Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Ramana Gita Lyrics in Tamil

Sri Ramana Geetaa in Tamil:

॥ ஶ்ரீரமணகீ³தா ॥
அத்⁴யாய – நாம
1. உபாஸனாப்ராதா⁴ன்யநிரூபணம்
2. மார்க³த்ரயகத²னம்
3. முக்²யகர்தவ்ய நிரூபணம்
4. ஜ்ஞானஸ்வரூபகத²னம்
5. ஹ்ருʼத³யவித்³யா
6. மனோநிக்³ரஹோபாய꞉
7. ஆத்மவிசாராதி⁴காரிதத³ங்க³நிரூபணம்
8. ஆஶ்ரமவிசார꞉
9. க்³ரந்தி²பே⁴த³கத²னம்
10. ஸங்த⁴வித்³யா
11. ஜ்ஞானஸித்³தி⁴ஸாமரஸ்யகத²னம்
12. ஶக்திவிசார꞉
13. ஸம்ʼந்யாஸே ஸ்த்ரீபுருஷயோஸ்துல்யாதி⁴காரநிரூபணம்
14. ஜீவன்முக்தி விசார꞉
15. ஶ்ரவணமனனனிதி³த்⁴யாஸனநிரூபணம்
16. ப⁴க்திவிசார꞉
17. ஜ்ஞானப்ராப்திவிசார꞉
18. ஸித்³த⁴மஹிமானுகீர்தனம்

॥ ஶ்ரீரமணகீ³தா ॥

அத² ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ । (உபாஸனாப்ராதா⁴ன்யநிரூபணம்)

மஹர்ஷி ரமணம்ʼ நத்வா கார்திகேயம்ʼ நராக்ருʼதிம் ।
மதம்ʼ தஸ்ய ப்ரஸன்னேன க்³ரந்தே²னோபநிப³த்⁴யதே ॥ 1 ॥

இஷபுத்ரஶகே ராம பூ⁴மினந்த³த⁴ராமிதே ।
ஏகோந்த்ரிம்ʼஶத்³தி³வஸே த்³வாத³ஶே மாஸி ஶீதலே ॥ 2 ॥

உபவிஷ்டேஷு ஸர்வேஷு ஶிஷ்யேஷு நியதாத்மஸு ।
ப⁴க³வந்தம்ருʼஷி ஸோ(அ)ஹமப்ருʼச்ச²ம்ʼ நிர்ணயாப்தயே ॥ 3 ॥

ப்ரத²ம꞉ ப்ரஶ்ன꞉
ஸத்யாஸத்யவிவேகேன முச்யதே கேவலேன கிம் ।
உதாஹோ ப³ந்த⁴ஹானாய வித்³யதே ஸாத⁴னாந்தரம் ॥ 4 ॥

த்³விதீய꞉ ப்ரஶ்ன꞉
கிமலம்ʼ ஶாஸ்த்ரசர்சைவ ஜிஜ்ஞாஸூனாம்ʼ விமுக்தயே ।
யதா² கு³ருபதே³ஶம்ʼ கிமுபாஸனபேக்ஷதே ॥ 5 ॥

த்ருʼதீய ப்ரஶ்ன꞉
ஸ்தி²தப்ரஜ்ஞ꞉ ஸ்தி²தப்ரஜ்ஞமாத்மானம்ʼ கிம்ʼ ஸமர்த²யேத் ।
விதி³த்வா பரிபூர்ணத்வம்ʼ ஜ்ஞானஸ்யோபரதேருத ॥ 6 ॥

சதுர்த²꞉ ப்ரஶ்ன꞉
ஜ்ஞானினம்ʼ கேன லிங்கே³ன ஜ்ஞாதும்ʼ ஶக்ஷ்யந்தி கோவிதா³꞉ ॥ 7 ॥

பஞ்சம꞉ ப்ரஶ்ன꞉
ஜ்ஞானாயைவ ஸமாதி⁴꞉ கிம்ʼ காமாயாப்யுத கல்பதே ॥ 7 ॥

ஷஷ்ட²꞉ ப்ரஶ்ன꞉
காமேன யோக³மப்⁴யஸ்ய ஸ்தி²தப்ரஜ்ஞோ ப⁴வேத்³யதி³ ।
ஸகாமோ(அ)முஷ்ய ஸாப²ல்யமதி⁴க³ச்ச²தி வா ந வா ॥ 8 ॥

ஏவம்ʼ மம கு³ரு꞉ ப்ரஶ்னானகர்ண்ய கருணாநிதி⁴꞉ ।
அப்³ரவீத்ஸம்ʼஶயச்சே²தீ³ ரமணோ ப⁴க³வாந்ருʼஷி꞉ ॥ 9 ॥

ப்ரத²மப்ரஶ்னஸ்யோத்தரம்
மோசயேத்ஸகலான் ப³ந்தா⁴னாத்மநிஷ்டை²வ கேவலம் ।
ஸத்யாஸத்யவிவேகம்ʼ து ப்ராஹுர்வைராக்³யஸாத⁴னம் ॥ 10 ॥

ஸதா³ திஷ்ட²தி க³ம்பீ⁴ரோ ஜ்ஞானீ கேவலமாத்மனி ।
நாஸத்யம்ʼ சிந்தயேத்³விஶ்வம்ʼ ந வா ஸ்வஸ்ய தத³ன்யதாம் ॥ 11 ॥

த்³விதீயப்ரஶ்னஸ்யோத்தரம்
ந ஸம்ʼஸித்³தி⁴ர்விஜிஜ்ஞாஸோ꞉ கேவலம்ʼ ஶாஸ்த்ரசர்சயா ।
உபாஸனம்ʼ வினா ஸித்³தி⁴ர்னைவ ஸ்யாதி³தி நிர்ணய꞉ ॥ 12 ॥

அப்⁴யாஸகாலே ஸஹஜாம்ʼ ஸ்தி²திம்ʼ ப்ராஹுருபாஸனம் ।
ஸித்³தி⁴ம்ʼ ஸ்தி²ராம்ʼ யதா³ க³ச்சே²த்ஸைவ ஜ்ஞானம்ʼ ததோ³ச்யதே ॥ 13 ॥

விஷயாந்த்ஸம்பரித்யஜ்ய ஸ்வஸ்வபா⁴வேன ஸம்ʼஸ்தி²தி꞉ ।
ஜ்ஞானஜ்வாலாக்ருʼதி꞉ ப்ரோக்த்தா ஸஹஜா ஸ்தி²திராத்மன꞉ ॥ 14 ॥

த்ருʼதீயப்ரஶ்னஸ்யோத்தரம்
நிர்வாஸேன மௌனேன ஸ்தி²ராயாம்ʼ ஸஹஜஸ்தி²தௌ ।
ஜ்ஞானீ ஜ்ஞானினமாத்மானம்ʼ நி꞉ஸந்தே³ஹ꞉ ஸமர்த²யேத் ॥ 15 ॥

சதுர்த²ப்ரஶ்னஸ்யோத்தரம்
ஸர்வபூ⁴தஸமத்வேன லிங்கே³ன ஜ்ஞானமூஹ்யதாம் ।
பஞ்சமப்ரஶ்னஸ்யோத்தரம்
காமாரப்³த⁴ஸ்ஸமாதி⁴ஸ்து காமம்ʼ ப²லை நிஶ்சிதம் ॥ 16 ॥

ஷஷ்ட²ப்ரஶ்னஸ்யோத்தரம்
காமேன யோக³மப்⁴யஸ்ய ஸ்தி²தப்ரஜ்ஞோ ப⁴வேத்³யதி³ ।
ஸ காமோ(அ)முஷ்ய ஸாப²ல்யம்ʼ க³ச்ச²ன்னபி ந ஹர்ஷயேத் ॥ 17 ॥

॥ இதி ஶ்ரீரமணகீ³தாஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ரமணாந்தேவாஸினோ
வாஸிஷ்ட²ஸ்ய க³ணபதேருபனிப³ந்தே⁴ உபாஸனப்ராதா⁴ன்யநிரூபணம்ʼ
நாம ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 1

அத² த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ । (மார்க³த்ரயகத²னம்)

ஈஶபுத்ரஶகே பா³ணபூ⁴மினந்த³த⁴ராமிதே ।
சாதுர்மாஸ்யே ஜகௌ³ ஸாரம்ʼ ஸங்க்³ருʼஹ்ய ப⁴க³வாந்ருʼஷி ॥ 1 ॥

ஹ்ருʼத³யகுஹரமத்⁴யே கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரம்ʼ
ஹ்யஹமஹமிதி ஸாக்ஷாதா³த்மரூபேண பா⁴தி ।
ஹ்ருʼதி³ விஶ மனஸா ஸ்வம்ʼ சின்வ்தா மஜ்ஜதா வா
பவனசலனரோதா⁴தா³த்மநிஷ்டோ² ப⁴வ த்வம் ॥ 2 ॥

ஶ்லோகம்ʼ ப⁴க³வதோ வக்த்ரான்மஹர்ஷேரிமமுத்³க³தம் ।
ஶ்ருத்யந்தஸாரம்ʼ யோ வேத³ ஸம்ʼஶயோ நாஸ்ய ஜாதுசித் ॥ 3 ॥

அத்ர ஶ்லோகே ப⁴க³வதா பூர்வார்தே⁴ ஸ்தா²னமீரிதம் ।
ஶாரீரகஸ்ய த்³ருʼஶ்யே(அ)ஸ்மிஞ்ச²ரீரே பாஞ்சபௌ⁴திகே ॥ 4 ॥

தத்ரைவ லக்ஷணம்ʼ சோக்தம்ʼ த்³வைதமீஶா ச வாரிதம் ।
உக்தம்ʼ சாப்யபரோக்ஷத்வம்ʼ நானாலிங்க³னிப³ர்ஹணம் ॥ 5 ॥

உபதே³ஶோ த்³விதீயார்தே⁴ ஶிஷ்யாப்⁴யாஸக்ருʼதே க்ருʼத꞉ ।
த்ரேதா⁴ பி⁴ன்னேன மார்கே³ண தத்த்வாதை³க்யம்ʼ ஸமீயுஷா ॥ 6 ॥

உபாயோ மார்க³ணாபி⁴க்²ய꞉ ப்ரத²ம꞉ ஸம்ப்ரகீர்தித꞉ ।
த்³விதீயோ மஜ்ஜ்நாபி⁴க்²ய꞉ ப்ராணரோத⁴ஸ்த்ருʼதீயக꞉ ॥ 7 ॥

॥ இதி ஶ்ரீரமணகீ³தாஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ரமணாந்தேவாஸினோ
வாஸிஷ்ட²ஸ்ய க³ணபதேருபனிப³ந்தே⁴ மார்க³த்ரயகத²னம்ʼ
நாம த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 2

அத² த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ । (முக்²யகர்தவ்யநிரூபணம்)

தை³வராதஸ்ய ஸம்ʼவாத³மாசார்யரமணஸ்ய ச ।
நிப³த்⁴னீமஸ்த்ருʼதீயே(அ)ஸ்மின்னத்⁴யாயே விது³ஷாம்ʼ முதே³ ॥ 1 ॥

தை³வரத உவாச
கிம்ʼ கர்தவ்ய மனுஷ்யஸ்ய ப்ரதா⁴னமிஹ ஸம்ʼஸ்ருʼதௌ ।
ஏகம்ʼ நிர்தா⁴ய ப⁴க³வாம்ʼஸ்தன்மே வ்யாக்²யாதுமர்ஹதி ॥ 2 ॥

ப⁴க³வானுவாச
ஸ்வஸ்ய ஸ்வரூபம்ʼ விஜ்ஞேயம்ʼ ப்ரதா⁴னம்ʼ மஹதி³ச்ச²தா ।
ப்ரதிஷ்டா² யத்ர ஸர்வேஷாம்ʼ ப²லாநாமுத கர்மணாம் ॥ 3 ॥

தை³வராத உவாச
ஸ்வஸ்ய ஸ்வரூபவிஜ்ஞானே ஸாத⁴னம்ʼ கிம்ʼ ஸமாஸத꞉ ।
ஸித்⁴யேத்கேன ப்ரயத்னேன ப்ரத்யக்³த்³ருʼஷ்டிர்மஹீயஸி ॥ 4 ॥

ப⁴க³வானுவாச
விஷயேப்⁴ய꞉ பராவ்ருʼத்ய வ்ருʼத்தீ꞉ ஸர்வா꞉ ப்ரயத்னத꞉ ।
விமர்ஶே கேவலம்ʼ திஷ்டே²த³சலே நிருபாதி⁴கே ॥ 5 ॥

ஸ்வஸ்ய ஸ்வரூபவிஜ்ஞானே ஸாத⁴னம்ʼ தத்ஸமாஸத꞉ ।
ஸித்⁴யேத்தேனைவ யத்னேன ப்ரத்யக்³த்³ருʼஷ்டிர்மஹீயஸி ॥ 6 ॥

தை³வராத உவாச
யாவத்ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வேன்ன்ரூʼணாம்ʼ யோக³ஸ்ய முநிகுஞ்ஜர ।
தாவந்தம்ʼ நியமா꞉ காலம்ʼ கிம்ʼ யத்னமுபகுர்வதே ॥ 7 ॥

ப⁴க³வானுவாச
ப்ரயத்னமுபகுர்வந்தி நியமா யுஞ்ஜதாம்ʼ ஸதாம் ।
ஸித்³தா⁴னாம்ʼ க்ருʼதக்ருʼத்யானாம்ʼ க³லந்தி நியமாஸ்ஸ்வயம் ॥ 8 ॥

தை³வராத உவாச
கேவலேன விமர்ஶேன ஸ்தி²ரேண நிருபாதி⁴னா ।
யதா² ஸித்³தி⁴ஸ்ததா² மந்த்ரைர்ஜப்தை꞉ ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வேன்ன வா ॥ 9 ॥

ப⁴க³வானுவாச
அசஞ்சலேன மனஸா மந்த்ரைர்ஜப்தைர்நிரந்தரம் ।
ஸித்³தி⁴꞉ ஸ்யாச்ச²த்³த³தா⁴னானாம்ʼ ஜப்தேன ப்ரணவேன வா ॥ 10 ॥

வ்ருʼதிர்ஜபேன மந்த்ராணாம்ʼ ஶுத்³த⁴ஸ்ய ப்ரணவஸ்ய வா ।
விஷயேப்⁴ய꞉ பராவ்ருʼத்தா ஸ்வஸ்வரூபாத்மிகா ப⁴வேத் ॥ 11 ॥

ஈஶபுத்ரஶகே ஶைலபூ⁴மினந்த³த⁴ராமிதே ।
ஸப்தமே ஸப்தமே ஸோ(அ)யம்ʼ ஸம்ʼவாதோ³(அ)ப⁴வத³த்³பு⁴த꞉ ॥ 12 ॥

॥ இதி ஶ்ரீரமணகீ³தாஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ரமணாந்தேவாஸினோ
வாஸிஷ்ட²ஸ்ய க³ணபதேருபனிப³ந்தே⁴ முக்²யகர்தவ்யநிரூபணம்ʼ
நாம த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 3

அத² சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ । (ஜ்ஞானஸ்வரூபகத²னம்)

ப்ரத²ம꞉ ப்ரஶ்ன꞉
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மீதி வ்ருʼத்தி꞉ கிம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ முநிகுஞ்ஜர ।
உத ப்³ரஹ்மாஹமிதி தீ⁴ர்தீ⁴ரஹம்ʼ ஸர்வமித்யுத ॥ 1 ॥

அத²வா ஸகலம்ʼ சைதத்³ப்³ரஹ்மேதி ஜ்ஞானமுச்யதே ।
அஸ்மாத்³வ்ருʼத்திசதுஷ்காத்³வா கிம்ʼ நு ஜ்ஞானம்ʼ விலக்ஷணம் ॥ 2 ॥

அஸ்யோத்தரம்
இமம்ʼ மம கு³ரு꞉ ப்ரஶ்னமந்தேவாஸின ஆத³ராத் ।
ஆகர்ண்ய ரமணோ வாக்யமுவாச ப⁴க³வான்முனி ॥ 3 ॥

வ்ருʼத்தயோ பா⁴வனா ஏவ ஸர்வா ஏதா ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ஸ்வரூபாவஸ்தி²திம்ʼ ஶுத்³தா⁴ம்ʼ ஜ்ஞானமாஹுர்மனீஷிண꞉ ॥ 4 ॥

கு³ரோர்வசஸ்ததா³கர்ண்ய ஸம்ʼஶயச்சே²த³காரகம் ।
அப்ருʼச்ச²ம்ʼ புனரேவாஹமன்யம்ʼ ஸம்ʼஶயமுத்³க³தம் ॥ 5 ॥

த்³விதீய ப்ரஶ்ன꞉
வ்ருʼத்திவ்யாப்யம்ʼ ப⁴வேத்³ப்³ரஹ்ம ந வா நாத² தபஸ்வினாம் ।
இமம்ʼ மே ஹ்ருʼதி³ ஸஞ்ஜாதம்ʼ ஸம்ʼஶயம்ʼ சே²த்துமர்ஹஸி ॥ 6 ॥

தமிமம்ʼ ப்ரஶ்னமாகர்ண்ய மித்ரமங்த்⁴ரிஜுஷாம்ருʼஷி꞉ ।
அபி⁴ஷிச்ய கடாக்ஷேண மாமித³ம்ʼ வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 7 ॥

அஸ்யோத்தரம்
ஸ்வாத்மபூ⁴தம்ʼ யதி³ ப்³ரஹ்ம ஜ்ஞாதும்ʼ வ்ருʼத்தி꞉ ப்ரவர்ததே ।
ஸ்வாத்மாகாரா ததா³ பூ⁴த்வா ந ப்ருʼத²க் ப்ரதிதிஷ்ட²தி ॥ 8 ॥

அயம்ʼ ப்ராகு³க்த ஏவாப்³தே³ ஸப்தமே த்வேகவிம்ʼஶகே ।
அப⁴வன்னோ மிதக்³ரந்த²꞉ ஸம்ʼவாதோ³ ரோமஹர்ஷண꞉ ॥ 9 ॥

॥ இதி ஶ்ரீரமணகீ³தாஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ரமணாந்தேவாஸினோ
வாஸிஷ்ட²ஸ்ய க³ணபதேருபனிப³ந்தே⁴ ஜ்ஞானஸ்வருபகத²னம்ʼ
நாம சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 4

அத² பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ । (ஹ்ருʼத³யவித்³யா)

ப்ராகு³க்தே(அ)ப்³தே³(அ)ஷ்டமே மாஸி நவமே தி³வஸே நிஶி ।
உபன்யஸிதவான் ஸம்ʼயகு³த்³தி³ஶ்ய ஹ்ருʼத³யம்ʼ முனி꞉ ॥ 1 ॥

நிர்க³ச்ச²ந்தி யத꞉ ஸர்வா வ்ருʼத்தயோ꞉ தே³ஹதா⁴ரிணாம் ।
ஹ்ருʼத³யம்ʼ தத்ஸமாக்²யாதம்ʼ பா⁴வனா(ஆ)க்ருʼதிவர்ணனம் ॥ 2 ॥

அஹம்ʼவ்ருʼத்தி꞉ ஸமஸ்தானாம்ʼ வ்ருʼத்தீனாம்ʼ மூலமுச்யதே ।
நிர்க³ச்ச²ந்தி யதோ(அ)ஹந்தீ⁴ர்ஹ்ருʼத³யம்ʼ தத்ஸமாஸத꞉ ॥ 3 ॥

ஹ்ருʼத³யஸ்ய யதி³ ஸ்தா²னம்ʼ ப⁴வேச்சக்ரமனாஹதம் ।
மூலாதா⁴ரம்ʼ ஸமாரப்⁴ய யோக³ஸ்யோபக்ரம꞉ குத꞉ ॥ 4 ॥

அன்யதே³வ ததோ ரக்தபிண்டா³த³த்³ருʼத³யமுச்யதே
அயம்ʼ ஹ்ருʼதி³தி வ்ருʼத்த்யா ததா³த்மனோ ரூபமீரிதம் ॥ 5 ॥

தஸ்ய த³க்ஷிணதோ தா⁴ம ஹ்ருʼத்பீடே² நைவ வாமத꞉ ।
தஸ்மாத்ப்ரவஹதி ஜ்யோதி꞉ ஸஹஸ்ராரம்ʼ ஸுஷும்ணயா ॥ 6 ॥

ஸர்வம்ʼ தே³ஹம்ʼ ஸஹஸ்ராராத்ததா³ லோகானுபூ⁴தய꞉ ।
தா꞉ ப்ரபஶ்யன் விபே⁴தே³ன ஸம்ʼஸாரீ மனுஜோ ப⁴வேத் ॥ 7 ॥

ஆத்மஸ்த²ஸ்ய ஸஹஸ்ராரம்ʼ ஶுத்³த⁴ம்ʼ ஜ்யோதிர்மயம்ʼ ப⁴வேத் ।
தத்ர ஜீவேன்ன ஸங்கல்போ யதி³ ஸாந்நித்⁴யத꞉ பதேத் ॥ 8 ॥

விஜ்ஞானமானவிஷயம்ʼ ஸந்நிகர்ஷேண யத்³யபி ।
ந ப⁴வேத்³யோக³ப⁴ங்கா³ய பே⁴த³ஸ்யாக்³ரஹணே மன꞉ ॥ 9 ॥

க்³ருʼஹ்யதோ(அ)பி ஸ்தி²ரைகாதீ⁴꞉ ஸஹஜா ஸ்தி²திருச்யதே ।
நிர்விகல்ப꞉ ஸமாதி⁴ஸ்து விஷயாஸந்நிதௌ⁴ ப⁴வேத் ॥ 10 ॥

அண்ட³ம்ʼ வபுஷி நி꞉ஶேஷம்ʼ நி꞉ஶேஷம்ʼ ஹ்ருʼத³யே வபு꞉ ।
தஸ்மாத³ண்ட³ஸ்ய ஸர்வஸ்ய ஹ்ருʼத³யம்ʼ ருபஸங்க்³ரஹ꞉ ॥ 11.
பு⁴வனம்ʼ மனஸோ நான்யத³ன்யன்ன ஹ்ருʼத³யான்மன꞉ ।
அஶேஷா ஹ்ருʼத³யே தஸ்மாத்கதா² பரிஸமாப்யதே ॥ 12 ॥

கீர்த்யதே ஹ்ருʼத³யம்ʼ பிண்டே³ யதா²ண்டே³ பா⁴னூமண்ட³லம் ।
மன꞉ ஸஹஸ்ராரக³தம்ʼ பி³ம்ப³ம்ʼ சாந்த்³ரமஸம்ʼ யதா² ॥ 13 ॥

யதா² த³தா³தி தபனஸ்தேஜ꞉ கைரவப³ந்த⁴வே ।
இத³ம்ʼ விதரதி ஜ்யோதிர்ஹ்ரத³யம்ʼ மனஸே ததா² ॥ 14 ॥

ஹ்ரத்³யஸந்நிஹிதோ மர்த்யோ மன꞉ கேவலமீக்ஷதே ।
அஸந்நிகர்ஷே ஸூர்யஸ்ய ராத்ரௌ சந்த்³ரே யதா² மஹ꞉ ॥ 15 ॥

அபஶ்யம்ʼஸ்தேஜஸோ மூலம்ʼ ஸ்வரூபம்ʼ ஸத்யமாத்மன꞉ ।
மனஸா ச ப்ருʼத²க்பஶ்யன் பா⁴வான் ப்⁴ராம்யதி பாமர꞉ ॥ 16 ॥

ஹ்ருʼதி³ ஸந்நிஹிதோ ஜ்ஞானீ லீனம்ʼ ஹ்ருʼத³யதேஜஸி ।
ஈக்ஷதே மானஸம்ʼ தேஜோ தி³வா பா⁴னாவிவைந்த³வம் ॥ 17 ॥

ப்ரஜ்ஞானஸ்ய ப்ரவேத்தாரோ வாச்யமர்த²ம்ʼ மனோ விது³꞉
அர்த²ம்ʼ து லக்ஷ்யம்ʼ ஹ்ருʼத³யம்ʼ ஹ்ருʼத³யான்னபர꞉ பர꞉ ॥ 18 ॥

த்³ருʼக்³த்³ருʼஶ்யபே⁴த³தீ⁴ரேஷா மனஸி ப்ரதிதிஷ்ட²தி ।
ஹ்ருʼத³யே வர்தமானாம்ʼ த்³ருʼக்³த்³ருʼஶ்யேனைகதாம்ʼ வ்ரஜேத் ॥ 19 ॥

மூர்ச்சா² நித்³ராதிஸந்தோஷஶோகாவேஶப⁴யாதி³பி⁴꞉ ।
நிமித்தைராஹதா வ்ருʼத்தி꞉ ஸ்வஸ்தா²னம்ʼ ஹ்ருʼத³யம்ʼ வ்ரஜேத் ॥ 20 ॥

ததா³ ந ஜ்ஞாயதே ப்ராப்திர்ஹ்ருʼத³யஸ்ய ஶரீரிணா ।
விஜ்ஞாயதே ஸமாதௌ⁴ து நாமபே⁴தோ³ நிமித்தத꞉ ॥ 21 ॥

॥ இதி ஶ்ரீரமணகீ³தாஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ரமணாந்தேவாஸினோ
வாஸிஷ்ட²ஸ்ய க³ணபதேருபனிப³ந்தே⁴ ஹ்ருʼத³யவித்³யா
நாம பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 5

அத² ஷஷ்டோ(அ)த்⁴யாய꞉ । (மனோநிக்³ரஹோபாய꞉)

நிருப்ய ஹ்ருʼத³யஸ்யைவம்ʼ தத்த்வம்ʼ தத்த்வவிதா³ம்ʼ வர꞉ ।
மனஸோ நிக்³ரஹோபாயமவத³த்³ரமணோ முனி꞉ ॥ 1 ॥

நித்யவத்திமதாம்ʼ ந்ரூʼணாம்ʼ விஷயாஸக்த்தசேதஸாம் ।
வாஸனானாம்ʼ ப³லியஸ்த்வான்மனோ து³ர்நிக்³ரஹம்ʼ ப⁴வேத் ॥ 2 ॥

சபலம்ʼ தந்நிக்³ருʼஹ்ணீயாத்ப்ராணரோதே⁴ன மானவ꞉ ।
பாஶப³த்³தோ⁴ யதா² ஜந்துஸ்ததா² சேதோ ந சேஷ்டதே ॥ 3 ॥

ப்ராணரோதே⁴ன வ்ருʼத்தினாம்ʼ நிரோத⁴꞉ ஸாதி⁴தோ ப⁴வேத் ।
வ்ருʼத்திரோதே⁴ன வ்ருʼத்தினாம்ʼ ஜன்மஸ்தா²னே ஸ்தி²தோ ப⁴வேத் ॥ 4 ॥

ப்ராணரோத⁴ஶ்ச மனஸா ப்ராணஸ்ய ப்ரத்யவேக்ஷணம் ।
கும்ப⁴கம்ʼ ஸித்⁴யதி ஹ்யேயம்ʼ ஸததப்ரத்யவேக்ஷணாத் ॥ 5 ॥

யேஷாம்ʼ நைதேன விதி⁴னா ஶக்தி꞉ கும்ப⁴கஸாத⁴னே ।
ஹட²யோக³விதா⁴னேன தேஷாம்ʼ கும்ப⁴கமிஷ்யதே ॥ 6 ॥

ஏகதா³ ரேசகம்ʼ குர்யாத்குர்யாத்பூரகமேகதா³ ।
கும்ப⁴கம்ʼ து சதுர்வாரம்ʼ நாடீ³ஶுத்³தி⁴ர்ப⁴வேத்தத꞉ ॥ 7 ॥

ப்ராணோ நாடீ³ஷு ஶுத்³தா⁴ஸு நிருத்³த⁴꞉ க்ரமஶோ ப⁴வேத் ।
ப்ராணஸ்ய ஸர்வதா⁴ ரோத⁴꞉ ஶுத்³த⁴ம்ʼ கும்ப⁴கமுச்யதே ॥ 8 ॥

த்யாக³ம்ʼ தே³ஹாத்மபா⁴வஸ்ய ரேசகம்ʼ ஜ்ஞானின꞉ பரே ।
பூரகம்ʼ மார்க³ணம்ʼ ஸ்வஸ்ய கும்ப⁴கம்ʼ ஸஹஜஸ்தி²திம் ॥ 9 ॥

ஜபேன வா(அ)த² மந்த்ராணாம்ʼ மனஸோ நிக்³ரஹோ ப⁴வேத் ।
மானஸேன ததா³ மந்த்ரப்ராணயோரேகதா ப⁴வேத் ॥ 10 ॥

மந்த்ராக்ஷராணாம்ʼ ப்ராணேன ஸாயுஜ்யம்ʼ த்⁴யானமுச்யதே ।
ஸஹஜஸ்தி²தயே த்⁴யானம்ʼ த்³ருʼட⁴பூ⁴மி꞉ ப்ரகல்பதே ॥ 11 ॥

ஸஹவாஸேன மஹதாம்ʼ ஸதாமாருட⁴சேதஸாம்
க்ரியமாணேன வா நித்யம்ʼ ஸ்தா²னே லீனம்ʼ மனோ ப⁴வேத் ॥ 12 ॥

॥ இதி ஶ்ரீரமணகீ³தாஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ரமணாந்தேவாஸினோ
வாஸிஷ்ட²ஸ்ய க³ணபதேருபனிப³ந்தே⁴ மனோநிக்³ரஹோபாய꞉
நாம ஷஷ்டோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 6

அத² ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ । (ஆத்மவிசாராதி⁴காரிதத³ங்க³நிரூபணம்)

பா⁴ரத்³வாஜஸ்ய வை கார்ஷ்ணேராசார்யரமணஸ்ய ச ।
அத்⁴யாயே கத்²யதே ஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஸம்ʼவாத³ இஹ ஸப்தமே ॥ 1 ॥

கார்ஷ்ணிருவாச
ரூபமாத்மவிசாரஸ்ய கிம்ʼ நு கிம்ʼ வா ப்ரயோஜனம் ।
லப்⁴யாதா³த்மவிசாரேண ப²லம்ʼ பூ⁴யோ(அ)ன்யதோ(அ)ஸ்தி வா ॥ 2 ॥

ப⁴க³வானுவாச
ஸர்வாஸாமபி வ்ருʼத்தீனாம்ʼ ஸமஷ்டிர்யா ஸமீரிதா ।
அஹம்ʼவ்ருʼத்தேரமுஷ்யாஸ்து ஜன்மஸ்தா²னம்ʼ விம்ருʼஶ்யதாம் ॥ 3 ॥

ஏஷ ஆத்மவிசார꞉ ஸ்யன்ன ஶாஸ்த்ரபரிஶீலனம் ।
அஹங்காரோ விலீன꞉ ஸ்யான்மூலஸ்தா²னக³வேஷணே ॥ 4 ॥

ஆத்மாபா⁴ஸஸ்த்வஹங்கார꞉ ஸ யதா³ ஸம்ப்ரலியதே ।
ஆத்மா ஸத்யோ(அ)பி⁴த꞉ பூர்ண꞉ கேவல꞉ பரிஶிஷ்யதே ॥ 5 ॥

ஸர்வக்லேஶநிவ்ருʼத்தி꞉ ஸ்யாத்ப²லமாத்மவிசாரத꞉ ।
ப²லாநாமவதி⁴꞉ ஸோ(அ)யமஸ்தி நேதோ(அ)தி⁴கம்ʼ ப²லம் ॥ 6 ॥

அத்³பு⁴தா꞉ ஸித்³த⁴ய꞉ ஸாத்⁴யா உபாயாந்தரதஶ்ச யா꞉ ।
தா꞉ ப்ராப்தோ(அ)பி ப⁴வத்யந்தே விசாரேணைவ நிவ்ருʼத꞉ ॥ 7 ॥

கார்ஷ்ணிருவாச
ஏதஸ்யாத்மவிசாரஸ்ய ப்ராஹு꞉ கமதி⁴காரிணம் ।
அதி⁴காரஸ்ய ஸம்பத்தி꞉ கிம்ʼ ஜ்ஞாதும்ʼ ஶக்யதே ஸ்வயம் ॥ 8 ॥

ப⁴க³வானுவாச
உபாஸநாதி³பி⁴꞉ ஶுத்³த⁴ம்ʼ ப்ராக்³ஜமஸுக்ருʼதேன வா ।
த்³ருʼஷ்டதோ³ஷம்ʼ மனோ யஸ்ய ஶரீரே விஷயேஷு ச ॥ 9 ॥

மனஸா சரதோ யஸ்ய விஷ்யேஷ்வருசிர்ப்⁴ருʼஶம் ।
தே³ஹே சாநித்யதா பு³த்³தி⁴ஸ்தம்ʼ ப்ரஹுரதி⁴காரிணம் ॥ 10 ॥

தே³ஹே நஶ்வரதாபு³த்³தே⁴ர்வைராக்³யாத்³விஷயேஷு ச ।
ஏதாப்⁴யாமேவ லிங்கா³ப்⁴யாம்ʼ ஜ்ஞேயா ஸ்வஸ்யாதி⁴காரிதா ॥ 11 ॥

கார்ஷ்ணிருவாச
ஸ்னானம்ʼ ஸந்த்⁴யாம்ʼ ஜபோ ஹோம꞉ ஸ்வாத்⁴யாயோ தே³வபூஜனம் ।
ஸங்கீர்தனம்ʼ திர்த²யாத்ரா யஜ்ஞோ தா³னம்ʼ வ்ரதானி ச ॥ 12 ॥

விசாரே ஸாதி⁴காரஸ்ய வைராக்³யாச்ச விவேகத꞉ ।
கிம்ʼ வா ப்ரயோஜனாய ஸ்யுருத காலவிதூ⁴தயே ॥ 13 ॥

ப⁴க³வானுவாச
ஆரம்பி⁴ணாம்ʼ க்ஷீயமாணராகா³ணாமதி⁴காரிணாம் ।
கர்மாண்யேதானி ஸர்வாணி பூ⁴யஸ்யை சிதஶித்³த⁴யே ॥ 14 ॥

யத்கர்ம ஸுக்ருʼதம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ மனோவாக்காயஸம்ப⁴வம் ।
தத்து கர்மாந்தரம்ʼ ஹந்தி மனோவாக்காயஸம்ப⁴வம் ॥ 15 ॥

அத்யந்தஶுத்³த⁴மனஸாம்ʼ பக்வாநாமதி⁴காரிணாம் ।
இத³ம்ʼ லோகோபகாராய கர்மஜாலம்ʼ ப⁴விஷ்யதி ॥ 16 ॥

பரேஷாமுபதே³ஶாய் க்ஷேமாய ச மனீஷிண꞉ ।
பக்வாஶ்ச கர்ம குர்வந்தி ப⁴யாந்நாதே³ஶஶாஸ்த்ரத꞉ ॥ 17 ॥

விசாரப்ரதிகூலானி ந புண்யானி நரர்ஷப⁴ ।
க்ரியமாணான்யஸங்கே³ன பே⁴த³பு³த்³த்⁴யுபமர்தி³னா ॥ 18 ॥

ந சாக்ருʼதானி பாபாய பக்வநாமதி⁴காரிணாம் ।
ஸ்வவிமர்ஶோ மஹத்புண்யம்ʼ பாவனானாம்ʼ ஹி பாவனம் ॥ 19 ॥

த்³ருʼஶ்யதே த்³விவிதா⁴ நிஷ்டா² பக்வாநாமதி⁴காரிணாம் ।
த்யாக³ ஏகாந்தயோகா³ய பரார்த²ம்ʼ ச க்ரியாத³ர꞉ ॥ 20 ॥

கார்ஷ்ணிருவாச
நிர்வாணாயாஸ்தி சேத³ன்யோ மார்க³ ஆத்மவிசாரத꞉ ।
ஏகோ வா விவித⁴ஸ்தம்ʼ மே ப⁴க³வான்வக்துமர்ஹதி ॥ 21 ॥

ப⁴க³வானுவாச
ஏக꞉ ப்ராப்தும்ʼ ப்ரயததே பர꞉ ப்ராப்தாரம்ருʼச்ச²தி ।
சிராய ப்ரத²மோ க³ச்ச²ன் ப்ராப்தோத்யாத்மான்மந்தத꞉ ॥ 22 ॥

ஏகஸ்ய த்⁴யானதஶ்சித்தமேகாக்ருʼதிர்ப⁴விஷ்யதி ।
ஏகாக்ருʼதித்வம்ʼ சித்தஸ்ய ஸ்வருபே ஸ்தி²தயே ப⁴வேத் ॥ 23 ॥

அனிச்ச²யாப்யதோ த்⁴யாயன் விந்த³த்யாத்மனி ஸம்ʼஸ்தி²திம் ।
விசாரகஸ்து விஜ்ஞாய ப⁴வேதா³த்மனி ஸம்ʼஸ்தி²த꞉ ॥ 24 ॥

த்⁴யாயோ தே³வதாம்ʼ மந்த்ரமன்யத்³வா லக்ஷ்யமுத்தமம் ।
த்⁴யேயமாத்மாத்மமஹாஜ்யோதிஷ்யந்ததோ லீனதாம்ʼ வ்ரஜேத் ॥ 25 ॥

க³திரேவம்ʼ த்³வயோரேகா த்⁴யாதுஶ்சாத்மவிமர்ஶின꞉ ।
த்⁴யாயன்னேக꞉ ப்ரஶாந்த꞉ ஸ்யாத³ன்யோ விஜ்ஞாய ஶாம்யதி ॥ 26 ॥

॥ இதி ஶ்ரீரமணகீ³தாஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ரமணாந்தேவாஸினோ
வாஸிஷ்ட²ஸ்ய க³ணபதேருபனிப³ந்தே⁴ ஆத்மவிசாராதி⁴காரிதத³ங்க³நிரூபணம்ʼ
நாம ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 7

அத² அஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉ । (ஆஶ்ரமவிசார꞉)

கார்ஷ்ணேரேவாபரம்ʼ ப்ரஶ்னம்ʼ நிஶம்ய ப⁴க³வான்முனி꞉ ।
சாதுராஶ்ரம்யஸம்ப³த்³த⁴மதி³காரம்ʼ ந்யரூபயத் ॥ 1 ॥

ப்³ரஹ்மசாரீ க்³ருʼஹீ வா(அ)பி வானப்ரஸ்தோ²(அ)த²வா யதி꞉ ।
நாரீ வா வ்ருʼஷலோ வாபி பக்வோ ப்³ரஹ்ம விசாரயேத் ॥ 2 ॥

ஸோபானவத்பரம்ʼ ப்ராப்தும்ʼ ப⁴விஷ்யத்யாஶ்ரமக்ரம꞉ ।
அத்யந்தபக்வசித்தஸ்ய க்ரமாபேக்ஷா ந வித்³யதே ॥ 3 ॥

க³தயே லோககார்யாணாமாதி³ஶந்த்யாஶ்ராமக்ரமம்
ஆஶ்ரமத்ரயத⁴ர்மாணாம்ʼ ந ஜ்ஞானப்ரதிகூலதா ॥ 4 ॥

ஸம்ʼந்யாஸோ நிர்மலம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ ந காஷாயோ ந முண்ட³னம் ॥

ப்ரதிப³ந்த⁴கபா³ஹுல்யவாரணாயாஶ்ரமோ மத꞉ ॥ 5 ॥

ப்³ரஹ்மசயர்யாஶ்ரமே யஸ்ய ஶக்திருஜ்ஜ்ருʼம்ப⁴தே வ்ரதை꞉ ।
வித்³யயா ஜ்ஞானவ்ருʼத்³த⁴யா ச ஸ பஶ்சாத்ப்ரஜ்வலிஷ்யதி ॥ 6 ॥

ப்³ரஹ்மசர்யேண ஶுத்³தே⁴ன க்³ருʼஹித்வே நிர்மலோ ப⁴வேத் ।
ஸர்வேஷாமுபகாராய க்³ருʼஹஸ்தா²ஶ்ரம உச்யதே ॥ 7 ॥

ஸர்வதா² வீதஸங்க³ஸ்ய க்³ருʼஹஸ்த²ஸ்யாபி தே³ஹின꞉ ।
பரம்ʼ ப்ரஸ்பு²ரதி ஜ்யோதிஸ்தத்ர நைவாஸ்தி ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 8 ॥

தபஸஸ்த்வாஶ்ரம꞉ ப்ரோக்த்தஸ்த்ருʼதீய꞉ பண்டி³தோத்தமை꞉ ।
அபா⁴ர்யோ வா ஸபா⁴ர்யோ வா த்ருʼதீயாஶ்ரமபா⁴க்³ப⁴வேத் ॥ 9 ॥

தபஸா த³க்³த⁴பாபஸ்ய பக்வசித்தஸ்ய யோகி³ன꞉ ।
சதுர்த² ஆஶ்ரம꞉ காலே ஸ்வயமேவ ப⁴விஷ்யதி ॥ 10 ॥

ஏஷ ப்ராகு³க்த ஏவாப்³தே⁴ த்வஷ்டமே த்³வாத³ஶே புன꞉ ।
உபதே³ஶோ ப⁴க³வத꞉ ஸப்தமாஷ்டமயோரபூ⁴த் ॥ 11 ॥

॥ இதி ஶ்ரீரமணகீ³தாஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ரமணாந்தேவாஸினோ
வாஸிஷ்ட²ஸ்ய க³ணபதேருபனிப³ந்தே⁴ ஆஶ்ரமவிசார꞉
நாம அஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 8

அத² நவமோ(அ)த்⁴யாய꞉ । (க்³ரந்தி²பே⁴த³கத²னம்)

சதுர்த³ஶே(அ)ஷ்டமே ராத்ரௌ மஹர்ஷி ப்ருʼஷ்டவானஹம் ।
க்³ரந்தி²பே⁴த³ம்ʼ ஸமுத்³தி³ஶ்ய விது³ஷாம்ʼ யத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 1 ॥

தமாகர்ண்ய மம ப்ரஶ்னம்ʼ ரமணோ ப⁴க³வாந்ருʼஷி꞉ ।
த்⁴யாத்வா தி³வ்யேன பா⁴வேன கிஞ்சிதா³ஹ மஹாமஹா꞉ ॥ 2 ॥

ஶரீரஸ்யாத்மனஶ்சாபி ஸம்ப³ந்தோ⁴ க்³ரந்தி²ருச்யதே ।
ஸம்ப³ந்தே⁴னைவ ஶாரீரம்ʼ ப⁴வதி ஜ்ஞானமாத்மன꞉ ॥ 3 ॥

ஶரீரம்ʼ ஜட³மேதத்ஸ்யாதா³த்மா சைதன்யமிஷ்யதே ।
உப⁴யோரபி ஸம்ப³ந்தோ⁴ விஜ்ஞானேனானுமீயதே ॥ 4 ॥

சைதன்யச்சா²யயாஶ்லிஷ்டம்ʼ ஶரீரம்ʼ தாத சேஷ்டதே ।
நித்³ராதௌ³ க்³ரஹணாபா⁴வாதூ³ஹ்யதே ஸ்தா²னமாத்மன꞉ ॥ 5 ॥

ஸூக்ஷ்மாணாம்ʼ வித்³யுதா³தீ³னாம்ʼ ஸ்தூ²லே தந்த்ர்யாதி³கே யதா² ।
ததா² கலேவரே நாட்³யாம்ʼ சைதன்யஜ்யோதிஷோ க³தி꞉ ॥ 6 ॥

ஸ்த²லமேகமுபாஶ்ரித்ய சைதன்யஜ்யோதிருஜ்ஜ்வலம் ।
ஸர்வம்ʼ பா⁴ஸயதே தே³ஹம்ʼ பா⁴ஸ்கரோ பு⁴வனம்ʼ யதா² ॥ 7 ॥

வ்யாப்தேன தத்ப்ரகாஶேன ஶரீரே த்வனுபூ⁴தய꞉ ।
ஸ்த²லம்ʼ ததே³வ ஹ்ருʼத³யம்ʼ ஸூரயஸ்ஸம்ப்ரசக்ஷதே ॥ 8 ॥

நாடீ³ஶக்திவிலாஸேன சைதன்யாம்ʼஶுக³திர்மதா ।
தே³ஹஸ்ய ஶக்தயஸ்ஸர்வா꞉ ப்ருʼத²ங்நாடீ³ரூபாஶ்ரிதா꞉ ॥ 9 ॥

சைதன்யம்ʼ து ப்ருʼத²ங்நாட்³யாம்ʼ தாம்ʼ ஸுஷும்ணாம்ʼ ப்ரசக்ஷதே ।
ஆத்மநாடீ³ம்ʼ பராமேகே பரேத்வம்ருʼதனாடி³காம் ॥ 10 ॥

ஸர்வம்ʼ தே³ஹம்ʼ ப்ரகாஶேன வ்யாப்தோ ஜீவோ(அ)பி⁴மானவான் ।
மன்யதே தே³ஹமாத்மானம்ʼ தேன பி⁴ன்னம்ʼ ச விஷ்டபம் ॥ 11 ॥

அபி⁴மானம்ʼ பரித்யஜ்ய தே³ஹே சாத்மதி⁴யம்ʼ ஸுதீ⁴꞉ ।
விசாரயேச்சேதே³காக்³ரோ நாடீ³னாம்ʼ மத²னம்ʼ ப⁴வேத் ॥ 12 ॥

நாடீ³னாம்ʼ மத²னேனைவாத்மா தாப்⁴ய꞉ ப்ருʼத²க்க்ருʼத꞉ ।
கேவலாமம்ருʼதாம்ʼ நாடீ³மாஶ்ரித்ய ப்ரஜ்வலிஷ்யதி ॥ 13 ॥

ஆத்மநாட்³யாம்ʼ யதா³ பா⁴தி சைதன்யஜ்யோதிருஜ்ஜ்வலம் ।
கேவலாயாம்ʼ ததா³ நான்யதா³த்மனஸ்ஸம்ப்ரபா⁴ஸதே ॥ 14 ॥

ஸாந்நித்⁴யாத்³பா⁴ஸமானம்ʼ வா ந ப்ருʼத²க்ப்ரதிதிஷ்ட²தி ।
ஜானாதி ஸ்பஷ்டமாத்மானம்ʼ ஸ தே³ஹமிவ பாமர꞉ ॥ 15 ॥

ஆத்மைவ பா⁴ஸதே யஸ்ய ப³ஹிரந்தஶ்ச ஸர்வத꞉ ।
பாமரஸ்யேவ ரூபாதி³ ஸ பி⁴ன்னக்³ரந்தி²ருச்யதே ॥ 16 ॥

நாடீ³ப³ந்தோ⁴(அ)பி⁴மானஶ்ச த்³வயம்ʼ க்³ரந்தி²ருதீ³ர்யதே ।
நாடீ³ப³ந்தே⁴ன ஸூக்ஷமோ(அ)பி ஸ்தூ²லம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்ரபஶ்யதி ॥ 17 ॥

நிவ்ருʼத்தம்ʼ ஸர்வநாடீ³ப்⁴யோ யதை³காம்ʼ நாடீ³காம்ʼ ஶ்ரிதம் ।
பி⁴ன்னக்³ரந்தி² ததா³ ஜ்யோதிராத்மபா⁴வாய கல்பதே ॥ 18 ॥

அக்³னிதப்தமயோகோ³லம்ʼ த்³ருʼஶ்யதே(அ)க்³னிமயம்ʼ யதா² ।
ஸ்வவிசாராக்³நிஸந்தப்தம்ʼ ததே²த³ம்ʼ ஸ்வமயம்ʼ ப⁴வேத் ॥ 19 ॥

ஶரீராதி³ஜுஷாம்ʼ பூர்வவாஸனானாம்ʼ க்ஷயஸ்ததா³ ।
கர்த்ருʼத்வமஶரீரத்வான்னைவ தஸ்ய ப⁴விஷ்யதி ॥ 20 ॥

கர்த்ருʼத்வாபா⁴வத꞉ கர்மவிநாஶோ(அ)ஸ்ய ஸமீரித꞉ ।
தஸ்ய வஸ்த்வந்தராபா⁴வாத்ஸம்ʼஶயாநாமனுத்³ப⁴வ꞉ ॥ 21 ॥

ப⁴விதா ந புனர்ப³த்³தோ⁴ விபி⁴ன்னக்³ரந்தி²ரேகதா³ ।
ஸா ஸ்தி²தி꞉ பரமா ஶக்திஸ்ஸா ஶாந்தி꞉ பரமா மதா ॥ 22 ॥

॥ இதி ஶ்ரீரமணகீ³தாஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ரமணாந்தேவாஸினோ
வாஸிஷ்ட²ஸ்ய க³ணபதேருபனிப³ந்தே⁴ க்³ரந்தி²பே⁴த³கத²னம்ʼ
நாம நவமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 9

அத² த³ஶமோ(அ)த்⁴யாய꞉ । (ஸங்க⁴வித்³யா)

யதினோ யோக³நாத²ஸ்ய மஹர்ஷிரமணஸ்ய ச ।
த³ஶமே(அ)த்ர நீப³க்⁴னிமஸ்ஸம்ʼவாத³ம்ʼ ஸங்க⁴ஹர்ஷத³ம் ॥ 1 ॥

யோக³நாத² உவாச
ஸாங்கி⁴கஸ்ய ச ஸங்க⁴ஸ்ய கஸ்ஸம்ப³ந்தோ⁴ மஹாமுனே ।
ஸங்க⁴ஸ்ய ஶ்ரேயஸே நாத² தமேதம்ʼ வக்துமர்ஹஸி ॥ 2 ॥

ப⁴க³வானுவாச
ஜ்ஞேயஶ்ஶரீரவத்ஸங்க⁴ஸ்தத்ததா³சாரஶாலினம் ।
அங்கா³னீவாத்ர விஜ்ஞேயாஸ்ஸாங்கி⁴காஸ்ஸது⁴ஸத்தம ॥ 3 ॥

அங்க³ம்ʼ யதா² ஶரீரஸ்ய கரோத்யுபக்ருʼதிம்ʼ யதே ।
ததோ²பகாரம்ʼ ஸங்க⁴ஸ்ய குர்வன் ஜயதி ஸாங்கி⁴க꞉ ॥

ஸங்க⁴ஸ்ய வாங்மன꞉காயைருபகாரோ யதா² ப⁴வேத் ।
ஸ்வயம்ʼ ததா²(ஆ)சரந்நித்யம்ʼ ஸ்வகீயானபி போ³க⁴யேத் ॥ 5 ॥

ஆனுகூல்யேன ஸங்க⁴ஸ்ய ஸ்தா²பயித்வா நிஜம்ʼ குலம் ।
ஸங்க⁴ஸ்யைவ ததோ பூ⁴த்யை குர்யாத்³பு⁴தியுதம்ʼ குலம் ॥ 6 ॥

யோக³நாத² உவாச
ஶாந்திம்ʼ கேசித்ப்ரஶம்ʼஸந்தி ஶக்திம்ʼ கேசின்மனீஷிண꞉ ।
அனயோ꞉ கோ கு³ணோ ஜ்யாயாந்த்ஸங்க⁴க்ஷேமக்ருʼதே விபோ⁴ ॥ 7 ॥

ப⁴க³வானுவாச
ஸ்வமனஶ்ஶுத்³த⁴யே ஶாந்திஶ்ஶக்திஸ்ஸங்க⁴ஸ்ய வ்ருʼத்³த⁴யே ।
ஶக்த்யா ஸங்க⁴ம்ʼ விதா⁴யோச்சைஶ்ஶாந்திம்ʼ ஸம்ʼஸ்தா²பயேத்தத꞉ ॥ 8 ॥

யோக³நாத² உவாச
ஸர்வஸ்யாபி ச ஸங்க⁴ஸ்ய நராணாணாம்ருʼஷிகுஞ்ஜர ।
க³ந்தவ்யம்ʼ ஸமுதா³யேன கிம்ʼ பரம்ʼ த⁴ரணீதலே ॥ 9 ॥

ப⁴க³வானுவாச
ஸமுதா³யேன ஸர்வஸ்ய ஸங்க⁴ஸ்ய தனுதா⁴ரிணாம் ।
ஸௌப்⁴ராத்ரம்ʼ ஸமபா⁴வேன க³ந்தவ்யம்ʼ பரமுச்யதே ॥ 10 ॥

ஸௌப்⁴ராத்ரேண பரா ஶாந்திரன்யோன்யம்ʼ தே³ஹதா⁴ரிணாம் ।
ததே³த்யம்ʼ ஶோப⁴தே ஸர்வா பூ⁴மிரேகம்ʼ க்³ருʼஹம்ʼ யதா² ॥ 11 ॥

அபூ⁴த்பஞ்சத³ஶே க⁴ஸ்த்ரே ஸம்ʼவாத³ஸ்ஸோ(அ)யமஷ்டமே ।
யோக³நாத²ஸ்ய யதினோ மஹர்ஷேஶ்ச த³யாவத꞉ ॥ 12 ॥

॥ இதி ஶ்ரீரமணகீ³தாஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ரமணாந்தேவாஸினோ
வாஸிஷ்ட²ஸ்ய க³ணபதேருபனிப³ந்தே⁴ ஸங்க⁴வித்³யா
நாம த³ஶமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 10

அத² ஏகாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ । (ஜ்ஞானஸித்³தி⁴ஸாமரஸ்யகத²னம்)

ஷோட³ஶே தி³வஸே ராத்ரௌ விவிக்தே முநிஸத்தமம் ।
கு³ரும்ʼ ப்³ரஹ்மவிதா³ம்ʼ ஶ்ரேஷ்ட²ம்ʼ நித்யமாத்மனி ஸம்ʼஸ்தி²தம் ॥ 1 ॥

உபக³ம்ய மஹாபா⁴க³ம்ʼ ஸோ(அ)ஹம்ʼ கைவதமானவம் ।
ரமணம்ʼ ஸ்துதவானஸ்மி து³ர்லப⁴ஜ்ஞானலப்³த⁴யே ॥ 2 ॥

த்வய்யேவ பரமா நிஷ்டா² த்வய்யேவ விஶதா³ மதி꞉ ।
அம்ப⁴ஸாமிவ வாராஶிர்விஜ்ஞானானாம்ʼ த்வமாஸ்பத³ம் ॥ 3 ॥

த்வம்ʼ து ஸப்தத³ஶே வர்ஷே பா³ல்ய ஏவ மஹாயஶ꞉ ।
லப்³த⁴வானஸி விஜ்ஞானம்ʼ யோகி³நாமபி து³ர்லப⁴ம் ॥ 4 ॥

ஸர்வே த்³ருʼஶ்யா இமே பா⁴வா யஸ்ய சா²யாமயாஸ்தவ ।
தஸ்ய தே ப⁴க³வந்நிஷ்டா²ம்ʼ கோ நு வர்ணயிதும்ʼ க்ஷம꞉ ॥ 5 ॥

மஜ்ஜதாம்ʼ கோ⁴ரஸம்ʼஸாரே வ்யப்ருʼதாநாமிதஸ்தத꞉ ।
து³꞉க²ம்ʼ மஹத்திதீஷூர்ணாம்ʼ த்வமேகா பரமா க³தி꞉ ॥ 6 ॥

பஶ்யாமி தே³வத³த்தேன ஜ்ஞானேன த்வாம்ʼ முஹுர்முஹு꞉ ।
ப்³ரஹ்மண்யானாம்ʼ வரம்ʼ ப்³ரஹ்மந்த்ஸுப்³ரஹ்மண்யம்ʼ நராக்ருʼதிம் ॥ 7 ॥

ந த்வம்ʼ ஸ்வாமிகி³ரௌ நாத² ந த்வம்ʼ க்ஷணிகபர்வதே ।
ந த்வம்ʼ வேங்கடஶைலாக்³ரே ஶோணாத்³ராவஸி வஸ்துத꞉ ॥ 8 ॥

பூ⁴மவித்³யாம்ʼ புரா நாத² நாரதா³ய மஹர்ஶயே ।
ப⁴வான் ஶுஶ்ரூஷமாணாய ரஹஸ்யாமுபதி³ஷ்டவான் ॥ 9 ॥

ஸனத்குமாரம்ʼ ப்³ரஹ்மர்ஷி த்வாமாஹுர்வேத³வேதி³ன꞉ ।
ஆக³மானாம்ʼ து வேத்தாரஸ்ஸுப்³ரஹ்மண்யம்ʼ ஸுரர்ஷப⁴ம் ॥ 10 ॥

கேவலம்ʼ நாம பே⁴தோ³(அ)யம்ʼ வ்யக்திபே⁴தோ³ ந வித்³யதே ।
ஸனத்குமாரஸ்ஸ்கந்த³ஶ்ச பர்யாயௌ தவ தத்த்வத꞉ ॥ 11 ॥

புரா குமாரிலோ நாம பூ⁴த்வா ப்³ராஹ்மணஸத்தம꞉ ।
த⁴ர்மம்ʼ வேதோ³தி³தம்ʼ நாத² த்வம்ʼ ஸம்ʼஸ்தா²பிதவானஸி ॥ 12 ॥

ஜைனைர்வ்யாகுலிதே த⁴ர்மே ப⁴க³வந்த்³ரவிடே³ஷு ச ।
பூ⁴த்வா த்வம்ʼ ஜ்ஞானஸம்ப³ந்தோ⁴ ப⁴க்திம்ʼ ஸ்தா²பிதவானஸி ॥ 13 ॥

அது⁴னா த்வம்ʼ மஹாபா⁴க³ ப்³ரஹ்மஜ்ஞானஸ்ய கு³ப்தயே ।
ஶாஸ்த்ரஜ்ஞானேன ஸந்த்ரூʼப்தைர்நிருத்³த⁴ஸ்யாக³தோ த⁴ராம் ॥ 14 ॥

ஸந்தே³ஹா ப³ஹவோ நாத² ஶிஷ்யாணாம்ʼ வாரிதாஸ்த்வயா ।
இமம்ʼ ச மம ஸந்தே³ஹம்ʼ நிவாரயிதுமர்ஹஸி ॥ 15 ॥

ஜ்ஞானஸ்ய சாபி ஸித்³தீ⁴னாம்ʼ விரோத⁴꞉ கிம்ʼ பரஸ்பரம் ।
உதாஹோ கோ(அ)பி ஸம்ப³ந்தோ⁴ வர்ததே முநிகுஞ்ஜர ॥ 16 ॥

மயைவம்ʼ ப⁴க³வான்ப்ருʼஷ்டோ ரமணோ நுதிபூர்வகம் ।
க³பி⁴ரயா த்³ருʼஶா வீக்ஷ்ய மாமித³ம்ʼ வாக்யமப்³ரவித் ॥ 17 ॥

ஸஹஜாம்ʼ ஸ்தி²திமாருட⁴꞉ ஸ்வபா⁴வேன தி³னே தி³னே ।
தபஶ்சரதிது³ர்த⁴ர்ஷம்ʼ நாலஸ்யம்ʼ ஸஹஜஸ்தி²தௌ ॥ 18 ॥

தபஸ்ததே³வ து³ர்த⁴ர்ஷம்ʼ ய நிஷ்ட² ஸஹஜாத்மனி ।
தேன நித்யேன தபஸா ப⁴வேத்பாக꞉ க்ஷணே க்ஷணே ॥ 19 ॥

பரிபாகேன காலே ஸ்யு꞉ ஸித்³த⁴யஸ்தாத பஶ்யத꞉ ।
ப்ராரப்³த⁴ம்ʼ யதி³ தாபி⁴꞉ ஸ்யாத்³விஹாரோ ஜ்ஞானினோ(அ)பி ச ॥ 20 ॥

யதா² ப்ரபஞ்சக்³ரஹணே ஸ்வருபான்னேதரன்முனே꞉ ।
ஸித்³த⁴ய꞉ க்ரியமாணாஶ்ச ஸ்வருபான்னேதரத்ததா² ॥ 21 ॥

ப⁴வேன்ன யஸ்ய ப்ராரப்³த⁴ம்ʼ ஶக்திபூர்ணோ(அ)ப்யயம்ʼ முனி꞉ ।
அதரங்க³ இவாம்போ⁴தி⁴ர்ன கிஞ்சித்த³பி சேஷ்டதே ॥ 22 ॥

நான்யம்ʼ ம்ருʼக³யதே மார்க³ம்ʼ நிஸர்கா³தா³த்மனி ஸ்தி²த꞉ ॥

ஸர்வாஸாமபி ஶக்தீனாம்ʼ ஸமஷ்டி꞉ ஸ்வாத்மனி ஸ்தி²தி꞉ ॥ 23 ॥

அப்ரயத்னேன து தப꞉ ஸஹஜா ஸ்தி²திருச்யதே ।
ஸஹஜாயாம்ʼ ஸ்தி²தௌ பாகாச்ச²க்த்திநாமுத்³ப⁴வோ மத꞉ ॥ 24 ॥

பரீவ்ருʼதோ(அ)பி ப³ஹுபி⁴ர்நித்யமாத்மனி ஸம்ʼஸ்தி²த꞉ ।
கோ⁴ரம்ʼ தபஶ்சரத்யேவ ந தஸ்யைகாந்தகாமிதா ॥ 25 ॥

ஜ்ஞானம்ʼ ஶக்தேரபேதம்ʼ யோ மன்யதே நைவ வேத³ ஸ꞉ ।
ஸர்வஶக்தே(அ)பி⁴த꞉ பூர்ணே ஸ்வஸ்வரூபே ஹி போ³த⁴வான் ॥ 26 ॥

॥ இதி ஶ்ரீரமணகீ³தாஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ரமணாந்தேவாஸினோ
வாஸிஷ்ட²ஸ்ய க³ணபதேருபனிப³ந்தே⁴ ஜ்ஞானஸித்³தி⁴ஸாமரஸ்யகத²னம்ʼ
நாம ஏகாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 11

அத² த்³வாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ । (ஶக்திவிசார꞉)

ஏகோனவிம்ʼஶே தி³வஸே பா⁴ரத்³வாஜோ மஹாமனா꞉ ।
கபாலீ க்ருʼதிஷு ஜ்யாயானப்ருʼச்ச²த்³ரமணம்ʼ கு³ரும் ॥ 1.
கபால்யுவாச
விஷயீ விஷயோ வ்ருʼத்திரிதீத³ம்ʼ ப⁴க³வம்ʼஸ்த்ரிகம் ।
ஜ்ஞானினாம்ʼ பாமராணாம்ʼ ச லோகயாத்ராஸு த்³ருʼஶ்யதே ॥ 2 ॥

அத² கேன விஶேஷேண ஜ்ஞானீ பாமரதோ(அ)தி⁴க꞉ ।
இமம்ʼ மே நாத² ஸந்தே³ஹம்ʼ நிவர்தயிதுமர்ஹஸி ॥ 3 ॥

ப⁴க³வானுவாச
அபி⁴ன்னோ விஷயீ யஸ்ய ஸ்வரூபான்மனுஜர்ஷப⁴ ।
வ்யாபாரவிஷயௌ பா⁴தஸ்தஸ்யாபி⁴ன்னௌ ஸ்வரூபத꞉ ॥ 5 ॥

பே⁴த³பா⁴ஸே விஜானாதி ஜ்ஞான்யபே⁴த³ம்ʼ தி தாத்த்விகம் ।
பே⁴தா³பா⁴ஸவஶம்ʼ க³த்வா பாமரஸ்து விபி⁴த்³யதே ॥ 6 ॥

கபால்யுவாச
நாத² யஸ்மின்னிமே பே⁴த³ பா⁴ஸந்தே த்ரிபுடீமயா꞉ ।
ஶக்திமத்³வா ஸ்வரூபம்ʼ தது³தாஹோ ஶக்திவர்ஜிதம் ॥ 7 ॥

ப⁴க³வானுவாச
வத்ஸ யஸ்மின்னிமே பே⁴தா³ பா⁴ஸந்தே த்ரிபுடீமயா꞉ ।
ஸர்வஶக்தம்ʼ ஸ்வரூபம்ʼ ததா³ஹுர்வேதா³ந்தவேதி³ன꞉ ॥ 8 ॥

கபால்யுவாச
ஈஶ்வரஸ்ய து யா ஶக்திர்கீ³தா வேதா³ந்தவேதி³பி⁴꞉ ।
அஸ்தி வா சலனம்ʼ தஸ்யமாஹோஸ்விந்நாத² நாஸ்தி வா ॥ 9 ॥

ப⁴க³வானுவாச
ஶக்தேஸ்ஸஞ்சலநாதே³வ லோகானாம்ʼ தாத ஸம்ப⁴வ꞉ ।
சலனஸ்யாஶ்ரயோ வஸ்து ந ஸஞ்சலதி கர்ஹிசித் ॥ 10 ॥

அசலஸ்ய து யச்ச²க்தஶ்சலனம்ʼ லோககாரணம் ।
தாமோவாசக்ஷதே மாயாமநிர்வாச்யாம்ʼ விபஶ்சித꞉ ॥ 11 ॥

சஞ்சலத்வம்ʼ விஷயிணோ யதா²ர்த²மிவ பா⁴ஸதே ।
சலனம்ʼ ந நரஶ்ரேஷ்ட² ஸ்வரூபஸ்ய து வஸ்துத꞉ ॥ 12 ॥

ஈஶ்வரஸ்ய ச ஶக்தேஶ்ச பே⁴தோ³ த்³ருʼஷ்திநிமித்தக꞉ ।
மிது²னம்ʼ த்வித³மேகம்ʼ ஸ்யாத்³த்³ருʼஷ்டிஶ்சேது³பஸம்ʼஹ்ருʼதா ॥ 13 ॥

கபால்யுவாச
வ்யாபார ஈஶ்வரஸ்யாயம்ʼ த்³ருʼஶ்யப்³ரஹ்மாண்ட³கோடிக்ருʼத் ।
நித்ய꞉ கிமத²வா(அ)நித்யோ ப⁴க³வான்வக்துமர்ஹதி ॥ 14 ॥

ப⁴க³வானுவாச
நிஜயா பரயா ஶக்த்யா சலன்னப்யசல꞉ பர꞉ ।
கேவலம்ʼ முநிஸம்ʼவேத்³யம்ʼ ரஹஸ்யமித³முத்தமம் ॥ 15 ॥

சலத்வமேவ வ்யாபாரோ வ்யாபாரஶ்ஶக்திருச்யதே ।
ஶக்த்யா ஸர்வமித³ம்ʼ த்³ருʼஶ்யம்ʼ ஸஸர்ஜ பரம꞉ புமான் ॥ 16 ॥

வ்யாபாரஸ்து ப்ரவ்ருʼதிஶ்ச நிவ்ருʼத்திரிதி ச த்³விதா⁴ ।
நிவ்ருʼரிஸ்தா² யத்ர ஸர்வமாத்மைவாபூ⁴தி³தி ஶ்ருதி꞉ ॥ 17 ॥

நானாத்வம்ʼ த்³வைதகாலஸ்த²ம்ʼ க³ம்யதே ஸர்வமித்யத꞉ ।
அபூ⁴தி³தி பதே³னாத்ர வ்யாபார꞉ கோ(அ)பி க³ம்யதே ॥ 18 ॥

ஆத்மைவேதி விநிர்தே³ஶத்³விஶேஷாணாம்ʼ ஸமம்ʼ தத꞉ ।
ஆத்மன்யேவோபஸம்ʼஹாரஸ்தஜ்ஜாதானாம்ʼ ப்ரகீர்தித꞉ ॥ 19 ॥

வினா ஶக்திம்ʼ நரஶ்ரேஷ்ட² ஸ்வரூபம்ʼ ந ப்ரதீயதே ।
வ்யாபார ஆஶ்ரயஶ்சேதி த்³விநாமா ஶக்திருச்யதே ॥ 20 ॥

வ்யாபாரோ விஶ்வஸர்கா³தி³கார்யமுக்தம்ʼ மனீஷிபி⁴꞉ ।
ஆஶ்ரயோ த்³விபதா³ம்ʼ ஶ்ரேஷ்ட² ஸ்வரூபான்னாதிரிச்யதே ॥ 21 ॥

ஸ்வரூபமன்யஸாபேக்ஷம்ʼ நைவ ஸர்வாத்மகத்வத꞉ ।
ஶக்திம்ʼ வ்ருʼத்திம்ʼ ஸ்வரூபம்ʼ ச ய ஏவம்ʼ வேத³ வேத³ ஸ꞉ ॥ 22 ॥

வ்ருʼத்தேரபா⁴வே து ஸதோ நாநாபா⁴வோ ந ஸித்⁴யதி ।
ஸத்தா ஶக்த்யதிரிக்த்தா சேத்³ வ்ருʼதேர்னைவ ஸமுத்³ப⁴வ꞉ ॥ 23 ॥

யதி³ காலேன ப⁴விதா ஜக³த꞉ ப்ரலயோ மஹான் ।
அபே⁴தே³ன ஸ்வரூபே(அ)யம்ʼ வ்யாபாரோ லீனவத்³ப⁴வேத் ॥ 24 ॥

ஸர்வோபி வ்யவஹாரோ(அ)யம்ʼ ந ப⁴வேச்ச²க்திமந்தரா ।
ந ஸ்ருʼஷ்டிர்னாபி விஜ்ஞானம்ʼ யதே³தத் த்ரிபுடீமயம் ॥ 25 ॥

ஸ்வருபமாஶ்ரயத்வேன வ்யாபாரஸ்ஸர்க³கர்மணா ।
நாமப்⁴யாமுச்யதே த்³வாப்⁴யாம்ʼ ஶக்திரேகா பராத்பரா ॥ 26 ॥

லக்ஷணம்ʼ சலனம்ʼ யேஷாம்ʼ ஶக்தேஸ்தேஷாம்ʼ ததா³ஶ்ரய꞉ ।
யத் கிஞ்சித்பரமம்ʼ வஸ்து வ்யக்தவ்யம்ʼ ஸ்யான்னரர்ஷப⁴ ॥ 27 ॥

ததே³கம்ʼ பரமம்ʼ வஸ்து ஶக்திமேகே ப்ரசக்ஷதே ।
ஸ்வருபம்ʼ கே(அ)பி வித்³வாம்ʼஸோ ப்³ரஹ்மான்யே புருஷம்ʼ பரே ॥ 28 ॥

வத்ஸ ஸத்யம்ʼ த்³விதா⁴ க³ம்யம்ʼ லக்ஷணேன ச வஸ்துத꞉ ।
லக்ஷணேனோச்யதே ஸத்யம்ʼ வஸ்துதஸ்த்வனுபூ⁴யதே ॥ 29 ॥

தஸ்மாத்ஸ்வரூபவிஜ்ஞானம்ʼ வ்யாபாரேண ச வஸ்துத꞉ ।
தாடஸ்த்²யேன ச ஸாக்ஷாச்ச த்³விவித⁴ம்ʼ ஸம்ப்ரசக்ஷதே ॥ 30 ॥

