Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Suklam Baradharam Vishnum Lyrics in English Shaantaakaaram Bhujagashayanam

Suklam Baradharam Vishnum in English:

Shuklambaradaram Vishnum
Shashivarnam Chaturbhujam
Prasanna vadanam Dhyaayeth
Sarva vighno pashantaye ॥ 1 ॥

Shaantaakaaram bhujagashayanam
padmanaabham suresham
Vishwaa dharam Gagana Sadrusham
Megha Varnam Subhangam
Lakshmi kantam kamalanayanam
yogibhir dhyaana gamyam
Vande vishnum bhava bhaya haram
sarva lokaika naatham ॥ 2 ॥

Aushadam chintayed vishnum
bhojanam cha janardhanam
shayane padmanabham cha
vivahe cha prajapatim
yuddhe chakradharam devam
pravase cha trivikramam
Narayanam thanu thyage
sridharam priya sangame
dusswapne smara govindam
sankate madhusudhanam ॥ 3 ॥

kaanane naarasimham cha
pavake jalasayinam
jalamadhye varaham cha
parvathe raghunandanam
Gamane Vaamanam Chaiva
Sarva Kaaryeshu Madhavam ॥ 4 ॥

Shodasaitaani naamani
prathuruddhaya yah padeth
sarva paapa vinirmukto
vishnu lokai mahiyati ॥ 5 ॥

Suklam Baradharam Vishnum Lyrics in English Shaantaakaaram Bhujagashayanam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top