Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Yantrodharaka Mangala Ashtakam Lyrics in Bengali

Shri Yantrodharaka Mangala Ashtaka in Bengali:

॥ শ্রীয়ন্ত্রোদ্ধারকমঙ্গলাষ্টকম্ ॥
ভীমসেনবিরচিতম্
য়ন্ত্রোদ্ধারকনামকো রঘুপতেরাজ্ঞাং গৃহীত্বার্ণবং
তীর্ত্বাশোকবনে স্থিতাং স্বজননীং সীতাং নিশাম্যাশুগঃ ।
কৃত্বা সংবিদমঙ্গুলীয়কমিদং দত্বা শিরোভূষণং
সঙ্গৃহ্যার্ণবমুত্পপাত হনূমান্ কুর্যাত্ সদা মঙ্গলম্ ॥ ১॥

প্রাপ্তস্তং সদুদারকীর্তিরনিলঃ শ্রীরামপাদাম্বুজং
নত্বা কীশপতির্জগাদ পুরতঃ সংস্থাপ্য চূডামণিম্ ।
বিজ্ঞাপ্যার্ণবলঙ্ঘনাদিশুভকৃন্নানাবিধং ভূতিদং
য়ন্ত্রোদ্ধারকনামমারুতিরয়ং কুর্যাত্ সদা মঙ্গলম্ ॥ ২॥

ধর্মাধর্মবিচক্ষণঃ সুরতরুর্ভক্তেষ্টসন্দোহনে
দুষ্টারাতিকরীন্দ্রকুম্ভদলনে পঞ্চাননঃ পাণ্ডুজঃ ।
দ্রৌপদ্যৈ প্রদদৌ কুবেরবনজং সৌগন্ধিপুষ্পং মুদা
য়ন্ত্রোদ্ধারকনামমারুতিরয়ং কুর্যাত্ সদা মঙ্গলম্ ॥ ৩॥

য়ঃ কির্মীর-হিডিম্ব-কীচক-বকান্ প্রখ্যাতরক্ষোজনান্
সংহৃত্য প্রয়য়ৌ সুয়োধনমহন্ দুঃশাসনাদীন্ রণে ।
ভিত্বা তদ্ধৃদয়ং স ঘোরগদয়া সন্মঙ্গলং দত্তবান্
য়ন্ত্রোদ্ধারকনামমারুতিরয়ং কুর্যাত্ সদা মঙ্গলম্ ॥ ৪॥

য়ো ভূমৌ মহদাজ্ঞয়া নিজপতের্জাতো জগজ্জীবনে
বেদব্যাসপদাম্বুজৈকনিরতঃ শ্রীমধ্যগেহালয়ে ।
সম্প্রাপ্তে সময়ে ত্বভূত্ স চ গুরুঃ কর্মন্দিচূডামণিঃ
য়ন্ত্রোদ্ধারকনামমারুতিরয়ং কুর্যাত্ সদা মঙ্গলম্ ॥ ৫॥

মিথ্যাবাদকুভাষ্যখণ্ডনপটুর্মধ্বাভিধো মারুতিঃ
সদ্ভাষ্যামৃতমাদরান্মুনিগণৈঃ পেপীয়মানং মুদা ।
স্পৃষ্ট্বা য়ঃ সততং সুরোত্তমগণান্ সম্পাত্যয়ং সর্বদা
য়ন্ত্রোদ্ধারকনামমারুতিরয়ং কুর্যাত্ সদা মঙ্গলম্ ॥ ৬॥

পাকার্কার্কসমানসান্দ্রপরমাসাকীর্ককাকারিভি-
র্বিদ্যাসার্কজবানরেরিতরুণা পীতার্কচক্রঃ পুরা ।
কঙ্কার্কানুচরার্কতপ্তজরয়া তপ্তাঙ্কজাতান্বিতো
য়ন্ত্রোদ্ধারকনামমারুতিরয়ং কুর্যাত্ সদা মঙ্গলম্ ॥ ৭॥

শ্রীমদ্ব্যাসমুনীন্দ্রবন্দ্যচরণঃ শ্রেষ্ঠার্থসম্পূরণঃ
সর্বাঘৌঘনিবারণঃ প্রবিলসন্মুদ্রাদিসম্ভূষণঃ ।
সুগ্রীবাদিকপীন্দ্রমুখ্যশরণঃ কল্যাণপূর্ণঃ সদা
য়ন্ত্রোদ্ধারকনামমারুতিরয়ং কুর্যাত্ সদা মঙ্গলম্ ॥ ৮॥

য়ন্ত্রোদ্ধারকমঙ্গলাষ্টকমিদং সর্বেষ্টসন্দায়কং
দুস্তাপত্রয়বারকং দ্বিজগণৈঃ সঙ্গৃহ্যমাণং মুদা ।
ভক্তাগ্রেসরভীমসেনরচিতং ভক্ত্যা সদা য়ঃ পঠেত্
শ্রীমদ্বায়ুসুতপ্রসাদমতুলং প্রাপ্নোত্যসৌ মানবঃ ॥ ৯॥

Sri Yantrodharaka Mangala Ashtakam Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top