ஸ்வருபமாஶ்ரயம்ʼ ப்ராஹுர்வ்யாபாரம்ʼ தாத லக்ஷணம் ।
வ்ருʼத்யா விஜ்ஞாய தன்மூலமாஶ்ரயே ப்ரதிதிஷ்ட²தி ॥ 31 ॥

ஸ்வரூபம்ʼ லக்ஷணோபேதம்ʼ லக்ஷணம்ʼ ச ஸ்வருபவத் ।
தாதா³த்ம்யேனைவ ஸம்ப³ந்த⁴ஸ்த்வனயோஸ்ஸம்ப்ரகீர்தித꞉ ॥ 32 ॥

தடஸ்த²லக்ஷணேனைவம்ʼ வ்யாபாராக்²யேன மாரிஷ ।
யதோ லக்ஷ்யம்ʼ ஸ்வரூபம்ʼ ஸ்யாந்நித்யவ்யாபாரவத்தத꞉ ॥ 33 ॥

வ்யாபாரோ வஸ்துனோ நான்யோ யதி³ பஶ்யஸி தத்த்வத꞉ ।
இத³ம்ʼ து பே⁴த³விஜ்ஞானம்ʼ ஸர்வம்ʼ கால்பனிகம்ʼ மதம் ॥ 34 ॥

ஶக்த்யுல்லாஸாஹ்யயா ஸேயம்ʼ ஸ்ருʼஷ்டி꞉ ஸ்யாதீ³ஶகல்பனா ।
கல்பனேயமதீத சேத் ஸ்வரூபமவஶிஷ்யதே ॥ 35 ॥

॥ இதி ஶ்ரீரமணகீ³தாஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ரமணாந்தேவாஸினோ
வாஸிஷ்ட²ஸ்ய க³ணபதேருபனிப³ந்தே⁴ ஶக்திவிசாரோ
நாம த்³வாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 12

அத² த்ரயோத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ । (ஸம்ʼந்யாஸே ஸ்த்ரீபுருஷயோஸ்துல்யாதி⁴காரநிரூபணம்)

அத்ரிணாமன்வயஜ்யோத்ஸ்னா வஸிஷ்டா²னாம்ʼ குலஸ்னுஷா ।
மஹாதே³வஸ்ய ஜனனீ தீ⁴ரஸ்ய ப்³ரஹ்மவேதி³ன꞉ ॥ 1 ॥

ப்ரதிமானம்ʼ புரந்த்⁴ரீணாம்ʼ லோகஸேவாவ்ரதே ஸ்தி²தா ।
பி³ப்⁴ராணா மஹதீம்ʼ வித்³யாம்ʼ ப்³ரஹ்மாதி³விபு³த⁴ஸ்துதாம் ॥ 2 ॥

த³க்ஷிணே விந்த்⁴யதஶ்ஶ்க்தேஸ்தாரிண்யா ஆதி³மா கு³ரு꞉ ।
தபஸ்ஸகீ² மே த³யிதா விஶாலாக்ஷீ யஶஸ்வினீ ॥ 3 ॥

ப்ரஶ்னத்³வயேன ரமணாஹ்யயம்ʼ விஶ்வஹிதம்ʼ முனிம் ।
அப்⁴யக³ச்ச²த³து³ஷ்டாங்கீ³ நிக்ஷிப்தேன முகே² மம ॥ 4 ॥

ஆத்மஸ்தி²தானாம்ʼ நாரீணாமஸ்தி சேத்ப்ரதிப³ந்த⁴கம் ।
க்³ருʼஹத்யாகே³ன ஹம்ʼஸீத்வம்ʼ கிமு ஸ்யாச்சா²ஸ்த்ரஸம்மதம் ॥ 5 ॥

ஜீவந்த்யா ஏவ முக்தாயா தே³ஹபாதோ ப⁴வேத்³யதி³ ।
த³ஹனம்ʼ வா ஸமாதி⁴ர்வா கார்யம்ʼ யுக்தமனந்தரம் ॥ 6 ॥

ப்ரஶ்னத்³வயமித³ம்ʼ ஶ்ருத்வா ப⁴க³வாந்ருʼஷிஸத்தம꞉ ।
அவோசந்நிர்ணயம்ʼ தத்ர ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²தத்த்வவித் ॥ 7 ॥

ஸ்வரூபே வர்தமானானாம்ʼ பக்வானாம்ʼ யோஷிதாமபி ।
நிவ்ருʼத்தத்வாந்நிஷேத⁴ஸ்ய ஹம்ʼஸீத்வம்ʼ நைவ து³ஷ்யதி ॥ 8 ॥

முக்தத்வஸ்யாவிஶிஷ்டத்வத்³போ³த⁴ஸ்ய ச வதூ⁴ரபி ।
ஜீவன்முக்தா ந தா³ஹ்யா ஸ்யாத் தத்³தே³ஹோ ஹி ஸுராலய꞉ ॥ 9 ॥

யே தோ³ஷோ தே³ஹத³ஹனே பும்ʼஸோ முக்தஸ்ய ஸம்ʼஸ்ம்ருʼதா꞉ ।
முக்தாயாஸ்ஸந்தி தே ஸர்வே தே³ஹதா³ஹே ச யோஷித꞉ ॥ 10 ॥

ஏகவிம்ʼஶே(அ)ஹ்னி கீ³தோ(அ)பூ⁴த³யமர்தோ² மனீஷிணா ।
அதி⁴க்ருʼத்ய ஜ்ஞானவதீம்ʼ ரமணேன மஹர்ஷிணா ॥ 11 ॥

॥ இதி ஶ்ரீரமணகீ³தாஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ரமணாந்தேவாஸினோ
வாஸிஷ்ட²ஸ்ய க³ணபதேருபனிப³ந்தே⁴ ஸம்ʼந்யாஸே ஸ்த்ரீபுருஷயோஸ்துல்யாதி⁴காரநிரூபணம்ʼ
நாம த்ரயோத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 13

அத² சதுர்த³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ । (ஜீவன்முக்திவிசார꞉)

நிஶாயாமேகவிம்ʼஶே(அ)ஹ்னி பா⁴ரத்³வாஜி விதா³ம்ʼ வர꞉ ।
ப்ராஜ்ஞஶ்ஶிவகுலோபாதி⁴ர்வைத³ர்போ⁴ வத³தாம்ʼ வர꞉ ॥ 1 ॥

ஜீவனமுக்திம்ʼ ஸமுத்³தி³ஶ்ய மஹர்ஷி பரிப்ருʼஷ்டவான் ।
அத² ஸர்வேஷு ஶ்ருʼண்வத்ஸு மஹர்ஷிர்வாக்யமப்³ரவித் ॥ 2 ॥

ஶாஸ்த்ரீயைர்லோகிகைஶ்சாபி ப்ரத்யயைரவிசாலிதா ।
ஸ்வரூபே ஸுத்³ருʼடா⁴ நிஷ்டா² ஜீவன்முக்திருதா³ஹ்ருʼதா ॥ 3 ॥

முக்திரேகவிதை⁴வ ஸ்யாத்ப்ரஜ்ஞானஸ்யாவிஶேஷத꞉ ।
ஶரீரஸ்த²ம்ʼ முக்தப³ந்த⁴ம்ʼ ஜீவன்முக்தம்ʼ ப்ரசக்ஷதே ॥ 4 ॥

ப்³ரஹ்மலோகக³தோ முக்தஶ்ஶ்ரூயதே நிக³மேஷு ய꞉ ।
அனுபூ⁴தௌ ந பே⁴தோ³(அ)ஸ்தி ஜீவன்முக்தஸ்ய தஸ்ய ச ॥ 5 ॥

ப்ராணா꞉ ஸமவலீயந்தே யஸ்யாத்ரைவ மஹாத்மன꞉ ।
தஸ்யாப்யனுப⁴வோ வித்³வன்னேதயோருப⁴யோரிவ ॥ 6 ॥

ஸாம்யாத்ஸ்வரூபநிஷ்டா²யா ப³ந்த⁴ஹானேஶ்ச ஸாம்யத꞉ ।
முக்திரேகவிதை⁴வ ஸ்யாத்³பே⁴த³ஸ்து பரபு³த்³தி⁴க³꞉ ॥ 7 ॥

முக்தோ ப⁴வதி ஜீவன்யோ மாஹாத்மாத்மனி ஸம்ʼஸ்தி²த꞉ ।
ப்ராணா꞉ ஸமவலீயந்தே தஸ்யைவாத்ர நரர்ஷப⁴ ॥ 8 ॥

ஜீவன்முக்தஸ்ய காலேன தபஸ꞉ பரிபாகத꞉ ।
ஸ்பர்ஶாபா⁴வோ(அ)பி ஸித்³த⁴꞉ ஸ்யாத்³ரூபே ஸத்யபி குத்ரசித் ॥ 9 ॥

பூ⁴யஶ்ச பரிபாகேன ரூபாபா⁴வோ(அ)பி ஸித்³த்⁴யதி ।
கேவலம்ʼ சின்மயோ பூ⁴த்வா ஸ ஸித்³தோ⁴ விஹரிஷ்யதி ॥ 10 ॥

ஶரீரஸம்ʼஶ்ரயம்ʼ ஸித்³த்⁴யோர்த்³வயமேதன்னரோத்தம ।
அல்பேனாபி ச காலேன தே³வதானுக்³ரஹாத்³ப⁴வேத் ॥ 11 ॥

பே⁴த³மேதம்ʼ புரஸ்க்ருʼத்ய தாரதம்யம்ʼ ந ஸம்பதி³ ।
தே³ஹவானஶரீரோ வா முக்த ஆத்மனி ஸம்ʼஸ்தி²த꞉ ॥ 12 ॥

நாடீ³த்³வாரார்சிரோத்³யேன மார்கே³ணோர்த்⁴வக³திர்னர꞉ ।
தத்ரோத்பன்னேன போ³தே⁴ன ஸத்³யோ முக்தோ ப⁴விஷ்யதி ॥ 13 ॥

உபாஸகஸ்ய ஸுதராம்ʼ பக்வசித்தஸ்ய யோகி³ன꞉ ।
ஈஶ்வரானுக்³ரஹாத்ப்ரோக்தா நாடீ³த்³வாரோத்தமா க³தி꞉ ॥ 14 ॥

ஸர்வேஷு காமசாரோ(அ)ஸ்ய லோகேஷு பரிகீர்தித꞉ ।
இச்ச²யா(அ)னேகதே³ஹானாம்ʼ க்³ரஹணம்ʼ சாப்யனுக்³ரஹ꞉ ॥ 15 ॥

கைலாஶம்ʼ கே(அ)பி முக்தானாம்ʼ லோகமாஹுர்மனீஷிண꞉ ।
ஏகே வத³ந்தி வைகுண்ட²ம்ʼ பரே த்வாதி³த்யமண்ட³லம் ॥ 16 ॥

முக்தலோகாஶ்ச தே ஸர்வே வித்³வன்பூ⁴ம்யாதி³லோகவத் ।
சித்ரவைப⁴வயா ஶக்த்யா ஸ்வருபே பரிகல்பிதா꞉ ॥ 17 ॥

॥ இதி ஶ்ரீரமணகீ³தாஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ரமணாந்தேவாஸினோ
வாஸிஷ்ட²ஸ்ய க³ணபதேருபனிப³ந்தே⁴ ஜீவன்முக்திவிசாரோ
நாம சதுர்த³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 14

அத² பஞ்சத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ । (ஶ்ரவணமனனனிதி³த்⁴யாஸனநிரூபணம்)

ஶ்ரவணம்ʼ நாம கிம்ʼ நாத² மனனம்ʼ நாம கிம்ʼ மதம் ।
கிம்ʼ வா முனிகுலஶ்ரேஷ்ட² நிதி³த்⁴யாஸனமுச்யதே ॥ 1 ॥

இத்யேவம்ʼ ப⁴க³வான்ப்ருʼஷ்டோ மயா ப்³ரஹ்மவிதா³ம்ʼ வர꞉ ।
த்³வாவிம்ʼஶே தி³வஸே ப்ராதரப்³ரவீச்சி²ஷ்யஸம்ʼஸதி³ ॥ 2 ॥

வேத³ஶீர்ஷஸ்த²வாக்யாநாமர்த²வ்யாக்²யானபூர்வகம் ।
ஆசார்யாச்ச்²ருʼவணம்ʼ கேசிச்ச்²ருʼவணம்ʼ பரிசக்ஷதே ॥ 3 ॥

அபரே ஶ்ரவணம்ʼ ப்ராஹுராசார்யாத்³விதி³தாத்மன꞉ ।
கி³ராம்ʼ பா⁴ஷாமயீனாம்ʼ ச ஸ்வரூபம்ʼ போ³த⁴யந்தி யா꞉ ॥ 4 ॥

ஶ்ருத்வா வேதா³ந்தவாக்யானி நிஜவாக்யானி வா கு³ரோ꞉ ।
ஜன்மாந்தரீயபுண்யேன ஜ்ஞாத்வா வோப⁴யமந்தரா ॥ 5 ॥

அஹம்ப்ரத்யயமூலம்ʼ த்வம்ʼ ஶரீராதே³ர்விலக்ஷண꞉ ।
இதீத³ம்ʼ ஶ்ரவணம்ʼ சித்தாச்ச்²ருʼவணம்ʼ வஸ்துதோ ப⁴வேத் ॥ 6 ॥

வத³ந்தி மனனம்ʼ கேசிச்சா²ஸ்த்ராத்ரர்த²ஸ்ய விசாரணம் ।
வஸ்துதோ மனனம்ʼ தாத ஸ்வருபஸ்ய விசாரணம் ॥ 7 ॥

விபர்யாஸேன ரஹிதம்ʼ ஸம்ʼஶயேன ச மானத³ ।
கைஶ்சித்³ப்³ரஹ்மாத்மவிஜ்ஞானம்ʼ நிதி³த்⁴யாஸனமுச்யதே ॥ 8 ॥

விபர்யாஸேன ரஹிதம்ʼ ஸம்ʼஶயேன ச யத்³யபி ।
ஶாஸ்த்ரீயமைக்யவிஜ்ஞானம்ʼ கேவலம்ʼ நானுபூ⁴தயே ॥ 9 ॥

ஸம்ʼஶயஶ்ச விபர்யாஸோ நிவார்யேதே உபா⁴வபி ।
அனுபூ⁴த்யைவ வாஸிஷ்ட² ந ஶாஸ்த்ரஶதகைரபி ॥ 10 ॥

ஶாஸ்த்ரம்ʼ ஶ்ரத்³தா⁴வதோ ஹன்யாத் ஸம்ʼஶயம்ʼ ச விபர்யயம் ।
ஶ்ரத்³தா⁴யா꞉ கிஞ்சிதூ³னத்வே புனரப்⁴யுத³யஸ்தயோ꞉ ॥ 11 ॥

மூலச்சே²த³ஸ்து வாஸிஷ்ட² ஸ்வருபானுப⁴வே தயோ꞉ ।
ஸ்வருபே ஸம்ʼஸ்தி²திஸ்தஸ்மான்னிதி³த்⁴யாஸனமுச்யதே ॥ 12 ॥

ப³ஹிஸ்ஸஞ்சரதஸ்தாத ஸ்வருபே ஸம்ʼஸ்தி²திம்ʼ வினா ।
அபரோக்ஷோ ப⁴வேத்³போ³தோ⁴ ந ஶாஸ்த்ரஶதசர்சயா ॥ 13 ॥

ஸ்வருபஸம்ʼஸ்தி²தி꞉ ஸ்யாச்சேத் ஸஹஜா குண்டி³னர்ஷப⁴ ।
ஸா முக்தி꞉ ஸா பரா நிஷ்டா² ஸ ஸாக்ஷாத்கார ஈரித꞉ ॥ 14 ॥

॥ இதி ஶ்ரீரமணகீ³தாஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ரமணாந்தேவாஸினோ
வாஸிஷ்ட²ஸ்ய க³ணபதேருபனிப³ந்தே⁴ ஶ்ரவணமனனனிதி³த்⁴யாஸன நிரூபணம்ʼ
நாம பஞ்சத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 15

அத² ஷோட³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ । (ப⁴க்திவிசார꞉)

அத² ப⁴க்திம்ʼ ஸமுத்³தி³ஶ்ய ப்ருʼஷ்ட꞉ புருஷஸத்தம꞉ ।
அபா⁴ஷத மஹாபா⁴கோ³ ப⁴க³வான் ரமணோ முனி꞉ ॥ 1 ॥

ஆத்மா ப்ரிய꞉ ஸமஸ்தஸ்ய ப்ரியம்ʼ நேதரதா³த்மன꞉ ।
அச்சி²ன்னா தைலதா⁴ராவத் ப்ரீதிர்ப⁴க்திருதா³ஹ்ருʼதா ॥ 2 ॥

அபி⁴ன்னம்ʼ ஸ்வாத்மன꞉ ப்ரீத்யா விஜானாதீஶ்வரம்ʼ கவி꞉ ।
ஜானன்னப்யபரோ பி⁴ன்னம்ʼ லீன ஆத்மனி திஷ்ட²தி ॥ 3 ॥

வஹந்தீ தைலதா⁴ராவத்³யா ப்ரீதி꞉ பரமேஶ்வரே ।
அனிச்ச²தோ(அ)பி ஸா பு³த்³தி⁴ம்ʼ ஸ்வருபம்ʼ நயதி த்⁴ருவம் ॥ 4 ॥

பரிச்சி²ன்னம்ʼ யதா³த்மானம்ʼ ஸ்வல்பஜ்ஞம்ʼ சாபி மன்யதே ।
ப⁴க்தோ விஷயிரூபேண ததா³ க்லேஶநிவ்ருʼத்தயே ॥ 5 ॥

வ்யாபகம்ʼ பரமம்ʼ வஸ்து ப⁴ஜதே தே³வதாதி⁴யா ।
ப⁴ஜம்ʼஶ்ச தே³வதாபு³த்³த்⁴யா ததே³வாந்தே ஸமஶ்னுதே ॥ 6 ॥

தே³வதாயா நரஶ்ரேஷ்ட² நாமரூபப்ரகல்பனாத் ।
தாப்⁴யாம்ʼ து நாமரூபாப்⁴யாம்ʼ நாமருபே விஜேஷ்யதே ॥ 7 ॥

ப⁴க்தௌ து பரிபூர்ணாயமலம்ʼ ஶ்ரவணமேகதா³ ।
ஜ்ஞானாய பரிபூர்ணாய ததா³ ப⁴க்தி꞉ ப்ரகல்பதே ॥ 8 ॥

தா⁴ராவ்யபேதா யா ப⁴க்தி꞉ ஸா விச்சி²ன்னேதி கீர்த்யதே ।
ப⁴க்தே꞉ பரஸ்ய ஸா ஹேதுர்ப⁴வதீதி விநிர்ணய꞉ ॥ 9 ॥

காமாய ப⁴க்திம்ʼ குர்வாண꞉ காமம்ʼ ப்ராப்யாப்யநிவ்ருʼத꞉ ।
ஶாஶ்வதாய ஸுக²ஸ்யாந்தே ப⁴ஜதே புனரீஶ்வரம் ॥ 10 ॥

ப⁴க்தி꞉ காமஸமேதா(அ)பி காமாப்தௌ ந நிவர்ததே ।
ஶ்ரத்³தா⁴ வ்ருʼத்³தா⁴ பரே பும்ʼஸி பூ⁴ய ஏவாபி⁴ர்வர்த⁴தே ॥ 11 ॥

வர்த⁴மானா ச ஸா ப⁴க்தி꞉ காலே பூர்ணா ப⁴விஷ்யதி ।
பூர்ணயா பரயா ப⁴க்த்யா ஜ்ஞானேனேவ ப⁴வம்ʼ தரேத் ॥ 12 ॥

॥ இதி ஶ்ரீரமணகீ³தாஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ரமணாந்தேவாஸினோ
வாஸிஷ்ட²ஸ்ய க³ணபதேருபனிப³ந்தே⁴ ப⁴க்திவிசார꞉
நாம ஷோட³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 16

அத² ஸப்தத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ । (ஜ்ஞானப்ராப்திவிசார꞉)

பஞ்சவிம்ʼஶே து தி³வஸே வைத³ர்போ⁴ விது³ஷம்ʼ வர꞉ ।
ப்ரஶ்ரயானவதோ பூ⁴த்வா முனிம்ʼ பூ⁴யோ(அ)பி ப்ருʼஷ்டவான் ॥ 1 ॥

வைத³ர்ப⁴ உவாச
க்ரமேணாயாதி கிம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ கிஞ்சித்கிஞ்சித்³தி³னே தி³னே ।
ஏகஸ்மின்னேவ காலே கிம்ʼ பூர்ணமாபா⁴தி பா⁴னுவத் ॥ 2 ॥

ப⁴க³வானுவாச
க்ரமேணாயாதி ந ஜ்ஞானம்ʼ கிஞ்சித்கிஞ்சித்³தி³னே தி³னே ।
அப்⁴யாஸபரிபாகேன பா⁴ஸதே பூர்ணமேகதா³ ॥ 3 ॥

வைத³ர்ப⁴ உவாச
அப்⁴யாஸகாலே ப⁴க³வன் வ்ருʼத்திரந்தர்ப³ஹிஸ்ததா² ।
யாதாயாதம்ʼ ப்ரகுர்வாணா யாதே கிம்ʼ ஜ்ஞானமுச்யதே ॥ 4 ॥

ப⁴க³வானுவாச
அந்தர்யாதா மதிர்வித்³வன்ப³ஹிராயாதி சேத்புன꞉ ।
அப்⁴யாஸமேவ தாமாஹுர்ஜ்ஞானம்ʼ ஹ்யனுப⁴வோ(அ)ச்யுத꞉ ॥ 5 ॥

வைத³ர்ப⁴ உவாச
ஜ்ஞானஸ்ய முநிஶார்தூ³ல பூ⁴மிகா꞉ காஶ்சிதீ³ரிதா꞉ ।
ஶாஸ்த்ரேஷு விது³ஷாம்ʼ ஶ்ரேஷ்டை²꞉ கத²ம்ʼ தாஸாம்ʼ ஸமன்வய꞉ ॥ 6 ॥

ப⁴க³வானுவாச
ஶாஸ்த்ரோக்தா பூ⁴மிகாஸ்ஸர்வா ப⁴வந்தி பரபு³த்³தி⁴கா³꞉ ।
முக்திபே⁴தா³ இவ ப்ராஜ்ஞ ஜ்ஞானமேகம்ʼ ப்ரஜானதாம் ॥ 7 ॥

சர்யாம்ʼ தே³ஹேந்த்³ரியாதீ³னாம்ʼ வீக்ஷ்யாப்³தா⁴னுஸாரிணீம் ।
கல்பயந்தி பரே பூ⁴மிஸ்தாரதம்யம்ʼ ந வஸ்துத꞉ ॥ 8 ॥

வைத³ர்ப⁴ உவாச
ப்ரஜ்ஞானமேகதா³ ஸித்³த⁴ம்ʼ ஸர்வாஜ்ஞானனிப³ர்ஹணம் ।
திரோத⁴தே கிமஜ்ஞானாத்ஸங்கா³த³ங்குரிதாத்புன꞉ ॥ 9 ॥

ப⁴க³வானுவாச
அஜ்ஞானஸ்ய ப்ரதித்³வந்தி³ ந பராபூ⁴யதே புன꞉ ।
ப்ரஜ்ஞானமேகதா³ ஸித்³த⁴ம்ʼ ப⁴ரத்³வாஜகுலோத்³வஹ ॥ 10 ॥

॥ இதி ஶ்ரீரமணகீ³தாஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ரமணாந்தேவாஸினோ
வாஸிஷ்ட²ஸ்ய க³ணபதேருபனிப³ந்தே⁴ ஜ்ஞானப்ராப்திவிசாரோ
நாம ஸப்தத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 17

அத² அஷ்டாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ । (ஸித்³த⁴மஹிமானுகீர்தனம்)

வரபராஶரகோ³த்ரஸமுத்³ப⁴வம்ʼ வஸுமதீஸுரஸங்க⁴யஶஸ்கரம் ।
விமலஸுந்த³ரபண்டி³தநந்த³னம்ʼ கமலபத்ரவிஶாலவிலோசனம் ॥ 1 ॥

அருணஶைலக³தாஶ்ரமவாஸினம்ʼ பரமஹம்ʼஸமனஞ்ஜனமச்யுதம் ।
கருணயா த³த⁴தம்ʼ வ்யவஹாரிதாம்ʼ ஸததமாத்மனி ஸம்ʼஸ்தி²தமக்ஷரே ॥ 2 ॥

அகி²லஸம்ʼஶயவாரணபா⁴ஷணம்ʼ ப்⁴ரமமத³த்³விரதா³ங்குஶவீக்ஷணம் ।
அவிரதம்ʼ பரஸௌக்²யத்⁴ருʼதோத்³யமம்ʼ நிஜதனூவிஷயேஷ்வலஸாலஸம் ॥ 3 ॥

பரிணதாம்ரப²லப்ரப⁴விக்³ரஹம்ʼ சலதரேந்த்³ரியநிக்³ரஹஸக்³ரஹம் ।
அம்ருʼதசித்³த⁴னவல்லிபரிக்³ரஹம்ʼ மிதவசோரசிதாக³மஸங்க்³ரஹம் ॥ 4 ॥

அமலதி³ப்ததராத்மமரீசிபி⁴ர்நிஜகரைரிவ பங்கஜபா³ந்த⁴வம் ।
பத³ஜுஷாம்ʼ ஜட³பா⁴வமனேஹஸா பரிஹரந்தமனந்தகு³ணாகரம் ॥ 5 ॥

ம்ருʼது³தமம்ʼ வசனே த்³ருʼஶி ஶீதலம்ʼ விகஸிதம்ʼ வத³னே ஸரஸீருஹே ।
மனஸி ஶூன்யமஹஶ்ஶஶிஸன்னிபே⁴ ஹ்ருʼதி³ லஸந்தமனந்த இவாருணம் ॥ 6 ॥

அத³யமாத்மதனௌ கடி²னம்ʼ வ்ரதே ப்ருஷசித்தமலம்ʼ விஷயவ்ரஜே ।
ருʼஷிமரோஷமபேதமனோரத²ம்ʼ த்⁴ருʼதமத³ம்ʼ க⁴னசில்லஹரீவஶாத் ॥ 7 ॥

விக³தமோஹமலோப⁴மப⁴வனம்ʼ ஶமிதமத்ஸரமுத்ஸவினம்ʼ ஸதா³ ।
ப⁴வமஹோத³தி⁴தாரணகர்மணி ப்ரதிப²லேன வினைவ ஸதோ³த்³யதம் ॥ 8 ॥

மாதாமமேதி நக³ராஜஸுதோருபீட²ம்ʼ
நாகா³னனே ப⁴ஜதி யாஹி பிதா மமேதி ।
அங்கம்ʼ ஹரஸ்ய ஸமவாப்ய ஶிரஸ்யனேன
ஸஞ்சும்பி³தஸ்ய கி³ரிந்த்⁴ரக்ருʼதோ விபூ⁴திம் ॥ 9 ॥

வேதா³தி³பாகத³மனோத்தரகச்ச²பேஶை-
ர்யுக்தைர்த⁴ராத⁴ரஸுஷுப்த்யமரேஶ்வரைஶ்ச ।
ஸூக்ஷ்மாம்ருʼதாயுக³ம்ருʼதேன ஸஹ ப்ரணத்யா
ஸம்பன்னஶப்³த³படலஸ்ய ரஹஸ்யமர்த²ம் ॥ 10 ॥

த³ண்ட³ம்ʼ வினைவ யதினம்ʼ ப³த த³ண்ட³பாணிம்ʼ
து³꞉கா²ப்³தி⁴தாரகமரிம்ʼ ப³த தாரகஸ்ய ।
த்யக்த்வா ப⁴வம்ʼ ப⁴வமஹோ ஸததம்ʼ ப⁴ஜந்தம்ʼ
ஹம்ʼஸம்ʼ ததா²பி க³தமானஸஸங்க³ராக³ம் ॥ 11 ॥

தீ⁴ரத்வஸம்பதி³ ஸுவர்ணகி³ரேரனூனம்ʼ
வாரந்நிரோதே⁴தி⁴கமேவ க³பி⁴ரதாயாம் ।
க்ஷாந்தௌ ஜயந்தமசலாமகி²லஸ்ய தா⁴த்ரீம்ʼ
தா³ந்தௌ நிர்த³ஶனமஶந்திகதா²த³விஷ்ட²ம் ॥ 12 ॥

நீலாரவிந்த³ஸுஹ்ருʼதா³ ஸத்³ருʼஶம்ʼ ப்ரஸாதே³
துல்யம்ʼ ததா² மஹஸி தோயஜபா³ந்த⁴வேன ।
ப்³ராஹ்ம்யாம்ʼ ஸ்தி²தௌ து பிதரம்ʼ வடமூலவாஸம்ʼ
ஸம்ʼஸ்மாரயந்தமசலந்தமனூதி³தம்ʼ மே ॥ 13 ॥

யஸ்யாது⁴னாபி ரமணீ ரமணீயபா⁴வா
கி³ர்வாணலோகப்ருʼதனா ஶுப⁴வ்ருʼத்திரூபா ।
ஸம்ʼஶோப⁴தே ஶிரஸி நாபி மனோஜக³ந்த⁴-
ஸ்தத்தாத்³ருʼஶம்ʼ க்³ருʼஹிணமப்யதி⁴பம்ʼ யதீனாம் ॥ 14 ॥

வந்தா³ருலோகவரத³ம்ʼ நரத³ந்தினோ(அ)பி
மந்த்ரேஶ்வரஸ்ய மஹதோ கு³ருதாம்ʼ வஹந்தம் ।
மந்தா³ரவ்ருʼக்ஷமிவ ஸர்வஜனஸ்ய பாத³-
ச்சா²யாம்ʼ ஶ்ரிதஸ்ய பரிதாபமபாஹரந்தம் ॥ 15 ॥

யஸ்தந்த்ரவார்திகமனேகவிசித்ரயுக்தி-
ஸம்ʼஶோபி⁴தம்ʼ நிக³மஜீவனமாததான ।
பு⁴ஸ்ய தஸ்ய பு³த⁴ஸம்ʼஹதிஸம்ʼஸ்துதஸ்ய
வேஷாந்தரம்ʼ து நிக³மானதவசோ விசாரி ॥ 16 ॥

வேத³ஶீர்ஷசயஸாரஸங்க்³ரஹம்ʼ பஞ்சரத்னமருணாசலஸ்ய ய꞉ ।
கு³ப்தமல்பமபி ஸர்வதோமுக²ம்ʼ ஸூத்ரபூ⁴தமதனோதி³மம்ʼ கு³ரும் ॥ 17 ॥

தே³வவாசி ஸுதராமஶிக்ஷிதம்ʼ காவ்யக³ந்த⁴ரஹிதம்ʼ ச யத்³யபி ।
க்³ரந்த²க்ரமணி ததா²(அ)பி ஸஸ்பு²ரத்³பா⁴ஷிதானுசரபா⁴வஸஞ்சயம் ॥ 18 ॥

லோகமாத்ருʼகுசது³க்³த⁴பாயினஶ்ஶங்கரஸ்தவக்ருʼதோ மஹாகவே꞉ ।
த்³ராவிட³த்³விஜஶிஶோர்னடத்³கி³ரோ பூ⁴மிகாந்தரமபாரமேத⁴ஸம் ॥ 19 ॥

பூ⁴தலே த்விஹ த்ருʼதியமுத்³ப⁴வம்ʼ க்ரௌஞ்சபூ⁴மித⁴ரரந்த்⁴ரகாரிண꞉ ।
ப்³ரஹ்மநிஷ்டி²தத³ஶாப்ரத³ர்ஶநாத்³யுக்திவாத³திமிரஸ்ய ஶாந்தயே ॥ 20 ॥

கும்ப⁴யோனிமுக²மௌனிபூஜிதே த்³ராவிடே³ வசஸி விஶ்ருதம்ʼ கவிம் ।
த்³ருʼஷ்டவந்தமஜரம்ʼ பரம்ʼ மஹ꞉ கேவலம்ʼ தி⁴ஷணயா கு³ரும்ʼ வினா ॥ 21 ॥

பா³லகே(அ)பி ஜட³கோ³பகே(அ)பி வ வானரே(அ)பி ஶுனி வா க²லே(அ)பி வா ।
பண்டி³தே(அ)பி பத³ஸம்ʼஶ்ரிதே(அ)பி வா பக்ஷபாதரஹிதம்ʼ ஸமேக்ஷணம் ॥ 22 ॥

ஶக்திமந்தமபி ஶாந்திஸம்ʼயுதம்ʼ ப⁴க்திமந்தமபி பே⁴த³வர்ஜிதம் ।
வீதராக³மபி லோகவத்ஸலம்ʼ தே³வதாம்ʼஶமபி நம்ரசேஷ்டிதம் ॥ 23 ॥

ஏஷ யாமி பிதுரந்திகம்ʼ மமான்வேஷணம்ʼ து ந விதீ⁴யதாமிதி ।
ஸம்ʼவிலிக்²ய க்³ருʼஹதோ விநிர்க³தம்ʼ ஶோணஶைலசரணம்ʼ ஸமாக³தம் ॥ 24 ॥

ஈத்³ருʼஶம்ʼ கு³ணக³ணைரபி⁴ராமம்ʼ ப்ரஶ்ரயேண ரமணம்ʼ ப⁴க³வந்தம் ।
ஸித்³த⁴லோகமஹிமானமபாரம்ʼ ப்ருʼஷ்டவானம்ருʼதநாத²யதீந்த்³ர꞉ ॥ 25 ॥

ஆஹ தம்ʼ ஸ ப⁴க³வானக³வாஸீ ஸித்³த⁴லோகமஹிமா து து³ரூஹ꞉ ।
தே ஶிவேன ஸத்³ருʼஶா꞉ ஶிவரூபா꞉ ஶக்ருவந்தி ச வராண்யபி தா³தும் ॥ 26 ॥

॥ இதி ஶ்ரீரமணகீ³தாஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ரமணாந்தேவாஸினோ
வாஸிஷ்ட²ஸ்ய க³ணபதேருபனிப³ந்தே⁴ ஸித்³த⁴மஹிமானுகீர்தனம்ʼ
நாம அஷ்டாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 18
॥ இதி ஶ்ரீரமணகீ³தா ஸமாப்தா ॥

॥ அத்ரேமே ப⁴வந்த்யுபஸம்ʼஹாரஶ்லோகா꞉ ॥

த்³விதீயே து த்³விதீயே(அ)த்ர ஶ்லோகோ க்³ரந்தே² ஸ்வயம்ʼ முனே꞉ ।
த்³விதீயாத்⁴யாயகா³꞉ ஶ்லோகா அன்யேமேதம்ʼ விவ்ருʼண்வதே ॥ 1 ॥

இதரத்ர து ஸர்வத்ர ப்ரஶ்னார்த²꞉ ப்ரஶ்னகாரிண꞉ ।
உத்தரார்தோ² ப⁴க³வத꞉ ஶ்லோகப³ந்தோ⁴ மம ஸ்வயம் ॥ 2 ॥

அயம்ʼ க³ணபதேர்க்³ரந்த²மாலாயாமுஜ்ஜ்வலோ மணி꞉ ।
கு³ரோ꞉ ஸரஸ்வதீ யத்ர விஶுத்³தே⁴ ப்ரதிபி³ம்பி³தா ॥ 3 ॥

॥ க்³ரந்த²ப்ரஶம்ʼஸா ॥

க³லந்தி க³ங்கே³யம்ʼ விமலதரகீ³தைவ மஹதோ
நகா³தீ⁴ஶாச்ச்²ரிமத்³ரமணமுநிரூபாஜ்ஜனிமதி ।
பதோ² வாணீரூபாத்³க³ணபதிகவேர்ப⁴க்தஹ்ருʼத³யம்ʼ
ஸமுத்³ரம்ʼ ஸம்ʼயாதி ப்ரப³லமலஹாரிண்யனுபத³ம் ॥

—ப்ரணவானந்த³꞉

॥ ஶ்ரீரமணகீ³தாப்ரகாஶபீடி²கா ॥

ஈஶ்வர꞉ ஸர்வபூ⁴தானமேகோ(அ)ஸௌ ஹ்ருʼத³யாஶ்ரய꞉ ।
ஸ ஆத்மா ஸா பரா த்³ருʼஷ்டிஸ்தத³ன்யன்னாஸ்தி கிஞ்சன ॥ 1 ॥

ஸா வியோகா³ஸஹா ஶக்திரேகா ஶக்தஸ்ய ஜக்³ரதி ।
த்³ருʼஶ்யப்³ரஹ்மாண்ட³கோடினாம்ʼ பா⁴தி ஜன்மாதி³ பி³ப்⁴ரதீ ॥ 2 ॥

யமியம்ʼ வ்ருʼணுதே த்³ருʼஷ்டிர்மார்ஜாரீவ நிஜம்ʼ ஶிஶும் ।
ஸ தாமன்வேஷதே போத꞉ கபி꞉ ஸ்வாமிவ மாதரம் ॥ 3 ॥

ஜயதி ஸ ப⁴க்³வான்ரமணோ வாக்பதிராசார்யக³ணபதிர்ஜயதி ।
அஸ்ய ச வாணீ ப⁴க்³வத்³ – ரமணீயார்தா²னுவர்தினீ ஜயதி ॥ 4 ॥

—கபாலி ஶாஸ்த்ரீ

॥ ஶ்ரீரமணாஞ்ஜலீ꞉ ॥

அருணாத்³ரிதடே தி³ஶோ வஸானம்ʼ
பரித꞉ புண்யபு⁴வ꞉ புன꞉ புனானம் ।
ரமணாக்²யாமஹோ மஹோ விஶேஷம்ʼ
ஜயதி த்⁴வாந்தஹரம்ʼ நராத்மவேஷம் ॥ 1 ॥

சரிதேன நரானரேஷு துல்யம்ʼ
மஹஸாம்ʼ புஞ்ஜமித³ம்ʼ விதா³மமூல்யம் ।
து³ரிதாபஹமாஶ்ரிதேஷு பா⁴ஸ்வத்-
கருணாமூர்திவரம்ʼ மஹர்ஷிமாஹு꞉ ॥ 2 ॥

ஜ்வலிதேன தப꞉ப்ரபா⁴வபூ⁴ம்னா
கப³லிக்ருʼத்ய ஜக³த்³விஹஸ்ய தா⁴ம்னா ।
விலஸன் ப⁴க³வான் மஹர்ஷிரஸ்ம-
த்பரமாசார்யபுமான் ஹரத்வத⁴ம்ʼ ந꞉ ॥ 3 ॥

ப்ரத²மம்ʼ புருஷம்ʼ தமீஶமேகே
புருஷாணாம்ʼ விது³ருத்தமம்ʼ ததா²(அ)ன்யே ।
ஸரஸீஜப⁴வாண்ட³மண்ட³லானா-
மபரே மத்⁴யமாமனந்தி ஸந்த꞉ ॥ 4 ॥

புருஷத்ரியதே(அ)பி பா⁴ஸமானம்ʼ
யமஹந்தி⁴மலினோ ந வேத³ ஜந்து꞉ ।
அஜஹத்தமக²ண்ட³மேஷ ந்ரூʼணாம்ʼ
நிஜவ்ருʼத்தேன நித³ர்ஶனாய பா⁴தி ॥ 5 ॥

ம்ருʼது³லோ ஹஸிதேன மந்த³மந்த³ம்ʼ
து³ரவேக்ஷ꞉ ப்ரப³லோ த்³ருʼஶா ஜ்வலந்த்யா ।
விபுலோ ஹ்ருʼத³யேன விஶ்வபோ⁴க்த்ரா
க³ஹனோ மௌனக்³ருʼஹிதயா ச வ்ருʼத்த்யா ॥ 6 ॥

கு³ருராட் கிமு ஶங்கரோ(அ)யமன்ய꞉
கிமு வா ஶங்கரஸம்ப⁴வ꞉ குமார꞉ ।
கிமு குண்டி³னஜ꞉ ஸ ஏவ பா³ல꞉
கிமு வா ஸம்ʼஹ்ருʼதஶக்திரேஷ ஶம்பு⁴꞉ ॥ 7 ॥

ப³ஹுதே⁴தி விகல்பனாய விது³பி⁴
ர்ப³ஹுபா⁴க³ஸ்தவ மௌனினோ விலாஶ꞉ ।
ஹ்ருʼத³யேஷு து ந꞉ ஸதா³(அ)விகல்பம்ʼ
ரமண த்வம்ʼ ரமஸே கு³ரோ கு³ரூணாம் ॥ 8 ॥

ஔபச்ச²ந்த³ஸிகைரேதைர்ப³ந்த⁴ம்ʼ நீத꞉ ஸ்தவாஞ்ஜலி꞉ ।
உபஹாராயதாமேஷ மஹர்ஷிசரணாப்³ஜயோ꞉ ॥ 1 ॥

கு³ணோ(அ)த்ர ரமணே ப⁴க்தி꞉ க்ருʼதவித்த ச ஶாஶ்வதீ ।
ரம்யோ ரமணநாம்னோ(அ)யம்ʼ த்⁴வநிஶ்ச ஹ்ருʼத³யங்க³ம꞉ ॥ 2 ॥

மஹர்ஷேர்மௌநிராஜஸ்ய யஶோகா³னமலங்க்ருʼதி꞉ ।
தத³யம்ʼ த்⁴வன்யகங்காரகு³ணைரேவம்ʼ நவோஜ்ஜ்வல꞉ ॥ 3 ॥

ரமணஸ்ய பதா³ம்போ⁴ஜஸ்மரணம்ʼ ஹ்ருʼத³யங்க³மம் ।
இக்ஷுக²ண்ட³ரஸாஸ்வாதே³ கோ வா ப்⁴ருʼதிமபேக்ஷதாம் ॥ 4 ॥

அயம்ʼ ரமணபாதா³ப்³ஜகிங்கரஸ்யாபி கிங்க்ருʼதா ।
காவ்யகண்ட²முனேரந்தேவாஸினா வாக்³விலாஸினா ॥ 5 ॥

ரமணாங்த்⁴ரிஸரோஜாதரஸஜ்ஞேன கபாலினா ।
பா⁴ரத்³வாஜேன ப⁴க்தேன ரசிதோ ரமணாஞ்ஜலி꞉ ॥ 6 ॥

Also Read:

Shri Ramanagita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Ramana Gita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top