Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Tripurarnavokta Varganta Stotram Lyrics in Gujarati | શ્રીત્રિપુરાર્ણવોક્તવર્ગાન્તસ્તોત્રં

શ્રીત્રિપુરાર્ણવોક્તવર્ગાન્તસ્તોત્રં Lyrics in Gujarati:

ક્ષ્મામ્બ્વગ્નીરણખાર્કેન્દુયષ્ટ્ટપ્રાયયુગાક્ષરૈઃ ।
માતૃભૈરવગાં વન્દે દેવીં ત્રિપુરભૈરવીમ્ ॥ ૧॥

કાદિવર્ગાષ્ટકાકારસમસ્તાષ્ટકવિગ્રહામ્ ।
અષ્ટશક્ત્યાવૃતાં વન્દે દેવીં ત્રિપુરભૈરવીમ્ ॥ ૨॥

સ્વરષોડશકાનાં તુ ષટ્ ત્રિંશદ્ભિઃ પરાપરૈઃ ।
ષટ્ ત્રિંશત્તત્વગાં વન્દે દેવીં ત્રિપુરભૈરવીમ્ ॥ ૩॥

ષટ્ ત્રિંશત્તત્વસંસ્થાપ્યશિવચન્દ્રકલાસ્વપિ ।
કાદિતત્ત્વાન્તરાં વન્દે દેવીં ત્રિપુરભૈરવીમ્ ॥ ૪॥

આ ઈ માયા દ્વયોપાધિવિચિત્રેન્દુકલાવતીમ્ ।
સર્વાત્મિકાં પરાં વન્દે દેવીં ત્રિપુરભૈરવીમ્ ॥ ૫॥

ષડધ્વપિણ્ડયોનિસ્થાં મણ્ડલત્રયકુણ્ડલીમ્ ।
લિઙ્ગત્રયાતિગાં વન્દે દેવીં ત્રિપુરભૈરવીમ્ ॥ ૬॥

સ્વયમ્ભૂહૃદયાં બાણભ્રૂકામાન્તઃસ્થિતેતરામ્ ।
પ્રાચ્યાં પ્રત્યક્ચિતિં વન્દે દેવીં ત્રિપુરભૈરવીમ્ ॥ ૭॥

અક્ષરાન્તર્ગતાશેષનામરૂપાં ક્રિયાપરામ્ ।
શક્તિં વિશ્વેશ્વરીં વન્દે દેવીં ત્રિપુરભૈરવીમ્ ॥ ૮॥

વર્ગાન્તે પઠિતવ્યં સ્યાત્ સ્તોત્રમેતત્સમાહિતૈઃ ।
સર્વાન્ કામાનવાપ્નોતિ અન્તે સાયુજ્યમાપ્નુયાત્ ॥ ૯॥

ઇતિ શ્રીત્રિપુરાર્ણવોક્તવર્ગાન્તસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Shri Tripurarnavokta Varganta Stotram Lyrics in Gujarati | શ્રીત્રિપુરાર્ણવોક્તવર્ગાન્તસ્તોત્રં

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top