Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Akkalkot Swami Samarha Ashtottara Shatanamavali in English

Akkalakotasvami 108 Names of Shri Swami Samarth in English

॥ akkalakotasvami samarthastottarasatanamavali ॥ eka anolakhi svamibhaktala jagrtavastheta srisvami samarthamni samgitaleli hi namavali sarva svamibhaktamcya pratahsmaraniya nityapathanata yavi ha namavalicya prakasanamagaca hetu ahe. srisvami samarthaca to saphala karatila asa drdha visvasa ahe. apala, eka svamibhakta (amerika) 108 Names of Shri Swami Samarth in English: atha srisvami samartha astottarasata namavali ॥ Om digambaraya Namah । Om […]

Scroll to top