Home / Ashtaka / Srivalli Bhuvaneshwari Ashtakam Lyrics in Punjabi

Srivalli Bhuvaneshwari Ashtakam Lyrics in Punjabi

Sri Valli Bhuvaneshwari Ashtakam Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲੀਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਸ਼੍ਰੀਚਿਤ੍ਰਾਪੁਰਵਾਸਿਨੀਂ ਵਰਭਵਾਨੀਸ਼ਙ੍ਕਰਤ੍ਵਪ੍ਰਦਾਂ
ਓਤਪ੍ਰੋਤਸ਼ਿਵਾਨ੍ਵਿਤਾਂ ਗੁਰੁਮਯੀਂ ਗਾਮ੍ਭੀਰ੍ਯਸਨ੍ਤੋਸ਼ਧਾਮ੍ ।
ਹਦ੍ਗੁਹ੍ਯਾਙ੍ਕੁਰਕਲ੍ਪਿਤਂ ਗੁਰੁਮਤਂ ਸ੍ਰੋਤਾਯਤੇ ਤਾਂ ਸੁਧਾਂ
ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲੀਂ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀਂ ਸ਼ਿਵਮਯੀਮੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਦਾਂ ਤਾਂ ਭਜੇ || ੧ ||

ਚਿਨ੍ਮੁਦ੍ਰਾਙ੍ਕਿਤਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਸ੍ਯਨਿਹਿਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਭਾਸ਼੍ਯਕਾਰਸ਼੍ਰਿਯਂ
ਤਾਂ ਹਸ੍ਤਾਮਲਕਪ੍ਰਬੋਧਨਕਰੀਂ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰੇ ਸ੍ਥਿਤਾਂ ਮਾਤਕਾਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲ੍ਯੁਦ੍ਭਵਪੁਸ਼੍ਪਗਨ੍ਧਲਹਰੀਂ ਸਾਰਸ੍ਵਤਤ੍ਰਾਯਿਕਾਂ
ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲੀਂ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀਂ ਸ਼ਿਵਮਯੀਮੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਦਾਂ ਤਾਂ ਭਜੇ || ੨ ||

ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯੋਦਿਤਕੌਮੁਦੀਰਸਭਰਾਂ ਕਾਰੁਣ੍ਯਰੂਪਾਤ੍ਮਿਕਾਂ
ਮੂਰ੍ਤੀਭੂਯ ਸਦਾ ਸ੍ਥਿਤਾਂ ਗੁਰੁਪਰਿਜ੍ਞਾਨਾਸ਼੍ਰਮਾਸ਼੍ਵਾਸਨਾਮ੍ ।
ਸਾਨ੍ਨਿਧ੍ਯਾਙ੍ਗਣਸ਼ਿਸ਼੍ਯਰਕ੍ਸ਼ਣਕਰੀਂ ਵਾਤ੍ਸਲ੍ਯਸਾਰਾਸ੍ਪਦਾਂ
ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲੀਂ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀਂ ਸ਼ਿਵਮਯੀਮੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਦਾਂ ਤਾਂ ਭਜੇ || ੩ ||

ਤਨ੍ਵੀਂ ਰਕ੍ਤਨਵਾਰ੍ਕਵਰ੍ਣਸਦਸ਼ੀਂ ਖਣ੍ਡੇਨ੍ਦੁਸਮ੍ਮਣ੍ਡਿਤਾਂ
ਪੀਨੋਤ੍ਤੁਙ੍ਗਕੁਚਦ੍ਵਯੀਂ ਕੁਟਿਕਟੀਂ ਤ੍ਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਂ ਸਦਾ ਸੁਸ੍ਮਿਤਾਮ੍ ।
ਪਾਸ਼ਾਭੀਤਿਵਰੈਸ਼੍ਵਰਾਙ੍ਕੁਸ਼ਧਰਾਂ ਸ਼੍ਰੀਪਰ੍ਣਪਾਦਾਂ ਪਰਾਂ
ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲੀਂ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀਂ ਸ਼ਿਵਮਯੀਮੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਦਾਂ ਤਾਂ ਭਜੇ || ੪ ||

ਸ਼੍ਰੀਮਚ੍ਛਙ੍ਕਰਸਦ੍ਗੁਰੁਰ੍ਗਣਪਤਿਰ੍ਵਾਤਾਤ੍ਮਜਃ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਃ
ਪ੍ਰਾਸਾਦੇ ਵਿਲਸਨ੍ਤਿ ਭੂਰਿ ਸਦਯੇ ਨਿਤ੍ਯਸ੍ਥਿਤੇ ਹ੍ਰੀਂਮਯਿ ।
ਯੁਸ਼੍ਮਤ੍ਸ੍ਨੇਹਕਟਾਕ੍ਸ਼ਸੌਮ੍ਯਕਿਰਣਾ ਰਕ੍ਸ਼ਨ੍ਤਿ ਦੋਗ੍ਧ੍ਰੀਕੁਲਂ
ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲੀਂ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀਂ ਸ਼ਿਵਮਯੀਮੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਦਾਂ ਤਾਂ ਭਜੇ || ੫ ||

ਗੋਪ੍ਤ੍ਰੀਂ ਵਤ੍ਸਸੁਰਕ੍ਸ਼ਿਣੀਂ ਮਠਗਹੇ ਭਕ੍ਤਪ੍ਰਜਾਕਰ੍ਸ਼ਿਣੀਂ
ਯਾਤ੍ਰਾਦਿਵ੍ਯਕਰੀਂ ਵਿਮਰ੍ਸ਼ਕਲਯਾ ਤਾਂ ਸਾਧਕੇ ਸਂਸ੍ਥਿਤਾਮ੍ ।
ਪ੍ਰਾਯਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤਜਪਾਦਿਕਰ੍ਮਕਨਿਤਾਂ ਜ੍ਞਾਨੇਸ਼੍ਵਰੀਮਮ੍ਬਿਕਾਂ
ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲੀਂ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀਂ ਸ਼ਿਵਮਯੀਮੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਦਾਂ ਤਾਂ ਭਜੇ || ੬ ||

ਸ਼੍ਰੀਸਾਰਸ੍ਵਤਗੇਯਪੇਯਜਨਨੀਂ ਜ੍ਞਾਨਾਦਿਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਦਾਂ
ਲੋਕੇ ਭਕ੍ਤਸੁਗੁਪ੍ਤਿਤਾਰਣਕਰੀਂ ਕਾਰ੍ਪਣ੍ਯਦੋਸ਼ਾਪਹਾਮ੍ ।
ਆਰ੍ਯਤ੍ਵਪ੍ਰਵਿਕਾਸਲਾਸਨਕਰੀਂ ਹਤ੍ਪਦ੍ਮਵਿਦ੍ਯੁਤ੍ਪ੍ਰਭਾਂ
ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲੀਂ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀਂ ਸ਼ਿਵਮਯੀਮੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਦਾਂ ਤਾਂ ਭਜੇ || ੭ ||

ਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਾ ਮੇ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰਿ ਸ੍ਤੁਤਿਕਥਾ ਕਿਂ ਵਾ ਮੁਖੇ ਤੇ ਸ੍ਮਿਤਂ
ਯਾऽਸਿ ਤ੍ਵਂ ਪਦਵਰ੍ਣਵਾਕ੍ਯਜਨਨੀ ਵਰ੍ਣੈਃ ਕਥਂ ਵਰ੍ਣ੍ਯਤਾਮ੍ ।
ਵਾਸਸ੍ਤੇ ਮਮ ਮਾਨਸੇ ਗੁਰੁਕਪੇ ਨਿਤ੍ਯਮ੍ ਭਵੇਤ੍ ਪਾਵਨਿ
ਨਾਨ੍ਯਾ ਮੇ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰਿ ਪ੍ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਨਾਨ੍ਯਾ ਗਤਿਰ੍ਹ੍ਰੀਂਮਯਿ || ੮ ||

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਸਦ੍ਯੋਜਾਤ ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਸ਼੍ਰਮਸ੍ਵਾਮਿਵਿਰਚਿਤਂ
ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲੀਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

Add Comment

Click here to post a comment