Kerala Temples

Sree Pattuparambu Bhagavathy Temple Timings, Puja- Offerings

Sree Pattuparambu Bhagavathy Temple Timings:

Nada Opening 5:30 AM
Nada Closing: 10:30 AM
Nada Opening: 5:30 PM
Nada Closing: 7:30 PM

Sree Pattuparambu Bhagavathy Temple Puja/Offerings:

Bhagavathi:

 • Divasapuja Trikala Puja
 • BhagavathSeva
 • Palpayasam
 • Kadhina Payasam
 • Neipayasam
 • Trumadhuram
 • Koottu Payasam
 • Malar Nivedyam
 • Vella Nivedyam
 • Vellari Choriyal
 • Abhishekam
 • Chandanam Charthu
 • Neivilakku
 • Deha Pushpanjali
 • Raktha Pushpanjali
 • Bhagyasooktham Pushpanjali
 • Sathrusamhara Pushpanjali
 • Swayamvara Sooktham
 • Mangalya Sooktham
 • Aikyamathyasooktham Pushpanjali
 • Sahasranama Pushpanjali
 • Ayursooktham
 • Vilakku Mala
 • Pattu Charthal
 • Mala
 • Choroon
 • Muttirakkal
 • Chuttuvilakku, Niramala 8
 • Mandala Vilakku
 • Karkkidaka Puja
 • Vivaham

Sastha:

 • Shastha Sooktha Pushpanjali
 • Kadhina Payasam
 • Palpayasam
 • Neipayasam
 • Malar Nivedyam
 • Neeranjanam
 • Abhishekam
 • Sani preethi Puja
 • Ashtodhara Pushpanjali
 • Deha Pushpanjali
 • Neyvilakku

Ganapathi:

 • Ganapathy Puja
 • Ganapathi Homam
 • Ashtadravya Ganapathihomam
 • Chandanam Charthu
 • Ottappam
 • Trikala Puja
 • Kadhina Payasam
 • Palpayasam
 • Neipayasam
 • Vella Nivedyam
 • Ganapathy Sooktham
 • Bhagyasookatha Pushpanjali
 • Sathrusamhara Pushpanjali
 • Aikyamathyasooktham Pushpanjali
 • Deha Pushpanjali
 • Neivilakku
 • Mala
 • Karukamaala
 • Karukahomam

Sree Pattuparambu Bhagavathy Temple Address:

Tirur,
Thekkumuri,
Malappuram,
Kerala – 676105.
Phone: 9895519021, 0494 2430260