Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Achyutashtakam 3 Lyrics in English | Shri Vishnora Ashtanama Stotram

Achyutashtakam Lyrics in English:

॥ acyutastakam 3 srivamanapurane ॥

sri ganesaya namah ॥

acyutam kesavam visnum harim satyam janardanam ।
hamsam narayanam caivametannamastakam pathet ॥ 1॥

trisandhyam yah pathennityam daridryam tasya nasyati ।
satrusainyam ksayam yati duhsvapnah sukhado bhavet ॥ 2॥

gangayam maranam caiva drdha bhaktistu kesave ।
brahmavidyaprabodhasca tasmannityam pathennarah ॥ 3॥

iti srivamanapurane visnornamastakastotram sampūrnam ॥

Also Read:

Achyutashtakam 3 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Achyutashtakam 3 Lyrics in English | Shri Vishnora Ashtanama Stotram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top