Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shrimad Bhagavad Gita Lyrics in Tamil

Shrimad Bhagavad Geeta in Tamil:

ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தா

॥ ௐ ஶ்ரீ பரமாத்மனே நம꞉ ॥

॥ அத² ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தா ॥

அத² ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ । அர்ஜுனவிஷாத³யோக³꞉

த்⁴ருʼதராஷ்ட்ர உவாச ।

த⁴ர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே ஸமவேதா யுயுத்ஸவ꞉ ।
மாமகா꞉ பாண்ட³வாஶ்சைவ கிமகுர்வத ஸஞ்ஜய ॥ 1-1 ॥

ஸஞ்ஜய உவாச ।

த்³ருʼஷ்ட்வா து பாண்ட³வானீகம்ʼ வ்யூட⁴ம்ʼ து³ர்யோத⁴னஸ்ததா³ ।
ஆசார்யமுபஸங்க³ம்ய ராஜா வசனமப்³ரவீத் ॥ 1-2 ॥

பஶ்யைதாம்ʼ பாண்டு³புத்ராணாமாசார்ய மஹதீம்ʼ சமூம் ।
வ்யூடா⁴ம்ʼ த்³ருபத³புத்ரேண தவ ஶிஷ்யேண தீ⁴மதா ॥ 1-3 ॥

அத்ர ஶூரா மஹேஷ்வாஸா பீ⁴மார்ஜுனஸமா யுதி⁴ ।
யுயுதா⁴னோ விராடஶ்ச த்³ருபத³ஶ்ச மஹாரத²꞉ ॥ 1-4 ॥

த்⁴ருʼஷ்டகேதுஶ்சேகிதான꞉ காஶிராஜஶ்ச வீர்யவான் ।
புருஜித்குந்திபோ⁴ஜஶ்ச ஶைப்³யஶ்ச நரபுங்க³வ꞉ ॥ 1-5 ॥

யுதா⁴மன்யுஶ்ச விக்ராந்த உத்தமௌஜாஶ்ச வீர்யவான் ।
ஸௌப⁴த்³ரோ த்³ரௌபதே³யாஶ்ச ஸர்வ ஏவ மஹாரதா²꞉ ॥ 1-6 ॥

அஸ்மாகம்ʼ து விஶிஷ்டா யே தாந்நிபோ³த⁴ த்³விஜோத்தம ।
நாயகா மம ஸைன்யஸ்ய ஸஞ்ஜ்ஞார்த²ம்ʼ தான்ப்³ரவீமி தே ॥ 1-7 ॥

ப⁴வான்பீ⁴ஷ்மஶ்ச கர்ணஶ்ச க்ருʼபஶ்ச ஸமிதிஞ்ஜய꞉ ।
அஶ்வத்தா²மா விகர்ணஶ்ச ஸௌமத³த்திஸ்ததை²வ ச ॥ 1-8 ॥

அன்யே ச ப³ஹவ꞉ ஶூரா மத³ர்தே² த்யக்தஜீவிதா꞉ ।
நாநாஶஸ்த்ரப்ரஹரணா꞉ ஸர்வே யுத்³த⁴விஶாரதா³꞉ ॥ 1-9 ॥

அபர்யாப்தம்ʼ தத³ஸ்மாகம்ʼ ப³லம்ʼ பீ⁴ஷ்மாபி⁴ரக்ஷிதம் ।
பர்யாப்தம்ʼ த்வித³மேதேஷாம்ʼ ப³லம்ʼ பீ⁴மாபி⁴ரக்ஷிதம் ॥ 1-10 ॥

அயனேஷு ச ஸர்வேஷு யதா²பா⁴க³மவஸ்தி²தா꞉ ।
பீ⁴ஷ்மமேவாபி⁴ரக்ஷந்து ப⁴வந்த꞉ ஸர்வ ஏவ ஹி ॥ 1-11 ॥

தஸ்ய ஸஞ்ஜநயன்ஹர்ஷம்ʼ குருவ்ருʼத்³த⁴꞉ பிதாமஹ꞉ ।
ஸிம்ʼஹநாத³ம்ʼ வினத்³யோச்சை꞉ ஶங்க²ம்ʼ த³த்⁴மௌ ப்ரதாபவான் ॥ 1-12 ॥

தத꞉ ஶங்கா²ஶ்ச பே⁴ர்யஶ்ச பணவானககோ³முகா²꞉ ।
ஸஹஸைவாப்⁴யஹன்யந்த ஸ ஶப்³த³ஸ்துமுலோ(அ)ப⁴வத் ॥ 1-13 ॥

தத꞉ ஶ்வேதைர்ஹயைர்யுக்தே மஹதி ஸ்யந்த³னே ஸ்தி²தௌ ।
மாத⁴வ꞉ பாண்ட³வஶ்சைவ தி³வ்யௌ ஶங்கௌ² ப்ரத³த்⁴மது꞉ ॥ 1-14 ॥

பாஞ்சஜன்யம்ʼ ஹ்ருʼஷீகேஶோ தே³வத³த்தம்ʼ த⁴னஞ்ஜய꞉ ।
பௌண்ட்³ரம்ʼ த³த்⁴மௌ மஹாஶங்க²ம்ʼ பீ⁴மகர்மா வ்ருʼகோத³ர꞉ ॥ 1-15 ॥

அனந்தவிஜயம்ʼ ராஜா குந்தீபுத்ரோ யுதி⁴ஷ்டி²ர꞉ ।
நகுல꞉ ஸஹதே³வஶ்ச ஸுகோ⁴ஷமணிபுஷ்பகௌ ॥ 1-16 ॥

காஶ்யஶ்ச பரமேஷ்வாஸ꞉ ஶிக²ண்டீ³ ச மஹாரத²꞉ ।
த்⁴ருʼஷ்டத்³யும்னோ விராடஶ்ச ஸாத்யகிஶ்சாபராஜித꞉ ॥ 1-17 ॥

த்³ருபதோ³ த்³ரௌபதே³யாஶ்ச ஸர்வஶ꞉ ப்ருʼதி²வீபதே ।
ஸௌப⁴த்³ரஶ்ச மஹாபா³ஹு꞉ ஶங்கா²ந்த³த்⁴மு꞉ ப்ருʼத²க்ப்ருʼத²க் ॥ 1-18 ॥

ஸ கோ⁴ஷோ தா⁴ர்தராஷ்ட்ராணாம்ʼ ஹ்ருʼத³யானி வ்யதா³ரயத் ।
நப⁴ஶ்ச ப்ருʼதி²வீம்ʼ சைவ துமுலோ(அ)ப்⁴யனுநாத³யன் ॥ 1-19 ॥ orலோ வ்யனு

அத² வ்யவஸ்தி²தாந்த்³ருʼஷ்ட்வா தா⁴ர்தராஷ்ட்ரான் கபித்⁴வஜ꞉ ।
ப்ரவ்ருʼத்தே ஶஸ்த்ரஸம்பாதே த⁴னுருத்³யம்ய பாண்ட³வ꞉ ॥ 1-20 ॥

ஹ்ருʼஷீகேஶம்ʼ ததா³ வாக்யமித³மாஹ மஹீபதே ।

அர்ஜுன உவாச ।

ஸேனயோருப⁴யோர்மத்⁴யே ரத²ம்ʼ ஸ்தா²பய மே(அ)ச்யுத ॥ 1-21 ॥

யாவதே³தாந்நிரீக்ஷே(அ)ஹம்ʼ யோத்³து⁴காமானவஸ்தி²தான் ।
கைர்மயா ஸஹ யோத்³த⁴வ்யமஸ்மின் ரணஸமுத்³யமே ॥ 1-22 ॥

யோத்ஸ்யமானானவேக்ஷே(அ)ஹம்ʼ ய ஏதே(அ)த்ர ஸமாக³தா꞉ ।
தா⁴ர்தராஷ்ட்ரஸ்ய து³ர்பு³த்³தே⁴ர்யுத்³தே⁴ ப்ரியசிகீர்ஷவ꞉ ॥ 1-23 ॥

ஸஞ்ஜய உவாச ।

ஏவமுக்தோ ஹ்ருʼஷீகேஶோ கு³டா³கேஶேன பா⁴ரத ।
ஸேனயோருப⁴யோர்மத்⁴யே ஸ்தா²பயித்வா ரதோ²த்தமம் ॥ 1-24 ॥

பீ⁴ஷ்மத்³ரோணப்ரமுக²த꞉ ஸர்வேஷாம்ʼ ச மஹீக்ஷிதாம் ।
உவாச பார்த² பஶ்யைதான்ஸமவேதான்குரூனிதி ॥ 1-25 ॥

தத்ராபஶ்யத்ஸ்தி²தான்பார்த²꞉ பித்ரூʼனத² பிதாமஹான் ।
ஆசார்யான்மாதுலான்ப்⁴ராத்ரூʼன்புத்ரான்பௌத்ரான்ஸகீ²ம்ʼஸ்ததா² ॥ 1-26 ॥

ஶ்வஶுரான்ஸுஹ்ருʼத³ஶ்சைவ ஸேனயோருப⁴யோரபி ।
தான்ஸமீக்ஷ்ய ஸ கௌந்தேய꞉ ஸர்வான்ப³ந்தூ⁴னவஸ்தி²தான் ॥ 1-27 ॥

க்ருʼபயா பரயாவிஷ்டோ விஷீத³ன்னித³மப்³ரவீத் ।

அர்ஜுன உவாச ।

த்³ருʼஷ்ட்வேமம்ʼ ஸ்வஜனம்ʼ க்ருʼஷ்ண யுயுத்ஸும்ʼ ஸமுபஸ்தி²தம் ॥ 1-28 ॥

ஸீத³ந்தி மம கா³த்ராணி முக²ம்ʼ ச பரிஶுஷ்யதி ।
வேபது²ஶ்ச ஶரீரே மே ரோமஹர்ஷஶ்ச ஜாயதே ॥ 1-29 ॥

கா³ண்டீ³வம்ʼ ஸ்ரம்ʼஸதே ஹஸ்தாத்த்வக்சைவ பரித³ஹ்யதே ।
ந ச ஶக்னோம்யவஸ்தா²தும்ʼ ப்⁴ரமதீவ ச மே மன꞉ ॥ 1-30 ॥

நிமித்தானி ச பஶ்யாமி விபரீதானி கேஶவ ।
ந ச ஶ்ரேயோ(அ)னுபஶ்யாமி ஹத்வா ஸ்வஜனமாஹவே ॥ 1-31 ॥

ந காங்க்ஷே விஜயம்ʼ க்ருʼஷ்ண ந ச ராஜ்யம்ʼ ஸுகா²னி ச ।
கிம்ʼ நோ ராஜ்யேன கோ³விந்த³ கிம்ʼ போ⁴கை³ர்ஜீவிதேன வா ॥ 1-32 ॥

யேஷாமர்தே² காங்க்ஷிதம்ʼ நோ ராஜ்யம்ʼ போ⁴கா³꞉ ஸுகா²னி ச ।
த இமே(அ)வஸ்தி²தா யுத்³தே⁴ ப்ராணாம்ʼஸ்த்யக்த்வா த⁴னானி ச ॥ 1-33 ॥

ஆசார்யா꞉ பிதர꞉ புத்ராஸ்ததை²வ ச பிதாமஹா꞉ ।
மாதுலா꞉ ஶ்வஶுரா꞉ பௌத்ரா꞉ ஶ்யாலா꞉ ஸம்ப³ந்தி⁴னஸ்ததா² ॥ 1-34 ॥

ஏதான்ன ஹந்துமிச்சா²மி க்⁴னதோ(அ)பி மது⁴ஸூத³ன ।
அபி த்ரைலோக்யராஜ்யஸ்ய ஹேதோ꞉ கிம்ʼ நு மஹீக்ருʼதே ॥ 1-35 ॥

நிஹத்ய தா⁴ர்தராஷ்ட்ரான்ன꞉ கா ப்ரீதி꞉ ஸ்யாஜ்ஜனார்த³ன ।
பாபமேவாஶ்ரயேத³ஸ்மான்ஹத்வைதானாததாயின꞉ ॥ 1-36 ॥

தஸ்மான்னார்ஹா வயம்ʼ ஹந்தும்ʼ தா⁴ர்தராஷ்ட்ரான்ஸ்வபா³ந்த⁴வான் ।
ஸ்வஜனம்ʼ ஹி கத²ம்ʼ ஹத்வா ஸுகி²ன꞉ ஸ்யாம மாத⁴வ ॥ 1-37 ॥

யத்³யப்யேதே ந பஶ்யந்தி லோபோ⁴பஹதசேதஸ꞉ ।
குலக்ஷயக்ருʼதம்ʼ தோ³ஷம்ʼ மித்ரத்³ரோஹே ச பாதகம் ॥ 1-38 ॥

கத²ம்ʼ ந ஜ்ஞேயமஸ்மாபி⁴꞉ பாபாத³ஸ்மாந்நிவர்திதும் ।
குலக்ஷயக்ருʼதம்ʼ தோ³ஷம்ʼ ப்ரபஶ்யத்³பி⁴ர்ஜனார்த³ன ॥ 1-39 ॥

குலக்ஷயே ப்ரணஶ்யந்தி குலத⁴ர்மா꞉ ஸனாதனா꞉ ।
த⁴ர்மே நஷ்டே குலம்ʼ க்ருʼத்ஸ்னமத⁴ர்மோ(அ)பி⁴ப⁴வத்யுத ॥ 1-40 ॥

அத⁴ர்மாபி⁴ப⁴வாத்க்ருʼஷ்ண ப்ரது³ஷ்யந்தி குலஸ்த்ரிய꞉ ।
ஸ்த்ரீஷு து³ஷ்டாஸு வார்ஷ்ணேய ஜாயதே வர்ணஸங்கர꞉ ॥ 1-41 ॥

ஸங்கரோ நரகாயைவ குலக்⁴னானாம்ʼ குலஸ்ய ச ।
பதந்தி பிதரோ ஹ்யேஷாம்ʼ லுப்தபிண்டோ³த³கக்ரியா꞉ ॥ 1-42 ॥

தோ³ஷைரேதை꞉ குலக்⁴னானாம்ʼ வர்ணஸங்கரகாரகை꞉ ।
உத்ஸாத்³யந்தே ஜாதித⁴ர்மா꞉ குலத⁴ர்மாஶ்ச ஶாஶ்வதா꞉ ॥ 1-43 ॥

உத்ஸந்நகுலத⁴ர்மாணாம்ʼ மனுஷ்யாணாம்ʼ ஜனார்த³ன ।
நரகே நியதம்ʼ வாஸோ ப⁴வதீத்யனுஶுஶ்ரும ॥ 1-44 ॥orநரகே(அ)நியதம்ʼ

அஹோ ப³த மஹத்பாபம்ʼ கர்தும்ʼ வ்யவஸிதா வயம் ।
யத்³ராஜ்யஸுக²லோபே⁴ன ஹந்தும்ʼ ஸ்வஜனமுத்³யதா꞉ ॥ 1-45 ॥

யதி³ மாமப்ரதீகாரமஶஸ்த்ரம்ʼ ஶஸ்த்ரபாணய꞉ ।
தா⁴ர்தராஷ்ட்ரா ரணே ஹன்யுஸ்தன்மே க்ஷேமதரம்ʼ ப⁴வேத் ॥ 1-46 ॥

ஸஞ்ஜய உவாச ।

ஏவமுக்த்வார்ஜுன꞉ ஸங்க்²யே ரதோ²பஸ்த² உபாவிஶத் ।
விஸ்ருʼஜ்ய ஸஶரம்ʼ சாபம்ʼ ஶோகஸம்ʼவிக்³னமானஸ꞉ ॥ 1-47 ॥

ௐ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணார்ஜுனஸம்ʼவாதே³
அர்ஜுனவிஷாத³யோகோ³ நாம ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 1 ॥

அத² த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ । ஸாங்க்²யயோக³꞉

ஸஞ்ஜய உவாச ।

தம்ʼ ததா² க்ருʼபயாவிஷ்டமஶ்ருபூர்ணாகுலேக்ஷணம் ।
விஷீத³ந்தமித³ம்ʼ வாக்யமுவாச மது⁴ஸூத³ன꞉ ॥ 2-1 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।

குதஸ்த்வா கஶ்மலமித³ம்ʼ விஷமே ஸமுபஸ்தி²தம் ।
அனார்யஜுஷ்டமஸ்வர்க்³யமகீர்திகரமர்ஜுன ॥ 2-2 ॥

க்லைப்³யம்ʼ மா ஸ்ம க³ம꞉ பார்த² நைதத்த்வய்யுபபத்³யதே ।
க்ஷுத்³ரம்ʼ ஹ்ருʼத³யதௌ³ர்ப³ல்யம்ʼ த்யக்த்வோத்திஷ்ட² பரந்தப ॥ 2-3 ॥

அர்ஜுன உவாச ।

கத²ம்ʼ பீ⁴ஷ்மமஹம்ʼ ஸங்க்²யே த்³ரோணம்ʼ ச மது⁴ஸூத³ன ।
இஷுபி⁴꞉ ப்ரதியோத்ஸ்யாமி பூஜார்ஹாவரிஸூத³ன ॥ 2-4 ॥

கு³ரூனஹத்வா ஹி மஹானுபா⁴வான்
ஶ்ரேயோ போ⁴க்தும்ʼ பை⁴க்ஷ்யமபீஹ லோகே ।
ஹத்வார்த²காமாம்ʼஸ்து கு³ரூனிஹைவ
பு⁴ஞ்ஜீய போ⁴கா³ன் ருதி⁴ரப்ரதி³க்³தா⁴ன் ॥ 2-5 ॥

ந சைதத்³வித்³ம꞉ கதரன்னோ க³ரீயோ
யத்³வா ஜயேம யதி³ வா நோ ஜயேயு꞉ ।
யானேவ ஹத்வா ந ஜிஜீவிஷாம-
ஸ்தே(அ)வஸ்தி²தா꞉ ப்ரமுகே² தா⁴ர்தராஷ்ட்ரா꞉ ॥ 2-6 ॥

கார்பண்யதோ³ஷோபஹதஸ்வபா⁴வ꞉
ப்ருʼச்சா²மி த்வாம்ʼ த⁴ர்மஸம்மூட⁴சேதா꞉ ।
யச்ச்²ரேய꞉ ஸ்யாந்நிஶ்சிதம்ʼ ப்³ரூஹி தன்மே
ஶிஷ்யஸ்தே(அ)ஹம்ʼ ஶாதி⁴ மாம்ʼ த்வாம்ʼ ப்ரபன்னம் ॥ 2-7 ॥

ந ஹி ப்ரபஶ்யாமி மமாபனுத்³யாத்³
யச்சோ²கமுச்சோ²ஷணமிந்த்³ரியாணாம் ।
அவாப்ய பூ⁴மாவஸபத்னம்ருʼத்³த⁴ம்ʼ
ராஜ்யம்ʼ ஸுராணாமபி சாதி⁴பத்யம் ॥ 2-8 ॥

ஸஞ்ஜய உவாச ।

ஏவமுக்த்வா ஹ்ருʼஷீகேஶம்ʼ கு³டா³கேஶ꞉ பரந்தப ।
ந யோத்ஸ்ய இதி கோ³விந்த³முக்த்வா தூஷ்ணீம்ʼ ப³பூ⁴வ ஹ ॥ 2-9 ॥

தமுவாச ஹ்ருʼஷீகேஶ꞉ ப்ரஹஸன்னிவ பா⁴ரத ।
ஸேனயோருப⁴யோர்மத்⁴யே விஷீத³ந்தமித³ம்ʼ வச꞉ ॥ 2-10 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।

அஶோச்யானன்வஶோசஸ்த்வம்ʼ ப்ரஜ்ஞாவாதா³ம்ʼஶ்ச பா⁴ஷஸே ।
க³தாஸூனக³தாஸூம்ʼஶ்ச நானுஶோசந்தி பண்டி³தா꞉ ॥ 2-11 ॥

ந த்வேவாஹம்ʼ ஜாது நாஸம்ʼ ந த்வம்ʼ நேமே ஜனாதி⁴பா꞉ ।
ந சைவ ந ப⁴விஷ்யாம꞉ ஸர்வே வயமத꞉ பரம் ॥ 2-12 ॥

தே³ஹினோ(அ)ஸ்மின்யதா² தே³ஹே கௌமாரம்ʼ யௌவனம்ʼ ஜரா ।
ததா² தே³ஹாந்தரப்ராப்திர்தீ⁴ரஸ்தத்ர ந முஹ்யதி ॥ 2-13 ॥

மாத்ராஸ்பர்ஶாஸ்து கௌந்தேய ஶீதோஷ்ணஸுக²து³꞉க²தா³꞉ ।
ஆக³மாபாயினோ(அ)நித்யாஸ்தாம்ʼஸ்திதிக்ஷஸ்வ பா⁴ரத ॥ 2-14 ॥

யம்ʼ ஹி ந வ்யத²யந்த்யேதே புருஷம்ʼ புருஷர்ஷப⁴ ।
ஸமது³꞉க²ஸுக²ம்ʼ தீ⁴ரம்ʼ ஸோ(அ)ம்ருʼதத்வாய கல்பதே ॥ 2-15 ॥

நாஸதோ வித்³யதே பா⁴வோ நாபா⁴வோ வித்³யதே ஸத꞉ ।
உப⁴யோரபி த்³ருʼஷ்டோ(அ)ந்தஸ்த்வனயோஸ்தத்த்வத³ர்ஶிபி⁴꞉ ॥ 2-16 ॥

அவிநாஶி து தத்³வித்³தி⁴ யேன ஸர்வமித³ம்ʼ ததம் ।
விநாஶமவ்யயஸ்யாஸ்ய ந கஶ்சித்கர்துமர்ஹதி ॥ 2-17 ॥

அந்தவந்த இமே தே³ஹா நித்யஸ்யோக்தா꞉ ஶரீரிண꞉ ।
அநாஶினோ(அ)ப்ரமேயஸ்ய தஸ்மாத்³யுத்⁴யஸ்வ பா⁴ரத ॥ 2-18 ॥

ய ஏனம்ʼ வேத்தி ஹந்தாரம்ʼ யஶ்சைனம்ʼ மன்யதே ஹதம் ।
உபௌ⁴ தௌ ந விஜானீதோ நாயம்ʼ ஹந்தி ந ஹன்யதே ॥ 2-19 ॥

ந ஜாயதே ம்ரியதே வா கதா³சின்
நாயம்ʼ பூ⁴த்வா ப⁴விதா வா ந பூ⁴ய꞉ ।
அஜோ நித்ய꞉ ஶாஶ்வதோ(அ)யம்ʼ புராணோ
ந ஹன்யதே ஹன்யமானே ஶரீரே ॥ 2-20 ॥

வேதா³விநாஶினம்ʼ நித்யம்ʼ ய ஏனமஜமவ்யயம் ।
கத²ம்ʼ ஸ புருஷ꞉ பார்த² கம்ʼ கா⁴தயதி ஹந்தி கம் ॥ 2-21 ॥

வாஸாம்ʼஸி ஜீர்ணானி யதா² விஹாய
நவானி க்³ருʼஹ்ணாதி நரோ(அ)பராணி ।
ததா² ஶரீராணி விஹாய ஜீர்ணா-
ந்யன்யானி ஸம்ʼயாதி நவானி தே³ஹீ ॥ 2-22 ॥

நைனம்ʼ சி²ந்த³ந்தி ஶஸ்த்ராணி நைனம்ʼ த³ஹதி பாவக꞉ ।
ந சைனம்ʼ க்லேத³யந்த்யாபோ ந ஶோஷயதி மாருத꞉ ॥ 2-23 ॥

அச்சே²த்³யோ(அ)யமதா³ஹ்யோ(அ)யமக்லேத்³யோ(அ)ஶோஷ்ய ஏவ ச ।
நித்ய꞉ ஸர்வக³த꞉ ஸ்தா²ணுரசலோ(அ)யம்ʼ ஸனாதன꞉ ॥ 2-24 ॥

அவ்யக்தோ(அ)யமசிந்த்யோ(அ)யமவிகார்யோ(அ)யமுச்யதே ।
தஸ்மாதே³வம்ʼ விதி³த்வைனம்ʼ நானுஶோசிதுமர்ஹஸி ॥ 2-25 ॥

அத² சைனம்ʼ நித்யஜாதம்ʼ நித்யம்ʼ வா மன்யஸே ம்ருʼதம் ।
ததா²பி த்வம்ʼ மஹாபா³ஹோ நைவம்ʼ ஶோசிதுமர்ஹஸி ॥ 2-26 ॥

ஜாதஸ்ய ஹி த்⁴ருவோ ம்ருʼத்யுர்த்⁴ருவம்ʼ ஜன்ம ம்ருʼதஸ்ய ச ।
தஸ்மாத³பரிஹார்யே(அ)ர்தே² ந த்வம்ʼ ஶோசிதுமர்ஹஸி ॥ 2-27 ॥

அவ்யக்தாதீ³னி பூ⁴தானி வ்யக்தமத்⁴யானி பா⁴ரத ।
அவ்யக்தநித⁴னான்யேவ தத்ர கா பரிதே³வனா ॥ 2-28 ॥

ஆஶ்சர்யவத்பஶ்யதி கஶ்சிதே³ன-
மாஶ்சர்யவத்³வத³தி ததை²வ சான்ய꞉ ।
ஆஶ்சர்யவச்சைனமன்ய꞉ ஶ்ருʼணோதி
ஶ்ருத்வாப்யேனம்ʼ வேத³ ந சைவ கஶ்சித் ॥ 2-29 ॥

தே³ஹீ நித்யமவத்⁴யோ(அ)யம்ʼ தே³ஹே ஸர்வஸ்ய பா⁴ரத ।
தஸ்மாத்ஸர்வாணி பூ⁴தானி ந த்வம்ʼ ஶோசிதுமர்ஹஸி ॥ 2-30 ॥

ஸ்வத⁴ர்மமபி சாவேக்ஷ்ய ந விகம்பிதுமர்ஹஸி ।
த⁴ர்ம்யாத்³தி⁴ யுத்³தா⁴ச்ச்²ரேயோ(அ)ன்யத்க்ஷத்ரியஸ்ய ந வித்³யதே ॥ 2-31 ॥

யத்³ருʼச்ச²யா சோபபன்னம்ʼ ஸ்வர்க³த்³வாரமபாவ்ருʼதம் ।
ஸுகி²ன꞉ க்ஷத்ரியா꞉ பார்த² லப⁴ந்தே யுத்³த⁴மீத்³ருʼஶம் ॥ 2-32 ॥

அத² சேத்த்வமிமம்ʼ த⁴ர்ம்யம்ʼ ஸங்க்³ராமம்ʼ ந கரிஷ்யஸி ।
தத꞉ ஸ்வத⁴ர்மம்ʼ கீர்திம்ʼ ச ஹித்வா பாபமவாப்ஸ்யஸி ॥ 2-33 ॥

அகீர்திம்ʼ சாபி பூ⁴தானி கத²யிஷ்யந்தி தே(அ)வ்யயாம் ।
ஸம்பா⁴விதஸ்ய சாகீர்திர்மரணாத³திரிச்யதே ॥ 2-34 ॥

ப⁴யாத்³ரணாது³பரதம்ʼ மம்ʼஸ்யந்தே த்வாம்ʼ மஹாரதா²꞉ ।
யேஷாம்ʼ ச த்வம்ʼ ப³ஹுமதோ பூ⁴த்வா யாஸ்யஸி லாக⁴வம் ॥ 2-35 ॥

அவாச்யவாதா³ம்ʼஶ்ச ப³ஹூன்வதி³ஷ்யந்தி தவாஹிதா꞉ ।
நிந்த³ந்தஸ்தவ ஸாமர்த்²யம்ʼ ததோ து³꞉க²தரம்ʼ நு கிம் ॥ 2-36 ॥

ஹதோ வா ப்ராப்ஸ்யஸி ஸ்வர்க³ம்ʼ ஜித்வா வா போ⁴க்ஷ்யஸே மஹீம் ।
தஸ்மாது³த்திஷ்ட² கௌந்தேய யுத்³தா⁴ய க்ருʼதநிஶ்சய꞉ ॥ 2-37 ॥

ஸுக²து³꞉கே² ஸமே க்ருʼத்வா லாபா⁴லாபௌ⁴ ஜயாஜயௌ ।
ததோ யுத்³தா⁴ய யுஜ்யஸ்வ நைவம்ʼ பாபமவாப்ஸ்யஸி ॥ 2-38 ॥

ஏஷா தே(அ)பி⁴ஹிதா ஸாங்க்²யே பு³த்³தி⁴ர்யோகே³ த்விமாம்ʼ ஶ்ருʼணு ।
பு³த்³த்⁴யா யுக்தோ யயா பார்த² கர்மப³ந்த⁴ம்ʼ ப்ரஹாஸ்யஸி ॥ 2-39 ॥

நேஹாபி⁴க்ரமநாஶோ(அ)ஸ்தி ப்ரத்யவாயோ ந வித்³யதே ।
ஸ்வல்பமப்யஸ்ய த⁴ர்மஸ்ய த்ராயதே மஹதோ ப⁴யாத் ॥ 2-40 ॥

