Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Lakshmi Chandralamba Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Sri Laxmi Chandralamba Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಚನ್ದ್ರಲಾಮ್ಬಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಲಾಮ್ಬಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಶಾಮ್ಭವೀ ಶಂಖಧಾರಿಣೀ ।
ಆನನ್ದೀ ಪರಮಾನನ್ದಾ ಕಾಲರಾತ್ರೀ ಕಪಾಲಿನೀ ॥ 1 ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ವತ್ಸಲಾ ಪ್ರೇಮಾ ಕಾಶ್ಮಿರೀ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ ।
ಕೌಮೋದಕೀ ಕೌಲಹನ್ತ್ರೀ ಶಂಕರೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ॥ 2 ॥

ಖಂಗಹಸ್ತಾ ಶೂಲಧರಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಗರುಡಾಸನಾ ।
ಚಾಮುಂಡಾ ಮುಂಡಮಥನಾ ಚಂಡಿಕಾ ಚಕ್ರಧಾರಿಣೀ ॥ 3 ॥

ಜಯರೂಪಾ ಜಗನ್ನಾಥಾ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಾ ಚತುರ್ಭುಜಾ ।
ಜಯನೀ ಜೀವಿನೀ ಜೀವಜೀವನಾ ಜಯವರ್ಧಿನೀ ॥ 4 ॥

ತಾಪಘ್ನೀ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಧಾತ್ರೀ ತಾಪತ್ರಯನಿವಾರಿಣೀ ।
ದಾನವಾನ್ತಕರೀ ದುರ್ಗಾ ದೀನರಕ್ಷಾ ದಯಾಪರೀ ॥ 5 ॥

ಧರ್ಮತ್ಧಾತ್ರೀ ಧರ್ಮರೂಪಾ ಧನಧಾನ್ಯವಿವರ್ಧಿನೀ ।
ನಾರಾಯಣೀ ನಾರಸಿಂಹೀ ನಾಗಕನ್ಯಾ ನಗೇಶ್ವರೀ ॥ 6 ॥

ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾ ನಿರಾಧಾರೀ ನಿರ್ಗುಣಾ ಗುಣವರ್ಧಿನೀ ।
ಪದ್ಮಹಸ್ತಾ ಪದ್ಮನೇತ್ರೀ ಪದ್ಮಾ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಿಣೀ ॥ 7 ॥

ಭವಾನೀ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಾ ಪುಣ್ಯದಾ ಪಾಪಹಾರಿಣೀ ।
ಭ್ರಮರೀ ಭ್ರಮರಾಮ್ಬಾ ಚ ಭೀಮರೂಪಾ ಭಯಪ್ರದಾ ॥ 8 ॥

ಭಾಗ್ಯೋದಯಕರೀ ಭದ್ರಾ ಭವಾನೀ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾ ।
ಮಹಾದೇವೀ ಮಹಾಕಾಲೀ ಮಹಾಮೂರ್ತಿರ್ಮಹಾನಿಧೀ ॥ 9 ॥

ಮೇದಿನೀ ಮೋದರೂಪಾ ಚ ಮುಕ್ತಾಹಾರವಿಭೂಷಣಾ ।
ಮನ್ತ್ರರೂಪಾ ಮಹಾವೀರಾ ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗಧಾರಿಣೀ ॥ 10 ॥

ರಮಾ ರಾಮೇಶ್ವರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ರುದ್ರಾಣೀ ರುದ್ರರೂಪಿಣೀ ।
ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಜಭೂಷಾ ರಾಜ್ಞೀ ರಾಜಸುಪೂಜಿತಾ ॥ 11 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪದ್ಮಾವತೀ ಅಮ್ಬಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮಧಾರೀಣೀ ।
ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ಭದ್ರಕಾಲೀ ಪಾರ್ವತೀ ವರದಾಯಿಣೀ ॥ 12 ॥

ಸಗುಣಾ ನಿಶ್ಚಲಾ ನಿತ್ಯಾ ನಾಗಭೂಷಾ ತ್ರಿಲೋಚನೀ ।
ಹೇಮರೂಪಾ ಸುನ್ದರೀ ಚ ಸನ್ನತೀಕ್ಷೇತ್ರವಾಸಿನೀ ॥ 13 ॥

ಜ್ಞಾನದಾತ್ರೀ ಜ್ಞಾನರೂಪಾ ರಜೋದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಿನೀ ।
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ದಿವ್ಯಂ ಚನ್ದ್ರಲಾಪ್ರೀತಿದಾಯಕಮ್ ॥ 14 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಮಾರ್ಕಂಡೇಯಪುರಾಣೇ ಸನ್ನತಿಕ್ಷೇತ್ರಮಹಾತ್ಮ್ಯೇ
ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಲಾಮ್ಬಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Shri Lakshmi Chandralamba Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Lakshmi Chandralamba Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top