Ashtaka

Achyutashtakam 3 Lyrics in English | Shri Vishnora Ashtanama Stotram

Achyutashtakam Lyrics in English:

॥ acyutastakam 3 srivamanapurane ॥

sri ganesaya namah ॥

acyutam kesavam visnum harim satyam janardanam ।
hamsam narayanam caivametannamastakam pathet ॥ 1॥

trisandhyam yah pathennityam daridryam tasya nasyati ।
satrusainyam ksayam yati duhsvapnah sukhado bhavet ॥ 2॥

gangayam maranam caiva drdha bhaktistu kesave ।
brahmavidyaprabodhasca tasmannityam pathennarah ॥ 3॥

iti srivamanapurane visnornamastakastotram sampūrnam ॥

Ads