Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Krishna Sharanam Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਸ਼ਰਣਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਸ਼ਰਣਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi:

ਦ੍ਵਿਦਲੀਕਤਦਕ੍ਸ੍ਵਾਸ੍ਯਃ ਪਨ੍ਨਗੀਕਤਪਨ੍ਨਗਃ ।
ਕਸ਼ੀਕਤਕਸ਼ਾਨੁਸ਼੍ਚ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਃ ਸ਼ਰਣਂ ਮਮ ॥ ੧॥

ਫਲੀਕਤਫਲਾਰ੍ਥੀ ਚ ਕੁਸ੍ਸਿਤੀਕਤਕੌਰਵਃ ।
ਨਿਰ੍ਵਾਤੀਕਤਵਾਤਾਰਿਃ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਃ ਸ਼ਰਣਂ ਮਮ ॥ ੨॥

ਕਤਾਰ੍ਥੀਕਤਕੁਨ੍ਤੀਜਃ ਪ੍ਰਪੂਤੀਕਤਪੂਤਨਃ ।
ਕਲਙ੍ਕੀਕਤਕਂਸਾਦਿਃ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਃ ਸ਼ਰਣਂ ਮਮ ॥ ੩॥

ਸੁਖੀਕਤਸੁਦਾਮਾ ਚ ਸ਼ਙ੍ਕਰੀਕਤਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ।
ਸਿਤੀਕਤਸਰਿਨ੍ਨਾਥਃ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਃ ਸ਼ਰਣਂ ਮਮ ॥ ੪॥

ਛਲੀਕਤਬਲਿਦ੍ਯੌਰ੍ਯੋ ਨਿਧਨੀਕਤਧੇਨੁਕਃ ।
ਕਨ੍ਦਰ੍ਪੀਕਤਕੁਬ੍ਜਾਦਿਃ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਸ਼ਰਣਂ ਮਮ ॥ ੫॥

ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰੀਕਤਮਾਹੇਯਃ ਸ਼ਿਥਿਲੀਕਤਮੈਥਿਲਃ ।
ਆਨਨ੍ਦੀਕਤਨਨ੍ਦਾਦ੍ਯਃ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਃ ਸ਼ਰਣਂ ਮਮ ॥ ੬॥

ਵਰਾਕੀਕਤਰਾਕੇਸ਼ੋ ਵਿਪਕ੍ਸ਼ੀਕਤਰਾਕ੍ਸ਼ਸਃ ।
ਸਨ੍ਤੋਸ਼ੀਕਤਸਦ੍ਭਕ੍ਤਃ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਃ ਸ਼ਰਣਂ ਮਮ ॥ ੭॥

ਜਰੀਕਤਜਰਾਸਨ੍ਧਃ ਕਮਲੀਕਤਕਾਰ੍ਮੁਕਃ ।
ਪ੍ਰਭ੍ਰਸ਼੍ਟੀਕਤਭੀਸ਼੍ਮਾਦਿਃ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਃ ਸ਼ਰਣਂ ਮਮ ॥ ੮॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਃ ਸ਼ਰਣਂ ਮਮਾਸ਼੍ਟਕਮਿਦਂ ਪ੍ਰੋਤ੍ਥਾਯ ਯਃ ਸਮ੍ਪਠੇਤ੍
ਸ ਸ਼੍ਰੀਗੋਕੁਲਨਾਯਕਸ੍ਯ ਪਦਵੀ ਸਂਯਾਤਿ ਭੂਮੀਤਲੇ ।
ਪਸ਼੍ਯਤ੍ਯੇਵ ਨਿਰਨ੍ਤਰਂ ਤਰਣਿਜਾਤੀਰਸ੍ਥਕੇਲੀ ਪ੍ਰਭੋਃ
ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤਿ ਤਦੀਯਤਾਂ ਪ੍ਰਤਿਦਿਨਂ ਗੋਪੀਸ਼ਤੈਰਾਵਤਾਮ੍ ॥ ੯॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵਕੀਨਨ੍ਦਨਾਤ੍ਮਜ ਸ਼੍ਰੀਰਘੁਨਾਥਪ੍ਰਭੁਕਤਂ
ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਸ਼ਰਣਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top