Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Sita Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

108 Names of Sri Sita in Hindi:

॥ श्री सीता अष्टोत्तरशतनामावली ॥
ओं सीतायै नमः ।
ओं जानक्यै नमः ।
ओं देव्यै नमः ।
ओं वैदेह्यै नमः ।
ओं राघवप्रियायै नमः ।
ओं रमायै नमः ।
ओं अवनिसुतायै नमः ।
ओं रामायै नमः ।
ओं राक्षसान्तप्रकारिण्यै नमः ।
ओं रत्नगुप्तायै नमः ॥ १० ॥

ओं मातुलिङ्ग्यै नमः ।
ओं मैथिल्यै नमः ।
ओं भक्ततोषदायै नमः ।
ओं पद्माक्षजायै नमः ।
ओं कञ्जनेत्रायै नमः ।
ओं स्मितास्यायै नमः ।
ओं नूपुरस्वनायै नमः ।
ओं वैकुण्ठनिलयायै नमः ।
ओं मायै नमः ।
ओं श्रियै नमः ॥ २० ॥

ओं मुक्तिदायै नमः ।
ओं कामपूरण्यै नमः ।
ओं नृपात्मजायै नमः ।
ओं हेमवर्णायै नमः ।
ओं मृदुलाङ्ग्यै नमः ।
ओं सुभाषिण्यै नमः ।
ओं कुशाम्बिकायै नमः ।
ओं दिव्यदायै नमः ।
ओं लवमात्रे नमः ।
ओं मनोहरायै नमः ॥ ३० ॥

ओं हनुमद्वन्दितपदायै नमः ।
ओं मुक्तायै नमः ।
ओं केयूरधारिण्यै नमः ।
ओं अशोकवनमध्यस्थायै नमः ।
ओं रावणादिकमोहिन्यै नमः ।
ओं विमानसंस्थितायै नमः ।
ओं सुभृवे नमः ।
ओं सुकेश्यै नमः ।
ओं रशनान्वितायै नमः ।
ओं रजोरूपायै नमः ॥ ४० ॥

ओं सत्त्वरूपायै नमः ।
ओं तामस्यै नमः ।
ओं वह्निवासिन्यै नमः ।
ओं हेममृगासक्तचित्तयै नमः ।
ओं वाल्मीकाश्रमवासिन्यै नमः ।
ओं पतिव्रतायै नमः ।
ओं महामायायै नमः ।
ओं पीतकौशेयवासिन्यै नमः ।
ओं मृगनेत्रायै नमः ।
ओं बिम्बोष्ठ्यै नमः ॥ ५० ॥

ओं धनुर्विद्याविशारदायै नमः ।
ओं सौम्यरूपायै नमः
ओं दशरथस्तनुषाय नमः ।
ओं चामरवीजितायै नमः ।
ओं सुमेधादुहित्रे नमः ।
ओं दिव्यरूपायै नमः ।
ओं त्रैलोक्यपालिन्यै नमः ।
ओं अन्नपूर्णायै नमः ।
ओं महालक्ष्म्यै नमः ।
ओं धिये नमः ॥ ६० ॥

ओं लज्जायै नमः ।
ओं सरस्वत्यै नमः ।
ओं शान्त्यै नमः ।
ओं पुष्ट्यै नमः ।
ओं शमायै नमः ।
ओं गौर्यै नमः ।
ओं प्रभायै नमः ।
ओं अयोध्यानिवासिन्यै नमः ।
ओं वसन्तशीतलायै नमः ।
ओं गौर्यै नमः ॥ ७० ॥

ओं स्नानसन्तुष्टमानसायै नमः ।
ओं रमानामभद्रसंस्थायै नमः ।
ओं हेमकुम्भपयोधरायै नमः ।
ओं सुरार्चितायै नमः ।
ओं धृत्यै नमः ।
ओं कान्त्यै नमः ।
ओं स्मृत्यै नमः ।
ओं मेधायै नमः ।
ओं विभावर्यै नमः ।
ओं लघूदरायै नमः ॥ ८० ॥

ओं वरारोहायै नमः ।
ओं हेमकङ्कणमण्डितायै नमः ।
ओं द्विजपत्न्यर्पितनिजभूषायै नमः ।
ओं राघवतोषिण्यै नमः ।
ओं श्रीरामसेवनरतायै नमः ।
ओं रत्नताटङ्कधारिण्यै नमः ।
ओं रामवामाङ्कसंस्थायै नमः ।
ओं रामचन्द्रैकरञ्जिन्यै नमः ।
ओं सरयूजलसङ्क्रीडाकारिण्यै नमः ।
ओं राममोहिन्यै नमः ॥ ९० ॥

ओं सुवर्णतुलितायै नमः ।
ओं पुण्यायै नमः ।
ओं पुण्यकीर्तये नमः ।
ओं कलावत्यै नमः ।
ओं कलकण्ठायै नमः ।
ओं कम्बुकण्ठायै नमः ।
ओं रम्भोरवे नमः ।
ओं गजगामिन्यै नमः ।
ओं रामार्पितमनसे नमः ।
ओं रामवन्दितायै नमः ॥ १०० ॥

ओं रामवल्लभायै नमः ।
ओं श्रीरामपदचिह्नाङ्गायै नमः ।
ओं रामरामेतिभाषिण्यै नमः ।
ओं रामपर्यङ्कशयनायै नमः ।
ओं रामाङ्घ्रिक्षालिण्यै नमः ।
ओं वरायै नमः ।
ओं कामधेन्वन्नसन्तुष्टायै नमः ।
ओं मातुलिङ्गकराधृतायै नमः ।
ओं दिव्यचन्दनसंस्थायै नमः ।
ओं मूलकासुरमर्दिन्यै नमः ॥ ११० ॥

Also Read:

Sri Sita Ashtottara Shatanamavalivali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Sri Sita Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top