வ்யவஸாயாத்மிகா பு³த்³தி⁴ரேகேஹ குருநந்த³ன ।
ப³ஹுஶாகா² ஹ்யனந்தாஶ்ச பு³த்³த⁴யோ(அ)வ்யவஸாயினாம் ॥ 2-41 ॥

யாமிமாம்ʼ புஷ்பிதாம்ʼ வாசம்ʼ ப்ரவத³ந்த்யவிபஶ்சித꞉ ।
வேத³வாத³ரதா꞉ பார்த² நான்யத³ஸ்தீதி வாதி³ன꞉ ॥ 2-42 ॥

காமாத்மான꞉ ஸ்வர்க³பரா ஜன்மகர்மப²லப்ரதா³ம் ।
க்ரியாவிஶேஷப³ஹுலாம்ʼ போ⁴கை³ஶ்வர்யக³திம்ʼ ப்ரதி ॥ 2-43 ॥

போ⁴கை³ஶ்வர்யப்ரஸக்தானாம்ʼ தயாபஹ்ருʼதசேதஸாம் ।
வ்யவஸாயாத்மிகா பு³த்³தி⁴꞉ ஸமாதௌ⁴ ந விதீ⁴யதே ॥ 2-44 ॥

த்ரைகு³ண்யவிஷயா வேதா³ நிஸ்த்ரைகு³ண்யோ ப⁴வார்ஜுன ।
நிர்த்³வந்த்³வோ நித்யஸத்த்வஸ்தோ² நிர்யோக³க்ஷேம ஆத்மவான் ॥ 2-45 ॥

யாவானர்த² உத³பானே ஸர்வத꞉ ஸம்ப்லுதோத³கே ।
தாவான்ஸர்வேஷு வேதே³ஷு ப்³ராஹ்மணஸ்ய விஜானத꞉ ॥ 2-46 ॥

கர்மண்யேவாதி⁴காரஸ்தே மா ப²லேஷு கதா³சன ।
மா கர்மப²லஹேதுர்பூ⁴ர்மா தே ஸங்கோ³(அ)ஸ்த்வகர்மணி ॥ 2-47 ॥

யோக³ஸ்த²꞉ குரு கர்மாணி ஸங்க³ம்ʼ த்யக்த்வா த⁴னஞ்ஜய ।
ஸித்³த்⁴யஸித்³த்⁴யோ꞉ ஸமோ பூ⁴த்வா ஸமத்வம்ʼ யோக³ உச்யதே ॥ 2-48 ॥

தூ³ரேண ஹ்யவரம்ʼ கர்ம பு³த்³தி⁴யோகா³த்³த⁴னஞ்ஜய ।
பு³த்³தௌ⁴ ஶரணமன்விச்ச² க்ருʼபணா꞉ ப²லஹேதவ꞉ ॥ 2-49 ॥

பு³த்³தி⁴யுக்தோ ஜஹாதீஹ உபே⁴ ஸுக்ருʼதது³ஷ்க்ருʼதே ।
தஸ்மாத்³யோகா³ய யுஜ்யஸ்வ யோக³꞉ கர்மஸு கௌஶலம் ॥ 2-50 ॥

கர்மஜம்ʼ பு³த்³தி⁴யுக்தா ஹி ப²லம்ʼ த்யக்த்வா மனீஷிண꞉ ।
ஜன்மப³ந்த⁴விநிர்முக்தா꞉ பத³ம்ʼ க³ச்ச²ந்த்யநாமயம் ॥ 2-51 ॥

யதா³ தே மோஹகலிலம்ʼ பு³த்³தி⁴ர்வ்யதிதரிஷ்யதி ।
ததா³ க³ந்தாஸி நிர்வேத³ம்ʼ ஶ்ரோதவ்யஸ்ய ஶ்ருதஸ்ய ச ॥ 2-52 ॥

ஶ்ருதிவிப்ரதிபன்னா தே யதா³ ஸ்தா²ஸ்யதி நிஶ்சலா ।
ஸமாதா⁴வசலா பு³த்³தி⁴ஸ்ததா³ யோக³மவாப்ஸ்யஸி ॥ 2-53 ॥

அர்ஜுன உவாச ।

ஸ்தி²தப்ரஜ்ஞஸ்ய கா பா⁴ஷா ஸமாதி⁴ஸ்த²ஸ்ய கேஶவ ।
ஸ்தி²ததீ⁴꞉ கிம்ʼ ப்ரபா⁴ஷேத கிமாஸீத வ்ரஜேத கிம் ॥ 2-54 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।

ப்ரஜஹாதி யதா³ காமான்ஸர்வான்பார்த² மனோக³தான் ।
ஆத்மன்யேவாத்மனா துஷ்ட꞉ ஸ்தி²தப்ரஜ்ஞஸ்ததோ³ச்யதே ॥ 2-55 ॥

து³꞉கே²ஷ்வனுத்³விக்³னமனா꞉ ஸுகே²ஷு விக³தஸ்ப்ருʼஹ꞉ ।
வீதராக³ப⁴யக்ரோத⁴꞉ ஸ்தி²ததீ⁴ர்முநிருச்யதே ॥ 2-56 ॥

ய꞉ ஸர்வத்ரானபி⁴ஸ்னேஹஸ்தத்தத்ப்ராப்ய ஶுபா⁴ஶுப⁴ம் ।
நாபி⁴னந்த³தி ந த்³வேஷ்டி தஸ்ய ப்ரஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டி²தா ॥ 2-57 ॥

யதா³ ஸம்ʼஹரதே சாயம்ʼ கூர்மோ(அ)ங்கா³னீவ ஸர்வஶ꞉ ।
இந்த்³ரியாணீந்த்³ரியார்தே²ப்⁴யஸ்தஸ்ய ப்ரஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டி²தா ॥ 2-58 ॥

விஷயா விநிவர்தந்தே நிராஹாரஸ்ய தே³ஹின꞉ ।
ரஸவர்ஜம்ʼ ரஸோ(அ)ப்யஸ்ய பரம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா நிவர்ததே ॥ 2-59 ॥

யததோ ஹ்யபி கௌந்தேய புருஷஸ்ய விபஶ்சித꞉ ।
இந்த்³ரியாணி ப்ரமாதீ²னி ஹரந்தி ப்ரஸப⁴ம்ʼ மன꞉ ॥ 2-60 ॥

தானி ஸர்வாணி ஸம்ʼயம்ய யுக்த ஆஸீத மத்பர꞉ ।
வஶே ஹி யஸ்யேந்த்³ரியாணி தஸ்ய ப்ரஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டி²தா ॥ 2-61 ॥

த்⁴யாயதோ விஷயான்பும்ʼஸ꞉ ஸங்க³ஸ்தேஷூபஜாயதே ।
ஸங்கா³த்ஸஞ்ஜாயதே காம꞉ காமாத்க்ரோதோ⁴(அ)பி⁴ஜாயதே ॥ 2-62 ॥

க்ரோதா⁴த்³ப⁴வதி ஸம்மோஹ꞉ ஸம்மோஹாத்ஸ்ம்ருʼதிவிப்⁴ரம꞉ ।
ஸ்ம்ருʼதிப்⁴ரம்ʼஶாத்³ பு³த்³தி⁴நாஶோ பு³த்³தி⁴நாஶாத்ப்ரணஶ்யதி ॥ 2-63 ॥

ராக³த்³வேஷவிமுக்தைஸ்து விஷயானிந்த்³ரியைஶ்சரன் । orவியுக்தைஸ்து
ஆத்மவஶ்யைர்விதே⁴யாத்மா ப்ரஸாத³மதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 2-64 ॥

ப்ரஸாதே³ ஸர்வது³꞉கா²னாம்ʼ ஹாநிரஸ்யோபஜாயதே ।
ப்ரஸன்னசேதஸோ ஹ்யாஶு பு³த்³தி⁴꞉ பர்யவதிஷ்ட²தே ॥ 2-65 ॥

நாஸ்தி பு³த்³தி⁴ரயுக்தஸ்ய ந சாயுக்தஸ்ய பா⁴வனா ।
ந சாபா⁴வயத꞉ ஶாந்திரஶாந்தஸ்ய குத꞉ ஸுக²ம் ॥ 2-66 ॥

இந்த்³ரியாணாம்ʼ ஹி சரதாம்ʼ யன்மனோ(அ)னுவிதீ⁴யதே ।
தத³ஸ்ய ஹரதி ப்ரஜ்ஞாம்ʼ வாயுர்னாவமிவாம்ப⁴ஸி ॥ 2-67 ॥

தஸ்மாத்³யஸ்ய மஹாபா³ஹோ நிக்³ருʼஹீதானி ஸர்வஶ꞉ ।
இந்த்³ரியாணீந்த்³ரியார்தே²ப்⁴யஸ்தஸ்ய ப்ரஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டி²தா ॥ 2-68 ॥

யா நிஶா ஸர்வபூ⁴தானாம்ʼ தஸ்யாம்ʼ ஜாக³ர்தி ஸம்ʼயமீ ।
யஸ்யாம்ʼ ஜாக்³ரதி பூ⁴தானி ஸா நிஶா பஶ்யதோ முனே꞉ ॥ 2-69 ॥

ஆபூர்யமாணமசலப்ரதிஷ்ட²ம்ʼ
ஸமுத்³ரமாப꞉ ப்ரவிஶந்தி யத்³வத் ।
தத்³வத்காமா யம்ʼ ப்ரவிஶந்தி ஸர்வே
ஸ ஶாந்திமாப்னோதி ந காமகாமீ ॥ 2-70 ॥

விஹாய காமான்ய꞉ ஸர்வான்புமாம்ʼஶ்சரதி நி꞉ஸ்ப்ருʼஹ꞉ ।
நிர்மமோ நிரஹங்கார꞉ ஸ ஶாந்திமதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 2-71 ॥

ஏஷா ப்³ராஹ்மீ ஸ்தி²தி꞉ பார்த² நைனாம்ʼ ப்ராப்ய விமுஹ்யதி ।
ஸ்தி²த்வாஸ்யாமந்தகாலே(அ)பி ப்³ரஹ்மநிர்வாணம்ருʼச்ச²தி ॥ 2-72 ॥

ௐ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணார்ஜுனஸம்ʼவாதே³
ஸாங்க்²யயோகோ³ நாம த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 2 ॥

அத² த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ । கர்மயோக³꞉

அர்ஜுன உவாச ।

ஜ்யாயஸீ சேத்கர்மணஸ்தே மதா பு³த்³தி⁴ர்ஜனார்த³ன ।
தத்கிம்ʼ கர்மணி கோ⁴ரே மாம்ʼ நியோஜயஸி கேஶவ ॥ 3-1 ॥

வ்யாமிஶ்ரேணேவ வாக்யேன பு³த்³தி⁴ம்ʼ மோஹயஸீவ மே ।
ததே³கம்ʼ வத³ நிஶ்சித்ய யேன ஶ்ரேயோ(அ)ஹமாப்னுயாம் ॥ 3-2 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।

லோகே(அ)ஸ்மின் த்³விவிதா⁴ நிஷ்டா² புரா ப்ரோக்தா மயானக⁴ ।
ஜ்ஞானயோகே³ன ஸாங்க்²யானாம்ʼ கர்மயோகே³ன யோகி³னாம் ॥ 3-3 ॥

ந கர்மணாமனாரம்பா⁴ந்நைஷ்கர்ம்யம்ʼ புருஷோ(அ)ஶ்னுதே ।
ந ச ஸம்ʼந்யஸநாதே³வ ஸித்³தி⁴ம்ʼ ஸமதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 3-4 ॥

ந ஹி கஶ்சித்க்ஷணமபி ஜாது திஷ்ட²த்யகர்மக்ருʼத் ।
கார்யதே ஹ்யவஶ꞉ கர்ம ஸர்வ꞉ ப்ரக்ருʼதிஜைர்கு³ணை꞉ ॥ 3-5 ॥

கர்மேந்த்³ரியாணி ஸம்ʼயம்ய ய ஆஸ்தே மனஸா ஸ்மரன் ।
இந்த்³ரியார்தா²ன்விமூடா⁴த்மா மித்²யாசார꞉ ஸ உச்யதே ॥ 3-6 ॥

யஸ்த்விந்த்³ரியாணி மனஸா நியம்யாரப⁴தே(அ)ர்ஜுன ।
கர்மேந்த்³ரியை꞉ கர்மயோக³மஸக்த꞉ ஸ விஶிஷ்யதே ॥ 3-7 ॥

நியதம்ʼ குரு கர்ம த்வம்ʼ கர்ம ஜ்யாயோ ஹ்யகர்மண꞉ ।
ஶரீரயாத்ராபி ச தே ந ப்ரஸித்³த்⁴யேத³கர்மண꞉ ॥ 3-8 ॥

யஜ்ஞார்தா²த்கர்மணோ(அ)ன்யத்ர லோகோ(அ)யம்ʼ கர்மப³ந்த⁴ன꞉ ।
தத³ர்த²ம்ʼ கர்ம கௌந்தேய முக்தஸங்க³꞉ ஸமாசர ॥ 3-9 ॥

ஸஹயஜ்ஞா꞉ ப்ரஜா꞉ ஸ்ருʼஷ்ட்வா புரோவாச ப்ரஜாபதி꞉ ।
அனேன ப்ரஸவிஷ்யத்⁴வமேஷ வோ(அ)ஸ்த்விஷ்டகாமது⁴க் ॥ 3-10 ॥

தே³வான்பா⁴வயதானேன தே தே³வா பா⁴வயந்து வ꞉ ।
பரஸ்பரம்ʼ பா⁴வயந்த꞉ ஶ்ரேய꞉ பரமவாப்ஸ்யத² ॥ 3-11 ॥

இஷ்டான்போ⁴கா³ன்ஹி வோ தே³வா தா³ஸ்யந்தே யஜ்ஞபா⁴விதா꞉ ।
தைர்த³த்தானப்ரதா³யைப்⁴யோ யோ பு⁴ங்க்தே ஸ்தேன ஏவ ஸ꞉ ॥ 3-12 ॥

யஜ்ஞஶிஷ்டாஶின꞉ ஸந்தோ முச்யந்தே ஸர்வகில்பி³ஷை꞉ ।
பு⁴ஞ்ஜதே தே த்வக⁴ம்ʼ பாபா யே பசந்த்யாத்மகாரணாத் ॥ 3-13 ॥

அந்நாத்³ப⁴வந்தி பூ⁴தானி பர்ஜன்யாத³ன்னஸம்ப⁴வ꞉ ।
யஜ்ஞாத்³ப⁴வதி பர்ஜன்யோ யஜ்ஞ꞉ கர்மஸமுத்³ப⁴வ꞉ ॥ 3-14 ॥

கர்ம ப்³ரஹ்மோத்³ப⁴வம்ʼ வித்³தி⁴ ப்³ரஹ்மாக்ஷரஸமுத்³ப⁴வம் ।
தஸ்மாத்ஸர்வக³தம்ʼ ப்³ரஹ்ம நித்யம்ʼ யஜ்ஞே ப்ரதிஷ்டி²தம் ॥ 3-15 ॥

ஏவம்ʼ ப்ரவர்திதம்ʼ சக்ரம்ʼ நானுவர்தயதீஹ ய꞉ ।
அகா⁴யுரிந்த்³ரியாராமோ மோக⁴ம்ʼ பார்த² ஸ ஜீவதி ॥ 3-16 ॥

யஸ்த்வாத்மரதிரேவ ஸ்யாதா³த்மத்ருʼப்தஶ்ச மானவ꞉ ।
ஆத்மன்யேவ ச ஸந்துஷ்டஸ்தஸ்ய கார்யம்ʼ ந வித்³யதே ॥ 3-17 ॥

நைவ தஸ்ய க்ருʼதேனார்தோ² நாக்ருʼதேனேஹ கஶ்சன ।
ந சாஸ்ய ஸர்வபூ⁴தேஷு கஶ்சித³ர்த²வ்யபாஶ்ரய꞉ ॥ 3-18 ॥

தஸ்மாத³ஸக்த꞉ ஸததம்ʼ கார்யம்ʼ கர்ம ஸமாசர ।
அஸக்தோ ஹ்யாசரன்கர்ம பரமாப்னோதி பூருஷ꞉ ॥ 3-19 ॥

கர்மணைவ ஹி ஸம்ʼஸித்³தி⁴மாஸ்தி²தா ஜனகாத³ய꞉ ।
லோகஸங்க்³ரஹமேவாபி ஸம்பஶ்யன்கர்துமர்ஹஸி ॥ 3-20 ॥

யத்³யதா³சரதி ஶ்ரேஷ்ட²ஸ்தத்ததே³வேதரோ ஜன꞉ ।
ஸ யத்ப்ரமாணம்ʼ குருதே லோகஸ்தத³னுவர்ததே ॥ 3-21 ॥

ந மே பார்தா²ஸ்தி கர்தவ்யம்ʼ த்ரிஷு லோகேஷு கிஞ்சன ।
நானவாப்தமவாப்தவ்யம்ʼ வர்த ஏவ ச கர்மணி ॥ 3-22 ॥

யதி³ ஹ்யஹம்ʼ ந வர்தேயம்ʼ ஜாது கர்மண்யதந்த்³ரித꞉ ।
மம வர்த்மானுவர்தந்தே மனுஷ்யா꞉ பார்த² ஸர்வஶ꞉ ॥ 3-23 ॥

உத்ஸீதே³யுரிமே லோகா ந குர்யாம்ʼ கர்ம சேத³ஹம் ।
ஸங்கரஸ்ய ச கர்தா ஸ்யாமுபஹன்யாமிமா꞉ ப்ரஜா꞉ ॥ 3-24 ॥

ஸக்தா꞉ கர்மண்யவித்³வாம்ʼஸோ யதா² குர்வந்தி பா⁴ரத ।
குர்யாத்³வித்³வாம்ʼஸ்ததா²ஸக்தஶ்சிகீர்ஷுர்லோகஸங்க்³ரஹம் ॥ 3-25 ॥

ந பு³த்³தி⁴பே⁴த³ம்ʼ ஜனயேத³ஜ்ஞானாம்ʼ கர்மஸங்கி³னாம் ।
ஜோஷயேத்ஸர்வகர்மாணி வித்³வான்யுக்த꞉ ஸமாசரன் ॥ 3-26 ॥

ப்ரக்ருʼதே꞉ க்ரியமாணானி கு³ணை꞉ கர்மாணி ஸர்வஶ꞉ ।
அஹங்காரவிமூடா⁴த்மா கர்தாஹமிதி மன்யதே ॥ 3-27 ॥

தத்த்வவித்து மஹாபா³ஹோ கு³ணகர்மவிபா⁴க³யோ꞉ ।
கு³ணா கு³ணேஷு வர்தந்த இதி மத்வா ந ஸஜ்ஜதே ॥ 3-28 ॥

ப்ரக்ருʼதேர்கு³ணஸம்மூடா⁴꞉ ஸஜ்ஜந்தே கு³ணகர்மஸு ।
தானக்ருʼத்ஸ்னவிதோ³ மந்தா³ன்க்ருʼத்ஸ்னவின்ன விசாலயேத் ॥ 3-29 ॥

மயி ஸர்வாணி கர்மாணி ஸம்ʼந்யஸ்யாத்⁴யாத்மசேதஸா ।
நிராஶீர்நிர்மமோ பூ⁴த்வா யுத்⁴யஸ்வ விக³தஜ்வர꞉ ॥ 3-30 ॥

யே மே மதமித³ம்ʼ நித்யமனுதிஷ்ட²ந்தி மானவா꞉ ।
ஶ்ரத்³தா⁴வந்தோ(அ)னஸூயந்தோ முச்யந்தே தே(அ)பி கர்மபி⁴꞉ ॥ 3-31 ॥

யே த்வேதத³ப்⁴யஸூயந்தோ நானுதிஷ்ட²ந்தி மே மதம் ।
ஸர்வஜ்ஞானவிமூடா⁴ம்ʼஸ்தான்வித்³தி⁴ நஷ்டானசேதஸ꞉ ॥ 3-32 ॥

ஸத்³ருʼஶம்ʼ சேஷ்டதே ஸ்வஸ்யா꞉ ப்ரக்ருʼதேர்ஜ்ஞானவானபி ।
ப்ரக்ருʼதிம்ʼ யாந்தி பூ⁴தானி நிக்³ரஹ꞉ கிம்ʼ கரிஷ்யதி ॥ 3-33 ॥

இந்த்³ரியஸ்யேந்த்³ரியஸ்யார்தே² ராக³த்³வேஷௌ வ்யவஸ்தி²தௌ ।
தயோர்ன வஶமாக³ச்சே²த்தௌ ஹ்யஸ்ய பரிபந்தி²னௌ ॥ 3-34 ॥

ஶ்ரேயான்ஸ்வத⁴ர்மோ விகு³ண꞉ பரத⁴ர்மாத்ஸ்வனுஷ்டி²தாத் ।
ஸ்வத⁴ர்மே நித⁴னம்ʼ ஶ்ரேய꞉ பரத⁴ர்மோ ப⁴யாவஹ꞉ ॥ 3-35 ॥

அர்ஜுன உவாச ।

அத² கேன ப்ரயுக்தோ(அ)யம்ʼ பாபம்ʼ சரதி பூருஷ꞉ ।
அனிச்ச²ன்னபி வார்ஷ்ணேய ப³லாதி³வ நியோஜித꞉ ॥ 3-36 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।

காம ஏஷ க்ரோத⁴ ஏஷ ரஜோகு³ணஸமுத்³ப⁴வ꞉ ।
மஹாஶனோ மஹாபாப்மா வித்³த்⁴யேனமிஹ வைரிணம் ॥ 3-37 ॥

தூ⁴மேனாவ்ரியதே வஹ்நிர்யதா²த³ர்ஶோ மலேன ச ।
யதோ²ல்பே³னாவ்ருʼதோ க³ர்ப⁴ஸ்ததா² தேனேத³மாவ்ருʼதம் ॥ 3-38 ॥

ஆவ்ருʼதம்ʼ ஜ்ஞானமேதேன ஜ்ஞானினோ நித்யவைரிணா ।
காமரூபேண கௌந்தேய து³ஷ்பூரேணானலேன ச ॥ 3-39 ॥

இந்த்³ரியாணி மனோ பு³த்³தி⁴ரஸ்யாதி⁴ஷ்டா²னமுச்யதே ।
ஏதைர்விமோஹயத்யேஷ ஜ்ஞானமாவ்ருʼத்ய தே³ஹினம் ॥ 3-40 ॥

தஸ்மாத்த்வமிந்த்³ரியாண்யாதௌ³ நியம்ய ப⁴ரதர்ஷப⁴ ।
பாப்மானம்ʼ ப்ரஜஹி ஹ்யேனம்ʼ ஜ்ஞானவிஜ்ஞானநாஶனம் ॥ 3-41 ॥

இந்த்³ரியாணி பராண்யாஹுரிந்த்³ரியேப்⁴ய꞉ பரம்ʼ மன꞉ ।
மனஸஸ்து பரா பு³த்³தி⁴ர்யோ பு³த்³தே⁴꞉ பரதஸ்து ஸ꞉ ॥ 3-42 ॥

ஏவம்ʼ பு³த்³தே⁴꞉ பரம்ʼ பு³த்³த்⁴வா ஸம்ʼஸ்தப்⁴யாத்மானமாத்மனா ।
ஜஹி ஶத்ரும்ʼ மஹாபா³ஹோ காமரூபம்ʼ து³ராஸத³ம் ॥ 3-43 ॥

ௐ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணார்ஜுனஸம்ʼவாதே³
கர்மயோகோ³ நாம த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 3 ॥

அத² சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ । ஜ்ஞானகர்மஸம்ʼந்யாஸயோக³꞉

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।

இமம்ʼ விவஸ்வதே யோக³ம்ʼ ப்ரோக்தவானஹமவ்யயம் ।
விவஸ்வான்மனவே ப்ராஹ மனுரிக்ஷ்வாகவே(அ)ப்³ரவீத் ॥ 4-1 ॥

ஏவம்ʼ பரம்பராப்ராப்தமிமம்ʼ ராஜர்ஷயோ விது³꞉ ।
ஸ காலேனேஹ மஹதா யோகோ³ நஷ்ட꞉ பரந்தப ॥ 4-2 ॥

ஸ ஏவாயம்ʼ மயா தே(அ)த்³ய யோக³꞉ ப்ரோக்த꞉ புராதன꞉ ।
ப⁴க்தோ(அ)ஸி மே ஸகா² சேதி ரஹஸ்யம்ʼ ஹ்யேதது³த்தமம் ॥ 4-3 ॥

அர்ஜுன உவாச ।

அபரம்ʼ ப⁴வதோ ஜன்ம பரம்ʼ ஜன்ம விவஸ்வத꞉ ।
கத²மேதத்³விஜானீயாம்ʼ த்வமாதௌ³ ப்ரோக்தவானிதி ॥ 4-4 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।

ப³ஹூனி மே வ்யதீதானி ஜன்மானி தவ சார்ஜுன ।
தான்யஹம்ʼ வேத³ ஸர்வாணி ந த்வம்ʼ வேத்த² பரந்தப ॥ 4-5 ॥

அஜோ(அ)பி ஸந்நவ்யயாத்மா பூ⁴தாநாமீஶ்வரோ(அ)பி ஸன் ।
ப்ரக்ருʼதிம்ʼ ஸ்வாமதி⁴ஷ்டா²ய ஸம்ப⁴வாம்யாத்மமாயயா ॥ 4-6 ॥

யதா³ யதா³ ஹி த⁴ர்மஸ்ய க்³லாநிர்ப⁴வதி பா⁴ரத ।
அப்⁴யுத்தா²னமத⁴ர்மஸ்ய ததா³த்மானம்ʼ ஸ்ருʼஜாம்யஹம் ॥ 4-7 ॥

பரித்ராணாய ஸாதூ⁴னாம்ʼ விநாஶாய ச து³ஷ்க்ருʼதாம் ।
த⁴ர்மஸம்ʼஸ்தா²பனார்தா²ய ஸம்ப⁴வாமி யுகே³ யுகே³ ॥ 4-8 ॥

ஜன்ம கர்ம ச மே தி³வ்யமேவம்ʼ யோ வேத்தி தத்த்வத꞉ ।
த்யக்த்வா தே³ஹம்ʼ புனர்ஜன்ம நைதி மாமேதி ஸோ(அ)ர்ஜுன ॥ 4-9 ॥

வீதராக³ப⁴யக்ரோதா⁴ மன்மயா மாமுபாஶ்ரிதா꞉ ।
ப³ஹவோ ஜ்ஞானதபஸா பூதா மத்³பா⁴வமாக³தா꞉ ॥ 4-10 ॥

யே யதா² மாம்ʼ ப்ரபத்³யந்தே தாம்ʼஸ்ததை²வ ப⁴ஜாம்யஹம் ।
மம வர்த்மானுவர்தந்தே மனுஷ்யா꞉ பார்த² ஸர்வஶ꞉ ॥ 4-11 ॥

காங்க்ஷந்த꞉ கர்மணாம்ʼ ஸித்³தி⁴ம்ʼ யஜந்த இஹ தே³வதா꞉ ।
க்ஷிப்ரம்ʼ ஹி மானுஷே லோகே ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வதி கர்மஜா ॥ 4-12 ॥

சாதுர்வர்ண்யம்ʼ மயா ஸ்ருʼஷ்டம்ʼ கு³ணகர்மவிபா⁴க³ஶ꞉ ।
தஸ்ய கர்தாரமபி மாம்ʼ வித்³த்⁴யகர்தாரமவ்யயம் ॥ 4-13 ॥

ந மாம்ʼ கர்மாணி லிம்பந்தி ந மே கர்மப²லே ஸ்ப்ருʼஹா ।
இதி மாம்ʼ யோ(அ)பி⁴ஜானாதி கர்மபி⁴ர்ன ஸ ப³த்⁴யதே ॥ 4-14 ॥

ஏவம்ʼ ஜ்ஞாத்வா க்ருʼதம்ʼ கர்ம பூர்வைரபி முமுக்ஷுபி⁴꞉ ।
குரு கர்மைவ தஸ்மாத்த்வம்ʼ பூர்வை꞉ பூர்வதரம்ʼ க்ருʼதம் ॥ 4-15 ॥

கிம்ʼ கர்ம கிமகர்மேதி கவயோ(அ)ப்யத்ர மோஹிதா꞉ ।
தத்தே கர்ம ப்ரவக்ஷ்யாமி யஜ்ஜ்ஞாத்வா மோக்ஷ்யஸே(அ)ஶுபா⁴த் ॥ 4-16 ॥

கர்மணோ ஹ்யபி போ³த்³த⁴வ்யம்ʼ போ³த்³த⁴வ்யம்ʼ ச விகர்மண꞉ ।
அகர்மணஶ்ச போ³த்³த⁴வ்யம்ʼ க³ஹனா கர்மணோ க³தி꞉ ॥ 4-17 ॥

