Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Achyutashtakam 3 Lyrics in English | Shri Vishnora Ashtanama Stotram

Achyutashtakam 3 Lyrics in English | Shri Vishnora Ashtanama Stotram

213 Views

Achyutashtakam Lyrics in English:

॥ acyutastakam 3 srivamanapurane ॥

sri ganesaya namah ॥

acyutam kesavam visnum harim satyam janardanam ।
hamsam narayanam caivametannamastakam pathet ॥ 1॥

trisandhyam yah pathennityam daridryam tasya nasyati ।
satrusainyam ksayam yati duhsvapnah sukhado bhavet ॥ 2॥

gangayam maranam caiva drdha bhaktistu kesave ।
brahmavidyaprabodhasca tasmannityam pathennarah ॥ 3॥

iti srivamanapurane visnornamastakastotram sampūrnam ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *