Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Vishnu Stotram / Sri Venkateswara Ashtottara Sata Namavali in Telugu and English

Sri Venkateswara Ashtottara Sata Namavali in Telugu and English

6859 Views

Shri Venkateshwara Ashtotara Shatanamavali

Shri Venkateshwara Ashtotara Shatanamavali Lyrics in Telugu:

ఓం శ్రీ వేంకటేశాయ నమః
ఓం శ్రీనివాసాయ నమః
ఓం లక్ష్మిపతయే నమః
ఓం అనానుయాయ నమః
ఓం అమృతాంశనే నమః
ఓం మాధవాయ నమః
ఓం కృష్ణాయ నమః
ఓం శ్రీహరయే నమః
ఓం ఙ్ఞానపంజరాయ నమః
ఓం శ్రీవత్స వక్షసే నమః

ఓం జగద్వంద్యాయ నమః
ఓం గోవిందాయ నమః
ఓం శాశ్వతాయ నమః
ఓం ప్రభవే నమః
ఓం శేశాద్రినిలాయాయ నమః
ఓం దేవాయ నమః
ఓం కేశవాయ నమః
ఓం మధుసూదనాయ నమః
ఓం అమృతాయ నమః
ఓం విష్ణవే నమః

Tirumala Sri Venkateswara Swamy

ఓం అచ్యుతాయ నమః
ఓం పద్మినీప్రియాయ నమః
ఓం సర్వేశాయ నమః
ఓం గోపాలాయ నమః
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః
ఓం గోపీశ్వరాయ నమః
ఓం పరంజ్యోతిషే నమః
ఓం వ్తెకుంఠ పతయే నమః
ఓం అవ్యయాయ నమః
ఓం సుధాతనవే నమః

ఓం యాద వేంద్రాయ నమః
ఓం నిత్య యౌవనరూపవతే నమః
ఓం నిరంజనాయ నమః
ఓం విరాభాసాయ నమః
ఓం నిత్య తృప్త్తాయ నమః
ఓం ధరాపతయే నమః
ఓం సురపతయే నమః
ఓం నిర్మలాయ నమః
ఓం దేవపూజితాయ నమః
ఓం చతుర్భుజాయ నమః

ఓం చక్రధరాయ నమః
ఓం చతుర్వేదాత్మకాయ నమః
ఓం త్రిధామ్నే నమః
ఓం త్రిగుణాశ్రయాయ నమః
ఓం నిర్వికల్పాయ నమః
ఓం నిష్కళంకాయ నమః
ఓం నిరాంతకాయ నమః
ఓం ఆర్తలోకాభయప్రదాయ నమః
ఓం నిరుప్రదవాయ నమః
ఓం నిర్గుణాయ నమః

ఓం గదాధరాయ నమః
ఓం శార్ఞ్ఙపాణయే నమః
ఓం నందకినీ నమః
ఓం శంఖదారకాయ నమః
ఓం అనేకమూర్తయే నమః
ఓం అవ్యక్తాయ నమః
ఓం కటిహస్తాయ నమః
ఓం వరప్రదాయ నమః
ఓం అనేకాత్మనే నమః
ఓం దీనబంధవే నమః
ఓం జగద్వ్యాపినే నమః

ఓం ఆకాశరాజవరదాయ నమః
ఓం యోగిహృత్పద్శమందిరాయ నమః
ఓం దామోదరాయ నమః
ఓం జగత్పాలాయ నమః
ఓం పాపఘ్నాయ నమః
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః
ఓం త్రివిక్రమాయ నమః
ఓం శింశుమారాయ నమః
ఓం జటామకుట శోభితాయ నమః

ఓం శంఖ మద్యోల్ల సన్మంజు కింకిణ్యాఢ్య నమః
ఓం కారుండకాయ నమః
ఓం నీలమోఘశ్యామ తనవే నమః
ఓం బిల్వపత్త్రార్చన ప్రియాయ నమః
ఓం జగత్కర్త్రే నమః
ఓం జగత్సాక్షిణే నమః
ఓం జగత్పతయే నమః
ఓం చింతితార్ధ ప్రదాయకాయ నమః
ఓం జిష్ణవే నమః
ఓం దాశార్హాయ నమః
ఓం దశరూపవతే నమః
ఓం దేవకీ నందనాయ నమః

ఓం శౌరయే నమః
ఓం హయరీవాయ నమః
ఓం జనార్ధనాయ నమః
ఓం కన్యాశ్రణతారేజ్యాయ నమః
ఓం పీతాంబరధరాయ నమః
ఓం అనఘాయ నమః
ఓం వనమాలినే నమః
ఓం పద్మనాభాయ నమః
ఓం మృగయాసక్త మానసాయ నమః
ఓం అశ్వరూఢాయ నమః
ఓం ఖడ్గధారిణే నమః

ఓం ధనార్జన సముత్సుకాయ నమః
ఓం ఘనతారల సన్మధ్యకస్తూరీ తిలకోజ్జ్వలాయ నమః
ఓం సచ్చితానందరూపాయ నమః
ఓం జగన్మంగళ దాయకాయ నమః
ఓం యఙ్ఞభోక్రే నమః
ఓం చిన్మయాయ నమః
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః
ఓం పరమార్ధప్రదాయకాయ నమః
ఓం శాంతాయ నమః
ఓం శ్రీమతే నమః
ఓం దోర్దండ విక్రమాయ నమః
ఓం పరబ్రహ్మణే నమః
ఓం శ్రీవిభవే నమః
ఓం జగదీశ్వరాయ నమః
ఓం ఆలివేలు మంగా సహిత వేంకటేశ్వరాయ నమః

Shri Venkateshwara Ashtotara Shatanamavali Lyrics in English

om sri venkatesaya namah
om srinivasaya namah
om laksmipataye namah
om ananuyaya namah
om amrtamsane namah
om madhavaya namah
om krsnaya namah
om sriharaye namah
om nnanapanjaraya namah
om srivatsa vaksase namah || 10 ||

om jagadvandyaya namah
om govindaya namah
om sasvataya namah
om prabhave namah
om sesadrinilayaya namah
om devaya namah
om kesavaya namah
om madhusudanaya namah
om amrtaya namah
om visnave namah || 20 ||

om acyutaya namah
om padminipriyaya namah
om sarvesaya namah
om gopalaya namah
om purusottamaya namah
om gopisvaraya namah
om paranjyotise namah
om vtekuntha pataye namah
om avyayaya namah
om sudhatanave namah || 30 ||

om yada vendraya namah
om nitya yauvanarupavate namah
om niranjanaya namah
om virabhasaya namah
om nitya trpttaya namah
om dharapataye namah
om surapataye namah
om nirmalaya namah
om devapujitaya namah
om caturbhujaya namah || 40 ||

om cakradharaya namah
om caturvedatmakaya namah
om tridhamne namah
om trigunasrayaya namah
om nirvikalpaya namah
om niskaḷankaya namah
om nirantakaya namah
om artalokabhayapradaya namah
om nirupradavaya namah
om nirgunaya namah || 50 ||

om gadadharaya namah
om sarnnapanaye namah
om nandakini namah
om sankhadarakaya namah
om anekamurtaye namah
om avyaktaya namah
om katihastaya namah
om varapradaya namah
om anekatmane namah
om dinabandhave namah || 60 ||

om jagadvyapine namah
om akasarajavaradaya namah
om yogihrtpadsamandiraya namah
om damodaraya namah
om jagatpalaya namah
om papaghnaya namah
om bhaktavatsalaya namah
om trivikramaya namah
om simsumaraya namah
om jatamakuta sobhitaya namah || 70 ||

om sankha madyolla sanmanju kinkinyadhya namah
om karundakaya namah
om nilamoghasyama tanave namah
om bilvapattrarcana priyaya namah
om jagatkartre namah
om jagatsaksine namah
om jagatpataye namah
om cintitardha pradayakaya namah
om jisnave namah
om dasarhaya namah || 80 ||

om dasarupavate namah
om devaki nandanaya namah
om sauraye namah
om hayarivaya namah
om janardhanaya namah
om kanyasranatarejyaya namah
om pitambaradharaya namah
om anaghaya namah
om vanamaline namah
om padmanabhaya namah || 90 ||

om mrgayasakta manasaya namah
om asvarudhaya namah
om khadgadharine namah
om dhanarjana samutsukaya namah
om ghanatarala sanmadhyakasturi tilakojjvalaya namah
om saccitanandarupaya namah
om jaganmangaḷa dayakaya namah
om yannabhokre namah
om cinmayaya namah
om paramesvaraya namah || 100 ||

om paramardhapradayakaya namah
om santaya namah
om srimate namah
om dordanda vikramaya namah
om parabrahmane namah
om srivibhave namah
om jagadisvaraya namah
om alivelu manga sahita venkatesvaraya namah || 108 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *