Shiva Stotram

Sri Shiva Shankara Stotram Lyrics in English

Shri Shivashankara Stotram in English:

॥ śrī śivaśaṅkara stōtram ॥
atibhīṣaṇakaṭubhāṣaṇayamakiṅkirapaṭalī
kr̥tatāḍanaparipīḍanamaraṇāgamasamayē |
umayā saha mama cētasi yamaśāsana nivasan
śivaśaṅkara śivaśaṅkara hara mē hara duritam || 1 ||

asadindriyaviṣayōdayasukhasātkr̥tasukr̥tēḥ
paradūṣaṇaparimōkṣaṇakr̥tapātakavikr̥tēḥ |
śamanānanabhavakānananiratērbhava śaraṇaṁ
śivaśaṅkara śivaśaṅkara hara mē hara duritam || 2 ||

viṣayābhidhabaḍiśāyudhapiśitāyitasukhatō
makarāyitamatisantatikr̥tasāhasavipadam |
paramālaya paripālaya paritāpitamaniśaṁ
śivaśaṅkara śivaśaṅkara hara mē hara duritam || 3 ||

dayitā mama duhitā mama jananī mama janakō
mama kalpitamatisantatimarubhūmiṣu niratam |
girijāsukha janitāsukha vasatiṁ kuru sukhinaṁ
śivaśaṅkara śivaśaṅkara hara mē hara duritam || 4 ||

janināśana mr̥timōcana śivapūjananiratēḥ
abhitō dr̥śamidamīdr̥śamahamāvaha iti hā |
gajakacchapa janitaśrama vimalīkuru sumatiṁ
śivaśaṅkara śivaśaṅkara hara mē hara duritam || 5 ||

tvayi tiṣṭhati sakalasthitikaruṇātmani hr̥dayē
vasumārgaṇa kr̥paṇēkṣaṇa manasā śiva vimukham |
akr̥tāhnikamasupōṣakamavatāt girisutayā
śivaśaṅkara śivaśaṅkara hara mē hara duritam || 6 ||

pitarāviti sukhadāviti śiśnunā kr̥tahr̥dayau
śivayā saha bhayakē hr̥di janitaṁ tava sukr̥tam |
iti mē śiva hr̥dayaṁ bhava bhavatāttava dayayā
śivaśaṅkara śivaśaṅkara hara mē hara duritam || 7 ||

śaraṇāgatabharaṇāśrita karuṇāmr̥tajaladhē
śaraṇaṁ tava caraṇau śiva mama saṁsr̥tivasatēḥ |
paricinmaya jagadāmayabhiṣajē natirāvatāt
śivaśaṅkara śivaśaṅkara hara mē hara duritam || 8 ||

vividhādhibhiratibhītirakr̥tādhikasukr̥taṁ
śatakōṭiṣu narakādiṣu hatapātakavivaśam |
mr̥ḍa māmava sukr̥tībhava śivayā saha kr̥payā
śivaśaṅkara śivaśaṅkara hara mē hara duritam || 9 ||

kalināśana garalāśana kamalāsanavinuta
kamalāpatinayanārcitakaruṇākr̥ticaraṇa |
karuṇākara munisēvita bhavasāgaraharaṇa
śivaśaṅkara śivaśaṅkara hara mē hara duritam || 10 ||

vijitēndriya vibudhārcita vimalāmbujacaraṇa
bhavanāśana bhayanāśanabhajitāṅgitahr̥daya |
phaṇibhūṣaṇa munivēṣaṇa madanāntaka śaraṇaṁ
śivaśaṅkara śivaśaṅkara hara mē hara duritam || 11 ||

tripurāntaka tridaśēśvara triguṇātmaka śambhō
vr̥ṣavāhana viṣadūṣaṇa patitōddhara śaraṇam |
kanakāsana kanakāmbara kalināśana śaraṇaṁ
śivaśaṅkara śivaśaṅkara hara mē hara duritam || 12 ||

iti śrīśivaśaṅkarastōtram ||

Also Read:

Sri Shiva Shankara Stotram in Sanskrit | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment