Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Raghunatha Ashtakam Lyrics in Gujarati | Sree Raghunathashtakam

Shri Raghunatha Ashtakam Lyrics in Gujarati | Sree Raghunathashtakam

79 Views

Sri Raghunatha Ashtakam Text in Gujarati :

॥ શ્રીરઘુનાથાષ્ટકમ્ ॥

શ્રી ગણેશાય નમઃ ।
શુનાસીરાધીશૈરવનિતલજ્ઞપ્તીડિતગુણં
પ્રકૃત્યાઽજં જાતં તપનકુલચણ્ડાંશુમપરમ્ ।
સિતે વૃદ્ધિં તારાધિપતિમિવ યન્તં નિજગૃહે
સસીતં સાનન્દં પ્રણત રઘુનાથં સુરનુતમ્ ॥ ૧॥

નિહન્તારં શૈવં ધનુરિવ ઇવેક્ષું નૃપગણે
પથિ જ્યાકૃષ્ટેન પ્રબલભૃગુવર્યસ્ય શમનમ્ ।
વિહારં ગાર્હસ્થ્યં તદનુ ભજમાનં સુવિમલં
સસીતં સાનન્દં પ્રણત રઘુનાથં સુરનુતમ્ ॥ ૨॥

ગુરોરાજ્ઞાં નીત્વા વનમનુગતં દારસહિતં
સસૌમિત્રિં ત્યક્ત્વેપ્સિતમપિ સુરાણાં નૃપસુખમ્ ।
વિરુપાદ્રાક્ષસ્યાઃ પ્રિયવિરહસન્તાપમનસં
સસીતં સાનન્દં પ્રણત રઘુનાથં સુરનુતમ્ ॥ ૩॥

વિરાધં સ્વર્નીત્વા તદનુ ચ કબન્ધં સુરરિપું
ગતં પમ્પાતીરે પવનસુતસમ્મેલનસુખમ્ ।
ગતં કિષ્કિન્ધાયાં વિદિતગુણસુગ્રીવસચિવં
સસીતં સાનન્દં પ્રણત રઘુનાથં સુરનુતમ્ ॥ ૪॥

પ્રિયાપ્રેક્ષોત્કણ્ઠં જલનિધિગતં વાનરયુતં
જલે સેતું બદ્ધ્વાઽસુરકુલ નિહન્તારમનઘમ્ ।
વિશુદ્ધામર્ધાઙ્ગીં હુતભુજિ સમીક્ષન્તમચલં
સસીતં સાનન્દં પ્રણત રઘુનાથં સુરનુતમ્ ॥ ૫॥

વિમાનં ચારુહ્યાઽનુજજનકજાસેવિતપદ
મયોધ્યાયાં ગત્વા નૃપપદમવાપ્તારમજરમ્ ।
સુયજ્ઞૈસ્તૃપ્તારં નિજમુખસુરાન્ શાન્તમનસં
સસીતં સાનન્દં પ્રણત રઘુનાથં સુરનુતમ્ ॥ ૬॥

પ્રજાં સંસ્થાતારં વિહિતનિજધર્મે શ્રુતિપથં
સદાચારં વેદોદિતમપિ ચ કર્તારમખિલમ્ ।
નૃષુ પ્રેમોદ્રેકં નિખિલમનુજાનાં હિતકરં
સતીતં સાનન્દં પ્રણત રઘુનાથં સુરનુતમ્ ॥ ૭॥

તમઃ કીર્ત્યાશેષાઃ શ્રવણગદનાભ્યાં દ્વિજમુખાસ્તરિષ્યન્તિ
જ્ઞાત્વા જગતિ ખલુ ગન્તારમજનમ્ ॥

અતસ્તાં સંસ્થાપ્ય સ્વપુરમનુનેતારમખિલં
સસીતં સાનન્દં પ્રણત રઘુનાથં સુરનુતમ્ ॥ ૮॥

રઘુનાથાષ્ટકં હૃદ્યં રઘુનાથેન નિર્મિતમ્ ।
પઠતાં પાપરાશિઘ્નં ભુક્તિમુક્તિપ્રદાયકમ્ ॥ ૯॥

॥ ઇતિ પણ્ડિત શ્રીશિવદત્તમિશ્રશાસ્ત્રિ વિરચિતં શ્રીરઘુનાથાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *