Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Saraswati Stotram / Sri Gnana Saraswathi Devi Prayer

Sri Gnana Saraswathi Devi Prayer

999 Views

Gnana Saraswathi Devi

Shudham Brahma vichara Saara Parmamadyam Jagadvyapineem |
Veena Pustaka Dhaarineem Abhayadaam Jadyaandhakaaraa paha |
Haste Sphaatika maalikaam Vidadhateem Padmasane Samsthitam |
Vandethaam Parmeshvareem Bhagawateem Buddhihi pradaam Shaaradaam॥
Yaa Kundendu Tusharahara Dhavala Yaa Shubhra Vastranvita |
Yaa Veena Varadanda Manditakaraa Yaa Shweta Padmasana |
Yaa Brahmachyuta Shankara prabritibihi devaih Sadaa Vanditaa |
Saamaam Paatu Saraswathi Bhagavatee Nishesha Jaadyapahaa॥
Yaa Maayaa Madhu-Kaittabha-Pramadhanii Yaa Maahishonmoolinii |
Yaa Dhuumreksshana-danda Munndda-Madhanii Yaa Rakta beejaasinii |
Shaktih Shumbha-Nishumbha-Daitya Dalinii Yaa Siddhalakshmii Paraa |
Saa Chandee Nava Kotti Moorthy Sahitaa Maam Paathu Vishveshwarii ॥
Siddha Lakshmi, Moksha Lakshmi, Jaya Lakshmi, Saraswathi |
Sri Lakshmi, Vara Lakshmischa, Prasanna Mama Sarvadaa ॥
Sarva Mangala Maangalye Shive Sarvaartha Saadhike |
Sharannye Tryia Ambake Gauri Naaraayanni Namostute ||
Sharadhindhu Samaakare Parabrahma Swarupini |
Vaasaraa Peeta nilaye Saraswathi Namosthuthe ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *