Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Sri Satyanarayana Ashtakam Lyrics in English | Sri Vishnu Slokam

Sri Satyanarayana Ashtakam Lyrics in English | Sri Vishnu Slokam

61 Views

Sree Sathyanarayana Ashtakam Lyrics in English:

adidevam jagatkaranam sridharam lokanatham vibhum vyapakam sankaram ।
sarvabhaktestadam muktidam madhavam satyanarayanam visnumisam bhaje || 1 ||

sarvada loka kalyana parayanam deva go vipra raksartha sadvigraham ।
dina hinatma bhaktasrayam sundaram satyanarayanam visnumisam bhaje || 2 ||

daksine yasya ganga subha sobhate rajate sa rama yasya vame sada ।
yah prasannanano bhati bhavyasca tam satyanarayanam visnumisam bhaje || 3 ||

sankate sangare yam janah sarvada svatmabhinasanaya smaret piditah ।
purnakrtyo bhaved yatprasadacca tam satyanarayanam visnumisam bhaje || 4 ||

vanchitam durlabham yo dadati prabhuh sadhave svatmabhaktaya bhaktipriyah ।
sarvabhutasrayam tam hi visvambharam satyanarayanam visnumisam bhaje || 5 ||

brahmanah sadhu vaisyasca tungadhvajo ye’bhavan visruta yasya bhaktya’mara ।
lilaya yasya visvam tatam tam vibhum satyanarayanam visnumisam bhaje || 6 ||

yena cabrahmabalatrnam dharyate srjyate palyate sarvametajjagat ।
bhaktabhavapriyam sridayasagaram satyanarayanam visnumisam bhaje || 7 ||

sarvakamapradam sarvada satpriyam vanditam devavrndairmunindrarcitam ।
putra pautradi sarvestadam sasvatam satyanarayanam visnumisam bhaje || 8 ||

astakam satyadevasya bhaktya narah bhavayukto muda yastrisandhyam pathet ।
tasya nasyanti papani tena’gnina indhananiva suskani sarvani vai || 9 ||

iti satyanarayanastakam sampurnam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *