Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Achyuta Ashtakam Lyrics in English

Achyutashtakam 3 Lyrics in English | Shri Vishnora Ashtanama Stotram

Achyutashtakam Lyrics in English: ॥ acyutastakam 3 srivamanapurane ॥ sri ganesaya namah ॥ acyutam kesavam visnum harim satyam janardanam । hamsam narayanam caivametannamastakam pathet ॥ 1॥ trisandhyam yah pathennityam daridryam tasya nasyati । satrusainyam ksayam yati duhsvapnah sukhado bhavet ॥ 2॥ gangayam maranam caiva drdha bhaktistu kesave । brahmavidyaprabodhasca tasmannityam pathennarah ॥ 3॥ iti srivamanapurane […]

Scroll to top