Home / Ashtaka / Shri Shailesha Charana Sharana Ashtakam Lyrics in Bengali

Shri Shailesha Charana Sharana Ashtakam Lyrics in Bengali

Shailesh Charana Sharana Ashtakam Lyrics in Bengali:

শ্রীশৈলেশচরণশরণাষ্টকম্
গৌরীমনোহর ! সুরাসুরমৌনিবৃন্দ
সংসেবিতাঙ্ঘ্রিয়ুগ ! চন্দ্রকলাবতংস !
কৈলাসবাস ! করুণাকর ! ভক্তবন্ধো !
শ্রীশৈলবাস ! চরণং শরণং তবাস্মি ॥ ১ ॥

ভক্তার্তিহার ! ভববন্ধবিনাশকেশ !
দিব্যাপগাকলিতকান্তজটাকলাপ !
শেষাহিভূষ! বৃষবাহন ! ব্যোমকেশ !
শ্রীশৈলবাস ! চরণং শরণং তবাস্মি ॥ ২ ॥

ভৃঙ্গীশসেবিত ! গণেশকুমারতাত !
মৃত্যুঞ্জয় ! ত্রিপুরদানবভেদকারিন্ !
পাণাবুপাত্তমৃগডামরুকত্রিশূল !
শ্রীশৈলবাস ! চরণং শরণং তবাস্মি ॥ ৩ ॥

নাগেন্দ্রচর্মবসনাগ্নিরবীন্দুনেত্র !
নারায়ণীপ্রিয় ! মহেশ ! নগেশ ! শম্ভো !
মৌনিপ্রিয়াশ্রিতমহাফলদোগ্ররূপ
শ্রীশৈলবাস ! চরণং শরণং তবাস্মি ॥ ৪ ॥

সর্বার্তিভঞ্জন ! সদাশিব ! দানবারে !
পার্থপ্রহারকলিতোত্তমমূর্থভাগ !
য়ক্ষেশসেবিতপদাব্জ ! বিভূতিদায়িন্ !
শ্রীশৈলবাস ! চরণং শরণং তবাস্মি ॥ ৫ ॥

শ্রীভ্রামরীশ ! মদনান্তক ! কৃত্তিবাস !
সর্পাস্থিরুণ্ডকলিতামলহারধারিন্ !
ভূতেশ ! খণ্ডপরশো ! ভববন্ধনাশ !
শ্রীশৈলবাস ! চরণং শরণং তবাস্মি ॥ ৬ ॥

সর্বাগমস্তুত ! পবিত্রচরিত্র ! নাথ !
য়জ্ঞপ্রিয় ! প্রণতদেবগণোত্তমাঙ্গ !
কল্পদ্রুমপ্রসবপূজিতদিব্যপাদ !
শ্রীশৈলবাস ! চরণং শরণং তবাস্মি ॥ ৭ ॥

শম্ভো ! গিরীশ ! হর ! শূলধরান্ধকারে !
শ্রীশৈলবাস ! ভ্রমরাম্বিকয়া সমেত !
শ্রী পার্বতীদয়িত ! সাক্ষিগণাধিপেড্য !
শ্রীশৈলবাস ! চরণং শরণং তবাস্মি ॥ ৮ ॥

শ্রীশৈলং, শিখরেশ্বরং , গণপতিং, শ্রীহাটকেশং পুন
স্সারঙ্গেশ্বর, বিন্দুতীর্থমমলং, ঘণ্টার্কসিদ্ধেশ্বরং
গঙ্গাং শ্রী ভ্রমরাম্বিকাং গিরিসুতামারামবীরেশ্বরং
শঙ্খং চক্রবরাহতীর্থকলিতং শ্রীশৈলনাথং ভজে ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীশৈলেশচরণশরণাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

Add Comment

Click here to post a comment