கர்மண்யகர்ம ய꞉ பஶ்யேத³கர்மணி ச கர்ம ய꞉ ।
ஸ பு³த்³தி⁴மான்மனுஷ்யேஷு ஸ யுக்த꞉ க்ருʼத்ஸ்னகர்மக்ருʼத் ॥ 4-18 ॥

யஸ்ய ஸர்வே ஸமாரம்பா⁴꞉ காமஸங்கல்பவர்ஜிதா꞉ ।
ஜ்ஞாநாக்³னித³க்³த⁴கர்மாணம்ʼ தமாஹு꞉ பண்டி³தம்ʼ பு³தா⁴꞉ ॥ 4-19 ॥

த்யக்த்வா கர்மப²லாஸங்க³ம்ʼ நித்யத்ருʼப்தோ நிராஶ்ரய꞉ ।
கர்மண்யபி⁴ப்ரவ்ருʼத்தோ(அ)பி நைவ கிஞ்சித்கரோதி ஸ꞉ ॥ 4-20 ॥

நிராஶீர்யதசித்தாத்மா த்யக்தஸர்வபரிக்³ரஹ꞉ ।
ஶாரீரம்ʼ கேவலம்ʼ கர்ம குர்வன்னாப்னோதி கில்பி³ஷம் ॥ 4-21 ॥

யத்³ருʼச்சா²லாப⁴ஸந்துஷ்டோ த்³வந்த்³வாதீதோ விமத்ஸர꞉ ।
ஸம꞉ ஸித்³தா⁴வஸித்³தௌ⁴ ச க்ருʼத்வாபி ந நிப³த்⁴யதே ॥ 4-22 ॥

க³தஸங்க³ஸ்ய முக்தஸ்ய ஜ்ஞானாவஸ்தி²தசேதஸ꞉ ।
யஜ்ஞாயாசரத꞉ கர்ம ஸமக்³ரம்ʼ ப்ரவிலீயதே ॥ 4-23 ॥

ப்³ரஹ்மார்பணம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஹவிர்ப்³ரஹ்மாக்³னௌ ப்³ரஹ்மணா ஹுதம் ।
ப்³ரஹ்மைவ தேன க³ந்தவ்யம்ʼ ப்³ரஹ்மகர்மஸமாதி⁴னா ॥ 4-24 ॥

தை³வமேவாபரே யஜ்ஞம்ʼ யோகி³ன꞉ பர்யுபாஸதே ।
ப்³ரஹ்மாக்³னாவபரே யஜ்ஞம்ʼ யஜ்ஞேனைவோபஜுஹ்வதி ॥ 4-25 ॥

ஶ்ரோத்ராதீ³னீந்த்³ரியாண்யன்யே ஸம்ʼயமாக்³நிஷு ஜுஹ்வதி ।
ஶப்³தா³தீ³ன்விஷயானன்ய இந்த்³ரியாக்³நிஷு ஜுஹ்வதி ॥ 4-26 ॥

ஸர்வாணீந்த்³ரியகர்மாணி ப்ராணகர்மாணி சாபரே ।
ஆத்மஸம்ʼயமயோகா³க்³னௌ ஜுஹ்வதி ஜ்ஞாநதீ³பிதே ॥ 4-27 ॥

த்³ரவ்யயஜ்ஞாஸ்தபோயஜ்ஞா யோக³யஜ்ஞாஸ்ததா²பரே ।
ஸ்வாத்⁴யாயஜ்ஞானயஜ்ஞாஶ்ச யதய꞉ ஸம்ʼஶிதவ்ரதா꞉ ॥ 4-28 ॥

அபானே ஜுஹ்வதி ப்ராணம்ʼ ப்ராணே(அ)பானம்ʼ ததா²பரே ।
ப்ராணாபானக³தீ ருத்³த்⁴வா ப்ராணாயாமபராயணா꞉ ॥ 4-29 ॥

அபரே நியதாஹாரா꞉ ப்ராணான்ப்ராணேஷு ஜுஹ்வதி ।
ஸர்வே(அ)ப்யேதே யஜ்ஞவிதோ³ யஜ்ஞக்ஷபிதகல்மஷா꞉ ॥ 4-30 ॥

யஜ்ஞஶிஷ்டாம்ருʼதபு⁴ஜோ யாந்தி ப்³ரஹ்ம ஸனாதனம் ।
நாயம்ʼ லோகோ(அ)ஸ்த்யயஜ்ஞஸ்ய குதோ(அ)ன்ய꞉ குருஸத்தம ॥ 4-31 ॥

ஏவம்ʼ ப³ஹுவிதா⁴ யஜ்ஞா விததா ப்³ரஹ்மணோ முகே² ।
கர்மஜான்வித்³தி⁴ தான்ஸர்வானேவம்ʼ ஜ்ஞாத்வா விமோக்ஷ்யஸே ॥ 4-32 ॥

ஶ்ரேயாந்த்³ரவ்யமயாத்³யஜ்ஞாஜ்ஜ்ஞானயஜ்ஞ꞉ பரந்தப ।
ஸர்வம்ʼ கர்மாகி²லம்ʼ பார்த² ஜ்ஞானே பரிஸமாப்யதே ॥ 4-33 ॥

தத்³வித்³தி⁴ ப்ரணிபாதேன பரிப்ரஶ்னேன ஸேவயா ।
உபதே³க்ஷ்யந்தி தே ஜ்ஞானம்ʼ ஜ்ஞானினஸ்தத்த்வத³ர்ஶின꞉ ॥ 4-34 ॥

யஜ்ஜ்ஞாத்வா ந புனர்மோஹமேவம்ʼ யாஸ்யஸி பாண்ட³வ ।
யேன பூ⁴தான்யஶேஷேண த்³ரக்ஷ்யஸ்யாத்மன்யதோ² மயி ॥ 4-35 ॥ var அஶேஷாணி

அபி சேத³ஸி பாபேப்⁴ய꞉ ஸர்வேப்⁴ய꞉ பாபக்ருʼத்தம꞉ ।
ஸர்வம்ʼ ஜ்ஞானப்லவேனைவ வ்ருʼஜினம்ʼ ஸந்தரிஷ்யஸி ॥ 4-36 ॥

யதை²தா⁴ம்ʼஸி ஸமித்³தோ⁴(அ)க்³நிர்ப⁴ஸ்மஸாத்குருதே(அ)ர்ஜுன ।
ஜ்ஞாநாக்³னி꞉ ஸர்வகர்மாணி ப⁴ஸ்மஸாத்குருதே ததா² ॥ 4-37 ॥

ந ஹி ஜ்ஞானேன ஸத்³ருʼஶம்ʼ பவித்ரமிஹ வித்³யதே ।
தத்ஸ்வயம்ʼ யோக³ஸம்ʼஸித்³த⁴꞉ காலேனாத்மனி விந்த³தி ॥ 4-38 ॥

ஶ்ரத்³தா⁴வாம்ˮல்லப⁴தே ஜ்ஞானம்ʼ தத்பர꞉ ஸம்ʼயதேந்த்³ரிய꞉ ।
ஜ்ஞானம்ʼ லப்³த்⁴வா பராம்ʼ ஶாந்திமசிரேணாதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 4-39 ॥

அஜ்ஞஶ்சாஶ்ரத்³த³தா⁴னஶ்ச ஸம்ʼஶயாத்மா வினஶ்யதி ।
நாயம்ʼ லோகோ(அ)ஸ்தி ந பரோ ந ஸுக²ம்ʼ ஸம்ʼஶயாத்மன꞉ ॥ 4-40 ॥

யோக³ஸம்ʼந்யஸ்தகர்மாணம்ʼ ஜ்ஞானஸஞ்சி²ன்னஸம்ʼஶயம் ।
ஆத்மவந்தம்ʼ ந கர்மாணி நிப³த்⁴னந்தி த⁴னஞ்ஜய ॥ 4-41 ॥

தஸ்மாத³ஜ்ஞானஸம்பூ⁴தம்ʼ ஹ்ருʼத்ஸ்த²ம்ʼ ஜ்ஞானாஸினாத்மன꞉ ।
சி²த்த்வைனம்ʼ ஸம்ʼஶயம்ʼ யோக³மாதிஷ்டோ²த்திஷ்ட² பா⁴ரத ॥ 4-42 ॥

ௐ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணார்ஜுனஸம்ʼவாதே³
ஜ்ஞானகர்மஸம்ʼந்யாஸயோகோ³ நாம சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 4 ॥

அத² பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ । ஸம்ʼந்யாஸயோக³꞉

அர்ஜுன உவாச ।

ஸம்ʼந்யாஸம்ʼ கர்மணாம்ʼ க்ருʼஷ்ண புனர்யோக³ம்ʼ ச ஶம்ʼஸஸி ।
யச்ச்²ரேய ஏதயோரேகம்ʼ தன்மே ப்³ரூஹி ஸுநிஶ்சிதம் ॥ 5-1 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।

ஸம்ʼந்யாஸ꞉ கர்மயோக³ஶ்ச நி꞉ஶ்ரேயஸகராவுபௌ⁴ ।
தயோஸ்து கர்மஸம்ʼந்யாஸாத்கர்மயோகோ³ விஶிஷ்யதே ॥ 5-2 ॥

ஜ்ஞேய꞉ ஸ நித்யஸம்ʼந்யாஸீ யோ ந த்³வேஷ்டி ந காங்க்ஷதி ।
நிர்த்³வந்த்³வோ ஹி மஹாபா³ஹோ ஸுக²ம்ʼ ப³ந்தா⁴த்ப்ரமுச்யதே ॥ 5-3 ॥

ஸாங்க்²யயோகௌ³ ப்ருʼத²க்³பா³லா꞉ ப்ரவத³ந்தி ந பண்டி³தா꞉ ।
ஏகமப்யாஸ்தி²த꞉ ஸம்யகு³ப⁴யோர்விந்த³தே ப²லம் ॥ 5-4 ॥

யத்ஸாங்க்²யை꞉ ப்ராப்யதே ஸ்தா²னம்ʼ தத்³யோகை³ரபி க³ம்யதே ।
ஏகம்ʼ ஸாங்க்²யம்ʼ ச யோக³ம்ʼ ச ய꞉ பஶ்யதி ஸ பஶ்யதி ॥ 5-5 ॥

ஸம்ʼந்யாஸஸ்து மஹாபா³ஹோ து³꞉க²மாப்துமயோக³த꞉ ।
யோக³யுக்தோ முநிர்ப்³ரஹ்ம நசிரேணாதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 5-6 ॥

யோக³யுக்தோ விஶுத்³தா⁴த்மா விஜிதாத்மா ஜிதேந்த்³ரிய꞉ ।
ஸர்வபூ⁴தாத்மபூ⁴தாத்மா குர்வன்னபி ந லிப்யதே ॥ 5-7 ॥

நைவ கிஞ்சித்கரோமீதி யுக்தோ மன்யேத தத்த்வவித் ।
பஶ்யஞ்ஶ்ருʼண்வன்ஸ்ப்ருʼஶஞ்ஜிக்⁴ரன்னஶ்னன்க³ச்ச²ன்ஸ்வபஞ்ஶ்வஸன் ॥ 5-8 ॥

ப்ரலபன்விஸ்ருʼஜன்க்³ருʼஹ்ணன்னுன்மிஷந்நிமிஷன்னபி ।
இந்த்³ரியாணீந்த்³ரியார்தே²ஷு வர்தந்த இதி தா⁴ரயன் ॥ 5-9 ॥

ப்³ரஹ்மண்யாதா⁴ய கர்மாணி ஸங்க³ம்ʼ த்யக்த்வா கரோதி ய꞉ ।
லிப்யதே ந ஸ பாபேன பத்³மபத்ரமிவாம்ப⁴ஸா ॥ 5-10 ॥

காயேன மனஸா பு³த்³த்⁴யா கேவலைரிந்த்³ரியைரபி ।
யோகி³ன꞉ கர்ம குர்வந்தி ஸங்க³ம்ʼ த்யக்த்வாத்மஶுத்³த⁴யே ॥ 5-11 ॥

யுக்த꞉ கர்மப²லம்ʼ த்யக்த்வா ஶாந்திமாப்னோதி நைஷ்டி²கீம் ।
அயுக்த꞉ காமகாரேண ப²லே ஸக்தோ நிப³த்⁴யதே ॥ 5-12 ॥

ஸர்வகர்மாணி மனஸா ஸம்ʼந்யஸ்யாஸ்தே ஸுக²ம்ʼ வஶீ ।
நவத்³வாரே புரே தே³ஹீ நைவ குர்வன்ன காரயன் ॥ 5-13 ॥

ந கர்த்ருʼத்வம்ʼ ந கர்மாணி லோகஸ்ய ஸ்ருʼஜதி ப்ரபு⁴꞉ ।
ந கர்மப²லஸம்ʼயோக³ம்ʼ ஸ்வபா⁴வஸ்து ப்ரவர்ததே ॥ 5-14 ॥

நாத³த்தே கஸ்யசித்பாபம்ʼ ந சைவ ஸுக்ருʼதம்ʼ விபு⁴꞉ ।
அஜ்ஞானேனாவ்ருʼதம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ தேன முஹ்யந்தி ஜந்தவ꞉ ॥ 5-15 ॥

ஜ்ஞானேன து தத³ஜ்ஞானம்ʼ யேஷாம்ʼ நாஶிதமாத்மன꞉ ।
தேஷாமாதி³த்யவஜ்ஜ்ஞானம்ʼ ப்ரகாஶயதி தத்பரம் ॥ 5-16 ॥

தத்³பு³த்³த⁴யஸ்ததா³த்மானஸ்தந்நிஷ்டா²ஸ்தத்பராயணா꞉ ।
க³ச்ச²ந்த்யபுனராவ்ருʼத்திம்ʼ ஜ்ஞானநிர்தூ⁴தகல்மஷா꞉ ॥ 5-17 ॥

வித்³யாவினயஸம்பன்னே ப்³ராஹ்மணே க³வி ஹஸ்தினி ।
ஶுனி சைவ ஶ்வபாகே ச பண்டி³தா꞉ ஸமத³ர்ஶின꞉ ॥ 5-18 ॥

இஹைவ தைர்ஜித꞉ ஸர்கோ³ யேஷாம்ʼ ஸாம்யே ஸ்தி²தம்ʼ மன꞉ ।
நிர்தோ³ஷம்ʼ ஹி ஸமம்ʼ ப்³ரஹ்ம தஸ்மாத்³ ப்³ரஹ்மணி தே ஸ்தி²தா꞉ ॥ 5-19 ॥

ந ப்ரஹ்ருʼஷ்யேத்ப்ரியம்ʼ ப்ராப்ய நோத்³விஜேத்ப்ராப்ய சாப்ரியம் ।
ஸ்தி²ரபு³த்³தி⁴ரஸம்மூடோ⁴ ப்³ரஹ்மவித்³ ப்³ரஹ்மணி ஸ்தி²த꞉ ॥ 5-20 ॥

பா³ஹ்யஸ்பர்ஶேஷ்வஸக்தாத்மா விந்த³த்யாத்மனி யத்ஸுக²ம் ।
ஸ ப்³ரஹ்மயோக³யுக்தாத்மா ஸுக²மக்ஷயமஶ்னுதே ॥ 5-21 ॥

யே ஹி ஸம்ʼஸ்பர்ஶஜா போ⁴கா³ து³꞉க²யோனய ஏவ தே ।
ஆத்³யந்தவந்த꞉ கௌந்தேய ந தேஷு ரமதே பு³த⁴꞉ ॥ 5-22 ॥

ஶக்னோதீஹைவ ய꞉ ஸோடு⁴ம்ʼ ப்ராக்ஶரீரவிமோக்ஷணாத் ।
காமக்ரோதோ⁴த்³ப⁴வம்ʼ வேக³ம்ʼ ஸ யுக்த꞉ ஸ ஸுகீ² நர꞉ ॥ 5-23 ॥

யோ(அ)ந்த꞉ஸுகோ²(அ)ந்தராராமஸ்ததா²ந்தர்ஜ்யோதிரேவ ய꞉ ।
ஸ யோகீ³ ப்³ரஹ்மநிர்வாணம்ʼ ப்³ரஹ்மபூ⁴தோ(அ)தி⁴க³ச்ச²தி ॥ 5-24 ॥

லப⁴ந்தே ப்³ரஹ்மநிர்வாணம்ருʼஷய꞉ க்ஷீணகல்மஷா꞉ ।
சி²ன்னத்³வைதா⁴ யதாத்மான꞉ ஸர்வபூ⁴தஹிதே ரதா꞉ ॥ 5-25 ॥

காமக்ரோத⁴வியுக்தானாம்ʼ யதீனாம்ʼ யதசேதஸாம் ।
அபி⁴தோ ப்³ரஹ்மநிர்வாணம்ʼ வர்ததே விதி³தாத்மனாம் ॥ 5-26 ॥

ஸ்பர்ஶான்க்ருʼத்வா ப³ஹிர்பா³ஹ்யாம்ʼஶ்சக்ஷுஶ்சைவாந்தரே ப்⁴ருவோ꞉ ।
ப்ராணாபானௌ ஸமௌ க்ருʼத்வா நாஸாப்⁴யந்தரசாரிணௌ ॥ 5-27 ॥

யதேந்த்³ரியமனோபு³த்³தி⁴ர்முநிர்மோக்ஷபராயண꞉ ।
விக³தேச்சா²ப⁴யக்ரோதோ⁴ ய꞉ ஸதா³ முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 5-28 ॥

போ⁴க்தாரம்ʼ யஜ்ஞதபஸாம்ʼ ஸர்வலோகமஹேஶ்வரம் ।
ஸுஹ்ருʼத³ம்ʼ ஸர்வபூ⁴தானாம்ʼ ஜ்ஞாத்வா மாம்ʼ ஶாந்திம்ருʼச்ச²தி ॥ 5-29 ॥

ௐ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணார்ஜுனஸம்ʼவாதே³
ஸம்ʼந்யாஸயோகோ³ நாம பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 5 ॥

அத² ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ । ஆத்மஸம்ʼயமயோக³꞉

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।

அநாஶ்ரித꞉ கர்மப²லம்ʼ கார்யம்ʼ கர்ம கரோதி ய꞉ ।
ஸ ஸம்ʼந்யாஸீ ச யோகீ³ ச ந நிரக்³நிர்ன சாக்ரிய꞉ ॥ 6-1 ॥

யம்ʼ ஸம்ʼந்யாஸமிதி ப்ராஹுர்யோக³ம்ʼ தம்ʼ வித்³தி⁴ பாண்ட³வ ।
ந ஹ்யஸம்ʼந்யஸ்தஸங்கல்போ யோகீ³ ப⁴வதி கஶ்சன ॥ 6-2 ॥

ஆருருக்ஷோர்முனேர்யோக³ம்ʼ கர்ம காரணமுச்யதே ।
யோகா³ரூட⁴ஸ்ய தஸ்யைவ ஶம꞉ காரணமுச்யதே ॥ 6-3 ॥

யதா³ ஹி நேந்த்³ரியார்தே²ஷு ந கர்மஸ்வனுஷஜ்ஜதே ।
ஸர்வஸங்கல்பஸம்ʼந்யாஸீ யோகா³ரூட⁴ஸ்ததோ³ச்யதே ॥ 6-4 ॥

உத்³த⁴ரேதா³த்மனாத்மானம்ʼ நாத்மானமவஸாத³யேத் ।
ஆத்மைவ ஹ்யாத்மனோ ப³ந்து⁴ராத்மைவ ரிபுராத்மன꞉ ॥ 6-5 ॥

ப³ந்து⁴ராத்மாத்மனஸ்தஸ்ய யேனாத்மைவாத்மனா ஜித꞉ ।
அனாத்மனஸ்து ஶத்ருத்வே வர்தேதாத்மைவ ஶத்ருவத் ॥ 6-6 ॥

ஜிதாத்மன꞉ ப்ரஶாந்தஸ்ய பரமாத்மா ஸமாஹித꞉ ।
ஶீதோஷ்ணஸுக²து³꞉கே²ஷு ததா² மானாபமானயோ꞉ ॥ 6-7 ॥

ஜ்ஞானவிஜ்ஞானத்ருʼப்தாத்மா கூடஸ்தோ² விஜிதேந்த்³ரிய꞉ ।
யுக்த இத்யுச்யதே யோகீ³ ஸமலோஷ்டாஶ்மகாஞ்சன꞉ ॥ 6-8 ॥

ஸுஹ்ருʼன்மித்ரார்யுதா³ஸீனமத்⁴யஸ்த²த்³வேஷ்யப³ந்து⁴ஷு ।
ஸாது⁴ஷ்வபி ச பாபேஷு ஸமபு³த்³தி⁴ர்விஶிஷ்யதே ॥ 6-9 ॥

யோகீ³ யுஞ்ஜீத ஸததமாத்மானம்ʼ ரஹஸி ஸ்தி²த꞉ ।
ஏகாகீ யதசித்தாத்மா நிராஶீரபரிக்³ரஹ꞉ ॥ 6-10 ॥

ஶுசௌ தே³ஶே ப்ரதிஷ்டா²ப்ய ஸ்தி²ரமாஸனமாத்மன꞉ ।
நாத்யுச்ச்²ரிதம்ʼ நாதிநீசம்ʼ சைலாஜினகுஶோத்தரம் ॥ 6-11 ॥

தத்ரைகாக்³ரம்ʼ மன꞉ க்ருʼத்வா யதசித்தேந்த்³ரியக்ரிய꞉ ।
உபவிஶ்யாஸனே யுஞ்ஜ்யாத்³யோக³மாத்மவிஶுத்³த⁴யே ॥ 6-12 ॥

ஸமம்ʼ காயஶிரோக்³ரீவம்ʼ தா⁴ரயன்னசலம்ʼ ஸ்தி²ர꞉ ।
ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய நாஸிகாக்³ரம்ʼ ஸ்வம்ʼ தி³ஶஶ்சானவலோகயன் ॥ 6-13 ॥

ப்ரஶாந்தாத்மா விக³தபீ⁴ர்ப்³ரஹ்மசாரிவ்ரதே ஸ்தி²த꞉ ।
மன꞉ ஸம்ʼயம்ய மச்சித்தோ யுக்த ஆஸீத மத்பர꞉ ॥ 6-14 ॥

யுஞ்ஜன்னேவம்ʼ ஸதா³த்மானம்ʼ யோகீ³ நியதமானஸ꞉ ।
ஶாந்திம்ʼ நிர்வாணபரமாம்ʼ மத்ஸம்ʼஸ்தா²மதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 6-15 ॥

நாத்யஶ்னதஸ்து யோகோ³(அ)ஸ்தி ந சைகாந்தமனஶ்னத꞉ ।
ந சாதிஸ்வப்னஶீலஸ்ய ஜாக்³ரதோ நைவ சார்ஜுன ॥ 6-16 ॥

யுக்தாஹாரவிஹாரஸ்ய யுக்தசேஷ்டஸ்ய கர்மஸு ।
யுக்தஸ்வப்னாவபோ³த⁴ஸ்ய யோகோ³ ப⁴வதி து³꞉க²ஹா ॥ 6-17 ॥

யதா³ விநியதம்ʼ சித்தமாத்மன்யேவாவதிஷ்ட²தே ।
நி꞉ஸ்ப்ருʼஹ꞉ ஸர்வகாமேப்⁴யோ யுக்த இத்யுச்யதே ததா³ ॥ 6-18 ॥

யதா² தீ³போ நிவாதஸ்தோ² நேங்க³தே ஸோபமா ஸ்ம்ருʼதா ।
யோகி³னோ யதசித்தஸ்ய யுஞ்ஜதோ யோக³மாத்மன꞉ ॥ 6-19 ॥

யத்ரோபரமதே சித்தம்ʼ நிருத்³த⁴ம்ʼ யோக³ஸேவயா ।
யத்ர சைவாத்மனாத்மானம்ʼ பஶ்யன்னாத்மனி துஷ்யதி ॥ 6-20 ॥

ஸுக²மாத்யந்திகம்ʼ யத்தத்³ பு³த்³தி⁴க்³ராஹ்யமதீந்த்³ரியம் ।
வேத்தி யத்ர ந சைவாயம்ʼ ஸ்தி²தஶ்சலதி தத்த்வத꞉ ॥ 6-21 ॥

யம்ʼ லப்³த்⁴வா சாபரம்ʼ லாப⁴ம்ʼ மன்யதே நாதி⁴கம்ʼ தத꞉ ।
யஸ்மின்ஸ்தி²தோ ந து³꞉கே²ன கு³ருணாபி விசால்யதே ॥ 6-22 ॥

தம்ʼ வித்³யாத்³ து³꞉க²ஸம்ʼயோக³வியோக³ம்ʼ யோக³ஸஞ்ஜ்ஞிதம் ।
ஸ நிஶ்சயேன யோக்தவ்யோ யோகோ³(அ)நிர்விண்ணசேதஸா ॥ 6-23 ॥

ஸங்கல்பப்ரப⁴வான்காமாம்ʼஸ்த்யக்த்வா ஸர்வானஶேஷத꞉ ।
மனஸைவேந்த்³ரியக்³ராமம்ʼ விநியம்ய ஸமந்தத꞉ ॥ 6-24 ॥

ஶனை꞉ ஶனைருபரமேத்³ பு³த்³த்⁴யா த்⁴ருʼதிக்³ருʼஹீதயா ।
ஆத்மஸம்ʼஸ்த²ம்ʼ மன꞉ க்ருʼத்வா ந கிஞ்சித³பி சிந்தயேத் ॥ 6-25 ॥

யதோ யதோ நிஶ்சரதி மனஶ்சஞ்சலமஸ்தி²ரம் ।
ததஸ்ததோ நியம்யைததா³த்மன்யேவ வஶம்ʼ நயேத் ॥ 6-26 ॥

ப்ரஶாந்தமனஸம்ʼ ஹ்யேனம்ʼ யோகி³னம்ʼ ஸுக²முத்தமம் ।
உபைதி ஶாந்தரஜஸம்ʼ ப்³ரஹ்மபூ⁴தமகல்மஷம் ॥ 6-27 ॥

யுஞ்ஜன்னேவம்ʼ ஸதா³த்மானம்ʼ யோகீ³ விக³தகல்மஷ꞉ ।
ஸுகே²ன ப்³ரஹ்மஸம்ʼஸ்பர்ஶமத்யந்தம்ʼ ஸுக²மஶ்னுதே ॥ 6-28 ॥

ஸர்வபூ⁴தஸ்த²மாத்மானம்ʼ ஸர்வபூ⁴தானி சாத்மனி ।
ஈக்ஷதே யோக³யுக்தாத்மா ஸர்வத்ர ஸமத³ர்ஶன꞉ ॥ 6-29 ॥

யோ மாம்ʼ பஶ்யதி ஸர்வத்ர ஸர்வம்ʼ ச மயி பஶ்யதி ।
தஸ்யாஹம்ʼ ந ப்ரணஶ்யாமி ஸ ச மே ந ப்ரணஶ்யதி ॥ 6-30 ॥

ஸர்வபூ⁴தஸ்தி²தம்ʼ யோ மாம்ʼ ப⁴ஜத்யேகத்வமாஸ்தி²த꞉ ।
ஸர்வதா² வர்தமானோ(அ)பி ஸ யோகீ³ மயி வர்ததே ॥ 6-31 ॥

ஆத்மௌபம்யேன ஸர்வத்ர ஸமம்ʼ பஶ்யதி யோ(அ)ர்ஜுன ।
ஸுக²ம்ʼ வா யதி³ வா து³꞉க²ம்ʼ ஸ யோகீ³ பரமோ மத꞉ ॥ 6-32 ॥

அர்ஜுன உவாச ।

யோ(அ)யம்ʼ யோக³ஸ்த்வயா ப்ரோக்த꞉ ஸாம்யேன மது⁴ஸூத³ன ।
ஏதஸ்யாஹம்ʼ ந பஶ்யாமி சஞ்சலத்வாத்ஸ்தி²திம்ʼ ஸ்தி²ராம் ॥ 6-33 ॥

சஞ்சலம்ʼ ஹி மன꞉ க்ருʼஷ்ண ப்ரமாதி² ப³லவத்³ த்³ருʼட⁴ம் ।
தஸ்யாஹம்ʼ நிக்³ரஹம்ʼ மன்யே வாயோரிவ ஸுது³ஷ்கரம் ॥ 6-34 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।

அஸம்ʼஶயம்ʼ மஹாபா³ஹோ மனோ து³ர்நிக்³ரஹம்ʼ சலம் ।
அப்⁴யாஸேன து கௌந்தேய வைராக்³யேண ச க்³ருʼஹ்யதே ॥ 6-35 ॥

அஸம்ʼயதாத்மனா யோகோ³ து³ஷ்ப்ராப இதி மே மதி꞉ ।
வஶ்யாத்மனா து யததா ஶக்யோ(அ)வாப்துமுபாயத꞉ ॥ 6-36 ॥

அர்ஜுன உவாச ।

அயதி꞉ ஶ்ரத்³த⁴யோபேதோ யோகா³ச்சலிதமானஸ꞉ ।
அப்ராப்ய யோக³ஸம்ʼஸித்³தி⁴ம்ʼ காம்ʼ க³திம்ʼ க்ருʼஷ்ண க³ச்ச²தி ॥ 6-37 ॥

கச்சின்னோப⁴யவிப்⁴ரஷ்டஶ்சி²ந்நாப்⁴ரமிவ நஶ்யதி ।
அப்ரதிஷ்டோ² மஹாபா³ஹோ விமூடோ⁴ ப்³ரஹ்மண꞉ பதி² ॥ 6-38 ॥

ஏதன்மே ஸம்ʼஶயம்ʼ க்ருʼஷ்ண சே²த்துமர்ஹஸ்யஶேஷத꞉ ।
த்வத³ன்ய꞉ ஸம்ʼஶயஸ்யாஸ்ய சே²த்தா ந ஹ்யுபபத்³யதே ॥ 6-39 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।

பார்த² நைவேஹ நாமுத்ர விநாஶஸ்தஸ்ய வித்³யதே ।
ந ஹி கல்யாணக்ருʼத்கஶ்சித்³ து³ர்க³திம்ʼ தாத க³ச்ச²தி ॥ 6-40 ॥

ப்ராப்ய புண்யக்ருʼதாம்ʼ லோகானுஷித்வா ஶாஶ்வதீ꞉ ஸமா꞉ ।
ஶுசீனாம்ʼ ஶ்ரீமதாம்ʼ கே³ஹே யோக³ப்⁴ரஷ்டோ(அ)பி⁴ஜாயதே ॥ 6-41 ॥

அத²வா யோகி³நாமேவ குலே ப⁴வதி தீ⁴மதாம் ।
ஏதத்³தி⁴ து³ர்லப⁴தரம்ʼ லோகே ஜன்ம யதீ³த்³ருʼஶம் ॥ 6-42 ॥

தத்ர தம்ʼ பு³த்³தி⁴ஸம்ʼயோக³ம்ʼ லப⁴தே பௌர்வதே³ஹிகம் ।
யததே ச ததோ பூ⁴ய꞉ ஸம்ʼஸித்³தௌ⁴ குருநந்த³ன ॥ 6-43 ॥

பூர்வாப்⁴யாஸேன தேனைவ ஹ்ரியதே ஹ்யவஶோ(அ)பி ஸ꞉ ।
ஜிஜ்ஞாஸுரபி யோக³ஸ்ய ஶப்³த³ப்³ரஹ்மாதிவர்ததே ॥ 6-44 ॥

ப்ரயத்நாத்³யதமானஸ்து யோகீ³ ஸம்ʼஶுத்³த⁴கில்பி³ஷ꞉ ।
அனேகஜன்மஸம்ʼஸித்³த⁴ஸ்ததோ யாதி பராம்ʼ க³திம் ॥ 6-45 ॥

தபஸ்விப்⁴யோ(அ)தி⁴கோ யோகீ³ ஜ்ஞானிப்⁴யோ(அ)பி மதோ(அ)தி⁴க꞉ ।
கர்மிப்⁴யஶ்சாதி⁴கோ யோகீ³ தஸ்மாத்³யோகீ³ ப⁴வார்ஜுன ॥ 6-46 ॥

யோகி³நாமபி ஸர்வேஷாம்ʼ மத்³க³தேனாந்தராத்மனா ।
ஶ்ரத்³தா⁴வான்ப⁴ஜதே யோ மாம்ʼ ஸ மே யுக்ததமோ மத꞉ ॥ 6-47 ॥

ௐ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணார்ஜுனஸம்ʼவாதே³
ஆத்மஸம்ʼயமயோகோ³ நாம ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 6 ॥

அத² ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ । ஜ்ஞானவிஜ்ஞானயோக³꞉

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।

மய்யாஸக்தமனா꞉ பார்த² யோக³ம்ʼ யுஞ்ஜன்மதா³ஶ்ரய꞉ ।
அஸம்ʼஶயம்ʼ ஸமக்³ரம்ʼ மாம்ʼ யதா² ஜ்ஞாஸ்யஸி தச்ச்²ருʼணு ॥ 7-1 ॥

ஜ்ஞானம்ʼ தே(அ)ஹம்ʼ ஸவிஜ்ஞானமித³ம்ʼ வக்ஷ்யாம்யஶேஷத꞉ ।
யஜ்ஜ்ஞாத்வா நேஹ பூ⁴யோ(அ)ன்யஜ்ஜ்ஞாதவ்யமவஶிஷ்யதே ॥ 7-2 ॥

மனுஷ்யாணாம்ʼ ஸஹஸ்ரேஷு கஶ்சித்³யததி ஸித்³த⁴யே ।
யததாமபி ஸித்³தா⁴னாம்ʼ கஶ்சின்மாம்ʼ வேத்தி தத்த்வத꞉ ॥ 7-3 ॥

பூ⁴மிராபோ(அ)னலோ வாயு꞉ க²ம்ʼ மனோ பு³த்³தி⁴ரேவ ச ।
அஹங்கார இதீயம்ʼ மே பி⁴ன்னா ப்ரக்ருʼதிரஷ்டதா⁴ ॥ 7-4 ॥

அபரேயமிதஸ்த்வன்யாம்ʼ ப்ரக்ருʼதிம்ʼ வித்³தி⁴ மே பராம் ।
ஜீவபூ⁴தாம்ʼ மஹாபா³ஹோ யயேத³ம்ʼ தா⁴ர்யதே ஜக³த் ॥ 7-5 ॥

ஏதத்³யோனீனி பூ⁴தானி ஸர்வாணீத்யுபதா⁴ரய ।
அஹம்ʼ க்ருʼத்ஸ்னஸ்ய ஜக³த꞉ ப்ரப⁴வ꞉ ப்ரலயஸ்ததா² ॥ 7-6 ॥

மத்த꞉ பரதரம்ʼ நான்யத்கிஞ்சித³ஸ்தி த⁴னஞ்ஜய ।
மயி ஸர்வமித³ம்ʼ ப்ரோதம்ʼ ஸூத்ரே மணிக³ணா இவ ॥ 7-7 ॥

ரஸோ(அ)ஹமப்ஸு கௌந்தேய ப்ரபா⁴ஸ்மி ஶஶிஸூர்யயோ꞉ ।
ப்ரணவ꞉ ஸர்வவேதே³ஷு ஶப்³த³꞉ கே² பௌருஷம்ʼ ந்ருʼஷு ॥ 7-8 ॥

புண்யோ க³ந்த⁴꞉ ப்ருʼதி²வ்யாம்ʼ ச தேஜஶ்சாஸ்மி விபா⁴வஸௌ ।
ஜீவனம்ʼ ஸர்வபூ⁴தேஷு தபஶ்சாஸ்மி தபஸ்விஷு ॥ 7-9 ॥

பீ³ஜம்ʼ மாம்ʼ ஸர்வபூ⁴தானாம்ʼ வித்³தி⁴ பார்த² ஸனாதனம் ।
பு³த்³தி⁴ர்பு³த்³தி⁴மதாமஸ்மி தேஜஸ்தேஜஸ்விநாமஹம் ॥ 7-10 ॥

ப³லம்ʼ ப³லவதாம்ʼ சாஹம்ʼ காமராக³விவர்ஜிதம் ।
த⁴ர்மாவிருத்³தோ⁴ பூ⁴தேஷு காமோ(அ)ஸ்மி ப⁴ரதர்ஷப⁴ ॥ 7-11 ॥

யே சைவ ஸாத்த்விகா பா⁴வா ராஜஸாஸ்தாமஸாஶ்ச யே ।
மத்த ஏவேதி தான்வித்³தி⁴ ந த்வஹம்ʼ தேஷு தே மயி ॥ 7-12 ॥

த்ரிபி⁴ர்கு³ணமயைர்பா⁴வைரேபி⁴꞉ ஸர்வமித³ம்ʼ ஜக³த் ।
மோஹிதம்ʼ நாபி⁴ஜானாதி மாமேப்⁴ய꞉ பரமவ்யயம் ॥ 7-13 ॥

தை³வீ ஹ்யேஷா கு³ணமயீ மம மாயா து³ரத்யயா ।
மாமேவ யே ப்ரபத்³யந்தே மாயாமேதாம்ʼ தரந்தி தே ॥ 7-14 ॥

ந மாம்ʼ து³ஷ்க்ருʼதினோ மூடா⁴꞉ ப்ரபத்³யந்தே நராத⁴மா꞉ ।
மாயயாபஹ்ருʼதஜ்ஞானா ஆஸுரம்ʼ பா⁴வமாஶ்ரிதா꞉ ॥ 7-15 ॥

சதுர்விதா⁴ ப⁴ஜந்தே மாம்ʼ ஜனா꞉ ஸுக்ருʼதினோ(அ)ர்ஜுன ।
ஆர்தோ ஜிஜ்ஞாஸுரர்தா²ர்தீ² ஜ்ஞானீ ச ப⁴ரதர்ஷப⁴ ॥ 7-16 ॥

தேஷாம்ʼ ஜ்ஞானீ நித்யயுக்த ஏகப⁴க்திர்விஶிஷ்யதே ।
ப்ரியோ ஹி ஜ்ஞானினோ(அ)த்யர்த²மஹம்ʼ ஸ ச மம ப்ரிய꞉ ॥ 7-17 ॥

உதா³ரா꞉ ஸர்வ ஏவைதே ஜ்ஞானீ த்வாத்மைவ மே மதம் ।
ஆஸ்தி²த꞉ ஸ ஹி யுக்தாத்மா மாமேவானுத்தமாம்ʼ க³திம் ॥ 7-18 ॥

ப³ஹூனாம்ʼ ஜன்மநாமந்தே ஜ்ஞானவான்மாம்ʼ ப்ரபத்³யதே ।
வாஸுதே³வ꞉ ஸர்வமிதி ஸ மஹாத்மா ஸுது³ர்லப⁴꞉ ॥ 7-19 ॥

காமைஸ்தைஸ்தைர்ஹ்ருʼதஜ்ஞானா꞉ ப்ரபத்³யந்தே(அ)ன்யதே³வதா꞉ ।
தம்ʼ தம்ʼ நியமமாஸ்தா²ய ப்ரக்ருʼத்யா நியதா꞉ ஸ்வயா ॥ 7-20 ॥

யோ யோ யாம்ʼ யாம்ʼ தனும்ʼ ப⁴க்த꞉ ஶ்ரத்³த⁴யார்சிதுமிச்ச²தி ।
தஸ்ய தஸ்யாசலாம்ʼ ஶ்ரத்³தா⁴ம்ʼ தாமேவ வித³தா⁴ம்யஹம் ॥ 7-21 ॥

ஸ தயா ஶ்ரத்³த⁴யா யுக்தஸ்தஸ்யாராத⁴னமீஹதே ।
லப⁴தே ச தத꞉ காமான்மயைவ விஹிதான்ஹி தான் ॥ 7-22 ॥

அந்தவத்து ப²லம்ʼ தேஷாம்ʼ தத்³ப⁴வத்யல்பமேத⁴ஸாம் ।
தே³வாந்தே³வயஜோ யாந்தி மத்³ப⁴க்தா யாந்தி மாமபி ॥ 7-23 ॥

அவ்யக்தம்ʼ வ்யக்திமாபன்னம்ʼ மன்யந்தே மாமபு³த்³த⁴ய꞉ ।
பரம்ʼ பா⁴வமஜானந்தோ மமாவ்யயமனுத்தமம் ॥ 7-24 ॥

நாஹம்ʼ ப்ரகாஶ꞉ ஸர்வஸ்ய யோக³மாயாஸமாவ்ருʼத꞉ ।
மூடோ⁴(அ)யம்ʼ நாபி⁴ஜானாதி லோகோ மாமஜமவ்யயம் ॥ 7-25 ॥

வேதா³ஹம்ʼ ஸமதீதானி வர்தமானானி சார்ஜுன ।
ப⁴விஷ்யாணி ச பூ⁴தானி மாம்ʼ து வேத³ ந கஶ்சன ॥ 7-26 ॥

இச்சா²த்³வேஷஸமுத்தே²ன த்³வந்த்³வமோஹேன பா⁴ரத ।
ஸர்வபூ⁴தானி ஸம்மோஹம்ʼ ஸர்கே³ யாந்தி பரந்தப ॥ 7-27 ॥

யேஷாம்ʼ த்வந்தக³தம்ʼ பாபம்ʼ ஜனானாம்ʼ புண்யகர்மணாம் ।
தே த்³வந்த்³வமோஹநிர்முக்தா ப⁴ஜந்தே மாம்ʼ த்³ருʼட⁴வ்ரதா꞉ ॥ 7-28 ॥

ஜராமரணமோக்ஷாய மாமாஶ்ரித்ய யதந்தி யே ।
தே ப்³ரஹ்ம தத்³விது³꞉ க்ருʼத்ஸ்னமத்⁴யாத்மம்ʼ கர்ம சாகி²லம் ॥ 7-29 ॥

ஸாதி⁴பூ⁴தாதி⁴தை³வம்ʼ மாம்ʼ ஸாதி⁴யஜ்ஞம்ʼ ச யே விது³꞉ ।
ப்ரயாணகாலே(அ)பி ச மாம்ʼ தே விது³ர்யுக்தசேதஸ꞉ ॥ 7-30 ॥

ௐ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணார்ஜுனஸம்ʼவாதே³
ஜ்ஞானவிஜ்ஞானயோகோ³ நாம ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 7 ॥

அத² அஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉ । அக்ஷரப்³ரஹ்மயோக³꞉

அர்ஜுன உவாச ।

கிம்ʼ தத்³ ப்³ரஹ்ம கிமத்⁴யாத்மம்ʼ கிம்ʼ கர்ம புருஷோத்தம ।
அதி⁴பூ⁴தம்ʼ ச கிம்ʼ ப்ரோக்தமதி⁴தை³வம்ʼ கிமுச்யதே ॥ 8-1 ॥

அதி⁴யஜ்ஞ꞉ கத²ம்ʼ கோ(அ)த்ர தே³ஹே(அ)ஸ்மின்மது⁴ஸூத³ன ।
ப்ரயாணகாலே ச கத²ம்ʼ ஜ்ஞேயோ(அ)ஸி நியதாத்மபி⁴꞉ ॥ 8-2 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।

அக்ஷரம்ʼ ப்³ரஹ்ம பரமம்ʼ ஸ்வபா⁴வோ(அ)த்⁴யாத்மமுச்யதே ।
பூ⁴தபா⁴வோத்³ப⁴வகரோ விஸர்க³꞉ கர்மஸஞ்ஜ்ஞித꞉ ॥ 8-3 ॥

அதி⁴பூ⁴தம்ʼ க்ஷரோ பா⁴வ꞉ புருஷஶ்சாதி⁴தை³வதம் ।
அதி⁴யஜ்ஞோ(அ)ஹமேவாத்ர தே³ஹே தே³ஹப்⁴ருʼதாம்ʼ வர ॥ 8-4 ॥

அந்தகாலே ச மாமேவ ஸ்மரன்முக்த்வா கலேவரம் ।
ய꞉ ப்ரயாதி ஸ மத்³பா⁴வம்ʼ யாதி நாஸ்த்யத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 8-5 ॥

யம்ʼ யம்ʼ வாபி ஸ்மரன்பா⁴வம்ʼ த்யஜத்யந்தே கலேவரம் ।
தம்ʼ தமேவைதி கௌந்தேய ஸதா³ தத்³பா⁴வபா⁴வித꞉ ॥ 8-6 ॥

தஸ்மாத்ஸர்வேஷு காலேஷு மாமனுஸ்மர யுத்⁴ய ச ।
மய்யர்பிதமனோபு³த்³தி⁴ர்மாமேவைஷ்யஸ்யஸம்ʼஶய꞉ ॥ 8-7 ॥ orஸம்ʼஶயம்

அப்⁴யாஸயோக³யுக்தேன சேதஸா நான்யகா³மினா ।
பரமம்ʼ புருஷம்ʼ தி³வ்யம்ʼ யாதி பார்தா²னுசிந்தயன் ॥ 8-8 ॥

கவிம்ʼ புராணமனுஶாஸிதார-
மணோரணீயம்ʼஸமனுஸ்மரேத்³ய꞉ ।
ஸர்வஸ்ய தா⁴தாரமசிந்த்யரூப-
மாதி³த்யவர்ணம்ʼ தமஸ꞉ பரஸ்தாத் ॥ 8-9 ॥

ப்ரயாணகாலே மனஸா(அ)சலேன
ப⁴க்த்யா யுக்தோ யோக³ப³லேன சைவ ।
ப்⁴ருவோர்மத்⁴யே ப்ராணமாவேஶ்ய ஸம்யக்
ஸ தம்ʼ பரம்ʼ புருஷமுபைதி தி³வ்யம் ॥ 8-10 ॥

யத³க்ஷரம்ʼ வேத³விதோ³ வத³ந்தி
விஶந்தி யத்³யதயோ வீதராகா³꞉ ।
யதி³ச்ச²ந்தோ ப்³ரஹ்மசர்யம்ʼ சரந்தி
தத்தே பத³ம்ʼ ஸங்க்³ரஹேண ப்ரவக்ஷ்யே ॥ 8-11 ॥

ஸர்வத்³வாராணி ஸம்ʼயம்ய மனோ ஹ்ருʼதி³ நிருத்⁴ய ச ।
மூர்த்⁴ன்யாதா⁴யாத்மன꞉ ப்ராணமாஸ்தி²தோ யோக³தா⁴ரணாம் ॥ 8-12 ॥

ஓமித்யேகாக்ஷரம்ʼ ப்³ரஹ்ம வ்யாஹரன்மாமனுஸ்மரன் ।
ய꞉ ப்ரயாதி த்யஜந்தே³ஹம்ʼ ஸ யாதி பரமாம்ʼ க³திம் ॥ 8-13 ॥

அனன்யசேதா꞉ ஸததம்ʼ யோ மாம்ʼ ஸ்மரதி நித்யஶ꞉ ।
தஸ்யாஹம்ʼ ஸுலப⁴꞉ பார்த² நித்யயுக்தஸ்ய யோகி³ன꞉ ॥ 8-14 ॥

மாமுபேத்ய புனர்ஜன்ம து³꞉கா²லயமஶாஶ்வதம் ।
நாப்னுவந்தி மஹாத்மான꞉ ஸம்ʼஸித்³தி⁴ம்ʼ பரமாம்ʼ க³தா꞉ ॥ 8-15 ॥

ஆப்³ரஹ்மபு⁴வனால்லோகா꞉ புனராவர்தினோ(அ)ர்ஜுன ।
மாமுபேத்ய து கௌந்தேய புனர்ஜன்ம ந வித்³யதே ॥ 8-16 ॥

ஸஹஸ்ரயுக³பர்யந்தமஹர்யத்³ ப்³ரஹ்மணோ விது³꞉ ।
ராத்ரிம்ʼ யுக³ஸஹஸ்ராந்தாம்ʼ தே(அ)ஹோராத்ரவிதோ³ ஜனா꞉ ॥ 8-17 ॥

அவ்யக்தாத்³ வ்யக்தய꞉ ஸர்வா꞉ ப்ரப⁴வந்த்யஹராக³மே ।
ராத்ர்யாக³மே ப்ரலீயந்தே தத்ரைவாவ்யக்தஸஞ்ஜ்ஞகே ॥ 8-18 ॥

பூ⁴தக்³ராம꞉ ஸ ஏவாயம்ʼ பூ⁴த்வா பூ⁴த்வா ப்ரலீயதே ।
ராத்ர்யாக³மே(அ)வஶ꞉ பார்த² ப்ரப⁴வத்யஹராக³மே ॥ 8-19 ॥

பரஸ்தஸ்மாத்து பா⁴வோ(அ)ன்யோ(அ)வ்யக்தோ(அ)வ்யக்தாத்ஸனாதன꞉ ।
ய꞉ ஸ ஸர்வேஷு பூ⁴தேஷு நஶ்யத்ஸு ந வினஶ்யதி ॥ 8-20 ॥

அவ்யக்தோ(அ)க்ஷர இத்யுக்தஸ்தமாஹு꞉ பரமாம்ʼ க³திம் ।
யம்ʼ ப்ராப்ய ந நிவர்தந்தே தத்³தா⁴ம பரமம்ʼ மம ॥ 8-21 ॥

புருஷ꞉ ஸ பர꞉ பார்த² ப⁴க்த்யா லப்⁴யஸ்த்வனன்யயா ।
யஸ்யாந்த꞉ஸ்தா²னி பூ⁴தானி யேன ஸர்வமித³ம்ʼ ததம் ॥ 8-22 ॥

யத்ர காலே த்வனாவ்ருʼத்திமாவ்ருʼத்திம்ʼ சைவ யோகி³ன꞉ ।
ப்ரயாதா யாந்தி தம்ʼ காலம்ʼ வக்ஷ்யாமி ப⁴ரதர்ஷப⁴ ॥ 8-23 ॥

அக்³நிர்ஜ்யோதிரஹ꞉ ஶுக்ல꞉ ஷண்மாஸா உத்தராயணம் ।
தத்ர ப்ரயாதா க³ச்ச²ந்தி ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மவிதோ³ ஜனா꞉ ॥ 8-24 ॥

தூ⁴மோ ராத்ரிஸ்ததா² க்ருʼஷ்ண꞉ ஷண்மாஸா த³க்ஷிணாயனம் ।
தத்ர சாந்த்³ரமஸம்ʼ ஜ்யோதிர்யோகீ³ ப்ராப்ய நிவர்ததே ॥ 8-25 ॥

ஶுக்லக்ருʼஷ்ணே க³தீ ஹ்யேதே ஜக³த꞉ ஶாஶ்வதே மதே ।
ஏகயா யாத்யனாவ்ருʼத்திமன்யயாவர்ததே புன꞉ ॥ 8-26 ॥

நைதே ஸ்ருʼதீ பார்த² ஜானன்யோகீ³ முஹ்யதி கஶ்சன ।
தஸ்மாத்ஸர்வேஷு காலேஷு யோக³யுக்தோ ப⁴வார்ஜுன ॥ 8-27 ॥

வேதே³ஷு யஜ்ஞேஷு தப꞉ஸு சைவ
தா³னேஷு யத்புண்யப²லம்ʼ ப்ரதி³ஷ்டம் ।
அத்யேதி தத்ஸர்வமித³ம்ʼ விதி³த்வா
யோகீ³ பரம்ʼ ஸ்தா²னமுபைதி சாத்³யம் ॥ 8-28 ॥

ௐ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணார்ஜுனஸம்ʼவாதே³
அக்ஷரப்³ரஹ்மயோகோ³ நாமாஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 8 ॥

அத² நவமோ(அ)த்⁴யாய꞉ । ராஜவித்³யாராஜகு³ஹ்யயோக³꞉

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।

இத³ம்ʼ து தே கு³ஹ்யதமம்ʼ ப்ரவக்ஷ்யாம்யனஸூயவே ।
ஜ்ஞானம்ʼ விஜ்ஞானஸஹிதம்ʼ யஜ்ஜ்ஞாத்வா மோக்ஷ்யஸே(அ)ஶுபா⁴த் ॥ 9-1 ॥

ராஜவித்³யா ராஜகு³ஹ்யம்ʼ பவித்ரமித³முத்தமம் ।
ப்ரத்யக்ஷாவக³மம்ʼ த⁴ர்ம்யம்ʼ ஸுஸுக²ம்ʼ கர்துமவ்யயம் ॥ 9-2 ॥

அஶ்ரத்³த³தா⁴னா꞉ புருஷா த⁴ர்மஸ்யாஸ்ய பரந்தப ।
அப்ராப்ய மாம்ʼ நிவர்தந்தே ம்ருʼத்யுஸம்ʼஸாரவர்த்மனி ॥ 9-3 ॥

மயா ததமித³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஜக³த³வ்யக்தமூர்தினா ।
மத்ஸ்தா²னி ஸர்வபூ⁴தானி ந சாஹம்ʼ தேஷ்வவஸ்தி²த꞉ ॥ 9-4 ॥

ந ச மத்ஸ்தா²னி பூ⁴தானி பஶ்ய மே யோக³மைஶ்வரம் ।
பூ⁴தப்⁴ருʼன்ன ச பூ⁴தஸ்தோ² மமாத்மா பூ⁴தபா⁴வன꞉ ॥ 9-5 ॥

யதா²காஶஸ்தி²தோ நித்யம்ʼ வாயு꞉ ஸர்வத்ரகோ³ மஹான் ।
ததா² ஸர்வாணி பூ⁴தானி மத்ஸ்தா²னீத்யுபதா⁴ரய ॥ 9-6 ॥

ஸர்வபூ⁴தானி கௌந்தேய ப்ரக்ருʼதிம்ʼ யாந்தி மாமிகாம் ।
கல்பக்ஷயே புனஸ்தானி கல்பாதௌ³ விஸ்ருʼஜாம்யஹம் ॥ 9-7 ॥

ப்ரக்ருʼதிம்ʼ ஸ்வாமவஷ்டப்⁴ய விஸ்ருʼஜாமி புன꞉ புன꞉ ।
பூ⁴தக்³ராமமிமம்ʼ க்ருʼத்ஸ்னமவஶம்ʼ ப்ரக்ருʼதேர்வஶாத் ॥ 9-8 ॥

ந ச மாம்ʼ தானி கர்மாணி நிப³த்⁴னந்தி த⁴னஞ்ஜய ।
உதா³ஸீனவதா³ஸீனமஸக்தம்ʼ தேஷு கர்மஸு ॥ 9-9 ॥

மயாத்⁴யக்ஷேண ப்ரக்ருʼதி꞉ ஸூயதே ஸசராசரம் ।
ஹேதுனானேன கௌந்தேய ஜக³த்³விபரிவர்ததே ॥ 9-10 ॥

அவஜானந்தி மாம்ʼ மூடா⁴ மானுஷீம்ʼ தனுமாஶ்ரிதம் ।
பரம்ʼ பா⁴வமஜானந்தோ மம பூ⁴தமஹேஶ்வரம் ॥ 9-11 ॥

மோகா⁴ஶா மோக⁴கர்மாணோ மோக⁴ஜ்ஞானா விசேதஸ꞉ ।
ராக்ஷஸீமாஸுரீம்ʼ சைவ ப்ரக்ருʼதிம்ʼ மோஹினீம்ʼ ஶ்ரிதா꞉ ॥ 9-12 ॥

மஹாத்மானஸ்து மாம்ʼ பார்த² தை³வீம்ʼ ப்ரக்ருʼதிமாஶ்ரிதா꞉ ।
ப⁴ஜந்த்யனன்யமனஸோ ஜ்ஞாத்வா பூ⁴தாதி³மவ்யயம் ॥ 9-13 ॥

ஸததம்ʼ கீர்தயந்தோ மாம்ʼ யதந்தஶ்ச த்³ருʼட⁴வ்ரதா꞉ ।
நமஸ்யந்தஶ்ச மாம்ʼ ப⁴க்த்யா நித்யயுக்தா உபாஸதே ॥ 9-14 ॥

ஜ்ஞானயஜ்ஞேன சாப்யன்யே யஜந்தோ மாமுபாஸதே ।
ஏகத்வேன ப்ருʼத²க்த்வேன ப³ஹுதா⁴ விஶ்வதோமுக²ம் ॥ 9-15 ॥

அஹம்ʼ க்ரதுரஹம்ʼ யஜ்ஞ꞉ ஸ்வதா⁴ஹமஹமௌஷத⁴ம் ।
மந்த்ரோ(அ)ஹமஹமேவாஜ்யமஹமக்³நிரஹம்ʼ ஹுதம் ॥ 9-16 ॥

பிதாஹமஸ்ய ஜக³தோ மாதா தா⁴தா பிதாமஹ꞉ ।
வேத்³யம்ʼ பவித்ரமோங்கார ருʼக்ஸாம யஜுரேவ ச ॥ 9-17 ॥

க³திர்ப⁴ர்தா ப்ரபு⁴꞉ ஸாக்ஷீ நிவாஸ꞉ ஶரணம்ʼ ஸுஹ்ருʼத் ।
ப்ரப⁴வ꞉ ப்ரலய꞉ ஸ்தா²னம்ʼ நிதா⁴னம்ʼ பீ³ஜமவ்யயம் ॥ 9-18 ॥

தபாம்யஹமஹம்ʼ வர்ஷம்ʼ நிக்³ருʼஹ்ணாம்யுத்ஸ்ருʼஜாமி ச ।
அம்ருʼதம்ʼ சைவ ம்ருʼத்யுஶ்ச ஸத³ஸச்சாஹமர்ஜுன ॥ 9-19 ॥

த்ரைவித்³யா மாம்ʼ ஸோமபா꞉ பூதபாபா
யஜ்ஞைரிஷ்ட்வா ஸ்வர்க³திம்ʼ ப்ரார்த²யந்தே ।
தே புண்யமாஸாத்³ய ஸுரேந்த்³ரலோக-
மஶ்னந்தி தி³வ்யாந்தி³வி தே³வபோ⁴கா³ன் ॥ 9-20 ॥

தே தம்ʼ பு⁴க்த்வா ஸ்வர்க³லோகம்ʼ விஶாலம்ʼ
க்ஷீணே புண்யே மர்த்யலோகம்ʼ விஶந்தி ।
ஏவம்ʼ த்ரயீத⁴ர்மமனுப்ரபன்னா
க³தாக³தம்ʼ காமகாமா லப⁴ந்தே ॥ 9-21 ॥

அனன்யாஶ்சிந்தயந்தோ மாம்ʼ யே ஜனா꞉ பர்யுபாஸதே ।
தேஷாம்ʼ நித்யாபி⁴யுக்தானாம்ʼ யோக³க்ஷேமம்ʼ வஹாம்யஹம் ॥ 9-22 ॥

யே(அ)ப்யன்யதே³வதா ப⁴க்தா யஜந்தே ஶ்ரத்³த⁴யான்விதா꞉ ।
தே(அ)பி மாமேவ கௌந்தேய யஜந்த்யவிதி⁴பூர்வகம் ॥ 9-23 ॥

அஹம்ʼ ஹி ஸர்வயஜ்ஞானாம்ʼ போ⁴க்தா ச ப்ரபு⁴ரேவ ச ।
ந து மாமபி⁴ஜானந்தி தத்த்வேனாதஶ்ச்யவந்தி தே ॥ 9-24 ॥

யாந்தி தே³வவ்ரதா தே³வான்பித்ரூʼன்யாந்தி பித்ருʼவ்ரதா꞉ ।
பூ⁴தானி யாந்தி பூ⁴தேஜ்யா யாந்தி மத்³யாஜினோ(அ)பி மாம் ॥ 9-25 ॥

பத்ரம்ʼ புஷ்பம்ʼ ப²லம்ʼ தோயம்ʼ யோ மே ப⁴க்த்யா ப்ரயச்ச²தி ।
தத³ஹம்ʼ ப⁴க்த்யுபஹ்ருʼதமஶ்நாமி ப்ரயதாத்மன꞉ ॥ 9-26 ॥

யத்கரோஷி யத³ஶ்னாஸி யஜ்ஜுஹோஷி த³தா³ஸி யத் ।
யத்தபஸ்யஸி கௌந்தேய தத்குருஷ்வ மத³ர்பணம் ॥ 9-27 ॥

ஶுபா⁴ஶுப⁴ப²லைரேவம்ʼ மோக்ஷ்யஸே கர்மப³ந்த⁴னை꞉ ।
ஸம்ʼந்யாஸயோக³யுக்தாத்மா விமுக்தோ மாமுபைஷ்யஸி ॥ 9-28 ॥

ஸமோ(அ)ஹம்ʼ ஸர்வபூ⁴தேஷு ந மே த்³வேஷ்யோ(அ)ஸ்தி ந ப்ரிய꞉ ।
யே ப⁴ஜந்தி து மாம்ʼ ப⁴க்த்யா மயி தே தேஷு சாப்யஹம் ॥ 9-29 ॥

அபி சேத்ஸுது³ராசாரோ ப⁴ஜதே மாமனன்யபா⁴க் ।
ஸாது⁴ரேவ ஸ மந்தவ்ய꞉ ஸம்யக்³வ்யவஸிதோ ஹி ஸ꞉ ॥ 9-30 ॥

க்ஷிப்ரம்ʼ ப⁴வதி த⁴ர்மாத்மா ஶஶ்வச்சா²ந்திம்ʼ நிக³ச்ச²தி ।
கௌந்தேய ப்ரதிஜானீஹி ந மே ப⁴க்த꞉ ப்ரணஶ்யதி ॥ 9-31 ॥

மாம்ʼ ஹி பார்த² வ்யபாஶ்ரித்ய யே(அ)பி ஸ்யு꞉ பாபயோனய꞉ ।
ஸ்த்ரியோ வைஶ்யாஸ்ததா² ஶூத்³ராஸ்தே(அ)பி யாந்தி பராம்ʼ க³திம் ॥ 9-32 ॥

கிம்ʼ புனர்ப்³ராஹ்மணா꞉ புண்யா ப⁴க்தா ராஜர்ஷயஸ்ததா² ।
அநித்யமஸுக²ம்ʼ லோகமிமம்ʼ ப்ராப்ய ப⁴ஜஸ்வ மாம் ॥ 9-33 ॥

மன்மனா ப⁴வ மத்³ப⁴க்தோ மத்³யாஜீ மாம்ʼ நமஸ்குரு ।
மாமேவைஷ்யஸி யுக்த்வைவமாத்மானம்ʼ மத்பராயண꞉ ॥ 9-34 ॥

ௐ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணார்ஜுனஸம்ʼவாதே³
ராஜவித்³யாராஜகு³ஹ்யயோகோ³ நாம நவமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 9 ॥

அத² த³ஶமோ(அ)த்⁴யாய꞉ । விபூ⁴தியோக³꞉

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।

பூ⁴ய ஏவ மஹாபா³ஹோ ஶ்ருʼணு மே பரமம்ʼ வச꞉ ।
யத்தே(அ)ஹம்ʼ ப்ரீயமாணாய வக்ஷ்யாமி ஹிதகாம்யயா ॥ 10-1 ॥

ந மே விது³꞉ ஸுரக³ணா꞉ ப்ரப⁴வம்ʼ ந மஹர்ஷய꞉ ।
அஹமாதி³ர்ஹி தே³வானாம்ʼ மஹர்ஷீணாம்ʼ ச ஸர்வஶ꞉ ॥ 10-2 ॥

யோ மாமஜமநாதி³ம்ʼ ச வேத்தி லோகமஹேஶ்வரம் ।
அஸம்மூட⁴꞉ ஸ மர்த்யேஷு ஸர்வபாபை꞉ ப்ரமுச்யதே ॥ 10-3 ॥

பு³த்³தி⁴ர்ஜ்ஞானமஸம்மோஹ꞉ க்ஷமா ஸத்யம்ʼ த³ம꞉ ஶம꞉ ।
ஸுக²ம்ʼ து³꞉க²ம்ʼ ப⁴வோ(அ)பா⁴வோ ப⁴யம்ʼ சாப⁴யமேவ ச ॥ 10-4 ॥

அஹிம்ʼஸா ஸமதா துஷ்டிஸ்தபோ தா³னம்ʼ யஶோ(அ)யஶ꞉ ।
ப⁴வந்தி பா⁴வா பூ⁴தானாம்ʼ மத்த ஏவ ப்ருʼத²க்³விதா⁴꞉ ॥ 10-5 ॥

மஹர்ஷய꞉ ஸப்த பூர்வே சத்வாரோ மனவஸ்ததா² ।
மத்³பா⁴வா மானஸா ஜாதா யேஷாம்ʼ லோக இமா꞉ ப்ரஜா꞉ ॥ 10-6 ॥

ஏதாம்ʼ விபூ⁴திம்ʼ யோக³ம்ʼ ச மம யோ வேத்தி தத்த்வத꞉ ।
ஸோ(அ)விகம்பேன யோகே³ன யுஜ்யதே நாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 10-7 ॥

அஹம்ʼ ஸர்வஸ்ய ப்ரப⁴வோ மத்த꞉ ஸர்வம்ʼ ப்ரவர்ததே ।
இதி மத்வா ப⁴ஜந்தே மாம்ʼ பு³தா⁴ பா⁴வஸமன்விதா꞉ ॥ 10-8 ॥

மச்சித்தா மத்³க³தப்ராணா போ³த⁴யந்த꞉ பரஸ்பரம் ।
கத²யந்தஶ்ச மாம்ʼ நித்யம்ʼ துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச ॥ 10-9 ॥

தேஷாம்ʼ ஸததயுக்தானாம்ʼ ப⁴ஜதாம்ʼ ப்ரீதிபூர்வகம் ।
த³தா³மி பு³த்³தி⁴யோக³ம்ʼ தம்ʼ யேன மாமுபயாந்தி தே ॥ 10-10 ॥

தேஷாமேவானுகம்பார்த²மஹமஜ்ஞானஜம்ʼ தம꞉ ।
நாஶயாம்யாத்மபா⁴வஸ்தோ² ஜ்ஞாநதீ³பேன பா⁴ஸ்வதா ॥ 10-11 ॥

அர்ஜுன உவாச ।

பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம பரம்ʼ தா⁴ம பவித்ரம்ʼ பரமம்ʼ ப⁴வான் ।
புருஷம்ʼ ஶாஶ்வதம்ʼ தி³வ்யமாதி³தே³வமஜம்ʼ விபு⁴ம் ॥ 10-12 ॥

ஆஹுஸ்த்வாம்ருʼஷய꞉ ஸர்வே தே³வர்ஷிர்நாரத³ஸ்ததா² ।
அஸிதோ தே³வலோ வ்யாஸ꞉ ஸ்வயம்ʼ சைவ ப்³ரவீஷி மே ॥ 10-13 ॥

ஸர்வமேதத்³ருʼதம்ʼ மன்யே யன்மாம்ʼ வத³ஸி கேஶவ ।
ந ஹி தே ப⁴க³வன்வ்யக்திம்ʼ விது³ர்தே³வா ந தா³னவா꞉ ॥ 10-14 ॥

ஸ்வயமேவாத்மனாத்மானம்ʼ வேத்த² த்வம்ʼ புருஷோத்தம ।
பூ⁴தபா⁴வன பூ⁴தேஶ தே³வதே³வ ஜக³த்பதே ॥ 10-15 ॥

வக்துமர்ஹஸ்யஶேஷேண தி³வ்யா ஹ்யாத்மவிபூ⁴தய꞉ ।
யாபி⁴ர்விபூ⁴திபி⁴ர்லோகானிமாம்ʼஸ்த்வம்ʼ வ்யாப்ய திஷ்ட²ஸி ॥ 10-16 ॥

கத²ம்ʼ வித்³யாமஹம்ʼ யோகி³ம்ʼஸ்த்வாம்ʼ ஸதா³ பரிசிந்தயன் ।
கேஷு கேஷு ச பா⁴வேஷு சிந்த்யோ(அ)ஸி ப⁴க³வன்மயா ॥ 10-17 ॥

விஸ்தரேணாத்மனோ யோக³ம்ʼ விபூ⁴திம்ʼ ச ஜனார்த³ன ।
பூ⁴ய꞉ கத²ய த்ருʼப்திர்ஹி ஶ்ருʼண்வதோ நாஸ்தி மே(அ)ம்ருʼதம் ॥ 10-18 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।

ஹந்த தே கத²யிஷ்யாமி தி³வ்யா ஹ்யாத்மவிபூ⁴தய꞉ ।
ப்ராதா⁴ன்யத꞉ குருஶ்ரேஷ்ட² நாஸ்த்யந்தோ விஸ்தரஸ்ய மே ॥ 10-19 ॥

அஹமாத்மா கு³டா³கேஶ ஸர்வபூ⁴தாஶயஸ்தி²த꞉ ।
அஹமாதி³ஶ்ச மத்⁴யம்ʼ ச பூ⁴தாநாமந்த ஏவ ச ॥ 10-20 ॥

ஆதி³த்யாநாமஹம்ʼ விஷ்ணுர்ஜ்யோதிஷாம்ʼ ரவிரம்ʼஶுமான் ।
மரீசிர்மருதாமஸ்மி நக்ஷத்ராணாமஹம்ʼ ஶஶீ ॥ 10-21 ॥

வேதா³னாம்ʼ ஸாமவேதோ³(அ)ஸ்மி தே³வாநாமஸ்மி வாஸவ꞉ ।
இந்த்³ரியாணாம்ʼ மனஶ்சாஸ்மி பூ⁴தாநாமஸ்மி சேதனா ॥ 10-22 ॥

ருத்³ராணாம்ʼ ஶங்கரஶ்சாஸ்மி வித்தேஶோ யக்ஷரக்ஷஸாம் ।
வஸூனாம்ʼ பாவகஶ்சாஸ்மி மேரு꞉ ஶிக²ரிணாமஹம் ॥ 10-23 ॥

புரோத⁴ஸாம்ʼ ச முக்²யம்ʼ மாம்ʼ வித்³தி⁴ பார்த² ப்³ருʼஹஸ்பதிம் ।
ஸேனானீநாமஹம்ʼ ஸ்கந்த³꞉ ஸரஸாமஸ்மி ஸாக³ர꞉ ॥ 10-24 ॥

மஹர்ஷீணாம்ʼ ப்⁴ருʼகு³ரஹம்ʼ கி³ராமஸ்ம்யேகமக்ஷரம் ।
யஜ்ஞானாம்ʼ ஜபயஜ்ஞோ(அ)ஸ்மி ஸ்தா²வராணாம்ʼ ஹிமாலய꞉ ॥ 10-25 ॥

அஶ்வத்த²꞉ ஸர்வவ்ருʼக்ஷாணாம்ʼ தே³வர்ஷீணாம்ʼ ச நாரத³꞉ ।
க³ந்த⁴ர்வாணாம்ʼ சித்ரரத²꞉ ஸித்³தா⁴னாம்ʼ கபிலோ முனி꞉ ॥ 10-26 ॥

உச்சை꞉ஶ்ரவஸமஶ்வானாம்ʼ வித்³தி⁴ மாமம்ருʼதோத்³ப⁴வம் ।
ஐராவதம்ʼ க³ஜேந்த்³ராணாம்ʼ நராணாம்ʼ ச நராதி⁴பம் ॥ 10-27 ॥

ஆயுதா⁴நாமஹம்ʼ வஜ்ரம்ʼ தே⁴னூநாமஸ்மி காமது⁴க் ।
ப்ரஜனஶ்சாஸ்மி கந்த³ர்ப꞉ ஸர்பாணாமஸ்மி வாஸுகி꞉ ॥ 10-28 ॥

அனந்தஶ்சாஸ்மி நாகா³னாம்ʼ வருணோ யாத³ஸாமஹம் ।
பித்ரூʼணாமர்யமா சாஸ்மி யம꞉ ஸம்ʼயமதாமஹம் ॥ 10-29 ॥

ப்ரஹ்லாத³ஶ்சாஸ்மி தை³த்யானாம்ʼ கால꞉ கலயதாமஹம் ।
ம்ருʼகா³ணாம்ʼ ச ம்ருʼகே³ந்த்³ரோ(அ)ஹம்ʼ வைனதேயஶ்ச பக்ஷிணாம் ॥ 10-30 ॥

பவன꞉ பவதாமஸ்மி ராம꞉ ஶஸ்த்ரப்⁴ருʼதாமஹம் ।
ஜ²ஷாணாம்ʼ மகரஶ்சாஸ்மி ஸ்ரோதஸாமஸ்மி ஜாஹ்னவீ ॥ 10-31 ॥

ஸர்கா³ணாமாதி³ரந்தஶ்ச மத்⁴யம்ʼ சைவாஹமர்ஜுன ।
அத்⁴யாத்மவித்³யா வித்³யானாம்ʼ வாத³꞉ ப்ரவத³தாமஹம் ॥ 10-32 ॥

அக்ஷராணாமகாரோ(அ)ஸ்மி த்³வந்த்³வ꞉ ஸாமாஸிகஸ்ய ச ।
அஹமேவாக்ஷய꞉ காலோ தா⁴தாஹம்ʼ விஶ்வதோமுக²꞉ ॥ 10-33 ॥

ம்ருʼத்யு꞉ ஸர்வஹரஶ்சாஹமுத்³ப⁴வஶ்ச ப⁴விஷ்யதாம் ।
கீர்தி꞉ ஶ்ரீர்வாக்ச நாரீணாம்ʼ ஸ்ம்ருʼதிர்மேதா⁴ த்⁴ருʼதி꞉ க்ஷமா ॥ 10-34 ॥

ப்³ருʼஹத்ஸாம ததா² ஸாம்னாம்ʼ கா³யத்ரீ ச²ந்த³ஸாமஹம் ।
மாஸானாம்ʼ மார்க³ஶீர்ஷோ(அ)ஹம்ருʼதூனாம்ʼ குஸுமாகர꞉ ॥ 10-35 ॥

த்³யூதம்ʼ ச²லயதாமஸ்மி தேஜஸ்தேஜஸ்விநாமஹம் ।
ஜயோ(அ)ஸ்மி வ்யவஸாயோ(அ)ஸ்மி ஸத்த்வம்ʼ ஸத்த்வவதாமஹம் ॥ 10-36 ॥

வ்ருʼஷ்ணீனாம்ʼ வாஸுதே³வோ(அ)ஸ்மி பாண்ட³வானாம்ʼ த⁴னஞ்ஜய꞉ ।
முனீநாமப்யஹம்ʼ வ்யாஸ꞉ கவீநாமுஶனா கவி꞉ ॥ 10-37 ॥

த³ண்டோ³ த³மயதாமஸ்மி நீதிரஸ்மி ஜிகீ³ஷதாம் ।
மௌனம்ʼ சைவாஸ்மி கு³ஹ்யானாம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ ஜ்ஞானவதாமஹம் ॥ 10-38 ॥

யச்சாபி ஸர்வபூ⁴தானாம்ʼ பீ³ஜம்ʼ தத³ஹமர்ஜுன ।
ந தத³ஸ்தி வினா யத்ஸ்யான்மயா பூ⁴தம்ʼ சராசரம் ॥ 10-39 ॥

நாந்தோ(அ)ஸ்தி மம தி³வ்யானாம்ʼ விபூ⁴தீனாம்ʼ பரந்தப ।
ஏஷ தூத்³தே³ஶத꞉ ப்ரோக்தோ விபூ⁴தேர்விஸ்தரோ மயா ॥ 10-40 ॥

யத்³யத்³விபூ⁴திமத்ஸத்த்வம்ʼ ஶ்ரீமதூ³ர்ஜிதமேவ வா ।
தத்ததே³வாவக³ச்ச² த்வம்ʼ மம தேஜோம்ʼ(அ)ஶஸம்ப⁴வம் ॥ 10-41 ॥

அத²வா ப³ஹுனைதேன கிம்ʼ ஜ்ஞாதேன தவார்ஜுன ।
விஷ்டப்⁴யாஹமித³ம்ʼ க்ருʼத்ஸ்னமேகாம்ʼஶேன ஸ்தி²தோ ஜக³த் ॥ 10-42 ॥

ௐ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணார்ஜுனஸம்ʼவாதே³
விபூ⁴தியோகோ³ நாம த³ஶமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 10 ॥

அதை²காத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ । விஶ்வரூபத³ர்ஶனயோக³꞉

அர்ஜுன உவாச ।

மத³னுக்³ரஹாய பரமம்ʼ கு³ஹ்யமத்⁴யாத்மஸஞ்ஜ்ஞிதம் ।
யத்த்வயோக்தம்ʼ வசஸ்தேன மோஹோ(அ)யம்ʼ விக³தோ மம ॥ 11-1 ॥

ப⁴வாப்யயௌ ஹி பூ⁴தானாம்ʼ ஶ்ருதௌ விஸ்தரஶோ மயா ।
த்வத்த꞉ கமலபத்ராக்ஷ மாஹாத்ம்யமபி சாவ்யயம் ॥ 11-2 ॥

ஏவமேதத்³யதா²த்த² த்வமாத்மானம்ʼ பரமேஶ்வர ।
த்³ரஷ்டுமிச்சா²மி தே ரூபமைஶ்வரம்ʼ புருஷோத்தம ॥ 11-3 ॥

மன்யஸே யதி³ தச்ச²க்யம்ʼ மயா த்³ரஷ்டுமிதி ப்ரபோ⁴ ।
யோகே³ஶ்வர ததோ மே த்வம்ʼ த³ர்ஶயாத்மானமவ்யயம் ॥ 11-4 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।

பஶ்ய மே பார்த² ரூபாணி ஶதஶோ(அ)த² ஸஹஸ்ரஶ꞉ ।
நானாவிதா⁴னி தி³வ்யானி நானாவர்ணாக்ருʼதீனி ச ॥ 11-5 ॥

பஶ்யாதி³த்யான்வஸூன்ருத்³ரானஶ்வினௌ மருதஸ்ததா² ।
ப³ஹூன்யத்³ருʼஷ்டபூர்வாணி பஶ்யாஶ்சர்யாணி பா⁴ரத ॥ 11-6 ॥

இஹைகஸ்த²ம்ʼ ஜக³த்க்ருʼத்ஸ்னம்ʼ பஶ்யாத்³ய ஸசராசரம் ।
மம தே³ஹே கு³டா³கேஶ யச்சான்யத்³ த்³ரஷ்டுமிச்ச²ஸி ॥ 11-7 ॥

ந து மாம்ʼ ஶக்யஸே த்³ரஷ்டுமனேனைவ ஸ்வசக்ஷுஷா ।
தி³வ்யம்ʼ த³தா³மி தே சக்ஷு꞉ பஶ்ய மே யோக³மைஶ்வரம் ॥ 11-8 ॥

ஸஞ்ஜய உவாச ।

ஏவமுக்த்வா ததோ ராஜன்மஹாயோகே³ஶ்வரோ ஹரி꞉ ।
த³ர்ஶயாமாஸ பார்தா²ய பரமம்ʼ ரூபமைஶ்வரம் ॥ 11-9 ॥

அனேகவக்த்ரநயனமனேகாத்³பு⁴தத³ர்ஶனம் ।
அனேகதி³வ்யாப⁴ரணம்ʼ தி³வ்யானேகோத்³யதாயுத⁴ம் ॥ 11-10 ॥

தி³வ்யமால்யாம்ப³ரத⁴ரம்ʼ தி³வ்யக³ந்தா⁴னுலேபனம் ।
ஸர்வாஶ்சர்யமயம்ʼ தே³வமனந்தம்ʼ விஶ்வதோமுக²ம் ॥ 11-11 ॥

தி³வி ஸூர்யஸஹஸ்ரஸ்ய ப⁴வேத்³யுக³பது³த்தி²தா ।
யதி³ பா⁴꞉ ஸத்³ருʼஶீ ஸா ஸ்யாத்³பா⁴ஸஸ்தஸ்ய மஹாத்மன꞉ ॥ 11-12 ॥

தத்ரைகஸ்த²ம்ʼ ஜக³த்க்ருʼத்ஸ்னம்ʼ ப்ரவிப⁴க்தமனேகதா⁴ ।
அபஶ்யத்³தே³வதே³வஸ்ய ஶரீரே பாண்ட³வஸ்ததா³ ॥ 11-13 ॥

தத꞉ ஸ விஸ்மயாவிஷ்டோ ஹ்ருʼஷ்டரோமா த⁴னஞ்ஜய꞉ ।
ப்ரணம்ய ஶிரஸா தே³வம்ʼ க்ருʼதாஞ்ஜலிரபா⁴ஷத ॥ 11-14 ॥

அர்ஜுன உவாச ।

பஶ்யாமி தே³வாம்ʼஸ்தவ தே³வ தே³ஹே
ஸர்வாம்ʼஸ்ததா² பூ⁴தவிஶேஷஸங்கா⁴ன் ।
ப்³ரஹ்மாணமீஶம்ʼ கமலாஸனஸ்த²-
ம்ருʼஷீம்ʼஶ்ச ஸர்வானுரகா³ம்ʼஶ்ச தி³வ்யான் ॥ 11-15 ॥

அனேகபா³ஹூத³ரவக்த்ரநேத்ரம்ʼ
பஶ்யாமி த்வாம்ʼ ஸர்வதோ(அ)னந்தரூபம் ।
நாந்தம்ʼ ந மத்⁴யம்ʼ ந புனஸ்தவாதி³ம்ʼ
பஶ்யாமி விஶ்வேஶ்வர விஶ்வரூப ॥ 11-16 ॥

கிரீடினம்ʼ க³தி³னம்ʼ சக்ரிணம்ʼ ச
தேஜோராஶிம்ʼ ஸர்வதோ தீ³ப்திமந்தம் ।
பஶ்யாமி த்வாம்ʼ து³ர்நிரீக்ஷ்யம்ʼ ஸமந்தாத்³
தீ³ப்தானலார்கத்³யுதிமப்ரமேயம் ॥ 11-17 ॥

த்வமக்ஷரம்ʼ பரமம்ʼ வேதி³தவ்யம்ʼ
த்வமஸ்ய விஶ்வஸ்ய பரம்ʼ நிதா⁴னம் ।
த்வமவ்யய꞉ ஶாஶ்வதத⁴ர்மகோ³ப்தா
ஸனாதனஸ்த்வம்ʼ புருஷோ மதோ மே ॥ 11-18 ॥

அநாதி³மத்⁴யாந்தமனந்தவீர்ய-
மனந்தபா³ஹும்ʼ ஶஶிஸூர்யநேத்ரம் ।
பஶ்யாமி த்வாம்ʼ தீ³ப்தஹுதாஶவக்த்ரம்ʼ
ஸ்வதேஜஸா விஶ்வமித³ம்ʼ தபந்தம் ॥ 11-19 ॥

த்³யாவாப்ருʼதி²வ்யோரித³மந்தரம்ʼ ஹி
வ்யாப்தம்ʼ த்வயைகேன தி³ஶஶ்ச ஸர்வா꞉ ।
த்³ருʼஷ்ட்வாத்³பு⁴தம்ʼ ரூபமுக்³ரம்ʼ தவேத³ம்ʼ
லோகத்ரயம்ʼ ப்ரவ்யதி²தம்ʼ மஹாத்மன் ॥ 11-20 ॥

அமீ ஹி த்வாம்ʼ ஸுரஸங்கா⁴ விஶந்தி
கேசித்³பீ⁴தா꞉ ப்ராஞ்ஜலயோ க்³ருʼணந்தி ।
ஸ்வஸ்தீத்யுக்த்வா மஹர்ஷிஸித்³த⁴ஸங்கா⁴꞉
ஸ்துவந்தி த்வாம்ʼ ஸ்துதிபி⁴꞉ புஷ்கலாபி⁴꞉ ॥ 11-21 ॥

ருத்³ராதி³த்யா வஸவோ யே ச ஸாத்⁴யா
விஶ்வே(அ)ஶ்வினௌ மருதஶ்சோஷ்மபாஶ்ச ।
க³ந்த⁴ர்வயக்ஷாஸுரஸித்³த⁴ஸங்கா⁴
வீக்ஷந்தே த்வாம்ʼ விஸ்மிதாஶ்சைவ ஸர்வே ॥ 11-22 ॥

ரூபம்ʼ மஹத்தே ப³ஹுவக்த்ரநேத்ரம்ʼ
மஹாபா³ஹோ ப³ஹுபா³ஹூருபாத³ம் ।
ப³ஹூத³ரம்ʼ ப³ஹுத³ம்ʼஷ்ட்ராகராலம்ʼ
த்³ருʼஷ்ட்வா லோகா꞉ ப்ரவ்யதி²தாஸ்ததா²ஹம் ॥ 11-23 ॥

நப⁴꞉ஸ்ப்ருʼஶம்ʼ தீ³ப்தமனேகவர்ணம்ʼ
வ்யாத்தானனம்ʼ தீ³ப்தவிஶாலநேத்ரம் ।
த்³ருʼஷ்ட்வா ஹி த்வாம்ʼ ப்ரவ்யதி²தாந்தராத்மா
த்⁴ருʼதிம்ʼ ந விந்தா³மி ஶமம்ʼ ச விஷ்ணோ ॥ 11-24 ॥

த³ம்ʼஷ்ட்ராகராலானி ச தே முகா²னி
த்³ருʼஷ்ட்வைவ காலானலஸன்னிபா⁴னி ।
தி³ஶோ ந ஜானே ந லபே⁴ ச ஶர்ம
ப்ரஸீத³ தே³வேஶ ஜக³ந்நிவாஸ ॥ 11-25 ॥

அமீ ச த்வாம்ʼ த்⁴ருʼதராஷ்ட்ரஸ்ய புத்ரா꞉
ஸர்வே ஸஹைவாவனிபாலஸங்கை⁴꞉ ।
பீ⁴ஷ்மோ த்³ரோண꞉ ஸூதபுத்ரஸ்ததா²ஸௌ
ஸஹாஸ்மதீ³யைரபி யோத⁴முக்²யை꞉ ॥ 11-26 ॥

வக்த்ராணி தே த்வரமாணா விஶந்தி
த³ம்ʼஷ்ட்ராகராலானி ப⁴யானகானி ।
கேசித்³விலக்³னா த³ஶனாந்தரேஷு
ஸந்த்³ருʼஶ்யந்தே சூர்ணிதைருத்தமாங்கை³꞉ ॥ 11-27 ॥

யதா² நதீ³னாம்ʼ ப³ஹவோ(அ)ம்பு³வேகா³꞉
ஸமுத்³ரமேவாபி⁴முகா² த்³ரவந்தி ।
ததா² தவாமீ நரலோகவீரா
விஶந்தி வக்த்ராண்யபி⁴விஜ்வலந்தி ॥ 11-28 ॥

யதா² ப்ரதீ³ப்தம்ʼ ஜ்வலனம்ʼ பதங்கா³
விஶந்தி நாஶாய ஸம்ருʼத்³த⁴வேகா³꞉ ।
ததை²வ நாஶாய விஶந்தி லோகா-
ஸ்தவாபி வக்த்ராணி ஸம்ருʼத்³த⁴வேகா³꞉ ॥ 11-29 ॥

லேலிஹ்யஸே க்³ரஸமான꞉ ஸமந்தால்-
லோகான்ஸமக்³ரான்வத³னைர்ஜ்வலத்³பி⁴꞉ ।
தேஜோபி⁴ராபூர்ய ஜக³த்ஸமக்³ரம்ʼ
பா⁴ஸஸ்தவோக்³ரா꞉ ப்ரதபந்தி விஷ்ணோ ॥ 11-30 ॥

ஆக்²யாஹி மே கோ ப⁴வானுக்³ரரூபோ
நமோ(அ)ஸ்து தே தே³வவர ப்ரஸீத³ ।
விஜ்ஞாதுமிச்சா²மி ப⁴வந்தமாத்³யம்ʼ
ந ஹி ப்ரஜாநாமி தவ ப்ரவ்ருʼத்திம் ॥ 11-31 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।

காலோ(அ)ஸ்மி லோகக்ஷயக்ருʼத்ப்ரவ்ருʼத்³தோ⁴
லோகான்ஸமாஹர்துமிஹ ப்ரவ்ருʼத்த꞉ ।
ருʼதே(அ)பி த்வாம்ʼ ந ப⁴விஷ்யந்தி ஸர்வே
யே(அ)வஸ்தி²தா꞉ ப்ரத்யனீகேஷு யோதா⁴꞉ ॥ 11-32 ॥

தஸ்மாத்த்வமுத்திஷ்ட² யஶோ லப⁴ஸ்வ
ஜித்வா ஶத்ரூன் பு⁴ங்க்ஷ்வ ராஜ்யம்ʼ ஸம்ருʼத்³த⁴ம் ।
மயைவைதே நிஹதா꞉ பூர்வமேவ
நிமித்தமாத்ரம்ʼ ப⁴வ ஸவ்யஸாசின் ॥ 11-33 ॥

த்³ரோணம்ʼ ச பீ⁴ஷ்மம்ʼ ச ஜயத்³ரத²ம்ʼ ச
கர்ணம்ʼ ததா²ன்யானபி யோத⁴வீரான் ।
மயா ஹதாம்ʼஸ்த்வம்ʼ ஜஹி மா வ்யதி²ஷ்டா²
யுத்⁴யஸ்வ ஜேதாஸி ரணே ஸபத்னான் ॥ 11-34 ॥

ஸஞ்ஜய உவாச ।

ஏதச்ச்²ருத்வா வசனம்ʼ கேஶவஸ்ய
க்ருʼதாஞ்ஜலிர்வேபமான꞉ கிரீடீ ।
நமஸ்க்ருʼத்வா பூ⁴ய ஏவாஹ க்ருʼஷ்ணம்ʼ
ஸக³த்³க³த³ம்ʼ பீ⁴தபீ⁴த꞉ ப்ரணம்ய ॥ 11-35 ॥

அர்ஜுன உவாச ।

ஸ்தா²னே ஹ்ருʼஷீகேஶ தவ ப்ரகீர்த்யா
ஜக³த்ப்ரஹ்ருʼஷ்யத்யனுரஜ்யதே ச ।
ரக்ஷாம்ʼஸி பீ⁴தானி தி³ஶோ த்³ரவந்தி
ஸர்வே நமஸ்யந்தி ச ஸித்³த⁴ஸங்கா⁴꞉ ॥ 11-36 ॥

கஸ்மாச்ச தே ந நமேரன்மஹாத்மன்
க³ரீயஸே ப்³ரஹ்மணோ(அ)ப்யாதி³கர்த்ரே ।
அனந்த தே³வேஶ ஜக³ந்நிவாஸ
த்வமக்ஷரம்ʼ ஸத³ஸத்தத்பரம்ʼ யத் ॥ 11-37 ॥

த்வமாதி³தே³வ꞉ புருஷ꞉ புராண-
ஸ்த்வமஸ்ய விஶ்வஸ்ய பரம்ʼ நிதா⁴னம் ।
வேத்தாஸி வேத்³யம்ʼ ச பரம்ʼ ச தா⁴ம
த்வயா ததம்ʼ விஶ்வமனந்தரூப ॥ 11-38 ॥

வாயுர்யமோ(அ)க்³நிர்வருண꞉ ஶஶாங்க꞉
ப்ரஜாபதிஸ்த்வம்ʼ ப்ரபிதாமஹஶ்ச ।
நமோ நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸஹஸ்ரக்ருʼத்வ꞉
புனஶ்ச பூ⁴யோ(அ)பி நமோ நமஸ்தே ॥ 11-39 ॥

நம꞉ புரஸ்தாத³த² ப்ருʼஷ்ட²தஸ்தே
நமோ(அ)ஸ்து தே ஸர்வத ஏவ ஸர்வ ।
அனந்தவீர்யாமிதவிக்ரமஸ்த்வம்ʼ
ஸர்வம்ʼ ஸமாப்னோஷி ததோ(அ)ஸி ஸர்வ꞉ ॥ 11-40 ॥

ஸகே²தி மத்வா ப்ரஸப⁴ம்ʼ யது³க்தம்ʼ
ஹே க்ருʼஷ்ண ஹே யாத³வ ஹே ஸகே²தி ।
அஜானதா மஹிமானம்ʼ தவேத³ம்ʼ
மயா ப்ரமாதா³த்ப்ரணயேன வாபி ॥ 11-41 ॥

யச்சாவஹாஸார்த²மஸத்க்ருʼதோ(அ)ஸி
விஹாரஶய்யாஸனபோ⁴ஜனேஷு ।
ஏகோ(அ)த²வாப்யச்யுத தத்ஸமக்ஷம்ʼ
தத்க்ஷாமயே த்வாமஹமப்ரமேயம் ॥ 11-42 ॥

பிதாஸி லோகஸ்ய சராசரஸ்ய
த்வமஸ்ய பூஜ்யஶ்ச கு³ருர்க³ரீயான் ।
ந த்வத்ஸமோ(அ)ஸ்த்யப்⁴யதி⁴க꞉ குதோ(அ)ன்யோ
லோகத்ரயே(அ)ப்யப்ரதிமப்ரபா⁴வ ॥ 11-43 ॥

தஸ்மாத்ப்ரணம்ய ப்ரணிதா⁴ய காயம்ʼ
ப்ரஸாத³யே த்வாமஹமீஶமீட்³யம் ।
பிதேவ புத்ரஸ்ய ஸகே²வ ஸக்²யு꞉
ப்ரிய꞉ ப்ரியாயார்ஹஸி தே³வ ஸோடு⁴ம் ॥ 11-44 ॥

அத்³ருʼஷ்டபூர்வம்ʼ ஹ்ருʼஷிதோ(அ)ஸ்மி த்³ருʼஷ்ட்வா
ப⁴யேன ச ப்ரவ்யதி²தம்ʼ மனோ மே ।
ததே³வ மே த³ர்ஶய தே³வ ரூபம்ʼ
ப்ரஸீத³ தே³வேஶ ஜக³ந்நிவாஸ ॥ 11-45 ॥

கிரீடினம்ʼ க³தி³னம்ʼ சக்ரஹஸ்தம்ʼ
இச்சா²மி த்வாம்ʼ த்³ரஷ்டுமஹம்ʼ ததை²வ ।
தேனைவ ரூபேண சதுர்பு⁴ஜேன
ஸஹஸ்ரபா³ஹோ ப⁴வ விஶ்வமூர்தே ॥ 11-46 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।

மயா ப்ரஸன்னேன தவார்ஜுனேத³ம்ʼ
ரூபம்ʼ பரம்ʼ த³ர்ஶிதமாத்மயோகா³த் ।
தேஜோமயம்ʼ விஶ்வமனந்தமாத்³யம்ʼ
யன்மே த்வத³ன்யேன ந த்³ருʼஷ்டபூர்வம் ॥ 11-47 ॥

ந வேத³யஜ்ஞாத்⁴யயனைர்ன தா³னை-
ர்ன ச க்ரியாபி⁴ர்ன தபோபி⁴ருக்³ரை꞉ ।
ஏவம்ʼரூப꞉ ஶக்ய அஹம்ʼ ந்ருʼலோகே
த்³ரஷ்டும்ʼ த்வத³ன்யேன குருப்ரவீர ॥ 11-48 ॥

மா தே வ்யதா² மா ச விமூட⁴பா⁴வோ
த்³ருʼஷ்ட்வா ரூபம்ʼ கோ⁴ரமீத்³ருʼங்மமேத³ம் ।
வ்யபேதபீ⁴꞉ ப்ரீதமனா꞉ புனஸ்த்வம்ʼ
ததே³வ மே ரூபமித³ம்ʼ ப்ரபஶ்ய ॥ 11-49 ॥

ஸஞ்ஜய உவாச ।

இத்யர்ஜுனம்ʼ வாஸுதே³வஸ்ததோ²க்த்வா
ஸ்வகம்ʼ ரூபம்ʼ த³ர்ஶயாமாஸ பூ⁴ய꞉ ।
ஆஶ்வாஸயாமாஸ ச பீ⁴தமேனம்ʼ
பூ⁴த்வா புன꞉ ஸௌம்யவபுர்மஹாத்மா ॥ 11-50 ॥

அர்ஜுன உவாச ।

த்³ருʼஷ்ட்வேத³ம்ʼ மானுஷம்ʼ ரூபம்ʼ தவ ஸௌம்யம்ʼ ஜனார்த³ன ।
இதா³னீமஸ்மி ஸம்ʼவ்ருʼத்த꞉ ஸசேதா꞉ ப்ரக்ருʼதிம்ʼ க³த꞉ ॥ 11-51 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।

ஸுது³ர்த³ர்ஶமித³ம்ʼ ரூபம்ʼ த்³ருʼஷ்டவானஸி யன்மம ।
தே³வா அப்யஸ்ய ரூபஸ்ய நித்யம்ʼ த³ர்ஶனகாங்க்ஷிண꞉ ॥ 11-52 ॥

நாஹம்ʼ வேதை³ர்ன தபஸா ந தா³னேன ந சேஜ்யயா ।
ஶக்ய ஏவம்ʼவிதோ⁴ த்³ரஷ்டும்ʼ த்³ருʼஷ்டவானஸி மாம்ʼ யதா² ॥ 11-53 ॥

ப⁴க்த்யா த்வனன்யயா ஶக்ய அஹமேவம்ʼவிதோ⁴(அ)ர்ஜுன ।
ஜ்ஞாதும்ʼ த்³ரஷ்டும்ʼ ச தத்த்வேன ப்ரவேஷ்டும்ʼ ச பரந்தப ॥ 11-54 ॥

மத்கர்மக்ருʼன்மத்பரமோ மத்³ப⁴க்த꞉ ஸங்க³வர்ஜித꞉ ।
நிர்வைர꞉ ஸர்வபூ⁴தேஷு ய꞉ ஸ மாமேதி பாண்ட³வ ॥ 11-55 ॥

ௐ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணார்ஜுனஸம்ʼவாதே³
விஶ்வரூபத³ர்ஶனயோகோ³ நாமைகாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 11 ॥

அத² த்³வாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ । ப⁴க்தியோக³꞉

அர்ஜுன உவாச ।

ஏவம்ʼ ஸததயுக்தா யே ப⁴க்தாஸ்த்வாம்ʼ பர்யுபாஸதே ।
யே சாப்யக்ஷரமவ்யக்தம்ʼ தேஷாம்ʼ கே யோக³வித்தமா꞉ ॥ 12-1 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।

மய்யாவேஶ்ய மனோ யே மாம்ʼ நித்யயுக்தா உபாஸதே ।
ஶ்ரத்³த⁴யா பரயோபேதா꞉ தே மே யுக்ததமா மதா꞉ ॥ 12-2 ॥

யே த்வக்ஷரமநிர்தே³ஶ்யமவ்யக்தம்ʼ பர்யுபாஸதே ।
ஸர்வத்ரக³மசிந்த்யஞ்ச கூடஸ்த²மசலந்த்⁴ருவம் ॥ 12-3 ॥

ஸந்நியம்யேந்த்³ரியக்³ராமம்ʼ ஸர்வத்ர ஸமபு³த்³த⁴ய꞉ ।
தே ப்ராப்னுவந்தி மாமேவ ஸர்வபூ⁴தஹிதே ரதா꞉ ॥ 12-4 ॥

க்லேஶோ(அ)தி⁴கதரஸ்தேஷாமவ்யக்தாஸக்தசேதஸாம் ।
அவ்யக்தா ஹி க³திர்து³꞉க²ம்ʼ தே³ஹவத்³பி⁴ரவாப்யதே ॥ 12-5 ॥

யே து ஸர்வாணி கர்மாணி மயி ஸம்ʼந்யஸ்ய மத்பரா꞉ ।
அனன்யேனைவ யோகே³ன மாம்ʼ த்⁴யாயந்த உபாஸதே ॥ 12-6 ॥

தேஷாமஹம்ʼ ஸமுத்³த⁴ர்தா ம்ருʼத்யுஸம்ʼஸாரஸாக³ராத் ।
ப⁴வாமி நசிராத்பார்த² மய்யாவேஶிதசேதஸாம் ॥ 12-7 ॥

மய்யேவ மன ஆத⁴த்ஸ்வ மயி பு³த்³தி⁴ம்ʼ நிவேஶய ।
நிவஸிஷ்யஸி மய்யேவ அத ஊர்த்⁴வம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 12-8 ॥

அத² சித்தம்ʼ ஸமாதா⁴தும்ʼ ந ஶக்னோஷி மயி ஸ்தி²ரம் ।
அப்⁴யாஸயோகே³ன ததோ மாமிச்சா²ப்தும்ʼ த⁴னஞ்ஜய ॥ 12-9 ॥

அப்⁴யாஸே(அ)ப்யஸமர்தோ²(அ)ஸி மத்கர்மபரமோ ப⁴வ ।
மத³ர்த²மபி கர்மாணி குர்வன்ஸித்³தி⁴மவாப்ஸ்யஸி ॥ 12-10 ॥

அதை²தத³ப்யஶக்தோ(அ)ஸி கர்தும்ʼ மத்³யோக³மாஶ்ரித꞉ ।
ஸர்வகர்மப²லத்யாக³ம்ʼ தத꞉ குரு யதாத்மவான் ॥ 12-11 ॥

ஶ்ரேயோ ஹி ஜ்ஞானமப்⁴யாஸாஜ்ஜ்ஞாநாத்³த்⁴யானம்ʼ விஶிஷ்யதே ।
த்⁴யானாத்கர்மப²லத்யாக³ஸ்த்யாகா³ச்சா²ந்திரனந்தரம் ॥ 12-12 ॥

அத்³வேஷ்டா ஸர்வபூ⁴தானாம்ʼ மைத்ர꞉ கருண ஏவ ச ।
நிர்மமோ நிரஹங்கார꞉ ஸமது³꞉க²ஸுக²꞉ க்ஷமீ ॥ 12-13 ॥

ஸந்துஷ்ட꞉ ஸததம்ʼ யோகீ³ யதாத்மா த்³ருʼட⁴நிஶ்சய꞉ ।
மய்யர்பிதமனோபு³த்³தி⁴ர்யோ மத்³ப⁴க்த꞉ ஸ மே ப்ரிய꞉ ॥ 12-14 ॥

யஸ்மான்னோத்³விஜதே லோகோ லோகான்னோத்³விஜதே ச ய꞉ ।
ஹர்ஷாமர்ஷப⁴யோத்³வேகை³ர்முக்தோ ய꞉ ஸ ச மே ப்ரிய꞉ ॥ 12-15 ॥

அனபேக்ஷ꞉ ஶுசிர்த³க்ஷ உதா³ஸீனோ க³தவ்யத²꞉ ।
ஸர்வாரம்ப⁴பரித்யாகீ³ யோ மத்³ப⁴க்த꞉ ஸ மே ப்ரிய꞉ ॥ 12-16 ॥

யோ ந ஹ்ருʼஷ்யதி ந த்³வேஷ்டி ந ஶோசதி ந காங்க்ஷதி ।
ஶுபா⁴ஶுப⁴பரித்யாகீ³ ப⁴க்திமான்ய꞉ ஸ மே ப்ரிய꞉ ॥ 12-17 ॥

ஸம꞉ ஶத்ரௌ ச மித்ரே ச ததா² மானாபமானயோ꞉ ।
ஶீதோஷ்ணஸுக²து³꞉கே²ஷு ஸம꞉ ஸங்க³விவர்ஜித꞉ ॥ 12-18 ॥

துல்யநிந்தா³ஸ்துதிர்மௌனீ ஸந்துஷ்டோ யேன கேனசித் ।
அநிகேத꞉ ஸ்தி²ரமதிர்ப⁴க்திமான்மே ப்ரியோ நர꞉ ॥ 12-19 ॥

யே து த⁴ர்ம்யாம்ருʼதமித³ம்ʼ யதோ²க்தம்ʼ பர்யுபாஸதே ।
ஶ்ரத்³த³தா⁴னா மத்பரமா ப⁴க்தாஸ்தே(அ)தீவ மே ப்ரியா꞉ ॥ 12-20 ॥

ௐ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணார்ஜுனஸம்ʼவாதே³
ப⁴க்தியோகோ³ நாம த்³வாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 12 ॥

அத² த்ரயோத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ । க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞவிபா⁴க³யோக³꞉

அர்ஜுன உவாச ।

ப்ரக்ருʼதிம்ʼ புருஷம்ʼ சைவ க்ஷேத்ரம்ʼ க்ஷேத்ரஜ்ஞமேவ ச ।
ஏதத்³வேதி³துமிச்சா²மி ஜ்ஞானம்ʼ ஜ்ஞேயம்ʼ ச கேஶவ ॥ 13-1 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।

இத³ம்ʼ ஶரீரம்ʼ கௌந்தேய க்ஷேத்ரமித்யபி⁴தீ⁴யதே ।
ஏதத்³யோ வேத்தி தம்ʼ ப்ராஹு꞉ க்ஷேத்ரஜ்ஞ இதி தத்³வித³꞉ ॥ 13-2 ॥

க்ஷேத்ரஜ்ஞம்ʼ சாபி மாம்ʼ வித்³தி⁴ ஸர்வக்ஷேத்ரேஷு பா⁴ரத ।
க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞயோர்ஜ்ஞானம்ʼ யத்தஜ்ஜ்ஞானம்ʼ மதம்ʼ மம ॥ 13-3 ॥

தத்க்ஷேத்ரம்ʼ யச்ச யாத்³ருʼக்ச யத்³விகாரி யதஶ்ச யத் ।
ஸ ச யோ யத்ப்ரபா⁴வஶ்ச தத்ஸமாஸேன மே ஶ்ருʼணு ॥ 13-4 ॥

ருʼஷிபி⁴ர்ப³ஹுதா⁴ கீ³தம்ʼ ச²ந்தோ³பி⁴ர்விவிதை⁴꞉ ப்ருʼத²க் ।
ப்³ரஹ்மஸூத்ரபதை³ஶ்சைவ ஹேதுமத்³பி⁴ர்விநிஶ்சிதை꞉ ॥ 13-5 ॥

மஹாபூ⁴தான்யஹங்காரோ பு³த்³தி⁴ரவ்யக்தமேவ ச ।
இந்த்³ரியாணி த³ஶைகம்ʼ ச பஞ்ச சேந்த்³ரியகோ³சரா꞉ ॥ 13-6 ॥

இச்சா² த்³வேஷ꞉ ஸுக²ம்ʼ து³꞉க²ம்ʼ ஸங்கா⁴தஶ்சேதனா த்⁴ருʼதி꞉ ।
ஏதத்க்ஷேத்ரம்ʼ ஸமாஸேன ஸவிகாரமுதா³ஹ்ருʼதம் ॥ 13-7 ॥

அமானித்வமத³ம்பி⁴த்வமஹிம்ʼஸா க்ஷாந்திரார்ஜவம் ।
ஆசார்யோபாஸனம்ʼ ஶௌசம்ʼ ஸ்தை²ர்யமாத்மவிநிக்³ரஹ꞉ ॥ 13-8 ॥

இந்த்³ரியார்தே²ஷு வைராக்³யமனஹங்கார ஏவ ச ।
ஜன்மம்ருʼத்யுஜராவ்யாதி⁴து³꞉க²தோ³ஷானுத³ர்ஶனம் ॥ 13-9 ॥

அஸக்திரனபி⁴ஷ்வங்க³꞉ புத்ரதா³ரக்³ருʼஹாதி³ஷு ।
நித்யம்ʼ ச ஸமசித்தத்வமிஷ்டாநிஷ்டோபபத்திஷு ॥ 13-10 ॥

மயி சானன்யயோகே³ன ப⁴க்திரவ்யபி⁴சாரிணீ ।
விவிக்ததே³ஶஸேவித்வமரதிர்ஜனஸம்ʼஸதி³ ॥ 13-11 ॥

அத்⁴யாத்மஜ்ஞானநித்யத்வம்ʼ தத்த்வஜ்ஞானார்த²த³ர்ஶனம் ।
ஏதஜ்ஜ்ஞானமிதி ப்ரோக்தமஜ்ஞானம்ʼ யத³தோ(அ)ன்யதா² ॥ 13-12 ॥

ஜ்ஞேயம்ʼ யத்தத்ப்ரவக்ஷ்யாமி யஜ்ஜ்ஞாத்வாம்ருʼதமஶ்னுதே ।
அநாதி³மத்பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸத்தன்னாஸது³ச்யதே ॥ 13-13 ॥

ஸர்வத꞉ பாணிபாத³ம்ʼ தத்ஸர்வதோ(அ)க்ஷிஶிரோமுக²ம் ।
ஸர்வத꞉ ஶ்ருதிமல்லோகே ஸர்வமாவ்ருʼத்ய திஷ்ட²தி ॥ 13-14 ॥

ஸர்வேந்த்³ரியகு³ணாபா⁴ஸம்ʼ ஸர்வேந்த்³ரியவிவர்ஜிதம் ।
அஸக்தம்ʼ ஸர்வப்⁴ருʼச்சைவ நிர்கு³ணம்ʼ கு³ணபோ⁴க்த்ருʼ ச ॥ 13-15 ॥

ப³ஹிரந்தஶ்ச பூ⁴தாநாமசரம்ʼ சரமேவ ச ।
ஸூக்ஷ்மத்வாத்தத³விஜ்ஞேயம்ʼ தூ³ரஸ்த²ம்ʼ சாந்திகே ச தத் ॥ 13-16 ॥

அவிப⁴க்தம்ʼ ச பூ⁴தேஷு விப⁴க்தமிவ ச ஸ்தி²தம் ।
பூ⁴தப⁴ர்த்ருʼ ச தஜ்ஜ்ஞேயம்ʼ க்³ரஸிஷ்ணு ப்ரப⁴விஷ்ணு ச ॥ 13-17 ॥

ஜ்யோதிஷாமபி தஜ்ஜ்யோதிஸ்தமஸ꞉ பரமுச்யதே ।
ஜ்ஞானம்ʼ ஜ்ஞேயம்ʼ ஜ்ஞானக³ம்யம்ʼ ஹ்ருʼதி³ ஸர்வஸ்ய விஷ்டி²தம் ॥ 13-18 ॥

இதி க்ஷேத்ரம்ʼ ததா² ஜ்ஞானம்ʼ ஜ்ஞேயம்ʼ சோக்தம்ʼ ஸமாஸத꞉ ।
மத்³ப⁴க்த ஏதத்³விஜ்ஞாய மத்³பா⁴வாயோபபத்³யதே ॥ 13-19 ॥

ப்ரக்ருʼதிம்ʼ புருஷம்ʼ சைவ வித்³த்⁴யநாதீ³ உபா⁴வபி ।
விகாராம்ʼஶ்ச கு³ணாம்ʼஶ்சைவ வித்³தி⁴ ப்ரக்ருʼதிஸம்ப⁴வான் ॥ 13-20 ॥

கார்யகாரணகர்த்ருʼத்வே ஹேது꞉ ப்ரக்ருʼதிருச்யதே ।
புருஷ꞉ ஸுக²து³꞉கா²னாம்ʼ போ⁴க்த்ருʼத்வே ஹேதுருச்யதே ॥ 13-21 ॥

புருஷ꞉ ப்ரக்ருʼதிஸ்தோ² ஹி பு⁴ங்க்தே ப்ரக்ருʼதிஜான்கு³ணான் ।
காரணம்ʼ கு³ணஸங்கோ³(அ)ஸ்ய ஸத³ஸத்³யோநிஜன்மஸு ॥ 13-22 ॥

உபத்³ரஷ்டானுமந்தா ச ப⁴ர்தா போ⁴க்தா மஹேஶ்வர꞉ ।
பரமாத்மேதி சாப்யுக்தோ தே³ஹே(அ)ஸ்மின்புருஷ꞉ பர꞉ ॥ 13-23 ॥

ய ஏவம்ʼ வேத்தி புருஷம்ʼ ப்ரக்ருʼதிம்ʼ ச கு³ணை꞉ ஸஹ ।
ஸர்வதா² வர்தமானோ(அ)பி ந ஸ பூ⁴யோ(அ)பி⁴ஜாயதே ॥ 13-24 ॥

த்⁴யானேனாத்மனி பஶ்யந்தி கேசிதா³த்மானமாத்மனா ।
அன்யே ஸாங்க்²யேன யோகே³ன கர்மயோகே³ன சாபரே ॥ 13-25 ॥

அன்யே த்வேவமஜானந்த꞉ ஶ்ருத்வான்யேப்⁴ய உபாஸதே ।
தே(அ)பி சாதிதரந்த்யேவ ம்ருʼத்யும்ʼ ஶ்ருதிபராயணா꞉ ॥ 13-26 ॥

யாவத்ஸஞ்ஜாயதே கிஞ்சித்ஸத்த்வம்ʼ ஸ்தா²வரஜங்க³மம் ।
க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞஸம்ʼயோகா³த்தத்³வித்³தி⁴ ப⁴ரதர்ஷப⁴ ॥ 13-27 ॥

ஸமம்ʼ ஸர்வேஷு பூ⁴தேஷு திஷ்ட²ந்தம்ʼ பரமேஶ்வரம் ।
வினஶ்யத்ஸ்வவினஶ்யந்தம்ʼ ய꞉ பஶ்யதி ஸ பஶ்யதி ॥ 13-28 ॥

ஸமம்ʼ பஶ்யன்ஹி ஸர்வத்ர ஸமவஸ்தி²தமீஶ்வரம் ।
ந ஹினஸ்த்யாத்மனாத்மானம்ʼ ததோ யாதி பராம்ʼ க³திம் ॥ 13-29 ॥

ப்ரக்ருʼத்யைவ ச கர்மாணி க்ரியமாணானி ஸர்வஶ꞉ ।
ய꞉ பஶ்யதி ததா²த்மானமகர்தாரம்ʼ ஸ பஶ்யதி ॥ 13-30 ॥

யதா³ பூ⁴தப்ருʼத²க்³பா⁴வமேகஸ்த²மனுபஶ்யதி ।
தத ஏவ ச விஸ்தாரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸம்பத்³யதே ததா³ ॥ 13-31 ॥

அநாதி³த்வாந்நிர்கு³ணத்வாத்பரமாத்மாயமவ்யய꞉ ।
ஶரீரஸ்தோ²(அ)பி கௌந்தேய ந கரோதி ந லிப்யதே ॥ 13-32 ॥

யதா² ஸர்வக³தம்ʼ ஸௌக்ஷ்ம்யாதா³காஶம்ʼ நோபலிப்யதே ।
ஸர்வத்ராவஸ்தி²தோ தே³ஹே ததா²த்மா நோபலிப்யதே ॥ 13-33 ॥

யதா² ப்ரகாஶயத்யேக꞉ க்ருʼத்ஸ்னம்ʼ லோகமிமம்ʼ ரவி꞉ ।
க்ஷேத்ரம்ʼ க்ஷேத்ரீ ததா² க்ருʼத்ஸ்னம்ʼ ப்ரகாஶயதி பா⁴ரத ॥ 13-34 ॥

க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞயோரேவமந்தரம்ʼ ஜ்ஞானசக்ஷுஷா ।
பூ⁴தப்ரக்ருʼதிமோக்ஷம்ʼ ச யே விது³ர்யாந்தி தே பரம் ॥ 13-35 ॥

ௐ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணார்ஜுனஸம்ʼவாதே³
க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞவிபா⁴க³யோகோ³ நாம த்ரயோத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 13 ॥

அத² சதுர்த³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ । கு³ணத்ரயவிபா⁴க³யோக³꞉

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।

பரம்ʼ பூ⁴ய꞉ ப்ரவக்ஷ்யாமி ஜ்ஞானானாம்ʼ ஜ்ஞானமுத்தமம் ।
யஜ்ஜ்ஞாத்வா முனய꞉ ஸர்வே பராம்ʼ ஸித்³தி⁴மிதோ க³தா꞉ ॥ 14-1 ॥

இத³ம்ʼ ஜ்ஞானமுபாஶ்ரித்ய மம ஸாத⁴ர்ம்யமாக³தா꞉ ।
ஸர்கே³(அ)பி நோபஜாயந்தே ப்ரலயே ந வ்யத²ந்தி ச ॥ 14-2 ॥

மம யோநிர்மஹத்³ ப்³ரஹ்ம தஸ்மின்க³ர்ப⁴ம்ʼ த³தா⁴ம்யஹம் ।
ஸம்ப⁴வ꞉ ஸர்வபூ⁴தானாம்ʼ ததோ ப⁴வதி பா⁴ரத ॥ 14-3 ॥

ஸர்வயோநிஷு கௌந்தேய மூர்தய꞉ ஸம்ப⁴வந்தி யா꞉ ।
தாஸாம்ʼ ப்³ரஹ்ம மஹத்³யோநிரஹம்ʼ பீ³ஜப்ரத³꞉ பிதா ॥ 14-4 ॥

ஸத்த்வம்ʼ ரஜஸ்தம இதி கு³ணா꞉ ப்ரக்ருʼதிஸம்ப⁴வா꞉ ।
நிப³த்⁴னந்தி மஹாபா³ஹோ தே³ஹே தே³ஹினமவ்யயம் ॥ 14-5 ॥

தத்ர ஸத்த்வம்ʼ நிர்மலத்வாத்ப்ரகாஶகமநாமயம் ।
ஸுக²ஸங்கே³ன ப³த்⁴னாதி ஜ்ஞானஸங்கே³ன சானக⁴ ॥ 14-6 ॥

ரஜோ ராகா³த்மகம்ʼ வித்³தி⁴ த்ருʼஷ்ணாஸங்க³ஸமுத்³ப⁴வம் ।
தந்நிப³த்⁴னாதி கௌந்தேய கர்மஸங்கே³ன தே³ஹினம் ॥ 14-7 ॥

தமஸ்த்வஜ்ஞானஜம்ʼ வித்³தி⁴ மோஹனம்ʼ ஸர்வதே³ஹினாம் ।
ப்ரமாதா³லஸ்யநித்³ராபி⁴ஸ்தந்நிப³த்⁴னாதி பா⁴ரத ॥ 14-8 ॥

ஸத்த்வம்ʼ ஸுகே² ஸஞ்ஜயதி ரஜ꞉ கர்மணி பா⁴ரத ।
ஜ்ஞானமாவ்ருʼத்ய து தம꞉ ப்ரமாதே³ ஸஞ்ஜயத்யுத ॥ 14-9 ॥

ரஜஸ்தமஶ்சாபி⁴பூ⁴ய ஸத்த்வம்ʼ ப⁴வதி பா⁴ரத ।
ரஜ꞉ ஸத்த்வம்ʼ தமஶ்சைவ தம꞉ ஸத்த்வம்ʼ ரஜஸ்ததா² ॥ 14-10 ॥

ஸர்வத்³வாரேஷு தே³ஹே(அ)ஸ்மின்ப்ரகாஶ உபஜாயதே ।
ஜ்ஞானம்ʼ யதா³ ததா³ வித்³யாத்³விவ்ருʼத்³த⁴ம்ʼ ஸத்த்வமித்யுத ॥ 14-11 ॥

லோப⁴꞉ ப்ரவ்ருʼத்திராரம்ப⁴꞉ கர்மணாமஶம꞉ ஸ்ப்ருʼஹா ।
ரஜஸ்யேதானி ஜாயந்தே விவ்ருʼத்³தே⁴ ப⁴ரதர்ஷப⁴ ॥ 14-12 ॥

அப்ரகாஶோ(அ)ப்ரவ்ருʼத்திஶ்ச ப்ரமாதோ³ மோஹ ஏவ ச ।
தமஸ்யேதானி ஜாயந்தே விவ்ருʼத்³தே⁴ குருநந்த³ன ॥ 14-13 ॥

யதா³ ஸத்த்வே ப்ரவ்ருʼத்³தே⁴ து ப்ரலயம்ʼ யாதி தே³ஹப்⁴ருʼத் ।
ததோ³த்தமவிதா³ம்ʼ லோகானமலான்ப்ரதிபத்³யதே ॥ 14-14 ॥

ரஜஸி ப்ரலயம்ʼ க³த்வா கர்மஸங்கி³ஷு ஜாயதே ।
ததா² ப்ரலீனஸ்தமஸி மூட⁴யோநிஷு ஜாயதே ॥ 14-15 ॥

கர்மண꞉ ஸுக்ருʼதஸ்யாஹு꞉ ஸாத்த்விகம்ʼ நிர்மலம்ʼ ப²லம் ।
ரஜஸஸ்து ப²லம்ʼ து³꞉க²மஜ்ஞானம்ʼ தமஸ꞉ ப²லம் ॥ 14-16 ॥

ஸத்த்வாத்ஸஞ்ஜாயதே ஜ்ஞானம்ʼ ரஜஸோ லோப⁴ ஏவ ச ।
ப்ரமாத³மோஹௌ தமஸோ ப⁴வதோ(அ)ஜ்ஞானமேவ ச ॥ 14-17 ॥

ஊர்த்⁴வம்ʼ க³ச்ச²ந்தி ஸத்த்வஸ்தா² மத்⁴யே திஷ்ட²ந்தி ராஜஸா꞉ ।
ஜக⁴ன்யகு³ணவ்ருʼத்திஸ்தா² அதோ⁴ க³ச்ச²ந்தி தாமஸா꞉ ॥ 14-18 ॥

நான்யம்ʼ கு³ணேப்⁴ய꞉ கர்தாரம்ʼ யதா³ த்³ரஷ்டானுபஶ்யதி ।
கு³ணேப்⁴யஶ்ச பரம்ʼ வேத்தி மத்³பா⁴வம்ʼ ஸோ(அ)தி⁴க³ச்ச²தி ॥ 14-19 ॥

கு³ணானேதானதீத்ய த்ரீந்தே³ஹீ தே³ஹஸமுத்³ப⁴வான் ।
ஜன்மம்ருʼத்யுஜராது³꞉கை²ர்விமுக்தோ(அ)ம்ருʼதமஶ்னுதே ॥ 14-20 ॥

அர்ஜுன உவாச ।

கைர்லிங்கை³ஸ்த்ரீன்கு³ணானேதானதீதோ ப⁴வதி ப்ரபோ⁴ ।
கிமாசார꞉ கத²ம்ʼ சைதாம்ʼஸ்த்ரீன்கு³ணானதிவர்ததே ॥ 14-21 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।

ப்ரகாஶம்ʼ ச ப்ரவ்ருʼத்திம்ʼ ச மோஹமேவ ச பாண்ட³வ ।
ந த்³வேஷ்டி ஸம்ப்ரவ்ருʼத்தானி ந நிவ்ருʼத்தானி காங்க்ஷதி ॥ 14-22 ॥

உதா³ஸீனவதா³ஸீனோ கு³ணைர்யோ ந விசால்யதே ।
கு³ணா வர்தந்த இத்யேவம்ʼ யோ(அ)வதிஷ்ட²தி நேங்க³தே ॥ 14-23 ॥

ஸமது³꞉க²ஸுக²꞉ ஸ்வஸ்த²꞉ ஸமலோஷ்டாஶ்மகாஞ்சன꞉ ।
துல்யப்ரியாப்ரியோ தீ⁴ரஸ்துல்யநிந்தா³த்மஸம்ʼஸ்துதி꞉ ॥ 14-24 ॥

மானாபமானயோஸ்துல்யஸ்துல்யோ மித்ராரிபக்ஷயோ꞉ ।
ஸர்வாரம்ப⁴பரித்யாகீ³ கு³ணாதீத꞉ ஸ உச்யதே ॥ 14-25 ॥

மாம்ʼ ச யோ(அ)வ்யபி⁴சாரேண ப⁴க்தியோகே³ன ஸேவதே ।
ஸ கு³ணான்ஸமதீத்யைதான்ப்³ரஹ்மபூ⁴யாய கல்பதே ॥ 14-26 ॥

ப்³ரஹ்மணோ ஹி ப்ரதிஷ்டா²ஹமம்ருʼதஸ்யாவ்யயஸ்ய ச ।
ஶாஶ்வதஸ்ய ச த⁴ர்மஸ்ய ஸுக²ஸ்யைகாந்திகஸ்ய ச ॥ 14-27 ॥

ௐ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணார்ஜுனஸம்ʼவாதே³
கு³ணத்ரயவிபா⁴க³யோகோ³ நாம சதுர்த³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 14 ॥

அத² பஞ்சத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ । புருஷோத்தமயோக³꞉

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।

ஊர்த்⁴வமூலமத⁴꞉ஶாக²மஶ்வத்த²ம்ʼ ப்ராஹுரவ்யயம் ।
ச²ந்தா³ம்ʼஸி யஸ்ய பர்ணானி யஸ்தம்ʼ வேத³ ஸ வேத³வித் ॥ 15-1 ॥

அத⁴ஶ்சோர்த்⁴வம்ʼ ப்ரஸ்ருʼதாஸ்தஸ்ய ஶாகா²
கு³ணப்ரவ்ருʼத்³தா⁴ விஷயப்ரவாலா꞉ ।
அத⁴ஶ்ச மூலான்யனுஸந்ததானி
கர்மானுப³ந்தீ⁴னி மனுஷ்யலோகே ॥ 15-2 ॥

ந ரூபமஸ்யேஹ ததோ²பலப்⁴யதே
நாந்தோ ந சாதி³ர்ன ச ஸம்ப்ரதிஷ்டா² ।
அஶ்வத்த²மேனம்ʼ ஸுவிரூட⁴மூலம்ʼ
அஸங்க³ஶஸ்த்ரேண த்³ருʼடே⁴ன சி²த்த்வா ॥ 15-3 ॥

தத꞉ பத³ம்ʼ தத்பரிமார்கி³தவ்யம்ʼ
யஸ்மின்க³தா ந நிவர்தந்தி பூ⁴ய꞉ ।
தமேவ சாத்³யம்ʼ புருஷம்ʼ ப்ரபத்³யே ।
யத꞉ ப்ரவ்ருʼத்தி꞉ ப்ரஸ்ருʼதா புராணீ ॥ 15-4 ॥

நிர்மாநமோஹா ஜிதஸங்க³தோ³ஷா
அத்⁴யாத்மநித்யா விநிவ்ருʼத்தகாமா꞉ ।
த்³வந்த்³வைர்விமுக்தா꞉ ஸுக²து³꞉க²ஸஞ்ஜ்ஞை-
ர்க³ச்ச²ந்த்யமூடா⁴꞉ பத³மவ்யயம்ʼ தத் ॥ 15-5 ॥

ந தத்³பா⁴ஸயதே ஸூர்யோ ந ஶஶாங்கோ ந பாவக꞉ ।
யத்³க³த்வா ந நிவர்தந்தே தத்³தா⁴ம பரமம்ʼ மம ॥ 15-6 ॥

மமைவாம்ʼஶோ ஜீவலோகே ஜீவபூ⁴த꞉ ஸனாதன꞉ ।
மன꞉ஷஷ்டா²னீந்த்³ரியாணி ப்ரக்ருʼதிஸ்தா²னி கர்ஷதி ॥ 15-7 ॥

ஶரீரம்ʼ யத³வாப்னோதி யச்சாப்யுத்க்ராமதீஶ்வர꞉ ।
க்³ருʼஹீத்வைதானி ஸம்ʼயாதி வாயுர்க³ந்தா⁴னிவாஶயாத் ॥ 15-8 ॥

ஶ்ரோத்ரம்ʼ சக்ஷு꞉ ஸ்பர்ஶனம்ʼ ச ரஸனம்ʼ க்⁴ராணமேவ ச ।
அதி⁴ஷ்டா²ய மனஶ்சாயம்ʼ விஷயானுபஸேவதே ॥ 15-9 ॥

உத்க்ராமந்தம்ʼ ஸ்தி²தம்ʼ வாபி பு⁴ஞ்ஜானம்ʼ வா கு³ணான்விதம் ।
விமூடா⁴ நானுபஶ்யந்தி பஶ்யந்தி ஜ்ஞானசக்ஷுஷ꞉ ॥ 15-10 ॥

யதந்தோ யோகி³னஶ்சைனம்ʼ பஶ்யந்த்யாத்மன்யவஸ்தி²தம் ।
யதந்தோ(அ)ப்யக்ருʼதாத்மானோ நைனம்ʼ பஶ்யந்த்யசேதஸ꞉ ॥ 15-11 ॥

யதா³தி³த்யக³தம்ʼ தேஜோ ஜக³த்³பா⁴ஸயதே(அ)கி²லம் ।
யச்சந்த்³ரமஸி யச்சாக்³னௌ தத்தேஜோ வித்³தி⁴ மாமகம் ॥ 15-12 ॥

கா³மாவிஶ்ய ச பூ⁴தானி தா⁴ரயாம்யஹமோஜஸா ।
புஷ்ணாமி சௌஷதீ⁴꞉ ஸர்வா꞉ ஸோமோ பூ⁴த்வா ரஸாத்மக꞉ ॥ 15-13 ॥

அஹம்ʼ வைஶ்வானரோ பூ⁴த்வா ப்ராணினாம்ʼ தே³ஹமாஶ்ரித꞉ ।
ப்ராணாபானஸமாயுக்த꞉ பசாம்யன்னம்ʼ சதுர்வித⁴ம் ॥ 15-14 ॥

ஸர்வஸ்ய சாஹம்ʼ ஹ்ருʼதி³ ஸந்நிவிஷ்டோ
மத்த꞉ ஸ்ம்ருʼதிர்ஜ்ஞானமபோஹனஞ்ச ।
வேதை³ஶ்ச ஸர்வைரஹமேவ வேத்³யோ
வேதா³ந்தக்ருʼத்³வேத³விதே³வ சாஹம் ॥ 15-15 ॥

த்³வாவிமௌ புருஷௌ லோகே க்ஷரஶ்சாக்ஷர ஏவ ச ।
க்ஷர꞉ ஸர்வாணி பூ⁴தானி கூடஸ்தோ²(அ)க்ஷர உச்யதே ॥ 15-16 ॥

உத்தம꞉ புருஷஸ்த்வன்ய꞉ பரமாத்மேத்யுதா³ஹ்ருʼத꞉ ।
யோ லோகத்ரயமாவிஶ்ய பி³ப⁴ர்த்யவ்யய ஈஶ்வர꞉ ॥ 15-17 ॥

யஸ்மாத்க்ஷரமதீதோ(அ)ஹமக்ஷராத³பி சோத்தம꞉ ।
அதோ(அ)ஸ்மி லோகே வேதே³ ச ப்ரதி²த꞉ புருஷோத்தம꞉ ॥ 15-18 ॥

யோ மாமேவமஸம்மூடோ⁴ ஜானாதி புருஷோத்தமம் ।
ஸ ஸர்வவித்³ப⁴ஜதி மாம்ʼ ஸர்வபா⁴வேன பா⁴ரத ॥ 15-19 ॥

இதி கு³ஹ்யதமம்ʼ ஶாஸ்த்ரமித³முக்தம்ʼ மயானக⁴ ।
ஏதத்³பு³த்³த்⁴வா பு³த்³தி⁴மான்ஸ்யாத்க்ருʼதக்ருʼத்யஶ்ச பா⁴ரத ॥ 15-20 ॥

ௐ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணார்ஜுன ஸம்ʼவாதே³
புருஷோத்தமயோகோ³ நாம பஞ்சத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 15 ॥

அத² ஷோட³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ । தை³வாஸுரஸம்பத்³விபா⁴க³யோக³꞉

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।

அப⁴யம்ʼ ஸத்த்வஸம்ʼஶுத்³தி⁴ர்ஜ்ஞானயோக³வ்யவஸ்தி²தி꞉ ।
தா³னம்ʼ த³மஶ்ச யஜ்ஞஶ்ச ஸ்வாத்⁴யாயஸ்தப ஆர்ஜவம் ॥ 16-1 ॥

அஹிம்ʼஸா ஸத்யமக்ரோத⁴ஸ்த்யாக³꞉ ஶாந்திரபைஶுனம் ।
த³யா பூ⁴தேஷ்வலோலுப்த்வம்ʼ மார்த³வம்ʼ ஹ்ரீரசாபலம் ॥ 16-2 ॥

தேஜ꞉ க்ஷமா த்⁴ருʼதி꞉ ஶௌசமத்³ரோஹோ நாதிமானிதா ।
ப⁴வந்தி ஸம்பத³ம்ʼ தை³வீமபி⁴ஜாதஸ்ய பா⁴ரத ॥ 16-3 ॥

த³ம்போ⁴ த³ர்போ(அ)பி⁴மானஶ்ச க்ரோத⁴꞉ பாருஷ்யமேவ ச ।
அஜ்ஞானம்ʼ சாபி⁴ஜாதஸ்ய பார்த² ஸம்பத³மாஸுரீம் ॥ 16-4 ॥

தை³வீ ஸம்பத்³விமோக்ஷாய நிப³ந்தா⁴யாஸுரீ மதா ।
மா ஶுச꞉ ஸம்பத³ம்ʼ தை³வீமபி⁴ஜாதோ(அ)ஸி பாண்ட³வ ॥ 16-5 ॥

த்³வௌ பூ⁴தஸர்கௌ³ லோகே(அ)ஸ்மிந்தை³வ ஆஸுர ஏவ ச ।
தை³வோ விஸ்தரஶ꞉ ப்ரோக்த ஆஸுரம்ʼ பார்த² மே ஶ்ருʼணு ॥ 16-6 ॥

ப்ரவ்ருʼத்திம்ʼ ச நிவ்ருʼத்திம்ʼ ச ஜனா ந விது³ராஸுரா꞉ ।
ந ஶௌசம்ʼ நாபி சாசாரோ ந ஸத்யம்ʼ தேஷு வித்³யதே ॥ 16-7 ॥

அஸத்யமப்ரதிஷ்ட²ம்ʼ தே ஜக³தா³ஹுரனீஶ்வரம் ।
அபரஸ்பரஸம்பூ⁴தம்ʼ கிமன்யத்காமஹைதுகம் ॥ 16-8 ॥

ஏதாம்ʼ த்³ருʼஷ்டிமவஷ்டப்⁴ய நஷ்டாத்மானோ(அ)ல்பபு³த்³த⁴ய꞉ ।
ப்ரப⁴வந்த்யுக்³ரகர்மாண꞉ க்ஷயாய ஜக³தோ(அ)ஹிதா꞉ ॥ 16-9 ॥

காமமாஶ்ரித்ய து³ஷ்பூரம்ʼ த³ம்ப⁴மானமதா³ன்விதா꞉ ।
மோஹாத்³க்³ருʼஹீத்வாஸத்³க்³ராஹான்ப்ரவர்தந்தே(அ)ஶுசிவ்ரதா꞉ ॥ 16-10 ॥

சிந்தாமபரிமேயாம்ʼ ச ப்ரலயாந்தாமுபாஶ்ரிதா꞉ ।
காமோபபோ⁴க³பரமா ஏதாவதி³தி நிஶ்சிதா꞉ ॥ 16-11 ॥

ஆஶாபாஶஶதைர்ப³த்³தா⁴꞉ காமக்ரோத⁴பராயணா꞉ ।
ஈஹந்தே காமபோ⁴கா³ர்த²மந்யாயேனார்த²ஸஞ்சயான் ॥ 16-12 ॥

இத³மத்³ய மயா லப்³த⁴மிமம்ʼ ப்ராப்ஸ்யே மனோரத²ம் ।
இத³மஸ்தீத³மபி மே ப⁴விஷ்யதி புனர்த⁴னம் ॥ 16-13 ॥

அஸௌ மயா ஹத꞉ ஶத்ருர்ஹநிஷ்யே சாபரானபி ।
ஈஶ்வரோ(அ)ஹமஹம்ʼ போ⁴கீ³ ஸித்³தோ⁴(அ)ஹம்ʼ ப³லவான்ஸுகீ² ॥ 16-14 ॥

ஆட்⁴யோ(அ)பி⁴ஜனவானஸ்மி கோ(அ)ன்யோ(அ)ஸ்தி ஸத்³ருʼஶோ மயா ।
யக்ஷ்யே தா³ஸ்யாமி மோதி³ஷ்ய இத்யஜ்ஞானவிமோஹிதா꞉ ॥ 16-15 ॥

அனேகசித்தவிப்⁴ராந்தா மோஹஜாலஸமாவ்ருʼதா꞉ ।
ப்ரஸக்தா꞉ காமபோ⁴கே³ஷு பதந்தி நரகே(அ)ஶுசௌ ॥ 16-16 ॥

ஆத்மஸம்பா⁴விதா꞉ ஸ்தப்³தா⁴ த⁴னமானமதா³ன்விதா꞉ ।
யஜந்தே நாமயஜ்ஞைஸ்தே த³ம்பே⁴னாவிதி⁴பூர்வகம் ॥ 16-17 ॥

அஹங்காரம்ʼ ப³லம்ʼ த³ர்பம்ʼ காமம்ʼ க்ரோத⁴ம்ʼ ச ஸம்ʼஶ்ரிதா꞉ ।
மாமாத்மபரதே³ஹேஷு ப்ரத்³விஷந்தோ(அ)ப்⁴யஸூயகா꞉ ॥ 16-18 ॥

தானஹம்ʼ த்³விஷத꞉ க்ரூரான்ஸம்ʼஸாரேஷு நராத⁴மான் ।
க்ஷிபாம்யஜஸ்ரமஶுபா⁴னாஸுரீஷ்வேவ யோநிஷு ॥ 16-19 ॥

ஆஸுரீம்ʼ யோனிமாபன்னா மூடா⁴ ஜன்மனி ஜன்மனி ।
மாமப்ராப்யைவ கௌந்தேய ததோ யாந்த்யத⁴மாம்ʼ க³திம் ॥ 16-20 ॥

த்ரிவித⁴ம்ʼ நரகஸ்யேத³ம்ʼ த்³வாரம்ʼ நாஶனமாத்மன꞉ ।
காம꞉ க்ரோத⁴ஸ்ததா² லோப⁴ஸ்தஸ்மாதே³தத்த்ரயம்ʼ த்யஜேத் ॥ 16-21 ॥

ஏதைர்விமுக்த꞉ கௌந்தேய தமோத்³வாரைஸ்த்ரிபி⁴ர்னர꞉ ।
ஆசரத்யாத்மன꞉ ஶ்ரேயஸ்ததோ யாதி பராம்ʼ க³திம் ॥ 16-22 ॥

ய꞉ ஶாஸ்த்ரவிதி⁴முத்ஸ்ருʼஜ்ய வர்ததே காமகாரத꞉ ।
ந ஸ ஸித்³தி⁴மவாப்னோதி ந ஸுக²ம்ʼ ந பராம்ʼ க³திம் ॥ 16-23 ॥

தஸ்மாச்சா²ஸ்த்ரம்ʼ ப்ரமாணம்ʼ தே கார்யாகார்யவ்யவஸ்தி²தௌ ।
ஜ்ஞாத்வா ஶாஸ்த்ரவிதா⁴னோக்தம்ʼ கர்ம கர்துமிஹார்ஹஸி ॥ 16-24 ॥

ௐ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணார்ஜுனஸம்ʼவாதே³
தை³வாஸுரஸம்பத்³விபா⁴க³யோகோ³ நாம ஷோட³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 16 ॥

அத² ஸப்தத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ । ஶ்ரத்³தா⁴த்ரயவிபா⁴க³யோக³꞉

அர்ஜுன உவாச ।

யே ஶாஸ்த்ரவிதி⁴முத்ஸ்ருʼஜ்ய யஜந்தே ஶ்ரத்³த⁴யான்விதா꞉ ।
தேஷாம்ʼ நிஷ்டா² து கா க்ருʼஷ்ண ஸத்த்வமாஹோ ரஜஸ்தம꞉ ॥ 17-1 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।

த்ரிவிதா⁴ ப⁴வதி ஶ்ரத்³தா⁴ தே³ஹினாம்ʼ ஸா ஸ்வபா⁴வஜா ।
ஸாத்த்விகீ ராஜஸீ சைவ தாமஸீ சேதி தாம்ʼ ஶ்ருʼணு ॥ 17-2 ॥

ஸத்த்வானுரூபா ஸர்வஸ்ய ஶ்ரத்³தா⁴ ப⁴வதி பா⁴ரத ।
ஶ்ரத்³தா⁴மயோ(அ)யம்ʼ புருஷோ யோ யச்ச்²ரத்³த⁴꞉ ஸ ஏவ ஸ꞉ ॥ 17-3 ॥

யஜந்தே ஸாத்த்விகா தே³வான்யக்ஷரக்ஷாம்ʼஸி ராஜஸா꞉ ।
ப்ரேதான்பூ⁴தக³ணாம்ʼஶ்சான்யே யஜந்தே தாமஸா ஜனா꞉ ॥ 17-4 ॥

அஶாஸ்த்ரவிஹிதம்ʼ கோ⁴ரம்ʼ தப்யந்தே யே தபோ ஜனா꞉ ।
த³ம்பா⁴ஹங்காரஸம்ʼயுக்தா꞉ காமராக³ப³லான்விதா꞉ ॥ 17-5 ॥

கர்ஷயந்த꞉ ஶரீரஸ்த²ம்ʼ பூ⁴தக்³ராமமசேதஸ꞉ ।
மாம்ʼ சைவாந்த꞉ஶரீரஸ்த²ம்ʼ தான்வித்³த்⁴யாஸுரநிஶ்சயான் ॥ 17-6 ॥

ஆஹாரஸ்த்வபி ஸர்வஸ்ய த்ரிவிதோ⁴ ப⁴வதி ப்ரிய꞉ ।
யஜ்ஞஸ்தபஸ்ததா² தா³னம்ʼ தேஷாம்ʼ பே⁴த³மிமம்ʼ ஶ்ருʼணு ॥ 17-7 ॥

ஆயு꞉ஸத்த்வப³லாரோக்³யஸுக²ப்ரீதிவிவர்த⁴னா꞉ ।
ரஸ்யா꞉ ஸ்னிக்³தா⁴꞉ ஸ்தி²ரா ஹ்ருʼத்³யா ஆஹாரா꞉ ஸாத்த்விகப்ரியா꞉ ॥ 17-8 ॥

கட்வம்லலவணாத்யுஷ்ணதீக்ஷ்ணரூக்ஷவிதா³ஹின꞉ ।
ஆஹாரா ராஜஸஸ்யேஷ்டா து³꞉க²ஶோகாமயப்ரதா³꞉ ॥ 17-9 ॥

யாதயாமம்ʼ க³தரஸம்ʼ பூதி பர்யுஷிதம்ʼ ச யத் ।
உச்சி²ஷ்டமபி சாமேத்⁴யம்ʼ போ⁴ஜனம்ʼ தாமஸப்ரியம் ॥ 17-10 ॥

அப²லாகாங்க்ஷிபி⁴ர்யஜ்ஞோ விதி⁴த்³ருʼஷ்டோ ய இஜ்யதே ।
யஷ்டவ்யமேவேதி மன꞉ ஸமாதா⁴ய ஸ ஸாத்த்விக꞉ ॥ 17-11 ॥

அபி⁴ஸந்தா⁴ய து ப²லம்ʼ த³ம்பா⁴ர்த²மபி சைவ யத் ।
இஜ்யதே ப⁴ரதஶ்ரேஷ்ட² தம்ʼ யஜ்ஞம்ʼ வித்³தி⁴ ராஜஸம் ॥ 17-12 ॥

விதி⁴ஹீநமஸ்ருʼஷ்டான்னம்ʼ மந்த்ரஹீனமத³க்ஷிணம் ।
ஶ்ரத்³தா⁴விரஹிதம்ʼ யஜ்ஞம்ʼ தாமஸம்ʼ பரிசக்ஷதே ॥ 17-13 ॥

தே³வத்³விஜகு³ருப்ராஜ்ஞபூஜனம்ʼ ஶௌசமார்ஜவம் ।
ப்³ரஹ்மசர்யமஹிம்ʼஸா ச ஶாரீரம்ʼ தப உச்யதே ॥ 17-14 ॥

அனுத்³வேக³கரம்ʼ வாக்யம்ʼ ஸத்யம்ʼ ப்ரியஹிதம்ʼ ச யத் ।
ஸ்வாத்⁴யாயாப்⁴யஸனம்ʼ சைவ வாங்மயம்ʼ தப உச்யதே ॥ 17-15 ॥

மன꞉ ப்ரஸாத³꞉ ஸௌம்யத்வம்ʼ மௌனமாத்மவிநிக்³ரஹ꞉ ।
பா⁴வஸம்ʼஶுத்³தி⁴ரித்யேதத்தபோ மானஸமுச்யதே ॥ 17-16 ॥

ஶ்ரத்³த⁴யா பரயா தப்தம்ʼ தபஸ்தத்த்ரிவித⁴ம்ʼ நரை꞉ ।
அப²லாகாங்க்ஷிபி⁴ர்யுக்தை꞉ ஸாத்த்விகம்ʼ பரிசக்ஷதே ॥ 17-17 ॥

ஸத்காரமானபூஜார்த²ம்ʼ தபோ த³ம்பே⁴ன சைவ யத் ।
க்ரியதே ததி³ஹ ப்ரோக்தம்ʼ ராஜஸம்ʼ சலமத்⁴ருவம் ॥ 17-18 ॥

மூட⁴க்³ராஹேணாத்மனோ யத்பீட³யா க்ரியதே தப꞉ ।
பரஸ்யோத்ஸாத³னார்த²ம்ʼ வா தத்தாமஸமுதா³ஹ்ருʼதம் ॥ 17-19 ॥

தா³தவ்யமிதி யத்³தா³னம்ʼ தீ³யதே(அ)னுபகாரிணே ।
தே³ஶே காலே ச பாத்ரே ச தத்³தா³னம்ʼ ஸாத்த்விகம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம் ॥ 17-20 ॥

யத்து ப்ரத்யுபகாரார்த²ம்ʼ ப²லமுத்³தி³ஶ்ய வா புன꞉ ।
தீ³யதே ச பரிக்லிஷ்டம்ʼ தத்³தா³னம்ʼ ராஜஸம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம் ॥ 17-21 ॥

அதே³ஶகாலே யத்³தா³னமபாத்ரேப்⁴யஶ்ச தீ³யதே ।
அஸத்க்ருʼதமவஜ்ஞாதம்ʼ தத்தாமஸமுதா³ஹ்ருʼதம் ॥ 17-22 ॥

ௐதத்ஸதி³தி நிர்தே³ஶோ ப்³ரஹ்மணஸ்த்ரிவித⁴꞉ ஸ்ம்ருʼத꞉ ।
ப்³ராஹ்மணாஸ்தேன வேதா³ஶ்ச யஜ்ஞாஶ்ச விஹிதா꞉ புரா ॥ 17-23 ॥

தஸ்மாதோ³மித்யுதா³ஹ்ருʼத்ய யஜ்ஞதா³னதப꞉க்ரியா꞉ ।
ப்ரவர்தந்தே விதா⁴னோக்தா꞉ ஸததம்ʼ ப்³ரஹ்மவாதி³னாம் ॥ 17-24 ॥

ததி³த்யனபி⁴ஸந்தா⁴ய ப²லம்ʼ யஜ்ஞதப꞉க்ரியா꞉ ।
தா³னக்ரியாஶ்ச விவிதா⁴꞉ க்ரியந்தே மோக்ஷகாங்க்ஷிபி⁴꞉ ॥ 17-25 ॥

ஸத்³பா⁴வே ஸாது⁴பா⁴வே ச ஸதி³த்யேதத்ப்ரயுஜ்யதே ।
ப்ரஶஸ்தே கர்மணி ததா² ஸச்ச²ப்³த³꞉ பார்த² யுஜ்யதே ॥ 17-26 ॥

யஜ்ஞே தபஸி தா³னே ச ஸ்தி²தி꞉ ஸதி³தி சோச்யதே ।
கர்ம சைவ தத³ர்தீ²யம்ʼ ஸதி³த்யேவாபி⁴தீ⁴யதே ॥ 17-27 ॥

அஶ்ரத்³த⁴யா ஹுதம்ʼ த³த்தம்ʼ தபஸ்தப்தம்ʼ க்ருʼதம்ʼ ச யத் ।
அஸதி³த்யுச்யதே பார்த² ந ச தத்ப்ரேத்ய நோ இஹ ॥ 17-28 ॥

ௐ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணார்ஜுனஸம்ʼவாதே³
ஶ்ரத்³தா⁴த்ரயவிபா⁴க³யோகோ³ நாம ஸப்தத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 17 ॥

அதா²ஷ்டாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ । மோக்ஷஸம்ʼந்யாஸயோக³꞉

அர்ஜுன உவாச ।

ஸம்ʼந்யாஸஸ்ய மஹாபா³ஹோ தத்த்வமிச்சா²மி வேதி³தும் ।
த்யாக³ஸ்ய ச ஹ்ருʼஷீகேஶ ப்ருʼத²க்கேஶிநிஷூத³ன ॥ 18-1 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।

காம்யானாம்ʼ கர்மணாம்ʼ ந்யாஸம்ʼ ஸம்ʼந்யாஸம்ʼ கவயோ விது³꞉ ।
ஸர்வகர்மப²லத்யாக³ம்ʼ ப்ராஹுஸ்த்யாக³ம்ʼ விசக்ஷணா꞉ ॥ 18-2 ॥

த்யாஜ்யம்ʼ தோ³ஷவதி³த்யேகே கர்ம ப்ராஹுர்மனீஷிண꞉ ।
யஜ்ஞதா³னதப꞉கர்ம ந த்யாஜ்யமிதி சாபரே ॥ 18-3 ॥

நிஶ்சயம்ʼ ஶ்ருʼணு மே தத்ர த்யாகே³ ப⁴ரதஸத்தம ।
த்யாகோ³ ஹி புருஷவ்யாக்⁴ர த்ரிவித⁴꞉ ஸம்ப்ரகீர்தித꞉ ॥ 18-4 ॥

யஜ்ஞதா³னதப꞉கர்ம ந த்யாஜ்யம்ʼ கார்யமேவ தத் ।
யஜ்ஞோ தா³னம்ʼ தபஶ்சைவ பாவனானி மனீஷிணாம் ॥ 18-5 ॥

ஏதான்யபி து கர்மாணி ஸங்க³ம்ʼ த்யக்த்வா ப²லானி ச ।
கர்தவ்யாநீதி மே பார்த² நிஶ்சிதம்ʼ மதமுத்தமம் ॥ 18-6 ॥

நியதஸ்ய து ஸம்ʼந்யாஸ꞉ கர்மணோ நோபபத்³யதே ।
மோஹாத்தஸ்ய பரித்யாக³ஸ்தாமஸ꞉ பரிகீர்தித꞉ ॥ 18-7 ॥

து³꞉க²மித்யேவ யத்கர்ம காயக்லேஶப⁴யாத்த்யஜேத் ।
ஸ க்ருʼத்வா ராஜஸம்ʼ த்யாக³ம்ʼ நைவ த்யாக³ப²லம்ʼ லபே⁴த் ॥ 18-8 ॥

கார்யமித்யேவ யத்கர்ம நியதம்ʼ க்ரியதே(அ)ர்ஜுன ।
ஸங்க³ம்ʼ த்யக்த்வா ப²லம்ʼ சைவ ஸ த்யாக³꞉ ஸாத்த்விகோ மத꞉ ॥ 18-9 ॥

ந த்³வேஷ்ட்யகுஶலம்ʼ கர்ம குஶலே நானுஷஜ்ஜதே ।
த்யாகீ³ ஸத்த்வஸமாவிஷ்டோ மேதா⁴வீ சி²ன்னஸம்ʼஶய꞉ ॥ 18-10 ॥

ந ஹி தே³ஹப்⁴ருʼதா ஶக்யம்ʼ த்யக்தும்ʼ கர்மாண்யஶேஷத꞉ ।
யஸ்து கர்மப²லத்யாகீ³ ஸ த்யாகீ³த்யபி⁴தீ⁴யதே ॥ 18-11 ॥

அநிஷ்டமிஷ்டம்ʼ மிஶ்ரம்ʼ ச த்ரிவித⁴ம்ʼ கர்மண꞉ ப²லம் ।
ப⁴வத்யத்யாகி³னாம்ʼ ப்ரேத்ய ந து ஸம்ʼந்யாஸினாம்ʼ க்வசித் ॥ 18-12 ॥

பஞ்சைதானி மஹாபா³ஹோ காரணானி நிபோ³த⁴ மே ।
ஸாங்க்²யே க்ருʼதாந்தே ப்ரோக்தானி ஸித்³த⁴யே ஸர்வகர்மணாம் ॥ 18-13 ॥

அதி⁴ஷ்டா²னம்ʼ ததா² கர்தா கரணம்ʼ ச ப்ருʼத²க்³வித⁴ம் ।
விவிதா⁴ஶ்ச ப்ருʼத²க்சேஷ்டா தை³வம்ʼ சைவாத்ர பஞ்சமம் ॥ 18-14 ॥

ஶரீரவாங்மனோபி⁴ர்யத்கர்ம ப்ராரப⁴தே நர꞉ ।
ந்யாய்யம்ʼ வா விபரீதம்ʼ வா பஞ்சைதே தஸ்ய ஹேதவ꞉ ॥ 18-15 ॥

தத்ரைவம்ʼ ஸதி கர்தாரமாத்மானம்ʼ கேவலம்ʼ து ய꞉ ।
பஶ்யத்யக்ருʼதபு³த்³தி⁴த்வான்ன ஸ பஶ்யதி து³ர்மதி꞉ ॥ 18-16 ॥

யஸ்ய நாஹங்க்ருʼதோ பா⁴வோ பு³த்³தி⁴ர்யஸ்ய ந லிப்யதே ।
ஹத்வா(அ)பி ஸ இமாம்ˮல்லோகான்ன ஹந்தி ந நிப³த்⁴யதே ॥ 18-17 ॥

ஜ்ஞானம்ʼ ஜ்ஞேயம்ʼ பரிஜ்ஞாதா த்ரிவிதா⁴ கர்மசோத³னா ।
கரணம்ʼ கர்ம கர்தேதி த்ரிவித⁴꞉ கர்மஸங்க்³ரஹ꞉ ॥ 18-18 ॥

ஜ்ஞானம்ʼ கர்ம ச கர்தா ச த்ரிதை⁴வ கு³ணபே⁴த³த꞉ ।
ப்ரோச்யதே கு³ணஸங்க்²யானே யதா²வச்ச்²ருʼணு தான்யபி ॥ 18-19 ॥

ஸர்வபூ⁴தேஷு யேனைகம்ʼ பா⁴வமவ்யயமீக்ஷதே ।
அவிப⁴க்தம்ʼ விப⁴க்தேஷு தஜ்ஜ்ஞானம்ʼ வித்³தி⁴ ஸாத்த்விகம் ॥ 18-20 ॥

ப்ருʼத²க்த்வேன து யஜ்ஜ்ஞானம்ʼ நாநாபா⁴வான்ப்ருʼத²க்³விதா⁴ன் ।
வேத்தி ஸர்வேஷு பூ⁴தேஷு தஜ்ஜ்ஞானம்ʼ வித்³தி⁴ ராஜஸம் ॥ 18-21 ॥

யத்து க்ருʼத்ஸ்னவதே³கஸ்மின்கார்யே ஸக்தமஹைதுகம் ।
அதத்த்வார்த²வத³ல்பம்ʼ ச தத்தாமஸமுதா³ஹ்ருʼதம் ॥ 18-22 ॥

நியதம்ʼ ஸங்க³ரஹிதமராக³த்³வேஷத꞉ க்ருʼதம் ।
அப²லப்ரேப்ஸுனா கர்ம யத்தத்ஸாத்த்விகமுச்யதே ॥ 18-23 ॥

யத்து காமேப்ஸுனா கர்ம ஸாஹங்காரேண வா புன꞉ ।
க்ரியதே ப³ஹுலாயாஸம்ʼ தத்³ராஜஸமுதா³ஹ்ருʼதம் ॥ 18-24 ॥

அனுப³ந்த⁴ம்ʼ க்ஷயம்ʼ ஹிம்ʼஸாமனபேக்ஷ்ய ச பௌருஷம் ।
மோஹாதா³ரப்⁴யதே கர்ம யத்தத்தாமஸமுச்யதே ॥ 18-25 ॥

முக்தஸங்கோ³(அ)னஹம்ʼவாதீ³ த்⁴ருʼத்யுத்ஸாஹஸமன்வித꞉ ।
ஸித்³த்⁴யஸித்³த்⁴யோர்நிர்விகார꞉ கர்தா ஸாத்த்விக உச்யதே ॥ 18-26 ॥

ராகீ³ கர்மப²லப்ரேப்ஸுர்லுப்³தோ⁴ ஹிம்ʼஸாத்மகோ(அ)ஶுசி꞉ ।
ஹர்ஷஶோகான்வித꞉ கர்தா ராஜஸ꞉ பரிகீர்தித꞉ ॥ 18-27 ॥

அயுக்த꞉ ப்ராக்ருʼத꞉ ஸ்தப்³த⁴꞉ ஶடோ² நைஷ்க்ருʼதிகோ(அ)லஸ꞉ ।
விஷாதீ³ தீ³ர்க⁴ஸூத்ரீ ச கர்தா தாமஸ உச்யதே ॥ 18-28 ॥

பு³த்³தே⁴ர்பே⁴த³ம்ʼ த்⁴ருʼதேஶ்சைவ கு³ணதஸ்த்ரிவித⁴ம்ʼ ஶ்ருʼணு ।
ப்ரோச்யமானமஶேஷேண ப்ருʼத²க்த்வேன த⁴னஞ்ஜய ॥ 18-29 ॥

ப்ரவ்ருʼத்திம்ʼ ச நிவ்ருʼத்திம்ʼ ச கார்யாகார்யே ப⁴யாப⁴யே ।
ப³ந்த⁴ம்ʼ மோக்ஷம்ʼ ச யா வேத்தி பு³த்³தி⁴꞉ ஸா பார்த² ஸாத்த்விகீ ॥ 18-30 ॥

யயா த⁴ர்மமத⁴ர்மம்ʼ ச கார்யம்ʼ சாகார்யமேவ ச ।
அயதா²வத்ப்ரஜானாதி பு³த்³தி⁴꞉ ஸா பார்த² ராஜஸீ ॥ 18-31 ॥

அத⁴ர்மம்ʼ த⁴ர்மமிதி யா மன்யதே தமஸாவ்ருʼதா ।
ஸர்வார்தா²ன்விபரீதாம்ʼஶ்ச பு³த்³தி⁴꞉ ஸா பார்த² தாமஸீ ॥ 18-32 ॥

த்⁴ருʼத்யா யயா தா⁴ரயதே மன꞉ப்ராணேந்த்³ரியக்ரியா꞉ ।
யோகே³னாவ்யபி⁴சாரிண்யா த்⁴ருʼதி꞉ ஸா பார்த² ஸாத்த்விகீ ॥ 18-33 ॥

யயா து த⁴ர்மகாமார்தா²ந்த்⁴ருʼத்யா தா⁴ரயதே(அ)ர்ஜுன ।
ப்ரஸங்கே³ன ப²லாகாங்க்ஷீ த்⁴ருʼதி꞉ ஸா பார்த² ராஜஸீ ॥ 18-34 ॥

யயா ஸ்வப்னம்ʼ ப⁴யம்ʼ ஶோகம்ʼ விஷாத³ம்ʼ மத³மேவ ச ।
ந விமுஞ்சதி து³ர்மேதா⁴ த்⁴ருʼதி꞉ ஸா பார்த² தாமஸீ ॥ 18-35 ॥

ஸுக²ம்ʼ த்விதா³னீம்ʼ த்ரிவித⁴ம்ʼ ஶ்ருʼணு மே ப⁴ரதர்ஷப⁴ ।
அப்⁴யாஸாத்³ரமதே யத்ர து³꞉கா²ந்தம்ʼ ச நிக³ச்ச²தி ॥ 18-36 ॥

யத்தத³க்³ரே விஷமிவ பரிணாமே(அ)ம்ருʼதோபமம் ।
தத்ஸுக²ம்ʼ ஸாத்த்விகம்ʼ ப்ரோக்தமாத்மபு³த்³தி⁴ப்ரஸாத³ஜம் ॥ 18-37 ॥

விஷயேந்த்³ரியஸம்ʼயோகா³த்³யத்தத³க்³ரே(அ)ம்ருʼதோபமம் ।
பரிணாமே விஷமிவ தத்ஸுக²ம்ʼ ராஜஸம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம் ॥ 18-38 ॥

யத³க்³ரே சானுப³ந்தே⁴ ச ஸுக²ம்ʼ மோஹனமாத்மன꞉ ।
நித்³ராலஸ்யப்ரமாதோ³த்த²ம்ʼ தத்தாமஸமுதா³ஹ்ருʼதம் ॥ 18-39 ॥

ந தத³ஸ்தி ப்ருʼதி²வ்யாம்ʼ வா தி³வி தே³வேஷு வா புன꞉ ।
ஸத்த்வம்ʼ ப்ரக்ருʼதிஜைர்முக்தம்ʼ யதே³பி⁴꞉ ஸ்யாத்த்ரிபி⁴ர்கு³ணை꞉ ॥ 18-40 ॥

ப்³ராஹ்மணக்ஷத்ரியவிஶாம்ʼ ஶூத்³ராணாம்ʼ ச பரந்தப ।
கர்மாணி ப்ரவிப⁴க்தானி ஸ்வபா⁴வப்ரப⁴வைர்கு³ணை꞉ ॥ 18-41 ॥

ஶமோ த³மஸ்தப꞉ ஶௌசம்ʼ க்ஷாந்திரார்ஜவமேவ ச ।
ஜ்ஞானம்ʼ விஜ்ஞானமாஸ்திக்யம்ʼ ப்³ரஹ்மகர்ம ஸ்வபா⁴வஜம் ॥ 18-42 ॥

ஶௌர்யம்ʼ தேஜோ த்⁴ருʼதிர்தா³க்ஷ்யம்ʼ யுத்³தே⁴ சாப்யபலாயனம் ।
தா³னமீஶ்வரபா⁴வஶ்ச க்ஷாத்ரம்ʼ கர்ம ஸ்வபா⁴வஜம் ॥ 18-43 ॥

க்ருʼஷிகௌ³ரக்ஷ்யவாணிஜ்யம்ʼ வைஶ்யகர்ம ஸ்வபா⁴வஜம் ।
பரிசர்யாத்மகம்ʼ கர்ம ஶூத்³ரஸ்யாபி ஸ்வபா⁴வஜம் ॥ 18-44 ॥

ஸ்வே ஸ்வே கர்மண்யபி⁴ரத꞉ ஸம்ʼஸித்³தி⁴ம்ʼ லப⁴தே நர꞉ ।
ஸ்வகர்மநிரத꞉ ஸித்³தி⁴ம்ʼ யதா² விந்த³தி தச்ச்²ருʼணு ॥ 18-45 ॥

யத꞉ ப்ரவ்ருʼத்திர்பூ⁴தானாம்ʼ யேன ஸர்வமித³ம்ʼ ததம் ।
ஸ்வகர்மணா தமப்⁴யர்ச்ய ஸித்³தி⁴ம்ʼ விந்த³தி மானவ꞉ ॥ 18-46 ॥

ஶ்ரேயான்ஸ்வத⁴ர்மோ விகு³ண꞉ பரத⁴ர்மாத்ஸ்வனுஷ்டி²தாத் ।
ஸ்வபா⁴வநியதம்ʼ கர்ம குர்வன்னாப்னோதி கில்பி³ஷம் ॥ 18-47 ॥

ஸஹஜம்ʼ கர்ம கௌந்தேய ஸதோ³ஷமபி ந த்யஜேத் ।
ஸர்வாரம்பா⁴ ஹி தோ³ஷேண தூ⁴மேநாக்³நிரிவாவ்ருʼதா꞉ ॥ 18-48 ॥

அஸக்தபு³த்³தி⁴꞉ ஸர்வத்ர ஜிதாத்மா விக³தஸ்ப்ருʼஹ꞉ ।
நைஷ்கர்ம்யஸித்³தி⁴ம்ʼ பரமாம்ʼ ஸம்ʼந்யாஸேனாதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 18-49 ॥

ஸித்³தி⁴ம்ʼ ப்ராப்தோ யதா² ப்³ரஹ்ம ததா²ப்னோதி நிபோ³த⁴ மே ।
ஸமாஸேனைவ கௌந்தேய நிஷ்டா² ஜ்ஞானஸ்ய யா பரா ॥ 18-50 ॥

பு³த்³த்⁴யா விஶுத்³த⁴யா யுக்தோ த்⁴ருʼத்யாத்மானம்ʼ நியம்ய ச ।
ஶப்³தா³தீ³ன்விஷயாம்ʼஸ்த்யக்த்வா ராக³த்³வேஷௌ வ்யுத³ஸ்ய ச ॥ 18-51 ॥

விவிக்தஸேவீ லக்⁴வாஶீ யதவாக்காயமானஸ꞉ ।
த்⁴யானயோக³பரோ நித்யம்ʼ வைராக்³யம்ʼ ஸமுபாஶ்ரித꞉ ॥ 18-52 ॥

அஹங்காரம்ʼ ப³லம்ʼ த³ர்பம்ʼ காமம்ʼ க்ரோத⁴ம்ʼ பரிக்³ரஹம் ।
விமுச்ய நிர்மம꞉ ஶாந்தோ ப்³ரஹ்மபூ⁴யாய கல்பதே ॥ 18-53 ॥

ப்³ரஹ்மபூ⁴த꞉ ப்ரஸன்னாத்மா ந ஶோசதி ந காங்க்ஷதி ।
ஸம꞉ ஸர்வேஷு பூ⁴தேஷு மத்³ப⁴க்திம்ʼ லப⁴தே பராம் ॥ 18-54 ॥

ப⁴க்த்யா மாமபி⁴ஜானாதி யாவான்யஶ்சாஸ்மி தத்த்வத꞉ ।
ததோ மாம்ʼ தத்த்வதோ ஜ்ஞாத்வா விஶதே தத³னந்தரம் ॥ 18-55 ॥

ஸர்வகர்மாண்யபி ஸதா³ குர்வாணோ மத்³வ்யபாஶ்ரய꞉ ।
மத்ப்ரஸாதா³த³வாப்னோதி ஶாஶ்வதம்ʼ பத³மவ்யயம் ॥ 18-56 ॥

சேதஸா ஸர்வகர்மாணி மயி ஸம்ʼந்யஸ்ய மத்பர꞉ ।
பு³த்³தி⁴யோக³முபாஶ்ரித்ய மச்சித்த꞉ ஸததம்ʼ ப⁴வ ॥ 18-57 ॥

மச்சித்த꞉ ஸர்வது³ர்கா³ணி மத்ப்ரஸாதா³த்தரிஷ்யஸி ।
அத² சேத்த்வமஹங்காரான்ன ஶ்ரோஷ்யஸி வினங்க்ஷ்யஸி ॥ 18-58 ॥

யத³ஹங்காரமாஶ்ரித்ய ந யோத்ஸ்ய இதி மன்யஸே ।
மித்²யைஷ வ்யவஸாயஸ்தே ப்ரக்ருʼதிஸ்த்வாம்ʼ நியோக்ஷ்யதி ॥ 18-59 ॥

ஸ்வபா⁴வஜேன கௌந்தேய நிப³த்³த⁴꞉ ஸ்வேன கர்மணா ।
கர்தும்ʼ நேச்ச²ஸி யன்மோஹாத்கரிஷ்யஸ்யவஶோ(அ)பி தத் ॥ 18-60 ॥

ஈஶ்வர꞉ ஸர்வபூ⁴தானாம்ʼ ஹ்ருʼத்³தே³ஶே(அ)ர்ஜுன திஷ்ட²தி ।
ப்⁴ராமயன்ஸர்வபூ⁴தானி யந்த்ராரூடா⁴னி மாயயா ॥ 18-61 ॥

தமேவ ஶரணம்ʼ க³ச்ச² ஸர்வபா⁴வேன பா⁴ரத ।
தத்ப்ரஸாதா³த்பராம்ʼ ஶாந்திம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ ப்ராப்ஸ்யஸி ஶாஶ்வதம் ॥ 18-62 ॥

இதி தே ஜ்ஞானமாக்²யாதம்ʼ கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதரம்ʼ மயா ।
விம்ருʼஶ்யைதத³ஶேஷேண யதே²ச்ச²ஸி ததா² குரு ॥ 18-63 ॥

ஸர்வகு³ஹ்யதமம்ʼ பூ⁴ய꞉ ஶ்ருʼணு மே பரமம்ʼ வச꞉ ।
இஷ்டோ(அ)ஸி மே த்³ருʼட⁴மிதி ததோ வக்ஷ்யாமி தே ஹிதம் ॥ 18-64 ॥

மன்மனா ப⁴வ மத்³ப⁴க்தோ மத்³யாஜீ மாம்ʼ நமஸ்குரு ।
மாமேவைஷ்யஸி ஸத்யம்ʼ தே ப்ரதிஜானே ப்ரியோ(அ)ஸி மே ॥ 18-65 ॥

ஸர்வத⁴ர்மான்பரித்யஜ்ய மாமேகம்ʼ ஶரணம்ʼ வ்ரஜ ।
அஹம்ʼ த்வா ஸர்வபாபேப்⁴யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா ஶுச꞉ ॥ 18-66 ॥

இத³ம்ʼ தே நாதபஸ்காய நாப⁴க்தாய கதா³சன ।
ந சாஶுஶ்ரூஷவே வாச்யம்ʼ ந ச மாம்ʼ யோ(அ)ப்⁴யஸூயதி ॥ 18-67 ॥

ய இத³ம்ʼ பரமம்ʼ கு³ஹ்யம்ʼ மத்³ப⁴க்தேஷ்வபி⁴தா⁴ஸ்யதி ।
ப⁴க்திம்ʼ மயி பராம்ʼ க்ருʼத்வா மாமேவைஷ்யத்யஸம்ʼஶய꞉ ॥ 18-68 ॥

ந ச தஸ்மான்மனுஷ்யேஷு கஶ்சின்மே ப்ரியக்ருʼத்தம꞉ ।
ப⁴விதா ந ச மே தஸ்மாத³ன்ய꞉ ப்ரியதரோ பு⁴வி ॥ 18-69 ॥

அத்⁴யேஷ்யதே ச ய இமம்ʼ த⁴ர்ம்யம்ʼ ஸம்ʼவாத³மாவயோ꞉ ।
ஜ்ஞானயஜ்ஞேன தேனாஹமிஷ்ட꞉ ஸ்யாமிதி மே மதி꞉ ॥ 18-70 ॥

ஶ்ரத்³தா⁴வானனஸூயஶ்ச ஶ்ருʼணுயாத³பி யோ நர꞉ ।
ஸோ(அ)பி முக்த꞉ ஶுபா⁴ம்ˮல்லோகான்ப்ராப்னுயாத்புண்யகர்மணாம் ॥ 18-71 ॥

கச்சிதே³தச்ச்²ருதம்ʼ பார்த² த்வயைகாக்³ரேண சேதஸா ।
கச்சித³ஜ்ஞானஸம்மோஹ꞉ ப்ரநஷ்டஸ்தே த⁴னஞ்ஜய ॥ 18-72 ॥

அர்ஜுன உவாச ।

நஷ்டோ மோஹ꞉ ஸ்ம்ருʼதிர்லப்³தா⁴ த்வத்ப்ரஸாதா³ன்மயாச்யுத ।
ஸ்தி²தோ(அ)ஸ்மி க³தஸந்தே³ஹ꞉ கரிஷ்யே வசனம்ʼ தவ ॥ 18-73 ॥

ஸஞ்ஜய உவாச ।

இத்யஹம்ʼ வாஸுதே³வஸ்ய பார்த²ஸ்ய ச மஹாத்மன꞉ ।
ஸம்ʼவாத³மிமமஶ்ரௌஷமத்³பு⁴தம்ʼ ரோமஹர்ஷணம் ॥ 18-74 ॥

வ்யாஸப்ரஸாதா³ச்ச்²ருதவானேதத்³கு³ஹ்யமஹம்ʼ பரம் ।
யோக³ம்ʼ யோகே³ஶ்வராத்க்ருʼஷ்ணாத்ஸாக்ஷாத்கத²யத꞉ ஸ்வயம் ॥ 18-75 ॥

ராஜன்ஸம்ʼஸ்ம்ருʼத்ய ஸம்ʼஸ்ம்ருʼத்ய ஸம்ʼவாத³மிமமத்³பு⁴தம் ।
கேஶவார்ஜுனயோ꞉ புண்யம்ʼ ஹ்ருʼஷ்யாமி ச முஹுர்முஹு꞉ ॥ 18-76 ॥

தச்ச ஸம்ʼஸ்ம்ருʼத்ய ஸம்ʼஸ்ம்ருʼத்ய ரூபமத்யத்³பு⁴தம்ʼ ஹரே꞉ ।
விஸ்மயோ மே மஹான் ராஜன்ஹ்ருʼஷ்யாமி ச புன꞉ புன꞉ ॥ 18-77 ॥

யத்ர யோகே³ஶ்வர꞉ க்ருʼஷ்ணோ யத்ர பார்தோ² த⁴னுர்த⁴ர꞉ ।
தத்ர ஶ்ரீர்விஜயோ பூ⁴திர்த்⁴ருவா நீதிர்மதிர்மம ॥ 18-78 ॥

ௐ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணார்ஜுனஸம்ʼவாதே³
மோக்ஷஸம்ʼந்யாஸயோகோ³ நாம அஷ்டாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 18 ॥

ஶாந்தாகாரம்ʼ பு⁴ஜக³ஶயனம்ʼ பத்³மநாப⁴ம்ʼ ஸுரேஶம் ।
விஶ்வாதா⁴ரம்ʼ க³க³னஸத்³ருʼஶம்ʼ மேக⁴வர்ணம்ʼ ஶுபா⁴ங்க³ம் ।
லக்ஷ்மீகாந்தம்ʼ கமலநயனம்ʼ யோகி³பி⁴ர்த்⁴யானக³ம்யம் ।
வந்தே³ விஷ்ணும்ʼ ப⁴வப⁴யஹரம்ʼ ஸர்வலோகைகநாத²ம் ॥

Also Read:

Shrimad Bhagavad Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shrimad Bhagavad Gita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top