக்ஷ்மீகாந்தம் பராத்பரம் ॥ 4 ॥

ப்ரோவாச வாயோர்மாஹாத்ம்யம் நாரதா³ய மஹாத்மநே ।
யச்ச்²ருத்வா ஸர்வஸௌபா⁴க்³யம் ப்ராப்நுவந்தி ஜநா: ஸதா³ ॥ 5 ॥

ப்³ரஹ்மோவாச ।
இத³ம் ரஹஸ்யம் பாபக்⁴நம் வாயோரஷ்டோத்தரம் ஶதம் ।
விஷ்ணுநா லோகநாதே²ந ரமாயை கதி²தம் புரா ॥ 6 ॥

ரமா மாமாஹ யத்³தி³வ்யம் தத்தே வக்ஷ்யாமி நாரத³ ।
இத³ம் பவித்ரம் பாபக்⁴நம் ஶ்ரத்³த⁴யா ஹ்ருʼதி³ தா⁴ரய ॥ 7 ॥

ஹநுமாநஞ்ஜநாபுத்ரோ வாயுஸூநுர்மஹாப³ல: ।
ராமதூ³தோ ஹரிஶ்ரேஷ்ட:² ஸூரீ கேஸரீநந்த³ந: ॥

ஸூர்யஶ்ரேஷ்டோ² மஹாகாயோ வஜ்ரீ வஜ்ரப்ரஹாரவாந் ।
மஹாஸத்த்வோ மஹாரூபோ ப்³ரஹ்மண்யோ ப்³ராஹ்மணப்ரிய: ॥ 9 ॥

முக்²யப்ராணோ மஹாபீ⁴ம: பூர்ணப்ரஜ்ஞோ மஹாகு³ரு: ।
ப்³ரஹ்மசாரீ வ்ருʼக்ஷத⁴ர: புண்ய: ஶ்ரீராமகிங்கர: ॥ 10 ॥

ஸீதாஶோகவிநாஶீ ச ஸிம்ஹிகாப்ராணநாஶக: ।
மைநாகக³ர்வப⁴ங்க³ஶ்ச சா²யாக்³ரஹநிவாரக: ॥ 11 ॥

லங்காமோக்ஷப்ரதோ³ தே³வ: ஸீதாமார்க³ணதத்பர: ।
ராமாங்கு³லிப்ரதா³தா ச ஸீதாஹர்ஷவிவர்த⁴ந: ॥ 12 ॥

மஹாரூபத⁴ரோ தி³வ்யோ ஹ்யஶோகவநநாஶக: ।
மந்த்ரிபுத்ரஹரோ வீர: பஞ்சஸேநாக்³ரமர்த³ந: ॥ 13 ॥

த³ஶகண்ட²ஸுதக்⁴நஶ்ச ப்³ரஹ்மாஸ்த்ரவஶகோ³ঽவ்யய: ।
த³ஶாஸ்யஸல்லாபபரோ லங்காபுரவிதா³ஹக: ॥ 14 ॥

தீர்ணாப்³தி:⁴ கபிராஜஶ்ச கபியூத²ப்ரரஞ்ஜக: ।
சூடா³மணிப்ரதா³தா ச ஶ்ரீவஶ்ய: ப்ரியத³ர்ஶக: ॥ 15 ॥

கௌபீநகுண்ட³லத⁴ர: கநகாங்க³த³பூ⁴ஷண: ।
ஸர்வஶாஸ்த்ரஸுஸம்பந்ந: ஸர்வஜ்ஞோ ஜ்ஞாநதோ³த்தம: ॥ 16 ॥

முக்²யப்ராணோ மஹாவேக:³ ஶப்³த³ஶாஸ்த்ரவிஶாரத:³ ।
பு³த்³தி⁴மாந் ஸர்வலோகேஶ: ஸுரேஶோ லோகரஞ்ஜக: ॥ 17 ॥

லோகநாதோ² மஹாத³ர்ப: ஸர்வபூ⁴தப⁴யாபஹ: ।
ராமவாஹநரூபஶ்ச ஸஞ்ஜீவாசலபே⁴த³க: ॥ 18 ॥

கபீநாம் ப்ராணதா³தா ச லக்ஷ்மணப்ராணரக்ஷக: ।
ராமபாத³ஸமீபஸ்தோ² லோஹிதாஸ்யோ மஹாஹநு: ॥ 19 ॥

ராமஸந்தே³ஶகர்தா ச ப⁴ரதாநந்த³வர்த⁴ந: ।
ராமாபி⁴ஷேகலோலஶ்ச ராமகார்யது⁴ரந்த⁴ர: ॥ 20 ॥

குந்தீக³ர்ப⁴ஸமுத்பந்நோ பீ⁴மோ பீ⁴மபராக்ரம: ।
லாக்ஷாக்³ருʼஹாத்³விநிர்முக்தோ ஹிடி³ம்பா³ஸுரமர்த³ந: ॥ 21 ॥

த⁴ர்மாநுஜ: பாண்டு³புத்ரோ த⁴நஞ்ஜயஸஹாயவாந் ।
ப³காஸுரவதோ⁴த்³யுக்தஸ்தத்³க்³ராமபரிரக்ஷக: ॥ 22 ॥

பி⁴க்ஷாஹாரரதோ நித்யம் குலாலக்³ருʼஹமத்⁴யக:³ ।
பாஞ்சால்யுத்³வாஹஸஞ்ஜாதஸம்மோதோ³ ப³ஹுகாந்திமாந் ॥ 23 ॥

விராடநக³ரே கூ³ட⁴சர: கீசகமர்த³ந: ।
து³ர்யோத⁴நநிஹந்தா ச ஜராஸந்த⁴விமர்த³ந: ॥ 24 ॥

ஸௌக³ந்தி⁴காபஹர்தா ச த்³ரௌபதீ³ப்ராணவல்லப:⁴ ।
பூர்ணபோ³தோ⁴ வ்யாஸஶிஷ்யோ யதிரூபோ மஹாமதி: ॥ 25 ॥

து³ர்வாதி³க³ஜஸிம்ஹஸ்ய தர்கஶாஸ்த்ரஸ்ய க²ண்ட³க: ।
பௌ³த்³தா⁴க³மவிபே⁴த்தா ச ஸாங்க்²யஶாஸ்த்ரஸ்ய தூ³ஷக: ॥ 26 ॥

த்³வைதஶாஸ்த்ரப்ரணேதா ச வேத³வ்யாஸமதாநுக:³ ।
பூர்ணாநந்த:³ பூர்ணஸத்வ: பூர்ணவைராக்³யஸாக³ர: ॥ 27 ॥

இதி ஶ்ருத்வா நாரத³ஸ்து வாயோஶ்சரிதமத்³பு⁴தம் ।
முதா³ பரமயா யுக்த: ஸ்தோதும் ஸமுபசக்ரமே ॥ 28 ॥

ராமாவதாரஜாதாய ஹநுமத்³ரூபிணே நம: ।
வாஸுதே³வஸ்ய ப⁴க்தாய பீ⁴மஸேநாய தே நம: ॥ 29 ॥

வேத³வ்யாஸமதோத்³தா⁴ரகர்த்ரே பூர்ணஸுகா²ய ச ।
து³ர்வாதி³த்⁴வாந்தசந்த்³ராய பூர்ணபோ³தா⁴ய தே நம: ॥ 30 ॥

கு³ருராஜாய த⁴ந்யாய கஞ்ஜநேத்ராய தே நம: ।
தி³வ்யரூபாய ஶாந்தாய நமஸ்தே யதிரூபிணே ॥ 31 ॥

ஸ்வாந்தஸ்த²வாஸுதே³வாய ஸச்சித்தாய நமோ நம: ।
அஜ்ஞாநதிமிரார்காய வ்யாஸஶிஷ்யாய தே நம: ॥ 32 ॥

அதா²பி⁴வந்த்³ய பிதரம் ப்³ரஹ்மாணம் நாரதோ³ முநி: ।
பரிக்ரம்ய விநிர்யாதோ வாஸுதே³வம் ஹரிம் ஸ்மரந் ॥ 33 ॥

அஷ்டோத்தரஶதம் தி³வ்யம் வாயுஸூநோர்மஹாத்மந: ।
ய: படே²ச்ச்²ரத்³த⁴யா நித்யம் ஸர்வப³ந்தா⁴த் ப்ரமுச்யதே ॥ 34 ॥

ஸர்வரோக³விநிர்முக்த: ஸர்வபாபைர்ந லிப்யதே ।
ராஜவஶ்யம் ப⁴வேந்நித்யம் ஸ்தோத்ரஸ்யாஸ்ய ப்ரபா⁴வத: ॥ 35 ॥

பூ⁴தக்³ரஹநிவ்ருʼத்திஶ்ச ப்ரஜாவ்ருʼத்³தி⁴ஶ்ச ஜாயதே ।
ஆயுராரோக்³யமைஶ்வர்யம் ப³லம் கீர்திம் லபே⁴த் புமாந் ॥ 36 ॥

ய: படே²த்³வாயுசரிதம் ப⁴க்த்யா பரமயா யுத: ।
ஸர்வஜ்ஞாநஸமாயுக்த: ஸ யாதி பரமம் பத³ம் ॥ 36 ॥

(ஶ்ரீபத்³மோத்தரக²ண்ட³த:)

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 1 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *