Home / Ashtaka / Shri Vallabha Ashtakam 3 Lyrics in Punjabi

Shri Vallabha Ashtakam 3 Lyrics in Punjabi

Sri Vallabhashtakam 3 Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ੩

ਮਨ੍ਦਿਰਂ ਸੁਨ੍ਦਰਂ ਸੁਨ੍ਦਰੀਸ਼ੋਭਿਤਂ
ਦਰ੍ਸ਼ਯ ਗੋਕੁਲਾਧੀਸ਼ ਮੇ ਨਿਤ੍ਯਮ੍ ।
ਕੋਟਿਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਤਾ ਅਙ੍ਗ ਆਨਨ੍ਦਮਯੀ
ਸੇਵਿਯਂ ਸ਼੍ਰੀਪਦਾਮ੍ਬੁਜਂ ਵਲ੍ਲਭਸ੍ਯ ॥ ੧॥

ਕੇਸ਼ਸ਼ੋਭਾਮਰੇ ਭਾਲਰੇਖਾ ਉਭਯ-
ਦੀਰ੍ਘਤਾ ਨਾਸਿਕਾ ਲੋਲਤਾ ਈਕ੍ਸ਼ਣਮ੍ ।
ਮਾਥੁਰੀਮਤ੍ਤਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮੁਖਾਵਲੋਕਨੇ
ਸੇਵਿਯਂ ਸ਼੍ਰੀਪਦਾਮ੍ਬੁਜਂ ਵਲ੍ਲਭਸ੍ਯ ॥ ੨॥

ਕੁਣ੍ਡਲੋਦ੍ਯੋਤਤਾ ਕਰ੍ਣਭਾਮਯੀ
ਹੇਮਮੁਕ੍ਤਾਮਣਿ ਸ਼ੁਭ੍ਰਤਾ ਭੂਸ਼ਣਮ੍ ।
ਚਿਤ੍ਤਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿ ਨਯਨਸ਼ਙ੍ਗਾਰ ਯੇ
ਸੇਵਿਯਂ ਸ਼੍ਰੀਪਦਾਮ੍ਬੁਜਂ ਵਲ੍ਲਭਸ੍ਯ ॥ ੩॥

ਰਙ੍ਗਬਿਮ੍ਬਾਧਰੇ ਨਾਗਵੇਲੀਯੁਤਂ
ਦਾਨਰੂਪਾਮਤੇ ਪਾਨਪ੍ਰੇਮਾਮਤੇ ।
ਚਾਰੁਹਾਸ੍ਯੇ ਕਪਾਭਾਵਲੋਭਿਨ੍ਨਤਾ
ਸੇਵਿਯਂ ਸ਼੍ਰੀਪਦਾਮ੍ਬੁਜਂ ਵਲ੍ਲਭਸ੍ਯ ॥ ੪॥

ਮਾਲਗ੍ਰੀਵਾਲਸੇ ਸ੍ਵੇਤਧੋਤੀਧਰੇ
ਮੁਦ੍ਰਿਕਾ ਅਙ੍ਗੁਲੀ ਰਾਜਤੇ ਮੁਦ੍ਰਿਤਮ੍ ।
ਪ੍ਰਿਯਪ੍ਰੇਮਾਵਲੀ ਸਿਞ੍ਚਨੇ ਸਰ੍ਵਦਾ
ਸੇਵਿਯਂ ਸ਼੍ਰੀਪਦਾਮ੍ਬੁਜਂ ਵਲ੍ਲਭਸ੍ਯ ॥ ੫॥

ਭੋਗਰਾਗੇ ਰਸੇ ਭਾਮਿਨੀਸਂਯੁਤਂ
ਭੋਗ੍ਯਤਾਨਿਤ੍ਯ ਯੇ ਦਕ੍ਸ਼ਹਾਨਾਧਿਪਮ੍ ।
ਕੇਲਿਲੀਲਾਰਸੋਦ੍ਬੋਧਭਾਵਪ੍ਰਦੇ
ਸੇਵਿਯਂ ਸ਼੍ਰੀਪਦਾਮ੍ਬੁਜਂ ਵਲ੍ਲਭਸ੍ਯ ॥ ੬॥

ਲਗ੍ਨਤਾ ਚਿਤ੍ਤ ਮੇ ਵਿਸ੍ਮਤਾ ਸਰ੍ਵਤਃ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿਤੋ ਭਾਵਯੇ ਦੀਨਤਾ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤਮ੍ ।
ਰੂਕ੍ਸ਼ਤਾ ਨਨ੍ਦਤਾ ਸਤ੍ਤ੍ਵਤਾ ਤਤ੍ਫਲਂ
ਸੇਵਿਯਂ ਸ਼੍ਰੀਪਦਾਮ੍ਬੁਜਂ ਵਲ੍ਲਭਸ੍ਯ ॥ ੭॥

ਤਪ੍ਤ ਆਸਕ੍ਤਤਾ ਵਿਪ੍ਰਯੋਗੇ ਸ੍ਥਿਤਿ-
ਰ੍ਜੀਵਤੇ ਦੁਰ੍ਲਭਾ ਸਿਦ੍ਧਯੋਗੇ ਮਤਿਃ ।
ਸਤ੍ਯਸਙ੍ਕਲ੍ਪ ਅਙ੍ਗੀਕਤੌ ਨਾਥ ਯੇ
ਸੇਵਿਯਂ ਸ਼੍ਰੀਪਦਾਮ੍ਬੁਜਂ ਵਲ੍ਲਭਸ੍ਯ ॥ ੮॥

ਇਤਿ ਭਾ‍ਈ ਗੋਕੁਲਦਾਸਕਤਂ ਵਲ੍ਲਭਾਸ਼੍ਟਕਂ ੩ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

Add Comment

Click here to post a comment