Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Param Guru Prabhu Vara Ashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીપરમગુરુપ્રભુવરાષ્ટકમ્

શ્રીપરમગુરુપ્રભુવરાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

પ્રપન્નજનનીવૃતિ જ્વલતિ સંસૃતિર્જ્વાલયા
યદીયનયનોદિતાતુલકૃપાતિવૃષ્ટિર્દ્રુતમ્ ।
વિધૂય દવથું કરોત્યમલભક્તિવાપ્યૌચિતીં
સ કૃષ્ણચરણઃ પ્રભુઃ પ્રદિશતુ સ્વપાદામૃતમ્ ॥ ૧॥

યદાસ્યકમલોદિતા વ્રજભુવો મહિમ્નાં તતિઃ
શ્રુતા બત વિસર્જયેત્પતિકલત્રપુત્રાલયાન્ ।
કલિન્દતનયાતટી વનકુટીરવાસં નયેત્
સ કૃષ્ણચરણઃ પ્રભુઃ પ્રદિશતુ સ્વપાદામૃતમ્ ॥ ૨॥

વ્રજામ્બુજદૃશાં કથં ભવતિ ભાવભૂમા કથં
ભવેદનુગતિઃ કથં કિમિહ સાધનં કોઽધિકૃત્ ।
ઇતિ સ્ફુટમવૈતિ કો યદુપદેશભાગ્યં વિના
સ કૃષ્ણચરણઃ પ્રભુઃ પ્રદિશતુ સ્વપાદામૃતમ્ ॥ ૩॥

તપસ્વિયતિકર્મિણાં સદસિ તાર્કિકાનાં તથા
પ્રતિસ્વમતવૈદુષીપ્રકટનોઢગર્વશ્રિયામ્ ।
વિરાજતિ રવિર્યથા તમસિ યઃ સ્વભક્ત્યોજસા
સ કૃષ્ણચરણઃ પ્રભુઃ પ્રદિશતુ સ્વપાદામૃતમ્ ॥ ૪॥

કિમદ્ય પરિધાસ્યતે કિમથ ભોજ્યતે રાધયા
સમં મદનમોહનો મદનકોટિનિમજ્જિતઃ ।
ઇતીષ્ટવરિવસ્યયા નયતિ યોઽષ્ટયામાન્ સદા
સ કૃષ્ણચરણઃ પ્રભુઃ પ્રદિશતુ સ્વપાદામૃતમ્ ॥ ૫॥

મૃદઙ્ગકરતાલિકામધુરકીર્તને નર્તયન્
જનાન્ સુકૃતિનો નટન્ સ્વયમપિ પ્રમોદામ્બુધૌ ।
નિમજ્જતિ દૃગમ્બુભિઃપુલકસઙ્કુલઃસ્નાતિ યઃ
સ કૃષ્ણચરણઃ પ્રભુઃ પ્રદિશતુ સ્વપાદામૃતમ્ ॥ ૬॥

સમં ભગવતો જનૈઃ પ્રવરભક્તિશાસ્ત્રોદિતં
રસં સુરસયન્મુહુઃ પરિજનાંશ્ચ યઃ સ્વાદયન્ ।
સ્વશિષ્યશતવેષ્ટિતો જયતિ ચક્રવર્ત્યાખ્યયા
સ કૃષ્ણચરણઃ પ્રભુઃ પ્રદિશતુ સ્વપાદામૃતમ્ ॥ ૭॥

સ્થિતિઃ સુરસરિત્તટે મદનમોહનો જીવનં
સ્પૃહા રસિકસઙ્ગમે ચતુરિમા જનોદ્ધારણે ।
ઘૃણા વિષયિષુ ક્ષમા ઝટિતિ યસ્ય ચાનુવ્રજે
સ કૃષ્ણચરણઃ પ્રભુઃ પ્રદિશતુ સ્વપાદામૃતમ્ ॥ ૮॥

ઇદં પ્રભુવરાષ્ટકં પઠતિ યસ્તદીયો જન-
સ્તદઙ્ઘ્રિકમલેષ્ટધીઃ સ ખલુ રઙ્ગવત્પ્રેમભાક્ ।
વિલાસભૃતમઞ્જુલ્યાલ્યતિકૃપૈકપાત્રીભવન્
નિકુઞ્જનિલયાધિપાવચિરમેવ તૌ સેવતે ॥ ૯॥

ઇતિ શ્રીમદ્વિશ્વનાથચક્રવર્તિવિરચિતં
શ્રીશ્રીપરમગુરુપ્રભુવરાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Shri Param Guru Prabhu Vara Ashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીપરમગુરુપ્રભુવરાષ્ટકમ્

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top