Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Bhujangaprayata Ashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીભુજઙ્ગપ્રયાતાષ્ટકમ્

શ્રીભુજઙ્ગપ્રયાતાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

સદા ગોપિકામણ્ડલે રાજમાનં લસન્નૃત્યબન્ધાદિલીલાનિદાનમ્ ।
ગલદ્દર્પકન્દર્પશોભાભિદાનં ભજે નન્દસૂનું સદાનન્દરૂપમ્ ॥ ૧॥

વ્રજસ્ત્રીજનાનન્દસન્દોહસક્તં સુધાવર્ષિંવંશીનિનાદાનુરક્તમ્ ।
ત્રિભઙ્ગાકૃતિસ્વીકૃતસ્વીયભક્તં ભજે નન્દસૂનું સદાઽઽનન્દરૂપમ્ ॥ ૨॥

સ્ફુરદ્રાસલીલાવિલાસાતિરમ્યં પરિત્યક્તગેહાદિદાસૈકગમ્યમ્ ।
વિમાનસ્થિતાશેષદેવાદિનમ્યં ભજે નન્દસૂનું સદાઽઽનન્દરૂપમ્ ॥ ૩॥

સ્વલીલારસાનન્દદુગ્ધોદમગ્નં પ્રિયસ્વામિનીબાહુકણ્ઠૈકલગ્નમ્ ।
રસાત્મૈકરૂપાઽવબોઘં ત્રિભઙ્ગં ભજે નન્દસૂનું સદાઽઽનન્દરૂપમ્ ॥ ૪॥

રસામોદસમ્પાદકં મન્દહાસં કૃતાભીરનારીવિહારૈકરાસમ્ ।
પ્રકાશીકૃતસ્વીયનાનાવિલાસં ભજે નન્દસૂનું સદાઽઽનન્દરૂપમ્ ॥ ૫॥

જિતાનઙ્ગસર્વાઙ્ગશોભાભિરામં ક્ષપાપૂરિતસ્વામિનીવૃન્દકામમ્ ।
નિજાધીનતાવર્તિરામાતિવામં ભજે નન્દસૂનું સદાઽઽનન્દરૂપમ્ ॥ ૬॥

સ્વસઙ્ગીકૃતાઽનન્તગોપાલબાલં વૃતસ્વીયગોપીમનોવૃત્તિપાલમ્ ।
કૃતાનન્તચૌર્યાદિલીલારસાલં ભજે નન્દસૂનું સદાનન્દરૂપમ્ ॥ ૭॥

ઘૃતાદ્રીશગોવર્ધનાધારહસ્તં પરિત્રાતગોગોપગોપીસમસ્તમ્ ।
સુરાધીશસર્વાદિદેવપ્રશસ્તં ભજે નન્દસૂનું સદાઽઽનન્દરૂપમ્ ॥ ૮॥

॥ ઇતિ શ્રીહરિરાયવિરચિતં ભુજઙ્ગપ્રયાતાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Sri Bhujangaprayata Ashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીભુજઙ્ગપ્રયાતાષ્ટકમ્

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top