Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Vallabha Ashtakam 2 Lyrics in Gujarati

Shri Vallabha Ashtakam 2 Lyrics in Gujarati

80 Views

Sri Vallabhashtakam 2 Lyrics in Gujarati:

શ્રીવલ્લભાષ્ટકમ્ ૨

પ્રથયિતુમચ્યુતચરણામ્બુજરસપાનૈકસંશ્રયં વર્ત્મ ।
શ્રીમલ્લક્ષ્મણતનુજો જગતિ શ્રીવલ્લભો જયતિ ॥ ૧॥

યદનુગ્રહેણ જન્તૂન્ વ્રજમતિરપ્યાત્મનો મનુતે ।
નિઃસાધનાનસાધ્યો જગતિ શ્રીવલ્લભો જયતિ ॥ ૨॥

વિશ્વોદ્ધારવિચારપ્રકટિતકરુણોત્તરઙ્ગપાથોભિઃ ।
દિશિ દિશિ વિદિતવિભૂતિર્જગતિ શ્રીવલ્લભો જયતિ ॥ ૩॥

માયામતાદ્રિપક્ષં સર્વં બ્રહ્મેતિ વાદવજ્રેણ ।
ચિચ્છેદાદ્ભુતવીર્યો જગતિ શ્રીવલ્લભો જયતિ ॥ ૪॥

વિતરતિ કૃષ્ણકથામૃતધનમવિનાશ્યં સુદુર્લભં બહુલમ્ ।
અર્થિષુ તદુદિતકીર્તિર્જગતિ શ્રીવલ્લભો જયતિ ॥ ૫॥

કમલાકરયુગલાલિતવિમલાશયસેવિતાઙ્ઘ્રિયુગ્મઃ ।
અચલાચલબહુચરિતો જગતિ શ્રીવલ્લભો જયતિ ॥ ૬॥

નાશયતિ શબ્દસૃષ્ટેર્યત્તજ્જ્ઞનાંશુમાંસ્તમોઽજ્ઞાનમ્ ।
અઘતૂલરાશિદહનો જગતિ શ્રીવલ્લભો જયતિ ॥ ૭॥

સહજાસુરજનતાયા દુઃખોદર્કાય વક્રતર્કેણ ।
અવિદિતમાર્ગદિગર્કો જગતિ શ્રીવલ્લભો જયતિ ॥ ૮॥

ઇતિ શ્રીદેવકીનન્દનજીકૃતં શ્રીવલ્લભાષ્ટકમ્ ૨ સમ્પૂર્ણમ્ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *