Ashtaka

Shri Vallabha Ashtakam 2 Lyrics in English

Sri Vallabhashtakam 2 Lyrics in English:

prathayitumacyutacaranambujarasapanaikasamsrayam vartma ।
sri mallaksmanatanujo jagati sri vallabho jayati ॥ 1॥

yadanugrahena jantun vrajamatirapyatmano manute ।
nihsadhananasadhyo jagati sri vallabho jayati ॥ 2॥

visvoddharavicaraprakatitakarunottaraṅgapathobhih ।
disi disi viditavibhutirjagati sri vallabho jayati ॥ 3॥

mayamatadripaksam sarvam brahmeti vadavajrena ।
cicchedadbhutaviryo jagati sri vallabho jayati ॥ 4॥

vitarati krsnakathamrtadhanamavinasyam sudurlabham bahulam ।
arthisu taduditakirtirjagati sri vallabho jayati ॥ 5॥

kamalakarayugalalitavimalasayasevitaṅghriyugmah ।
acalacalabahucarito jagati sri vallabho jayati ॥ 6॥

nasayati sabdasrsteryattajjñanamsumamstamo’jñanam ।
aghatularasidahano jagati sri vallabho jayati ॥ 7॥

sahajasurajanataya duhkhodarkaya vakratarkena ।
aviditamargadigarko jagati sri vallabho jayati ॥ 8॥

iti sri devakinandanajikrtam sri vallabhastakam 2 sampurnam ।