Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Prapanchamatapitrashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಪ್ರಪಂಚಮಾತಾಪಿತ್ರಷ್ಟಕಮ್

Shri Prapanchamatapitrashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಪ್ರಪಂಚಮಾತಾಪಿತ್ರಷ್ಟಕಮ್

55 Views

ಶ್ರೀಪ್ರಪಂಚಮಾತಾಪಿತ್ರಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

(ಶ್ರೀಶೃಂಗಗಿರೌ – ಶ್ರೀಭವಾನೀಮಲಹಾನಿಕರೇಶ್ವರಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವೇ)
ಪ್ರಕಾಶಿತಜಗಜ್ಜಾಲೌ ಪ್ರತುಷ್ಯನ್ಮುನಿಬಾಲಕೌ
ಪ್ರಪಂಚಮಾತಾಪಿತರೌ ಪ್ರಾಂಚೌ ಜಾಯಾಪತೀ ಸ್ತುಮಃ ॥ 1॥

ಪ್ರಣಾಮಮಾತ್ರಸನ್ತುಷ್ಟೌ ಪ್ರಯತೈರುಪಸೇವಿತೌ ।
ಪ್ರಪಂಚಮಾತಾಪಿತರೌ ಪ್ರಾಂಚೌ ಜಾಯಾಪತೀ ಸ್ತುಮಃ ॥ 2॥

ಪ್ರಣುನ್ನಪಾಪಕಾನ್ತಾರೌ ಪ್ರಸೂನಸ್ರಗ್ವಿಭೂಷಿತೌ ।
ಪ್ರಪಂಚಮಾತಾಪಿತರೌ ಪ್ರಾಂಚೌ ಜಾಯಾಪತೀ ಸ್ತುಮಃ ॥ 3॥

ಪ್ರಪನ್ನಪಾಲನವ್ಯಗ್ರೌ ಪ್ರತಾಪಜಿತಭಾಸ್ಕರೌ ।
ಪ್ರಪಂಚಮಾತಾಪಿತರೌ ಪ್ರಾಂಚೌ ಜಾಯಾಪತೀ ಸ್ತುಮಃ ॥ 4॥

ಪ್ರಸಾದಲೇಶತಃ ಸ್ಯಾದ್ಧಿ ಪ್ರಮತಿರ್ಜಡರಾಡ್ಯಯೋಃ ।
ಪ್ರಾಗ್ಂಚಮಾತಾಪಿತರೌ ಪ್ರಾಂಚೌ ಜಾಯಾಪತೀ ಸ್ತುಮಃ ॥ 5॥

ಪ್ರಹ್ಲಾದಮಾಪ್ನುಯುರ್ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಣತಾ ಯತ್ಪದಾಬ್ಜಯೋಃ ।
ಪ್ರಪಂಚಮಾತಾಪಿತರೌ ಪ್ರಾಂಚೌ ಜಾಯಾಪತೀ ಸ್ತುಮಃ ॥ 6॥

ಪ್ರಮದಾಭಿಃ ಸುರೇಶಾನಾಂ ಪ್ರಕಾಮಮುಪಸೇವಿತೌ ।
ಪ್ರಪಂಚಮಾತಾಪಿತರೌ ಪ್ರಾಂಚೌ ಜಾಯಾಪತೀ ಸ್ತುಮಃ ॥ 7॥

ಪ್ರಶಾನ್ತಚಿತ್ತಚಾಪಲ್ಯೈಃ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪರಿಚಿನ್ತಿತೌ ।
ಪ್ರಪಂಚಮಾತಾಪಿತರೌ ಪ್ರಾಂಚೌ ಜಾಯಾಪತೀ ಸ್ತುಮಃ ॥ 8॥

ಇತಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಶಿವಾಭಿನವನೃಸಿಂಹ-
ಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಭಿಃ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಪ್ರಪಂಚಮಾತಾಪಿತ್ರಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *