Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamacharya Sankeerthanalu Chandamama Ravo Hindi

Annamayya Keerthana – Chandamama Raavo in Hindi

Annamayya Keerthana – Chandamama Raavo Lyrics in Hindi: चन्दमाम रावो जाबिल्लि रावो कुन्दनपु पैडि कोर वेन्न पालु तेवो ॥ नगुमोमु चक्कनि यय्यकु नलुव बुट्टिञ्चिन तण्ड्रिकि निगममु लन्दुण्डे यप्पकु मा नील वर्णुनिकि । जगमेल्ल नेलिन स्वामिकि इन्दिर मगनिकि मुगुरिकि मोदलैन घनुनिकिमा मुद्दुल मुरारि बालुनिकि ॥ तेलिदम्मि कन्नुल मेटिकि मञ्चि तिय्यनि माटल गुम्मकु कलिकि चेतल कोडेकुमा कतल […]

Scroll to top