Ashtaka

Shri Parvatyashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીપાર્વત્યષ્ટકમ્

શ્રીપાર્વત્યષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

ૐ શ્રીગણેશાય નમઃ ।

મહારજતચેલયા મહિતમલ્લિકામાલયા
તુલારહિતફાલયા તુલિતવારિભૃજ્જાલયા ।
શિવાભિમતશીલયા શિશિરભાનુચૂડાલયા
મહીધ્રવરબાલયા મમ હૃતં મનો લીલયા ॥ ૧॥

નમજ્જનભવાન્તયા નલિનશોભિનેત્રાન્તયા
નિરીતિકૃદુદન્તયા નિજનિવાસવેદાન્તયા ।
લસચ્છુકશકુન્તયા લલિતકુન્દજિદ્દન્તયા
મનો મમ હૃતં તયા મનસિજાન્તકૃત્કાન્તયા ॥ ૨॥

સુર્વર્ણસુમનાસયા સુરમહીધરાવાસયા
શશાઙ્કરુચિહાસયા શરબિષક્તબાણાસયા ।
કૃપાકલિતદાસયા કૃતજગત્ત્રયોલ્લાસયા
વિભિન્નપુરશાસયા વિવશિતોઽહમત્રાસયા ॥ ૩॥

કચાલિજિતભૃઙ્ગયા કમલજિત્ત્વરાપાઙ્ગયા
કુતૂહલિકુરઙ્ગયા કુચયુગે મહાતુઙ્ગયા ।
કનદ્રુચિતરઙ્ગયા કલિતવિદ્વિષદ્ભઙ્ગયા
પ્રસક્તહરસઙ્ગયા પરવશોઽસ્મિ વામાઙ્ગયા ॥ ૪॥

વતંસિતકદમ્બયા વદનલોભિલોલમ્બયા
કરાદૃતકલમ્બયા ક્રમવિધૂતકાદમ્બયા ।
પ્રણમ્રધૃતશમ્બયા પ્રકટિતાખિલલમ્બયા
હૃતોઽસ્મિ જગદમ્બયા હૃતશશાઙ્કભૃદ્બિમ્બયા ॥ ૫॥

જનીલસદહાર્યયા જનિમતાં મનોધાર્યયા
સુરારિવધકાર્યયા સુકૃતિવૈદિતૌદાર્યયા ।
પરિત્રયિવિચાર્યયા પ્રિયકવૃક્ષભૂચર્યયા
પ્રકાશિતહૃદાર્યયા પશુપતેરહં ભાર્યયા ॥ ૬॥

પ્રણમ્રસુરવર્ગયા પ્રકટિતાત્મભૂસર્ગયા
સ્તુવાનમુનિગર્ગયા સ્તુતિકૃદર્પિતસ્વર્ગયા ।
હિમાદ્રિકુલનિર્ગયા હિતતરત્નયીમાર્ગયા
મદાકુલિતભર્ગયા મનસિ મે સ્થિતં દુર્ગયા ॥ ૭॥

પુરો નટિતરમ્ભયા પુરહરે સ્થિતારમ્ભયા
સમગ્રકુચકુમ્ભયા સકલવન્દ્યવાગ્ગુમ્ભયા ।
શરાહતનિશુમ્ભયા શમિતદુર્જનોજ્જૃમ્ભયા
ભવામ્યહમદમ્ભયા પરવશો ગણેડ્ડિમ્ભયા ॥ ૮॥

ઇતિ પાર્વત્યષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

bilimveyaratilisagaci.com - Meritroyalbet - Dinamobet -

eskişehir eskort

-

Dumanbet